Nye og gamle rasister


ANTIRASISTISK FOLKEFEST I LADEMOPARKEN: Den største markeringen, var også den minst omtalte.

Lørdag 25. mai hadde den såkalte "Norwegian Defence League" demonstrasjon i Trondheim, og de har i etterkant varslet nye markeringer. Selv om de, som forventet, ikke klarte å samle mer enn en håndfull demonstranter, betyr ikke det at vi ikke trenger å ta dem på alvor. De er videreføringen av en mørk tradisjon i europeisk historie.

Fortidens rasister kledde seg opp i brune skjorter og marsjerte rundt med hakekors. Det gjorde også mange nynazister fram til ut på 90-tallet, og det finnes fortsatt enkelte små grupper, som "Nordfront" som demonstrerte i Trondheim for et års tid siden, som er åpne nazister.

Etter andre verdenskrig har det heldigvis ikke vært mulig å rekruttere særlig mange nordmenn til et slikt budskap, og situasjonen har vært lignende i andre land. Derfor begynte mange rasistiske grupper å pusse opp imaget sitt i løpet av 90-tallet og dempe den mest åpne rasismen - i hvert fall utad. Sverigedemokratene er et godt eksempel. På 90-tallet gikk de i naziuniform og flagget med hakekors på sommerleirene sine. I nyere tid har de som mange andre fascistiske bevegelser kastet brunskjorta og byttet den ut med blådressen, og byttet ut snakk om rase med "religion" og "kultur". Internt i partiet har derimot den åpne rasismen fortsatt stort spillerom, noe flere undercoverjournalister har dokumentert.

Et annet eksempel på "nye" rasistiske bevegelser er NDL. NDL er en norsk avlegger av det engelske EDL, som ble startet av høyreekstreme fortballhooligans. Utad forsøker de å framstille seg som at de "bare er mot islamisme". Med islamisme forstått som høyreekstreme muslimske grupper av Al Qaeda-typen, eller mindre terroristiske men likefult brutale regimer som det konservative prestestyret i Iran, ville et overveldende flertall av verdens muslimer vært enig med NDL. Du skal likevel ikke pirke mye i overflaten på NDLs aktiviteter før du ser at det skjuler seg mye mer også der.

Religion og kultur er selvsagt helt legitimt å kritisere. Problemet med den såkalte "religions" og "kultur"-kritikken til de nyfascistiske bevegelsene er at religion og kultur blir definerende størrelser ved individer, som endatil går i arv. Dette kan man se blant annet i diskusjoner om demografi, særlig i absurde debatter om "muslimsk flertall". Her blir alle som kommer fra land hvor islam er majoritetsreligion og alle tenkte etterkommere av dem slått i hartkorn med de mest frådende islamister med eneste formål å så splid og frykt. Alle som faktisk kjenner nordmenn med bakgrunn fra muslimske land vet at graden av religiøsitet kan variere like mye som blant andre nordmenn, og at de politiske synspunktene om ulike saker likedan varierer.

Når de nye rasistene konstruerer et bilde av religion og kultur som noe evig og uforanderlig som definerer alle mennesker med en bestemt bakgrunn (essensialisering), og som endatil går i arv, da har man laget seg et nytt rasebegrep, bare uten å bruke ordet "rase". Det blir derfor helt korrekt å bruke ordet "rasisme" om slike strømninger som NDL står for, selv om de forsøker å distansere seg fra begrepet utad.

Innad ser det derimot annerledes ut. Tidligere NDL-leder Ronny Alte gikk som kjent ut av NDL fordi resten av ledelsen ikke ville la ham ta avstand fra terroristen fra Utøya. Folk som har infiltrert NDLs lukkede facebookgrupper har også dokumentert både åpen rasisme og stadige oppfordringer til vold. Noe NDL-ledelsen alltid tar avstand fra først etter at media har slått det opp. De som har undersøkt bakgrunnen til mange av NDLs medlemmer og støttespillere finner også fort mange som har tilknytning til mer åpne nynazistiske miljø.

Det er dermed overhodet ikke feil å omtale NDL og andre bevegelser som baserer sin aktivitet på den islamofobe "Eurabia"-teorien og andre ville konspirasjonsteorier om religiøse grupper som rasistiske. Det er tvert imot svært presist. Noe annet ville være å akseptere og falle for rasisters selvrepresentasjon. Det er sjelden lurt.

Antirasistiske aktivister bør være klar over at media, med hederlige unntak som Arbeideravisa, dessverre ofte fokuserer på bråk og konflikter, og lite annet i slike demonstrasjoner som den vi hadde i helgen. Samtidig elsker høyreekstreme grupper som NDL å sette seg selv i en offerrolle. Slik vil de forsøke å få sympati hos nordmenn som ikke har satt seg inn i hva slags gruppe dette er og som får sitt inntrykk nettopp fra konfliktsøkende media. Vi bør ikke gi hatgrupper den muligheten.

Media bør på den andre siden bli flinkere til å gi et mer helhetlig bilde av slike markeringer, og ikke klippe ut det lille som er av knuffing og konflikt som deretter blir slik presentert at man får inntrykk av at det var dette markeringen handlet om. Da gjør ikke media samfunnsoppdraget sitt.

NDL samlet ni demonstranter i Ila i Trondheim. Flere ganger så mange motdemonstranter møtte opp i Ila, og tre hundre deltok i folkefesten mot rasisme i Lademoparken. De fleste motdemonstrantene ropte protestrop, men oppførte seg ellers fredelig, og de sinteste ble forsøkt roet ned av andre demonstranter. Det er klokt.

NDL har aldri klart å mobilisere mer enn en håndfull demonstranter på markeringene sine, men det betyr ikke at vi skal ta lett på slike organisasjoner. Historien har vist oss at det kan være farlig.

Også kronikk i Arbeideravisa, http://arbeideravisa.no/forum-18/innsendte-innlegg/476-nye-og-gamle-rasi...

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering