Teknologivalg og læring

27/2 var det temadag og generaldebatt om teknologi i opplæringen på Fylkeshuset. Under følger sånn ca. det innlegget jeg holdt i debatten.

Teknologi er ingen hokuspokusløsning, men det gir muligheter. Effekten av den kan vanskelig overdrives på lang sikt, men på kort og mellomlang sikt kan den absolutt det. Nå har nettbrett og lesebrett tatt av, men er det noen som husker de PDA’ene som kom for 15 år siden? Som også skulle ta over for den 7. sansen og brukes til boklesing? De tok aldri av. For hver suksess er det mange feilskjær.

Som vi fikk høre før i dag er det svært store variasjoner på hvor "digitalt innfødte" dagens ungdom er. Noen er aktive brukere av teknologien som tar bevisste valg, mens mange også er rimelig passive forbrukere som tar imot det de blir tilbudt av den siste teknologiske motebølgen.

Dette blir forverret dersom vi velger teknologiske løsninger som f.eks. iPad. Å skulle ha et nettbrett i opplæringssammenheng som ikke en gang kan laste opp ei fil til verken ItsLearning eller andre nettsider, siden det har et OS uten et tilgjengelig filsystem er ikke spesielt lurt. Særlig Ipad, men også en del andre duppeditter, er laget for at folk som ikke kan bruke ny teknologi skal kunne bruke det likevel. Jeg ønsker jo at våre elever skal kunne bruke IKT, og ikke være avhengig av den mentale krykken både iOS og en del andre dupedittløsninger er. (Den hjelper å komme deg fram i starten om du er dårlig til beins, men fortsetter du å bruke den lærer du deg aldri å gå.) Jeg vil at våre elever skal lære seg å gå.

Dersom lukket og låst Pad­teknologi er framtida ser den mørk ut. Pakkeløsninger er kanskje behagelige, men de er ikke læring. Bruk en PC, eller evt. en framtidig, bedre brettløsning. Bruk fri og åpen programvare som både stiller litt krav til elevenes kompetanse, men også har uendelig mye større muligheter og potensiale for utvikling og læring.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering