Ap løper fra egne vedtak og AUF er mer radikale enn SV

Det var kanskje en sak som for undertegnede var mer spennende enn andre på fylkestinget i forrige uke. Det var hvordan det kom til å gå med Rødts tilleggsforslag til punktet om oljevirksomhet i planstrategien om at "Det må [...] foreligge klare planer for nedtrapping av olje- og gassvirksomheten for å få en bedre forvaltning av olje- og gassressursene."

Bakteppet for dette er at Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag gjorde et vedtak som var tilnærmet likelydendeårsmøtet for noen uker siden - til stor glede for mange miljøbevisste AUF'ere og grasrotaktivister, og til frustrasjon for partiets eldre garde av kraftsosialister og oljetilhengere (herunder både fylkesordføreren og næringsministeren). Som Rødt-representant er jeg opptatt av å bygge allianser og få omsatt politikk i praksis, og jeg øynet derfor en mulighet til å få tatt i det minste noen skritt mot en mer bærekraftig framtid i plandokumentene til Sør-Trøndelag. Derfor fremmet Rødt både dette og noen andre forslag da saken gikk gjennom møtet i opplæringskomiteen, og forslaget ble vedtatt med Arbeiderpartiets støtte.

Jeg er selvsagt ikke naiv, og kjenner godt maktspillet som foregår fram mot et vedtak i Fylkestinget. Selv om det nok er betraktelig romsligere enn på Stortinget, nøler man ikke med å bruke partipisken for å holde miljøengasjementet i sjakk, selv om det går imot vedtak i egen organisasjon. Det var derfor ikke spesielt overraskende da flertallet i Ap snudde under behandlingen på Fylkestinget. Bare to modige AUF'ere holdt da fast på standpunktet sitt. Det virkelig overraskende var at heller ikke SV stemte for forslaget. AUF er altså mer radikale i miljøpolitikken enn SV i Sør-Trøndelag. Det spørs hvor tjent SV er med en slik situasjon.

Så til saken: Dagen før behandlingen av denne saken, var Fylkestinget på besøk på bedriften Washington Mills i Orkdal, og i diskusjonene rundt økonomien og framtidsutsiktene, tok fylkesordføreren opp mange av de problemstillingene mye av fastlandsindustrien sliter med i dag.

Han har helt rett i at vi i Norge i dag er i en situasjon hvor oljeindustrien suger til seg ingeniører og annen kvalifisert arbeidskraft, og presser opp lønninger på en måte som gjør det svært vanskelig for deler av fastlandsindustrien. Samtidig gjør den kraftige oljeaktiviteten at vi har en kronekurs som er svert sterk, noe som sammen med krisa ute i Europa skaper enda større problemer for den delen av konkurranseutsatt norsk industri som ikke baserer seg på oljeutvinning.

Som jeg selv sa i en debatt om Innovasjon Norge samme dag: Vi skal passe oss så Norge ikke blir en gulfstat som er fullstendig avhengig av ei næring. I Norge har vi heldigvis klart å bevare et mangfoldig arbeidsliv samtidig som vi har hatt en storstilt oljeutvinning, men dette er en situasjon som de siste årenes utvikling har satt i fare.

Heldigvis finnes det en løsning på alle disse problemene: Vi må utvinne mindre olje!

Hensynet til norsk industri og arbeidsliv er likevel ikke den viktigste årsaken til at vi må trappe ned olje- og gassvirksomheten. Den viktigste årsaken til dette er selvsagt de globale klimaproblemene.

For de av oss som ikke fornekter vitenskap, er det åpenbart at sterke grep må gjøres dersom vi ikke skal få en situasjon som setter hele vår sivilisasjon i fare. Det er da også åpenbart at vi i Norge må ta år del av ansvaret.

I tillegg er det viktig for å ha en forsvarlig forvaltning av ressursene at vi også overleverer noe av oljeressursene - ressurser som er viktige i mange typer produksjon annet enn drivstoff - også til fremtidige generasjoner. Den økonomiske krisa verden nå er i - som er skapt av en uvettig kasinospekulasjon i finanssektoren - burde vise oss at en lagring på havbunnen kan være en vel så god forvaltning av oljeformuen vår som spekulering på verdens finansmarkeder.

For den nerdete - video fra saksbehandling og debatt. Undertegnede er å se fra ca 55 minutter:

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering