Enfoldige Frp

Den tidligere omtalte debatten i avisa Glåmdalen tar tydeligvis ikke slutt. Jeg har i dag på trykk et innlegg som igjen er et svar på dette innlegget.

Enfoldige Frp
BARE PINLIG: Stein-Robin Kleven Bergh (Frp) har et innlegg mot meg i Glåmdalen 1. september.

Mellom alle hans aggressive utfall mot «sosialister» og «halvkommunister» som slår til øst og vest finnes det et par forsøk på å komme med poeng, og jeg skal nøye meg med å svare på dem. De stråmenn Bergh selv konstruerer seg, kan han jo få lov til å plages med alene.

Bergh påstår at sosialisme handler om at alle skal være like. Det er selvsagt misforstått, men det er jo morsomt å bli forsøkt irettesatt på det feltet av en representant for et parti som kanskje ikke er mest kjent for å ha omfavnet mangfoldet her i Norge. En sosialist er interessert i mer likhet på bare et felt - det økonomiske. Vi mener for eksempel det er feil at en liten elite med spekulanter skal ha en udemokratisk makt til å kaste millioner av mennesker ut i arbeidsledighet og fattigdom over hele Europa. Økonomisk likhet og kulturelt mangfold, står selvsagt i motsetning til Frps kamp for økonomisk ulikhet og kulturelt enfold.

Videre forsøker han å forklare sin og Siv Jensens ønske om for-bud mot tigging ved å si at grensen for friheten settes der den går ut over andre. Det er et prinsipp jeg gjerne skriver under på, og jeg regner med Frp nå vil gå inn for å tøyle frimarkedspolitikken, når vi har sett hva kasinospekulasjonen fører til?

Berghs problem når det gjelder tiggerforbud er bare at aggressiv og plagsom tigging allerede er forbudt, og har vært det hele tiden. Jeg vil anbefale ham å sette seg inn i gjeldende lovverk før han foreslår endringer.

Til sist påstår han at politiet entydig sier det er kobling mellom tigging og kriminalitet. For å ta et par eksempler har både politiet i Tromsø og i Asker og Bærum gått ut og sagt at de ikke ser noen slik kobling. Igjen burde Bergh undersøke enkle fakta før han kommer med bombastiske påstander.

Den viktigste årsaken til at det er blitt enklere for både kriminelle og lovlydige å komme seg til Norge er selvsagt EØS- og Schengen-avtalene som Berghs parti har stemt igjennom på Stortinget.

Berghs og Jensens forsøk på å vri fokus vekk fra dette er bare pinlig.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering