Kjemper mot linjenedlegging

Under opplæringskomiteens møte i Sør-Trøndelag i forrige uke, overrasket Arbeiderpartiet de fleste, herunder undertegnede, ved å ikke bare være motvillige til å utvide tilbudet ved Røros videregående skole, men ved å faktisk redusere det gjennom å legge ned Medier og kommunikasjon.

Innstillingen fra Fylkesrådmannen gikk ut på å ikke lyse ut verken Vg2 IKT-servicefag, eller Vg1 design og håndverk på tross av ønske fra skolen. Et lite lyspunkt i et ellers snevert tilbud er at Fylkesrådmannen anbefaler at Vg2 matfag lyses ut.

Flertallet i Komiteen bestående av Ap, Sp og Frp valgte altså likevel å gå enda lenger, og fjerne Vg1 Medier og kommunikasjon på Røros VGS, noe som vil gi Røros er dårligere tilbud i framtida enn skolen har i dag. Dramatisk blir det også for Hedmarkselevene som tar dette faget - det tilbys nemlig heller ikke på Nord-Østerdal VGS på Tynset.

Rødt foreslo på sin side å utvide tilbudet slik innspillene fra Røros VGS tilsa, og stemte mot nedskjæringene.

Sakspapirer: http://pa.stfk.no/utv_caseinfo.asp?utvalg=OPPL&caseno=1432793&dayno=82&Y...

Røros VGS har hatt en økning i elevtallet de siste årene, men på litt lengre sikt kommer elevtallet til å gå ned også her, i tråd med en nedgang i folketallet om vi ser fjellregionen under ett. (Røros kommune har et stabilt folketall.)

Det er åpenbart en ulik filosofi rundt hva man skal gjøre i en slik sammenheng. Mens Ap m.fl. åpenbart vil komme en framtidig nedgang i forkjøpe med "tilpasninger" (=nedskjæringer) for å få mer "robuste" fagmiljø (=færre og større), mener jeg det er helt feil vei å gå.

Dersom en region sliter med dårlig folketallsutvikling, vil reduskjon i det offentlige tilbudet bare gjøre regionen mindre attraktiv, og dermed bidra til å forsterke effekten - i verste fall kan det bidra til en ond sirkel. Politikere som faktisk ønsker å bevare aktivitet i hele fylket, bør tenke omvendt - oppretthold det offentlige tilbudet i regioner som sliter, slik at man kan gjøre sitt for å snu utviklingen, og gjøre det attraktivt for flere å bosette seg i distriktene. Røros VGS har gjennom årene vært flinke til å opprettholde et bredt fagtilbud på tross av begrensede ressurser. Når skolen selv gir uttrykk for at de kan klare å kjøre et kurs, gir det liten mening å nekte dem å lyse ut faget.

Jeg kommenterer saken i dagens nummer av Arbeidets Rett: http://www.retten.no/lokale_nyheter/article6390521.ece

Andre oppslag om saken: http://www.retten.no/lokale_nyheter/article6390516.ece
http://www.retten.no/lokale_nyheter/article6390514.ece

Røros Nettavis: http://rørosnettavis.no/?p=2239&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ap-foreslar-a-legge-ned-mk-og-dh

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering