Vingling om teknologibygg

Adresseavisen har de siste par dagene slått stort opp at heller ikke på årets statsbudsjett fikk Høgskolen i Sør-Trøndelag nytt teknologibygg.

Se bl.a.: http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article6416301.ece og http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article6417341.ece

Når dette prosjektet er blitt skjøvet på så mange ganger, er det vanskelig å fortsatt se på det som en tilfeldighet. HiST blir tydeligvis systematisk nedprioritert, så da er spørsmålet hva som er årsaken.

Jeg synes det er svært synd at regjeringen ikke har fått på plass nytt teknologibygg for HiST i statsbudsjettet. Det styrker det inntrykket jeg har av at regjeringen har blitt svært forelsket i sammenslåingstankene fra Stjernø-utvalgets utredning, og ikke prioriterer institusjoner som ikke er i slike prosesser, i påvente av mulige strukturendringer.

Regjeringen burde ha et mer nyansert syn hvor de innser at de samme løsningene ikke fungerer over hele landet, og ikke skyve helt nødvendige nyinvesteringer framover i år etter år.

En annen kompliserende faktor er at flertallet i Trondheim bystyre nylig forsøkte å relansere den uheldige ideen om et samlokalisert NTNU, hvor den store samfunnsfag/humaniora-delen på Dragvoll flyttes ned til realfagsdelen på det sentrumslokaliserte Gløshaugen. Selv om de ansatte er samstemte motstandere av en slik flytting, noe som gjorde at NTNU-styret stemte ned forslaget da det ble lansert i sin tid, er det politiske krefter som nok ønsker å frigjøre Dragvollområdet til boligbygging. Men presset på sentrum er stort nok fra før om ikke en vekstsektor som FoU ensidig skal lokaliseres dit.

Har dette påvirket regjeringen til å ville vente på en eventuell NTNU-avklaring som kan stokke om på lokaliserings-stolleken i Trondheim?

Jeg håper uansett regjeringens avgjørelse ikke er påvirket av denne omkampen om lokalisering av NTNU som Trondheimspolitikerne har satt i gang. I så fall bystyreflertallet gjort Trondheim en stor bjørnetjeneste.

Jeg er forøvrig kjapt intervjuet av Adresseavisen om saken:

Faksimile fra Adresseavisen 9/10 2012.

Ser forøvrig at Frp, av alle, er inne på lignende mulige årsaksforklaringer: http://www.universitetsavisa.no/politikk/article14942.ece

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering