Hva er det NOKUT driver med?Som fylkestingsrepresentant i opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag blir du innimellom satt i ymse styrer, utvalg og arbeidsgrupper. En av de arbeidsgruppene jeg har havnet i skal utvikle en strategi for Fagskolen i Sør-Trøndelag.

Det er sikkert mange som ikke vet helt hva fagskolen er (og det er vel også noe av problemet til fagskolen). Fagskolen er en to-årig profesjonsrettet yrkesutdanning, som bygger på fagbrev fra VGS. Forenklet kan man kanskje si at fagskolen er for yrkesfag det universiteter og høgskoler er for studiespesialisering. Fagskolen kan være et viktig alternativt kompetansehevningsløp til høyere utdanning.

Nåvel. Til poenget: Fagskole er en beskyttet tittel. Rundt om i landet finnes det en lang rekke offentlige fagskoleutdanninger, men også en del private. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) skal sørge for at alle tilbudene holder et høyt nok faglig nivå før de blir godkjente. En fagskoleutdanning, om den er offentlig eller privat drevet, har dermed et offentlig godkjentstempel.

Det kan være vanskelig å finne fram i mylderet av ulike fagskoletilbud. Nettsiden fagskolen.info gir en grei oversikt over det offentlige tilbudet, men når jeg forsøkte å også orientere meg i forhold til de private tilbudene, ramlet jeg over det kommersielle selskapet Studentums nettside fag-skole.no. Så jeg gikk inn for å skaffe meg en oversikt over hva som finnes av fagskoletilbud, særlig i Sør-Trøndelag naturligvis.

Og hva finner jeg? På nettsiden promoteres det haugevis av studier i alternativ medisin, bl.a. en skole i Trondheim som tilbyr utdanning i Homeopati via “Naturterapiskolen Nord”. Jeg har tidligere skrevet om homeopati. ( http://venstresida.net/?q=node/1077 ) Kort sagt: Det er en “alternativ” behandlingsform som alle grundig gjennomførte vitenskapelige undersøkelser har vist å ha null medisinsk effekt, og som er basert på en 200 år gammel teori som bryter fullstendig med moderne vitenskap - både medisinsk, men også atomteorien og moderne kjemi. Utdanningen koster ca. 80 000 kroner for den ivrige student.

Totalt sett inneholder http://www.fag-skole.no/alternativ-medisin 18 utdanninger innen alternativ medisin, og presentasjonsteksten under på nettsiden er også grunnleggende i strid med all kvalitetssikret kunnskap.

"Alternativ medisin er også rettet mot den grunnleggende årsaken til sykdommen og man er mindre opptatt av diagnoser", påstås det, men hele poenget med alternativ medisin, er at den ofte enten fornekter eller neglisjerer det vi har lært om årsakene til ulike lidelser de siste 100-200 årene, og i stedet framstiller sine egne teorier som er fullstendig i strid med all vitenskapelig kunnskap. Selv om det vil variere noe mellom alle disse ulike behandlingene i hvor stor grad de er ute på jordet (klassisk massasje vil selvsagt kunne gi en velværefølelse som i seg selv vil kunne være positivt for folks helse, og så lenge behandlingen ikke påstår virkninger utover det, er den ikke nødvendigvis så uvitenskapelig, mens homeopati som tror at ristet vann kan kurere alt mellom himmel og jord kan eksemplifisere det andre ytterpunktet).

Disse private institusjonene krever titusenvis av kroner av studentene sine for å gi utdanning i ulike behandlingsformer som forlengst er bevist virkningsløse.

At det finnes folk som tror på dette, bør ikke overraske noen. Det er velkjent. At noen dermed ønsker å starte utdanninger i det bør heller ikke overraske. Men at NOKUT skal godkjenne disse og tildele den beskyttede tittelen "fagskole" til noe som rett og slett må beskrives som hubug, svindel og kvakksalveri, det er etter mitt syn langt over streken.

Til å begynne med trodde jeg alle disse 18 tilbudene var godkjent av NOKUT. Det viste det seg etter nærmere undersøkelse at de ikke var. Selskapet "studentum" driver en ganske kynisk praksis hvor de presenterer både godkjente fagskoleutdanninger og helt andre utdanninger på nettsiden "fag-skole.no" på en måte som ved første øyekast får alle til å framstå som fagskoleutdanninger.

For alternativbransjen betyr dette at to NOKUT-godkjente tilbud, blir en brekkstang inn for alskens uvitenskapelig vissvass, og Studentum gir selvsagt blaffen i studentene som må punge ut for kunnskapstomme studier så lenge de selv får pengene sine.

Men NOKUT er heller ikke uskyldige i saken. Jeg forventer meg ikke stort av kommersielle selskaper med et øye på bunnlinja, og det andre på bunnlinja. Man burde kunne forvente seg mer av "Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen", men NOKUT har altså godkjent både en fagskoleutdanning i "massasjeterapi" og en i "soneterapi". Massasje kan selvsagt gi en velværefølelse som kan være sunt i seg selv, men når man slenger på "terapi" til slutt betyr det at man kommer med drøyere påstander om behandlingen enn det er vitenskapelig grunnlag for. Virkelig ille blir det med fotsoneterapi - ideen om at ulike deler av kroppen vår, og dens helse på mystisk vis skal være koblet til forskjellige soner på fotsålene våre er ikke bare uvitenskapelig - det er latterlig og fullstendig fri fantasi. Som det meste annet av alternativ medisin faller det fullstendig sammen når det blir undersøkt på samme grundige måte som ekte medisin alltid blir.

Nå er NOKUTs kriterier for godkjenning nokså vage. ( http://www.nokut.no/no/Norsk-utdanning/Fagskole/Hva-godkjenner-NOKUT/God... ) Det mest konkrete om innhold er at det må bygge på treårig videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse, og at utdanningen må gi kompetanse som kan benyttes i yrkeslivet. Går man inn på de mer konkrete underlagsdokumentene ser man at NOKUTS fokus i stor grad går på alt annet enn det som undervises - det går f.eks. på om man har byråkratiske systemer for "kvalitetssikring" på plass og lignende rutiner. NOKUT undersøker altså i mye større grad administrasjonen enn utdanningen - det som burdevære fokuset. Det spørs om ikke et navnebytte til "Nasjonalt organ for korrekt administrasjon i utdanningsinstitusjoner" hadde vært et bedre navn. Kvalitet i selve utdanningen er de åpenbart ikke i stand til å vurdere.

Såvidt jeg vet undervises det uansett ikke i fotsoneterapi på våre videregående skoler. Det hadde forsåvidt vært en enda større skandale. At det kan kalles å "gi kompetanse" dersom det du underviser i større grad tilslører virkeligheten enn avdekker den, er etter mitt skjønn også tvilsomt. Men for å kunne evaluere "kvalitet" i utdanning, må altså NOKUT få inn noen langt bedre vurderingskriterier på selve utdanningen.

Dersom det å gi studentene en opplæring som bryter med all vår kunnskap på mange fagfelt, og som i tillegg er dokumentert uten effekt innebærer "kvalitet i utdanningen", da er det sannelig ikke mye som ikke er "kvalitet". Etter normale vitenskapelig kriterier, ville det innebære større kvalitet å ikke lære dem noe som helst. Når det i tillegg brukes som en brekkstang inn i Studentums verden til andre studier som er like så, eller enda mer kunnskapsfornektende, og det blir tatt titusener i skolepenger for disse utdanningene, kan det hele i sum neppe kan omtales som noe annet enn ren svindel.

Les mer på: http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8861

OPPDATERT: Til Fri Tanke (se lenke over) sier Nokut at "Vi har ikke anledning til å underkjenne utdanninger som tilfredsstiller de utdanningsfaglige kravene, blant annet at det er på et nivå over videregående skole og at det er yrkesrettet. Det er ikke noe krav om at fagskoleutdanninger må være forskningsbasert."

- Det er ingen som mener fagskoleutdanninger skal være forskningsbasert (det er et begrep som hører høyere utdanning til), men det bør være et krav at utdanningen forholder seg til helt grunnleggende fakta om virkeligheten. En parallell til å godkjenne en fagskole i soneterapi, ville være å godkjenne en fagskole innen bilfag som lærer bort at motoren kan repareres ved å dunke på bakluka. Jeg tviler på om Nokut ville godkjent noe slikt.

Det er også litt debatt på facebooksidene til aksjonen "ingen liker å bli lurt": https://www.facebook.com/ingenlikerablilurt/posts/422502554461430

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering