Sjøl-PST-isering?

De siste dagenes avsløringer om våre ikke-fullt-så-hemmelige tjenester avslører betydelige innslag av amatørskap (eller kanskje det er det de vil vi skal tro...), men også en betydelig politisk slagside.

En ting er at de bruker kriminelle eventyrere og provokatører, forsøker å rekruttere skoleelever og generelt ikke virker å ha helt kontroll.

Noe annet er at de virker å sitte fast i fiendebilder fra den kalde krigen - over tjue år på overtid. På tross av at alle politisk motiverte drap, drapsforsøk og all terror etter krigen, i Norge har kommet fra ytterste høyre (bomber mot Oktober-bokhandel og 1. maitog, Holmlia, Utøya og dessverre en del derimellom), på tross av all oppmerksomhet rundt den nye høyreekstremismen og muslimhat de siste årene, velger PST fremdeles å ha fokus på en venstreside som i tillegg til en (faktisk ganske stolt) tradisjon med sivil ulydighet i høyden har noen individer som har henfalt til ordensforstyrrelse under demonstrasjoner.

Med det ryktet PST har opparbeidet seg burde det vel bare være å forvente at de som søker seg til etaten er en smule mer høyreorienterte enn gjennomsnittsnordmannen. Hadde etaten vært profesjonelt drevet, hadde kanskje ikke det gjort så mye, men vi snakker altså her dessverre om PST. En generell høyreorientering i PST gir seg tydeligvis utslag i farlige feilprioriteringer som å overvåke fredsaktivister heller enn høyreekstreme som kommer med drapstrusler.

Hva gjør vi med det? Tja. Kanskje burde flere venstreorienterte gå inn i PST? En ofte omtalt gruppering på venstresida drev på 70-tallet noe de kalte sjølproletarisering for å få økt innflytelse i arbeiderklassen. Med blandet hell. Men PST-miljøet er heldigvis mindre. Kanskje er det derfor på tide med litt aktiv sjøl-PST-isering fra venstresideaktivister med interesse for sikkerhetspolitikk? Det kunne skape en mer balansert etat med prioriteringer som harmonerer mer med det reelle trusselbildet Norge står overfor.

Men det er viktig at det skjer åpent. Ellers kunne vi blitt beskyldt for snik-PST-isering, og det kunne jo blitt en sak for PST.

(Sjøl er jeg Rødt-medlem, og egentlig høgskolelektor og fysiker, men åpen for gode jobbtilbud så lenge de har offentlig tjenestepensjon (bruttoordning).)

Mer om saken:
Moxnes: http://www.nrk.no/ytring/et-inkompetent-pst-er-farlig-1.10920031
Sira Myhre: http://www.nrk.no/ytring/tyster_-infiltrator-_-og-provokator-1.10920341
Sultan&Steen: http://www.nrk.no/ytring/fortjener-pst-tilliten-var_-1.10921509
Wiker: http://www.nrk.no/fordypning/_-skremmende-pst-interesse-1.10922623
Bergwitz: http://journalisten.no/node/39329

Nå også oppfordret via venstresidens egen dagsavis sin lørdagsutgave 23/2 2013:

For oss som allerede jobber i staten, så er jo det viktige at vi beholder medlemskapet i statens pensjonskasse. Her er en fin jobb du kan søke på:

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=170802...

Hva? Har ikke PST åpne søkerlister? Hvordan samsvarer dette med offentlighetsloven?

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering