Gal Tunge

Mange ble nok overrasket over at Johan Galtung nå har falt fullstendig ut i myra av tullete konspirasjonsteorier. Dessverre er det en utvikling vi har sett komme over en viss tid.

Opp gjennom årene har Johan Galtung innimellom sagt og skrevet interessante ting, og kommet med friske perspektiver og analyser på begivenheter i verden. Selv om han har vært en perifer skikkelse i norsk politikk, har han ved flere anledninger fylt norske studentersamfund og etterhvert også oppnådd høy status i Miljøpartiet De Grønne, som utnevnte ham til æresmedlem i 2008. Han har ifølge mdg.no også "overtatt æresplassen sist på Oslo-lista etter Arne Næss".

Selv om de antisemittiske konspirasjonsteoriene som Galtung nylig kolporterte i HEFs tidsskrift "Humanist" er av relativt ny karakter, er det ikke første gang fredsprofessoren er på rimelig ville veier.

Jeg har alltid vært klar over at Galtung er en rimelig arrogant person. Vi kan vel kanskje gi ham en skår på 3 på en skala hvor Kåre Willoch utgjør 1, og vanlige svært arrogante mennesker befinner seg på rundt 0,5. Jeg har aldri hørt mannen ta selvkritikk på noe som helst, mens man på den andre siden ofte har hørt mannen blåse opp både begivenheter han har vært med på og ting han har sagt til proporsjoner som drar det over fra en gråsone til direkte usannhet. Aftenpostens Per Egil Hegge, refererte et slikt eksempler for noen år siden - et utenriksministermøte som aldri var funnet sted.

Innenfor rimelighetens grenser kan det selvsagt være forfriskende med mennesker som kaster av seg falsk beskjedenhet og står fram med sin arroganse utad. Det er nok av dem med like stor arroganse som holder den skjult. Likevel finnes det grenser. Jeg var villig til å la tvilen komme Galtung til gode, helt til den andre gangen jeg observerte ham "live".

Første gang var et overfylt møte på Studentersamfunnet hvor Galtung diskuterte "Det amerikanske imperiets vekst og fall". I en verden som var full av sinne og frustrasjon over USAs folkerettsstridige krigføring i Afghanistan og Irak, fylte Galtung storsalen på Studentersamfundet i Trondheim og vel så det og både han og budskapet ble tatt godt imot av byens studenter. Ingenting å utsette den gang med andre ord.

Den andre gangen jeg hørte Galtung live derimot, på et Attac-møte i 2005, fikk jeg rett og slett bakoversveis. Ikke over innholdet i foredraget hans, som var om Ghandis saltmarsj og ikke-voldelig motstand (selv om jeg mener han gjorde det for enkelt for seg selv når han gjennom et enkelteksempel forsøkte å demonstrere hvordan ikke-vold ville fungert også mot nazistene). Det som sjokkerte meg var arrogansen hans.

Før møtet, som ble arrangert på en café, begynte fikk vi klar beskjed fra møtelederen (kjent grønn trondheimspolitiker som kan forbli navnløs i denne sammenhengen - det var neppe hans feil) om at klirring med kopper og glass ikke var akseptabelt på et møte av denne typen. Folk kastet derfor i seg te og kaffe før møtestarten og satte koppene ned. Galtung kom deretter inn og begynte foredraget. Etter få minutter dukket det opp en stakkar som hadde kommet litt for seint til møtet. Galtung stoppet demonstrativt foredraget til han hadde satt seg, og gav tydelig uttrykk for at denne typen forstyrrelser ikke var ønsket. Den stakkars mannen følte seg ganske beklemt.

Noen minutter seinere kom enda en forseintkommer, og denne gangen klarte ikke Galtung seg med stillheten. Etter at stakkaren hadde kommet noen meter inn i rommet, brøt Galtung rasende ut: "Gjør du sånn på konsert også? Kommer inn midt under konserten? Bare gå igjen! Bare gå med en gang!"...

Jeg tror de fleste i salen følte seg litt slik jeg gjorde det: En blanding av sjokkert og pinlig berørt. (Et opptak i dårlig lydkvalitet av foredraget finnes her: http://venstresida.net/?q=node/1293 )

Direkte spinnville konspirasjonsteorier fra Galtung hørte jeg derimot ikke før hans foredrag i Studentersamfundet i Oslo i 2011, hvor et foredrag rundt terrorhandlingene på Utøya spant ut i "Frimurer, friiimurer...", og anbefalinger av Per Aslak Ertresvågs mildt sagt “spesielle” konspiranoia-bøker. Da skjønte jeg at Galtung hadde beveget seg fra ytterkanten av rasjonaliteten, til å ha falt helt utenfor. (Lydopptak, Mirror)

Galtungs innlegg i “Humanist” (oppsummering) hvor han anbefaler antisemittiske skriv, er slik sett bare den siste spikeren i kista i forkant av den endelige begravelsen av Galtungs faglige rennome. Det er en trist dag. Hvordan kunne det gå så galt?

Og hvorfor så dette fokuset på Galtungs arroganse? Hva her det med saken å gjøre? - Jo, jeg tror det er en sammenheng. Min teori er at Galtungs enorme arroganse gjør det umulig for ham å gjøre noe annet enn å fullstendig avvise kritikk og korreksjoner som kommer utenfra. Når han nå tydeligvis heller ikke lenger evner å korrigere seg selv, er alt lagt til rette for en lang gradvis glidning ut i galskapen (ikke nødvendigvis i klinisk betydning).

Det er få som har stått fram med støtte til Galtung etter denne tiraden. Til og med De Grønne (som ellers ikke bruker å være så opptatt av det vitenskapelige), har kommet med en uttalelse om at deres æresmedlem er på ville veier. (Selv om de behendig unnlater å nevne den tette tilknytningen Galtung har til partiet, og heller siterer De Grønne i Ungarn og trekker den gamle studentopprøreren Daniel Cohn-Bendit som nå er grønn politiker opp av hatten for å vise avstand.) Det er flott at dere tar avstand MDG, men dere burde kanskje også vurdere å trekke tilbake æresmedlemsskapet dersom dere mener alvor? - I det minste dersom Galtung ikke tar noen som helst selvkritikk.

På den annen side - at Galtung skulle finne på å ta selvkritikk er vel omtrent like sannsynlig som at en rosa enhjørning skulle vandre forbi vinduet ditt når du leser dette.

Hei Ronny! Vil takke for et godt og velskrevet blogginnlegg, og jeg er helt på linje med deg i kritikken av Galtung. Når det gjelder Galtungs tilknytning til MDG så vil jeg understreke at æresmedlemskapet ble vedtatt på landsmøtet i 2009, altså FØR han begynte å komme med flere svært drøye og uakseptable uttalelser. Æresmedlemskapet ble gitt på basis av hans innsats for ikke-vold og fredelig konfliktløsning over mange tiår, ut i fra det man da visste om mannen. Jeg føler meg ganske trygg på at Galtung aldri ville ha blitt utnevnt som æresmedlem dersom spørsmålet var aktuelt i dag. Du stiller spørsmålet om partiet ikke bør vurdere å trekke tilbake æresmedlemskapet. Det er et legitimt spørsmål, og det blir opp til landsstyret og landsmøtet og ta stilling til. Men da regner jeg med du stiller samme krav til Human-Etisk Forbund som ga Galtung sin ærespris i 1988, i tillegg til den lange listen av prestisjetunge institusjoner som har gitt Galtung æresprofessorater: Princeton University, Universitetet i Uppsala, Universitetet i Tromsø for bare å nevne noen av dem.

Jeg mener ikke å kritisere MDG for at Galtung er æresmedlem der. Selv om Galtung hadde kommet med et og annet rart utspill før den tid også, er dette på et helt annet nivå. Det jeg kanskje synes er litt spesielt er at MDG kommer med en lang uttalelse om Galtung uten å nevne tilknytningen hans til partiet, og at de dermed heller ikke gjør noe med æresmedlemsskapet.

Priser og utmerkelser blir noe annet. En pris er noe du får på et gitt tidspunkt, for noe du har gjort før den tiden. Et æresmedlemsskap er noe kontinuerlig - noe som fortsetter helt til man eventuelt mister det eller selv melder seg ut - det er i denne sammenhengen jeg lurer litt på om MDG burde vært litt mer tydelige enn de har vært. I tillegg er selvsagt 1988 en god del lengre siden enn 2009, og MDG brukte vel såvidt jeg skjønner Galtung aktivt i valgkampen i 2011 også. Men De Grønne er en bisak i denne sammenhengen - jeg mistenker på ingen måte MDG for å stå for de tankene Galtung kolporterer her.

hva er e-posten din Ronny. Så jeg kan ta kontakt med deg direkte.
:-)

For å unngå spamroboter: fornavn dot etternavn at gmail dot com. Om du ikke har klart å finne det fulle navnet mitt, så er det en presentasjon av meg øverst til høyre når du klikker deg til ronny under "Blogger" i menyen til venstre :)

e-post har blitt sendt til deg Ronny.

Konspirasjonsteorier er helt vanlige på venstresiden, og det er stort sett den samme konspirasjonsteorien som går igjen: kapitalismen er ustabil fordi en liten elite vil rotte seg sammen og samarbeide om å ta over all eiendom og kreve ågerrenter. Karl Marx trodde på denne konspirasjonsteorien, og det gjorde Adolf Hitler også. (Interessant nok så både Karl Marx og Adolf Hitler på jødene som sentrale i denne konspirasjonen) Kommunister knytter denne konspirasjonsteorien til kapitalister generelt, uavhengig av rase, mens nazister gjør den observasjonen at jøder er svært sterkt overrepresentert blant kapitalistene og fokuserer særlig på dem.

Galtungs problem er at han tror at nazistene var "høyreekstreme." Han tror at han er så langt unna nazismen ideologisk som det overhode er mulig å komme, men sannheten er jo at kommunismen og nazismen er tvillingideologier, der hvor nazismen er hakket mer høyreorientert enn kommunismen. (NSDAP ville ligget til venstre for Arbeiderpartiet dersom de hadde stilt til valg i dag) Galtung kan tillate seg å lefle med slike nazistiske jødekonspirasjoner fordi han er helt overbevist om at han er "trygg" og veldig langt unna nazismen.

Jeg har inntrykk av at konspirasjonsteorier er relativt vanlig på høyresiden også. Kanskje særlig når det gjelder klimaforskning. Men også ofte blandet sammen med illuminati og bildenberger og den smørja der med påstanden om at det står en aktivt forvaltende kjerne av verdensdespoter bak penge og gjeldssystemet vi har i dag.

Tror nok man kan finne konspirasjonteoretikere i alle deler av samfunnet.

Det stemmer at det er en del konspiratorikere på høyresiden også, og de er typisk religiøse. Konspirasjonsteorier er jo et form for gudekompleks, troen på at noen ovenfra styrer i det hemmelige. Derimot finner du lite/ingenting av konspirasjonsteorier blant den sekulære høyresiden eller blant liberalistene. Ronny liker å angripe klimarealistene for å være konspirasjonister, men de aller fleste klimarealistene er absolutt ikke konspirasjonistiske. Jeg kjenner til svært få av klimarealistene som tror på noen konspirasjon. De fleste av dem tror at IPCC har blitt politisert og at det domineres av ideologi og politikk, ikke av vitenskap. Dette er ikke det samme som å tro på en konspirasjon. Det er ikke noen som tror at de som sitter i IPCC-ledelsen "egentlig" vet at de tar feil, men lurer folk. De bare tar feil.

Det er typisk for klimafornektere å ha et helt ensidig fokus på IPCC, og deretter forsøke med alle midler å undergrave IPCC, men realiteten er jo at alle større vitenskapelige organisasjoner som har medlemmer hvis felt er relevant ift. klimaforskningen kommer til samme hovedkonklusjon. Det samme gjør så godt som samtlige fagfellevurderte artikler. Dersom man ikke selv er klimaforsker og mener man har oppdaget grensesprengende ny naturvitenskapelig kunnskap som ingen andre har hatt mulighet til å ettergå enda, må man være ganske konspirativ for å satse framtida si på at et mikroskopisk mindretall av forskere har rett...

Forøvrig er vel kulten rundt Ayn Rand et av de beste eksemplene på hvordan det går når forkvaklede tankemønstre får løpe ukorrigert av virkeligheten. Jeg kan godt gå med på å kalle liberalistsekten som Åm knytter seg til for religiøs om det gjør det lettere for ham å forstå.

Galtung anbefaler jo favorittboka til Julius Streicher , vi har jaggu fått en ny Julius Streicher en ny Jew-Baiter Number One i Norge. Det er mange slike wannabies her i Norge nå.

The Nuremburg International Military Tribunal held that Streicher’s incitement to murder and extermination, at the time, when Jews in the East were being killed en masse under the most horrible conditions, constituted persecution on political and racial grounds and a crime against humanity.

Streicher was found guilty of crimes against humanity at the Nuremberg War Crimes Trial and sentenced to death on October 1, 1946. The judgment against him read, in part:

“ For his 25 years of speaking, writing, and preaching hatred of the Jews, Streicher was widely known as [Jew-Baiter Number One]. In his speeches and articles, week after week, month after month, he infected the German mind with the virus of anti-Semitism, and incited the German people to active persecution... Streicher's incitement to murder and extermination at the time when Jews in the East were being killed under the most horrible conditions clearly constitutes persecution on political and racial grounds in connection with war crimes, as defined by the Charter, and constitutes a crime against humanity.”

Onar Åm tilhører et høyreekstremt parti.

Et eksempel:
Som uføretrygdet så opplever jeg idag å få et bestemt beløp på kontoen min hver mnd. Hvis høyrepartiene kommer til makten så må jeg regne med at dette beløpet blir nedsatt -direkte eller indirekte - slik at jeg vil ha lite penger i forhold til prisnivået i samfunnet ellers. Slik er det ikke med sentrum-venstre partiene og iallefall ikke SV som jo legger vekt på økonomisk støtte til de som ikke kan klare seg selv.

Med DLF i maktposisjon så hadde dette beløpet jeg pleier å få ganske enkelt sluttet å komme. De vil fjerne alt som heter offentlig forsikring/trygd. Og da hadde mitt eneste alternativ vært veldedighet f. eks frelsesarmeen.

Nazistene ville ha gått lenger, så Dlf er til venstre for Nazismen, men til høyre for alt annet.

Anonym er uærlig. Det var Stalin som brukte stempelet "høyreekstrem" til å sverte sine argeste motstandere. Nazistene var svært venstreorienterte. De ville ha svært høye skatter, en stor velferdsstat og mange økonomiske reguleringer, MEN de ville ha en blandingsøkonomi: de ville bevare privat eiendomsrett. Dette er Stalins egen begrunnelse for å kalle nazistene for "høyreekstrem." Dersom NSDAP stilte til valg i Norge i dag ville de ligget til venstre for AP. I henhold til Stalins definisjon er også SV og AP "høyreekstreme." Forhåpentligvis viser dette hvor uærlig og ubrukelig begrepet "høyreekstrem" er i denne sammenhengen.

I dag kalles ikke nazistene for høyreekstreme fordi de ikke ville ha like høyt skattenivå som Stalin. De kalles høyreekstreme fordi de var rasister. Din logikk er altså som følger:

DLF vil ha ekstremt lave skatter = ligger ekstremt langt til høyre = høyreekstrem = rasister som vil gasse jøder

Onar er en løgner. Jeg er fullt klar over at Nazismen er en sammenblanding/synkretisme. Kan komme tilbake til det senere. Men nå var det først og fremst dagens stadarder jeg tenkte på og ikke hva Stalin sa og ikke sa.

Onars logikk: ”NSDAP tilbød gratis universitetsutdannelse, og det gjør jammen SV også”, eller ”begge vil bygge motorveier”.

jeg sier:
men ikke noe av dette er sider ved nazismen som virkelig gjorde den avskyelig.

Jøder har høy status i hierarkiet for Liberalister. Så på det punktet er de forskjellige fra Naziene.

Onar ville sannsynligvis ha stemt NSDAP hvis du hadde hatt stemmerett på 30-tallet. Tror han ville ha funnet deg godt til rette med disse partienes verdikonservatisme (familieverdier og nyttebaserte syn på musikk, kunst og litteratur), kommunist og sosialisthat, raselære, propagandaspråk (hetsing av politiske motstandere, fiendebilder, “oss og dem”), eutanasiprogram for å eliminere ulønnsomme individer, ideen om “totalkrig”, med mer...

Min logikk er omtrent slik:
DLF vil ha ekstremt lave skatter = ligger ekstremt langt til høyre = høyreekstrem = sosialdarwinister som vil "fase ut" de som ikke kan jobbe(Randister bruker begreper som parasitter, mygg, troll, vampyrer, osv osv. En bendelorm er en parasitt Onar, hva gjør man med parasitter??)

For folk som har en interesse for den noe sære randianer-kulten, kan jeg kanskje anbefale en av George Monbiots siste artikler: http://www.monbiot.com/2012/03/05/a-manifesto-for-psychopaths/

Eller Jonas Bals på vepsen http://vepsen.org/2012/04/det-amoralske-univers/

For ikke å snakke om Michael Shermers klassiske "The unlikeliest cult", selv om vi som ikke er like liberalistiske som Shermer kanskje ikke er så enige i at den er "unlikely": http://www.2think.org/02_2_she.shtml

Det er grovt intellektuelt uredelig å bruke "høyreekstrem" i betydning "tilhenger av lave skatter" når 99,9% av befolkningen forstår dette begrepet som en antisemitt/rasist/innvandrerhater. Da bruker du begrepet bevisst på en måte for å spre misforståelser for å sverte dine meningsmotstandere.

Overlappen mellom hva SV står for og hva NSDAP står for er ca 90%. De er enige om det aller aller meste. Derfor er det ikke urimelig å si at de ideologisk står nært hverandre. Hvordan er det mulig å være enig i 90% av politikken og samtidig påstå at de er motsetninger? JEG er uenig med nazistene i 90% og jeg ville ALDRI ha stemt på dem, og dette vet du veldig godt.

Og det å sette likhetstegn mellom "høyreekstrem" og sosialdarwinister er også grovt intellektuelt uredelig. Jeg har besvart denne absurde påstanden her:

http://onarki.no/blogg/2010/10/et-tilsvar-til-superdupermenneskene/

Jeg har også ved en tidligere anledning forklart deg at en som ikke kan jobbe ikke er en parasitt hvis han får hjelp av andre på fredelig, frivillig vis. En parasitt er en som lever av å TVINGE andre til å fø han. Bendelormen spør ikke om lov, den bare tar seg til rette. Det faktum at jeg har forklart deg dette tidligere og at du ignorerer det viser at du er uærlig. Jeg tror at grunnen til at du lyver er at du er sint for at jeg har avslørt hvor nært norske sosialdemokrater ligger opp til nazistene og du vil "ta igjen med samme mynt." Litt sånn type barn:

Læreren: "du er en gris!"
Barnet: "nehei, DU er gris!"

først av alt: jeg registrerer at du Onar ikke svarte på mitt konkrete eksempel helt i begynnelsen.

jeg kan klippe og lime det inn igjen:

Onar Åm tilhører et høyreekstremt parti.

Et eksempel:
Som uføretrygdet så opplever jeg idag å få et bestemt beløp på kontoen min hver mnd. Hvis høyrepartiene kommer til makten så må jeg regne med at dette beløpet blir nedsatt -direkte eller indirekte - slik at jeg vil ha lite penger i forhold til prisnivået i samfunnet ellers. Slik er det ikke med sentrum-venstre partiene og iallefall ikke SV som jo legger vekt på økonomisk støtte til de som ikke kan klare seg selv.

Med DLF i maktposisjon så hadde dette beløpet jeg pleier å få ganske enkelt sluttet å komme. De vil fjerne alt som heter offentlig forsikring/trygd. Og da hadde mitt eneste alternativ vært veldedighet f. eks frelsesarmeen.

Nazistene ville ha gått lenger, så Dlf er til venstre for Nazismen, men til høyre for alt annet.

Mens du tenker på dette, så kan dere andre kose dere med min lille artikkel: Regler for oppgjør med DLF.

1. aldri(eller nesten aldri)diskuter med tilhengere av Det liberale folkeparti på deres forum eller deres blogger(f. eks bloggen til Onar Åm: dette er det samme som å diskutere på deres premisser.

diskuter heller på forum der du ikke kan bli sensurert, når du stiller spørsmål og skriver kommentarer de oppfatter som ubehagelige.

Onar Åm opererer selv med doble standarder: når han kaller sine meningsmotstandere for onde som kaller han det "identifisering", men når hans meningsmotstandere gjør det, da er det personangrep. Dette er bare et lite utvalg av dobbeltmoralen til tyrannielskeren.

2. Krev kilder og begrunnelser for en del påstander som han kommer med. Fyren nekter å oppgi hvilken utdannelse han har og det kan derfor være mye som tyder på at han ikke har tatt noen eksamener i relevante fag, men bare lest mye om emner som interesserer han??

3. Vær ALLTID anonym i diskusjon med tilhengere av Ayn Rand!!

4. Trekk gjerne frem for nye lesere ting Ayn Rand tilhengerne har skrevet, slik at de vet dette. Det er greit å avklare om tyrannielskeren mener at afrikanere har en gjennomsnitts iq på 70 dvs tilbakestående.

5. Ikke forhold deg til ultimatum fra Dlfere(Dlfere , liberalister, Ayn Rand tilhengere og Randist, er synonymer). De kaller deg gjerne frekk, ond, voldsromantiker osv men hele ideologien deres er ondskap, hykleri, og frekkhet satt i system: husk det!

6. Inviter Alvarin(søk på google, skriv: alvarin +onar åm)til denne tråden. Han er en meget intelligent mann, som kan bidra med gode motforestillinger mot Onar Åms argumentasjon. Du finner han på facebook, går ikke ut med navnet hans her, siden du finner det hvis du følger min instruks om å søke alvarin +onar åm på google.

7. Husk at de bruker mange doble standarder og villedende retorikk, f. eks så kunne Onar bevist for hele verden at veldedighet fungerer bra ved å la være å søke om uføretrygd -han fikk heldigvis avslag - og han er dum nok til å fortelle om det på bloggen sin. Og på toppen av det hele, så er det "jeg ble fratatt muligheten til å ta ansvar for mitt eget liv" så dvs "BUHU jeg fikk ikke muligheten til å slippe å være forsikret!!", men når han er "syk" da synes han tydeligvis det er en stor fordel!!

Et annet eksempel: selv et samfunn som er 90% kapitalistisk f. eks USA er "ikke kapitalistisk" for en DLFer. Singapore er forbildet, men det er ifølge dem det nærmeste man kommer kapitalisme.

Det er veldig mye "alle andre må ta seg en pille" faktor med han der!!!

8. Sekten DLF fikk bare 200 stemmer ved forrige valg, men husk: Tankene deres har mange flere tilhengere(Ron Paul)i USA og sikkert en del andre land. Og partiet fungerer i praksis som et demonstrasjonsparti, de har nemlig gode kontakter med folk i den moderate høyresiden. Husk også at begrepet "sosialist" og "sosialdemokrat" ikke nødvendigvis betyr at en er reelt til venstre i politikken. Eksempel:

1.I spania er det egentlig høyresiden som har makten siden den sosialdemokratiskte partiet der tilsvarer partiet høyre her i Norge. Det politiske sentrum i Spania er lenger til høyre enn i Norge.

Jeg husker det sto i et nummer at tidsskriftet "Aftenposten Innsikt" at "sosialistene i Spania fører en politikk Høyre i Norge bare drømmer om".

fritt gjengitt fra meg.

(husk også at diktatoren Franco som hadde makten til han døde i 1975 var sterkt høyreorientert: det er fakta. I Tyskland så kan man velge om man vil stå i folketrygden eller om man vil ha privat forsikring?? Uansett så er ikke Tyskland så ille som Spania tenker jeg fordi det høyreekstreme styret der tok slutt i 1945 og tyskerne har tatt ett mer grundig oppgjør med Hitler enn Spania har tatt med Franco.

sitat fra den engelske wikipedia om Franco: "In 2002, José Maria Aznar's conservative government had voted against proposals to remove street names, statues and other symbols of the Franco era.[60]")

så det er ganske provoserende når de som er ledere av henholdsvis Krf(Knut Arild Hareide) og Venstre(Trine Skei Grande)i debattprogrammet "Debatten"(ikke den som gikk igår, men den som gikk forrige uke)på NRK påstår at det er venstresiden som har makten i Spania. Det er ikke sant!!

2. Singapore har blitt dominert politisk av et parti som heter PAP -Peoples Action Party - Onar kaller disse Sosialdemokrater men ifølge wikipedia så er de sentrum-høyre
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Action_Party

og dessuten et forbilde for tilhengere av Ayn Rand, og det sier jo en del.

9. ifølge han så kan ikke et 100 prosent liberalistisk samfunn vurderes skikkelig før det har eksistert i mange hundre ja kanskje så mye som 1000 år!!!!

10. kommer du på flere regler?? :)

O.Å: "Det er grovt intellektuelt uredelig å bruke "høyreekstrem" i betydning "tilhenger av lave skatter" når 99,9% av befolkningen forstår dette begrepet som en antisemitt/rasist/innvandrerhater"

Så da er du sterk motstander av demokrati..?

Busted, jeg er sterk tilhenger av demokrati i betydningen FOLKEstyre. (100% demokrati) Det vi har i dag er ikke det verste systemet som finnes, vi har 50% demokrati (FLERTALLSstyre). Flertallet lever i et demokrati mens mindretallet lever i et diktatur. Jeg synes det er flott at flertallet får lov til å bestemme over sine egne liv og sine egne eiendommer, men det er helt forferdelig at de også får lov til å bestemme over mindretallets liv og eiendommer. Norge og andre såkalt "demokratiske" land har et flerhodet Fører-prinsipp. Flertallet bestemmer sammen hvem som skal være diktator for mindretallet. Jeg foretrekker mye det flerhodete Fører-prinsippet til dagens sosialdemokrater over det enhodete Fører-prinsippet til nazistene, men aller helst vil jeg eliminere Fører-prinsippet fullstendig og innføre 100% demokrati.

Det er altså mer korrekt å si at jeg er 100% motstander av Førerprinsippet, dere sosialdemokrater er bare 50% motstander av Førerprinsippet mens nazistene var 0% motstander av Førerprinsippet. Det er det samme som å si at nazistene var tilhengere av 0% demokrati, du er tilhenger av 50% demokrati og jeg er tilhenger av 100% demokrati.

får håpe Thalgar og Alvarin oppdager denne bloggen og denne diskusjonen :-)

Anonym,

velferdsstatens trygdeordninger kan betraktes som offentlige forsikringsordninger, der hvor trygdeavgiften tilsvarer forsikringspremien. Har man betalt skatt hele livet er det urettferdig å fjerne utbetalingen av denne forsikringspremien dersom man privatiserer velferden og avvikler statsvelferden. På samme måte er det urettferdig å fjerne de offentlige pensjonene for de som har betalt skatt hele livet sitt for dette. Derfor vil DLF ha en overgangsordning hvor man bevarer utbetalinger til pensjoner og trygder, men privatiserer skoler, sykehus, veier, eldrehjem osv. Derimot vil DLF heve den offentlige pensjonsalderen betydelig (feks. til 70 år) for å gjenspeile det faktum at folk lever mye lenger i dag og er friskere.

Alle de som er friske og føre derimot vil fra og med DLF kommer til makten gå over til en privat forsikringsordning. De kjøper privat uføre- og dødsforsikring. Det er altså ikke snakk om å ta fra syke, uføre mennesker trygden sin.

Derimot vil den aller, aller mykeste overgangen til et liberalt samfunn være å innføre friborgerskap, dvs. gi hver og en mulighet til å melde seg frivillig ut av statsvelferden. Da kan alle de som ønsker å være igjen i statsvelferden fortsette med det, hvis de synes dette er best, mens de som ikke synes dette er bra melder seg ut. Da får man ingen brå overgang og velferdsstaten fases trolig helt naturlig ut gradvis over mange tiår.

..og plutselig ble du (ifølge dine egne standarder ovenfor) grovt intellektuelt uredelig...

Busted!

På hvilken måte da, Busted?

Begrepet høyreekstrem brukes ofte litt upresist, jeg er enig idet. Jeg tror grunnen til det er at de fleste 'verdihøyreekstreme' også hører til partier som er på den økonomiske høyresiden av skalaen blandt partier som teller (som folk faktisk stemmer på)

Jeg tror denne overrepresentasjonen kanskje kommer av at begge versjoner av 'høyre' apellerer til egoistene. Det er lettere å være fiendtlig innstilt mot feks innvandrere hvis man har stort fokus på seg og sitt, og med en stor fokus på egoisme tror jeg det er lettere å ha et snevert begrep av 'vi' og 'oss'.

Forstod du ikke det? Din bruk av ordet "demokrati" og din kritikk av Anonyms bruk av "høyreekstrem".

Busted,

kan du forklare hva som er galt med hvordan jeg bruker begrepet demokrati? Er du enig i at demokrati betyr FOLKEstyre og at det vi i dag har er FLERTALLSstyre? Er du enig i at det er revnende likegyldig for et mindretall om det er en Fører eller et flertall som tvinger dem til noe?

Realisten, begrepet "høyreekstrem" brukes ikke bare "litt upresist" det er en ren stående hitling av høyresiden.

Kanskje fremstår de "høyreekstreme" som snevre og egoistiske sett fra de venstreekstremes synspunkt, men vi må ikke glemme at nazistene var både nasjonalister (=kollektivister=anti-individualister) og altruister (=anti-egoister). Nasjonen/rasem er kanskje ikke et like stort kollektiv som menneskeheten men det ER et kollektiv, en gruppe. Dette står i grell kontrast til liberalister som hverken er kollektivister eller altruister.

Du har gravd deg så langt ned i avgrunnen, at du ser ikke engang selvmotsigelsene når du blir presentert dem. "50% demokrati"..really? Hvor mange deler ditt syn her da..?

Onar,
Det er kanskje hitling hvis man snakker om de få promillene av "høyreekstreme" som du representerer, men i flesteparten av tilfellene treffer det ganske presist med hva folk mener når de sier "høyreekstrem". Jeg syns egentlig det er lite verdi i å bruke masse energi på å forandre språknormer.

For meg er ikke beskrivelsen din av nazisme er tilfredstillende. Du har muligens rett i at et veldig etnosentrisk begrep av "altruisme" ble misbrukt i nazi-tyskland, men de som faktisk virket i systemet og kom seg oppover var nok drevet av ganske ekstrem egoisme. Det samme tror jeg forøvrig gjelder for kommunistregimer.

Min mening er at selve grunnlaget for valget om hva man puttet inn i gruppen som inkluderes i den "altruistiske" paraplyen du beskriver er bassert på ekstremt netagivt egoistisk tankegods.

For å opprettholde balansen må jeg kanskje nevne at jeg ser på positiv egoisme som noe fint, fordi jeg rett og slett tror vi mennesker er skrudd sammen slik at en egoist som har funnet ut hva som er best for seg selv ser at det faktisk er å ha genuin altruisme for alt og alle i sitt eget sinn.

Realisten,

"i de få tilfellene"!? Jeg vet ikke hva du mener med det, men jeg kan i hvert fall si at i 99% av de tilfellene jeg ser begrepet "høyreekstrem" bli brukt er det i betydning ultranasjonalist/rasist/antisemitt, og i de ytterst få tilfellene hvor det ikke brukes på denne måten er det nesten utelukkende av folk som helt bevisst ønsker å sverte liberalister som nazister. Begrepet høyreekstrem slik det er i bruk i dag er ren hitling.

"Jeg syns egentlig det er lite verdi i å bruke masse energi på å forandre språknormer."

Virkelig!?!? Så du synes for eksempel at dersom det var vanlig å si "nigger" for å omtale afrikansk-ættede så burde man av hensyn til språknormer bare fortsette å si det, selv om de som kalles for dette oppfatter dette som grovt fornærmende? I Norge har man sluttet å si "lapp" om samer, "neger"/"svarting" om svarte, "guling" om kinesere, og det er for eksempel ikke lenger sosialt akseptert å omtale gjerrige mennesker som "jøde." Alle disse endringene i språknormer har skjedd som følge av at de gruppene som rammes av disse ordene oppfatter dem som grovt støtende. Synes du dette også er av "lite verdi"?

"Du har muligens rett i at et veldig etnosentrisk begrep av "altruisme" ble misbrukt i nazi-tyskland, men de som faktisk virket i systemet og kom seg oppover var nok drevet av ganske ekstrem egoisme."

Da tror jeg du har fullstendig misforstått nazismen. Altruismen gjennomsyret nazismen som ideologi, og dette var også en av dens store appelller, ikke bare til folket, men til intellektuelle. Det er ikke tilfeldig at det var de best utdannede på universitetene og de intellektuelle i Tyskland som omfavnet Nazismen først.

Jeg er enig i at altruismen ble misbrukt, ikke av egoister men av narsissister/sosiopater. Dette skjer ALLTID med altruismen fordi altruismen er en umenneskelig og uhyrlig ideologi som er umulig å leve opp til for levende vesener og som derfor bringer frem det verste i mennesket. De som forsøker å leve som Dr Jekyll ender svært ofte opp som Mr Hyde.

Jeg synes det er grenseløst naivt å tro at altruismen ble misbrukt av kommunist-topper og nazi-topper mens dagens sosialdemokratiske politikere gjør det de gjør av 100% idealistiske grunner. Min erfaring, etter å ha snakket med veldig mange såkalte altruister er at det er en svært god korrelasjon mellom narsissisme og altruisme. De som påstår å være komfortabel med altruismen som ideal er nesten alltid megalomanske narsissister som tror de har rett til å eie hele verden.

Den eneste ideologien som ikke tiltrekker seg narsissister er egoismen og laissez-faire kapitalisme, for egoismen står i kontrast til både altruismen og narsissismen. Laissez-faire kapitalisme medfører at man sekulariserer staten og skiller stat og politikk. Staten skal utelukkende beskytte folks liv og intet annet. Dette liker ikke megalomane narsissister som ønsker å styre og kontrollere alt og alle. Derfor er de megalomane narsissistene som tror de eier hele verden ekstreme motstandere av liberalismen fordi den får de til å føle seg som i en konsentrasjonsleir.

http://www.youtube.com/watch?v=7vJoaWa-kWQ

den høyre-ekstreme kjerringa Ayn Rand.

nb: jeg likte artikkelen som Ronny linket til her: http://www.monbiot.com/2012/03/05/a-manifesto-for-psychopaths/

det var den jeg likte best :-)

Busted,

Eksakt hva er det du er uenig i? Hvor mye kjenner du til demokratiets historie egentlig? Vet du at den opprinnelige demokrati-modellen var KONSENSUS (altså 100% enighet)? Da man ble mer enn et visst antall mennesker ble denne modellen veldig upraktisk fordi det nesten aldri ble gjort noenting. Dermed fant man ut at det var mer PRAKTISK, men ikke nødvendigvis mer moralsk riktig, å endre demokrati fra folkestyre (100% konsensus) til flertallsstyre (50%).

Dine spørsmål er helt irrelevant i forhold til min påstand. Hva jeg er enig i/uenig i har ingen betydning. Konsentrer deg.

Du beviser jo bare nok en gang her *mitt* poeng. Hvor mange flere innlegg med dine egne definisjoner av demokrati og "opprinnelige betydniger" av ordet skal du skrive før det går opp for deg at du er selvmotsigende?

Onar,
Fikk bare skummet innlegget ditt nå, men for å svare på et av poengene dine angående hvilke ideologier som tiltrekker seg narsisiter osv. Har du vært borti samtalene mellom nathaniel brandon og ken wilber? Kan tyder på at Ayn Rand selv var ganske narsisistisk.

i kommentarfeltet til denne bloggposten http://onarki.no/blogg/2012/05/er-helium-for-billig/#comments så skriver tyrannielskeren:

"Svar: Jeg kan bare svare for min egen del, men jeg vet at jeg har massevis av gode ideer, jeg er superkreativ og jeg vet at jeg enkelt kunne vært med å skape enorme verdier for hele verden, dersom jeg hadde blitt gitt sjansen til det. Men vet du hva? Slike folk som deg gjør at jeg ikke har lyst til det. Jeg vil heller la mitt talent råtne på rot enn å la slike folk som deg få slavelegge meg. Hvis det ble innført et totalitært verdensregime hvor alle land hadde høye skatter ville jeg dedikert mitt liv og mine kreative evner til å sabotere systemet så mye som overhode mulig innenfor lovens rammer. Jeg ville hatt som mål at staten aldri skulle ha tjent en krone på meg, og at for hver krone jeg betaler i skatt skal jeg enten suge ut minst en krone eller på annen måte forårsake kostnader for staten, slik at staten hadde tapt penger på meg.

Jeg vet at jeg definitivt ikke er alene. Jeg kjenner massevis av talentfulle folk som lar sine talenter råtne på rot på grunn av sånne som deg, og de gjør det fordi de mener at slaveri ikke skal lønne seg."

og han har også skrevet at ting ble bedre for han fra og med ungdomsskolen, så dvs at selv en sosialdemokratisk enhetsskole er ikke så ille for sånne som han.

Han tenker aldri på dem som må kjempe hele livet og han er ikke villig til å dele ideer som kunne gjort livet til folk bedre selv om han kan tjene mye penger på det i Norge slik det er idag. Jeg tror det handler om er ikke-rasjonelt hat mot dette samfunnet pga at han er en Ayn Rand fanatiker. Hans fanatisme følger logisk av Ayn Rands lære. Randister og Nazister har en viktig ting til felles, nemlig at de ønsker å gjenopprette naturtilstanden.

Naturtilstanden er som vi alle vet: en stor ulempe for de syke og svake.

Men Nazister og Randister er uenige i hvilke metoder og om naturtilstanden innebærer systematisk drap på dem som ikke kan klare seg selv. Randister vil overlate til tilfeldighetene slik at noen vil ha et nettverk som kan og vil hjelpe de som ikke klarer seg selv mens andre ikke har dette slik at de blir avhengige av veldedighet som i praksis ikke fungerer på annen måte enn å gi de som trenger dette eksistens-minimum.

Onar påstår også at Nazistene ville hjelpe de svake. de ville ikke det. Arbeidere som ble kronisk syke ble sendt til sykehus -og drept.

Og det er sikkert derfor han vil at samfunnet bør være slik at alle lever et så privat liv som mulig dvs med privatbil og enebolig. Alle fra middelklassen og oppover skal slippe å se de ressurssvake og i "Libertariania" vil alle måtte ha legitimasjonskort med seg overalt: de uforsikrede kan ikke bevege seg inn til bykjernen pga at disse er privateid og eierne ønsker ikke å ha slike u-mennesker i sine veier og bygninger. sånn kan det bli under Randismen i praksis.

Høyresiden kommer alltid til å kutte i støtten til sånne som meg desverre:
http://www.cnbc.com/id/42891768/Singapore_s_Fast_Growth_Creating_Rich_Po...

http://www.siste.no/Innenriks/politikk/article5760720.ece

Man kan ikke si det som liberalister sier: "Du har det bedre enn de fattige i Kenya, India, Zimbabwe osv!" Selvsagt har de fattige i f. eks USA det bedre enn de fattige i Kenya, Zimbabwe, India osv osv. Vi er ikke idioter!!

jeg lurer på hvor Onar har det fra at de resurssterke skal holdes tilbake? Folk som Petter Stordalen og Spetalen er jo bevis på det motsatte. Petter Stordalen sa i et intervju jeg leste for mange år siden at det var FANTASTISK å drive butikk i Norge.

Når det gjelder dette med forsikring så vil et 100% liberalistisk system gjøre at det bare er Owen wilson og Reese witherspoon typer(http://www.imdb.com/title/tt1341188/)som får forsikring og det er ikke bare pga prisen, men også pga at private forsikringsselskaper ikke gir forsiring til alle som vil og kan kjøpe dette - se filmen Sicko av Michael Moore.

se også http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10096053 det er mange slike eksempler. Og folk med en del psykiske lidelser kan glemme å få privat helseforsikring i USA!!

Hver gang man prøver å innføre høyre(ekstrem) politkk så øker forskjellen på fattig og rik. Men liberlister er intelligente nok til å finne nye argumenter for å la systemet fortsette selv om et 100% kapitalistisk samfunn vil vise seg å være veldig vanskelig å leve i for de ressurssvake. Historien viser at mennesker kan være ganske prinsippfaste selv om resultatene viser at systemet ikke virker f. eks Nord Korea :)

vil bare si at jeg er fornøyd med uføretrygden for meg som er ung ufør.

Så lenge jeg kan bo i min egen leilighet, ha råd til mat, betale strømregningen, spare penger til en del ting, ja da er det grunn til å være fornøyd.

Det liberalistiske alternativet: http://www.vl.no/bildeserier/album1142.zrm?picture=84061#albumfocus

Sosialdemokratiet fungerer grunnleggende godt!!!!

Fordi velferdsstaten gjør at selv de som er fattige generellt sett har det bedre enn de ville hatt det i et alternativt system. Sett fra en uføre-trygdets perspektiv så er det klart at jeg er blant dem som har opplevd og opplever at kombinasjonen av moderat kapitalisme og moderat sosialisme løfter meg ut av fattigdom og inn til lavere middelklasse. Likevel har vi store forskjeller i Norge, men disse er sannsynligvis nødvendige pga at alternativet vil kunne føre til at det ikke skapes like mye penger og dermed blir situasjonen for de syke og svake verre igjen.

Selvsagt kunne jeg ønske jeg hadde like mye som Kjell Inge Røkke, men som sagt: så lenge jeg kan nå mine viktigste mål i livet så er jeg fornøyd.

Onar Åm er i en permanent offer mentalitet!! Man kan bli ganske rik i Norge!!
De som har den samme diagnosen som meg(vil ikke si hva det er)og andre som ikke kan jobbe, og folk som bare kan jobbe litt osv osv er i samme situasjon i USA og Singapore og en del andre land desverre som Onar er i i Norge dvs i ekstremt mindretall og 100% maktesløs!!

Jeg er glad jeg kan oppleve sosial-økonomisk rettferdighet i Norge. Og jeg er stolt over at jeg helt anonymt kan kjempe mot Ayn Rands perverse ideer. Jeg håper mitt bidrag kan gjøre at disse ideene aldri får fotfeste i Norge, slik at de dytter meg ut i fattigdom!!

nb: jeg vil også ha mest mulig mulighet for privatliv, men det er oppriktig ment og ikke i samme intensjon som Onar.

nb: til alle dere som leser dette her: kopier tekst(linker kan ikke kopieres direkte, de må kopieres fra nettleser etter å ha trykket "enter" ;-)

og lim inn i andre forum, har selv gjort dette på Onar åms blogg.

Jeg håper jeg kan få andre med med i kampen mot en kriminell hat-ideologi(hat mot de ressurs-svake): Ayn Rand-ismen!!!!

føler et lite behov for å legge ved et par lenker:

http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=670240&pid=11203645&st=...

http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=671311

linkene fra den teksten jeg klippet dette fra virket heller ikke :-/

ikke så farlig siden teksten er ganske bra! :-)

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering