En svekkelse av distriktsskolene

De videregående skolene i distriktene i Sør-Trøndelag kan bli svekket etter vedtaket i Sør-Trøndelag Fylkesting torsdag 21/6.

Fylkestingsflertallet har nå vedtatt å kutte i smågruppetillegget skolene får, og vedtaket legger også opp til nye kutt. Kuttene består i at innslagspunktet for disse tilleggene nå økes på studiespesialiserende linjer, og at det ligger en intensjon om å gjøre det også på yrkesfag etter hvert. Dette betyr at skoler som i dag klarer å opprettholde tilbud på tross av at de har få elever, vil slite med dette i framtida.

I tillegg starter man nå en prosess med arbeidsdeling mellom distriktsskolene som på sikt kan bety skolenedleggelser. En diskusjon om arbeidsdeling kan være positiv, og i sum gi et bedre tilbud, men i denne prosessen ligger det mye mer. Et av alternativene er en sammenslåing av skoler, slik at man får en skole med to skolesteder. Slike endringer vil naturligvis bety en kraftig svekkelse av noen skoler som da vil miste sin lokale ledelse og selvbestemmelse, og føre oss et skritt nærmere nedleggelse. Noen skoler vil bli redusert til filialer, og det er selvsagt mye lettere å legge ned en filial, enn å legge ned en skole.

Denne prosessen vil kunne få store konsekvenser. Vi ser ofte at slike prosesser får en stor tyngde når de først har begynt å rulle, og at det kan være vanskelig å stoppe dem når de har fått gå langt.

Det er derfor viktig at innbyggere rundt omkring i fylket nå legger press på sine lokale fylkespolitikere. Rødt forsøkte i fylkestingsbehandlingen å legge inn noen premisser om at denne prosessen ikke skulle brukes til nedlegginger og svekkelse av tilbud, men ble nedstemt. Nå er det viktig at alle tilhengere av sterke distrikter i Sør-Trøndelag setter ned foten tidlig i prosessen, før for mange premisser er lagt, så kan vi redde og bevare de videregående skolene våre.

Vedtaket i Fylkestinget:
Fylkestinget vedtar at :
1. det igangsettes en bred prosess der de videregående skolene og kommunene får
komme med innspill og drøfte innholdet i planenhetene og hvilke skoler som skal
inngå i planenheten.
2. grensen for smågruppetillegg for studieforberedende utdanningsprogrammer heves
fra 9 til 11 elever.
3. heving av smågruppetillegget på yrkesfag fra 5 til 7 elever avventes til arbeidsdeling
mellom skolene er utredet og vedtatt.
 
Rødts alternative forslag:
Fylkestinget vedtar at : 
1. det igangsettes en bred prosess der de videregående skolene og kommunene får
komme med innspill og drøfte innholdet i planenhetene og hvilke skoler som skal
inngå i planenheten.
2. Smågruppetilleggene beholdes på dagens nivå.
3. Alle skoler fortsetter som selvstendige skoler med egen ledelse.
4. Utgangspunktet og målet for prosessen må være å skape et bedre og bredere tilbud ved de videregående skolene i fylket.
 
Sakspapirene:
http://pa.stfk.no/PolitiskAgendaDocs/Oppl%C3%A6ringskomiteen%5C2012_05%5...

Innlegg (det som kommer før forslag/vedtak og lenker) på trykk i Hitra-Frøya 20/7 2012:

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering