Nazisme må ikke få utvikle seg i fred

Vi må ikke ta for lett på trusselen fra nynazistene som marsjerte i Trondheim lørdag.

Man kan fort tenke at miljøet er lite og marginalt når nesten alle nynazistene som marsjerte var svenske, og det er det, men nynazister har også tidligere vist at de ikke trenger å være mange for å begå grusomme handlinger. Nynazister i Sverige står bak mange drap på meningsmotstandere og innvandrere.

Erfaringer fra tidligere forsøk på å bygge opp nynazistiske miljø i Norge, bl.a. på Ringerike på 90-tallet, viser at disse grupperingene kan vokse seg sterkere og rekruttere dersom de får gå i fred og spre frykt i bybildet. Dersom de får bli “den tøffeste gjengen i gata”, og uhindret får gå rundt og trakassere innvandrere og politiske motstandere (som for nynazister sin del er omtrent alle), kan det dessverre virke rekrutterende på enkelte typer ungdom i en vanskelig situasjon.

Øyvind Strømmen har gjort en viktig jobb med å dokumentere og sette seg inn i nyfascistiske og nynazistiske organisasjoner og bevegelser, men han gjør det litt for enkelt for seg når han til Adresseavisen sier at “motdemonstrasjoner er en taktisk bommert”. Nazistene forsøker selvsagt å utnytte all den oppmerksomhet de får i sin egen propaganda, men erfaringsmessig har de altså bedre muligheter til å rekruttere og vokse seg sterke på gateplan dersom de får gå i fred.

Jeg synes også Strømmen kunne spart seg å spekulere i om de som deltok i motdemonstrasjonen er “på jakt etter oppmerksomhet”, når han tydeligvis ikke kjenner til hvem det var i det hele tatt. Alle som kjenner noen av de som forsøkte å vise sin avsky mot nazistene på lørdag, vet at motstanden mot nazisme er ekte, og ikke kommer av noe behov for “selvpromotering”. Strømmen bidrar her til å bygge opp under forestillingen som nynazistene selv forsøker å spre om at antirasister er "like ille". Det er unødvendig og trist.

Samtidig bør man selvsagt ikke gå inn i noen voldelig konfrontasjon med disse nazistene. Lederen deres er drapsdømt, og man må regne med de er godt forberedt på og ute etter slagsmål.

Det legges nå opp til en stor og bred markering mot nazisme og rasisme i Tordenskioldparken (bak Vår Frues kirke), lørdag kl 14. Her håper jeg hele Trondheims befolkning møter opp enten du tilhører den politiske høyresida eller venstresida, eller kanskje ikke bryr deg så mye om politikk. Motstand mot nazismen er noe vi uansett har felles. Denne typen markeringer hvor vi kan vise at vi er så uendelig mange flere enn nazistene, og at vi ikke vil ha dem i byen vår, kan sende ut et tydelig signal.

Det er også viktig at skolene er observante framover. Det er tydelig at denne nazistgruppen nå satser i Trondheim og på Fosen, og dersom de følger mønstre fra lignende grupperinger tidligere vil de søke seg inn mot ungdom i videregåendealder, eller til og med ungdomsskolealder. Da er det viktig at skolene følger med, og varsler når de har en mistanke om at noen ungdommer er i faresonen. Man har tidligere hatt suksess med at politiet har bekymringssamtaler med ungdommer som var i ferd med å falle inn i nazistiske miljø, og jeg håper det kan ha en effekt i Trøndelag også.

Det er andre høyreekstreme grupperinger som har mye større potensiale for vekst enn nynazister. Det er f.eks. større gjenklang i det norske samfunnet i dag for hat mot, og konspirasjonsteorier om muslimer, enn om jøder. Likevel er nynazistene svært farlige fordi er er ekstreme selv blant ekstremistene, og selv en liten gruppe kan begå alvorlige voldelige handlinger. Det er viktig at disse ikke får fotfeste.

OPPDATERT: En kjapp kommentar i Adresseavisen 14/3:

Kjempebra artikkel om viktigheten av å ta avstand mot nynazisme. Man må vise motstand, egentlig overalt, uten å falle ned på nynazistenes knyttnevepraksis. Kamp mot nynazisme og rasisme er kjempeviktig - og er idag i all hovedsak en holdningskamp. Ronny har også rett i at muslimhetsen er den mest utbredte. Den må bekjempes! Også de sære jødefiendtlige rasistene må bekjempes. Særlig vi som støtter opp om palestinernes kamp for frihet må skille mellom sionistisk politikk, og jødehets fra nynazistiske ekstremister. Vi må si fra når rasismen opptrer - uansett om ofrene er Rom-folket, muslimer, jøder, kurdere eller for den saks skyld nordlendinger. Etter min mening et viktig prinsipp. Så skal vi samtidig bekjempe imperialismen, som bl.a. gir seg utslag i Israels okkupasjonspolitikk i Palestina.

Når det gjelder nynazisters kamp om ungdom i skolen har heldigvis jeg aldri opplevd dette konkret, sjøl om jeg har vært i skoleverket siden 1986. Rasisme i perioder, ja, men faktisk ikke værre en at med litt diskusjoner og mobilisering blant oppegående ungdom har det forvitret av seg selv etter rimelig kort tid. Som skoleleder har jeg 0-tolleranse for rasisme eller mobbing i skolen. Her kan vi gjøre noe konkret og raskt for å luke ut dette faenskapet. Mer grunnleggende rasistisk holdninger i befolkninga, det være seg blant foreldre, elever eller for den saks skyld lærere er noe vi må kjempe mot daglig. Desverre fins den der.

For det første: Jeg har advart mot motdemonstrasjoner som søker å konfrontere SMR/NMB, og som derved fører frem til slagsmålene de ønsker seg. Jeg advarer ikke mot motdemonstrasjoner generelt. Brede, folkelige demonstrasjoner som den som nå planlegges med deltagelse fra alle politiske partier er riktig strategi.

For det andre: Før du spekulerer i hva andre vet og ikke, hva med å ta en prat med dem? Jeg har fått bekreftet fra flere kilder at det blant de som havnet i konfrontasjon med nynazistene var folk som er aktive i ytterliggående venstreorienterte grupper. Jeg har ikke tenkt å unnlate fra å påpeke at slike grupper selv kan være interessert i en konfrontasjon, og dermed kan bidra til å styrke nynazismen, selv om de ikke ønsker det. SMR er svært PR-orienterte, og bruker denne typen konfrontasjon med venstreorienterte aktivt for å promotere seg selv. La dem ikke lykkes.

Du er rimelig frekk når du beskylder de som faktisk stilte opp på lørdag, for å være ute etter konfrontasjon og oppmerksomhet. Les intervjuet med Sigrunn i dagens Klassekampen, dette forklarer mye av det som skjedde på lørdag.

Du skriver: "Jeg har fått bekreftet fra flere kilder at det blant de som havnet i konfrontasjon med nynazistene var folk som er aktive i ytterliggående venstreorienterte grupper."

Dette må du presisere. Hvis det er at Tjen Folket har for mye makt i SOS-rasisme, er jo det en sak som kan diksuteres og som jeg også er sterkt kritisk til. Men nå kjenner jeg talspersonen for dem i Trondheim såpass at jeg med sikkerhet kan si at han ikke gjør dette for oppmerksomheten eller konfrontasjonens skyld.

Jeg ber deg ellers utdype hva du mener med ytterligående grupper - er det UFFA, De Grønne Svartlamoen eller Rødt som er ytterliggående i din målestokk? Eller er det andre grupper (som ikke jeg har hørt om) du mener?

Jeg har fått bekreftet fra flere kilder at folk i eller rundt RKU/TF var involvert. Disse har du åpenbart kjennskap til. Jeg tør også påstå at folk som feirer Stalin er ytterliggående. Og vel så det. Tjen Folket og RKU er venstreekstreme grupper.

I tillegg er det en kjent sak at deler av norske anarkistiske miljøer har litt for mye til overs for AFA-strategi i møte med høyreekstremisme. Om dette kom til syne i Trondheim vet jeg imidlertid ingenting om. Som du vil se uttaler jeg ingenting om de generelle motivene til motdemonstrantene til Adressa, jeg sier at enkelte nok kan være ute etter konfrontasjon. Og det har jeg ingen problemer med å stå inne for.

Videre har jeg advart mot å søke den typen konfrontasjon, fordi det tjener disse nazistene, de er ute etter det. Det er det de ønsker. Det er da de får den mediaoppmerksomheten de vil ha. Det holder å lese deres egne publikasjoner for å oppdage det. Denne advarselen mot å aktivt søke konfrontasjon står jeg også for, og det helt uavhengig av hvem som skulle velge denne metoden. Det er kontraproduktivt, og det kan også være direkte farlig, da dette er en gjeng med svært lav terskel for voldsbruk.

Det er langt smartere å bygge brede og fredelige motmarkeringer som den som nå er på vei.

Tjen Folket har kuppet organisasjonen og gjort den om til en økonomisk melkeku - kalt "Smørbukk" på deres interne e-postliste (jeg har liggende en haug av eposter derfra). At SOS Rasisme også har bidratt til å bygge opp Norwegian Defence League gjør at det er ingen grunn til å ta dem seriøst. Det finnes folk i SOS Rasisme som burde ta konsekvensen av å være mer fornuftige: og dermed komme seg ut.

Øyvind Strømmen hevder at "motdemonstrasjoner er en taktisk bommert" og finner bevis for sin uhyrlige påstand ved at det " holder å lese deres egne publikasjoner for å oppdage det". Denne høyst uhistoriske(endimensjonale) påstanden er småborgerlig viss-vass og vitner kanskje mer om Strømmens egen redsel for å ta i et tak - enn om en grundig undersøkelse av de faktiske forhold. Hovedpoenget vårt - er at der de møter motstand - vil de også lettere forsvinne.

Måten arbeiderbevegelsen møtte de voldelige NS-folka på (30-tallet) er en levende historie man kan lære av. Her kombinerte man massemobilisering med fysisk konfrontasjon der man så behovet for det. Denne linja er like riktig i dag som den gang.

Over store deler av landet arrangerte blant annet AP, AUF og NKP, sammen med AIF, motdemonstrasjoner som i sum bortimot utrangerte NS i løpet av syv til åtte år. Uten disse konfrontasjonene ville sannsynligvis NS vært til langt mer hjelp for Hitler og okkupantene enn de faktisk var.

Det samme politikken mener jeg også var en suksess i Norge på 1990-tallet, da nazister også ble møtt med en kombinasjon av massemobilisering og fysisk konfrontasjon.

Jeg er veldig interessert i å vite om Strømmen kan dokumentere sine påstander om "taktisk bommert" utover kildebruken som hittill er brukt.

La oss begynne med det første: Dette er ikke Nasjonal Samling, og vi lever i 2012, ikke i 1930-årene, som var en rimelig annerledes politisk virkelighet. Nasjonal Samling ble for øvrig satt under mange former for press, og å peke på arbeiderbevegelsens mobilisering alene blir mildt sagt for enkelt.

Det vi snakker om er en norsk avlegger av en svensk organisasjon, Svenska Motståndrörelsen. Denne organisasjonen har minimalt rekrutteringsgrunnlag, av en lang rekke årsaker - blant annet at den forfekter en død hest av en ideologi, relativt ortodoks nasjonalsosialisme, men også fordi den stiller svært store krav til sine medlemmer. Av demonstrantene som ble arrestert i Trondheim var kun 2 norske, resten var svensker. Dette er med andre ord en ren provokasjonsaksjon i svensk regi - og siktemålet til SMR er, på linje med det de jevnlig har gjort i Sverige, å provosere frem større oppmerksomhet enn de fortjener. Denne oppmerksomheten bruker de igjen for å nå bredere ut. Dette har vært en gjennomgående taktikk fra SMRs side, og det er en taktikk de har lyktes med før. Også i Sverige har både venstreradikale og andre møtt dem med en konfrontasjonslinje, og det har slett ikke fungert. Da blir det heller hjelpeløst å komme med referanser til et forestilt 1930-tall.

Som Ljønes vil se advarer jeg ikke mot bred mobilisering mot nazisme, som den alle de politiske partiene i Trondheim nå planlegger, jeg advarer mot konfrontasjon i form av motdemonstrasjoner rettet direkte mot SMR/NMBs demonstrasjoner. En bred mobilisering bør ellers - etter mitt syn - rette seg mot flere former for høyreekstremisme enn den marginal svensk nynazisme representerer.

Ellers er det rimelig spesielt å bli anklaget for å ikke ville "ta i et tak" når man gjennom flere år har brukt store deler av sin tid på å drive research på og skrive om høyreekstremisme og høyreradikalisme, men det forteller kanskje noe om saklighetsnivået.

Jeg vet ikke hvem Øivind Strømmen er, har ikke bodd i Trondheim på mange år. Men er glødende anti-rasist og har ofte vist motstand mot rasister og nynazister både i lokalpresse og ved demonstrasjoner. Etter min mening kjempeviktig. At Strømmen rører rundt Stalin vet jeg ikke motivet for, men minner meg faretruende om folk som er så opphengt i 70-tallet at de roper Pol Pot og Stalin hver gang de ser noen som er til venstre for AP. Trist og retrospektivt, samt faktisk litt likt hvordan nazister tenker: stemple grupper/mennesker. Jeg trodde vi i 2012 kunne komme videre, mobilisere alle gode krefter mot det jeg anser som en politisk retning som har alle terreorhandlingene på sin side, men lite eller ingen støtte i folket.
Jeg har studert historie. I tillegg hadde jeg en far som aktivt bekjempet nazismen under krigen. Det har preget verdigrunnlaget mitt. Tjen-folket-grupperinger bryr meg ikke, de virker på meg sekteriske. Men den breie venstresida må da få lov til å mobilisere og ta ansvar uten å få påklistra diverse merkelapper. Motdemonstrasjoner er nødvendige. Breiest mulig er best. Nå er verden slik at det er ikke alltid alle stiller opp. Da får de som viser ansvar gjøre det. Håper Strømmen er en av dem. Man lar ikke nynazister løpe fritt uten å si ifra!

P.S: Referansen om "småborgerlig vissvass" er for øvrig rimelig avslørende, og vitner om alt annet enn et ønske om bred mobilisering. Det samme er ønsket om "fysisk konfrontasjon", som fungerer som en ren bekreftelse av min kommentar i Adressa, der jeg påpekte at konfrontasjon også kan være en motivasjonsfaktor for noen av motdemonstrantene.

Interessant debatt. Til Strømmen vil jeg si at han tar feil, det er slett ikke slik at nazistene ønsker å bli konfrontert av anti-nazister. Om man leser på Stormfront eller andre sider vil man se at de ser på fravær av direkte motstand som en seier og som en bekreftelse på at områder er "deres", at jødekreftene er for svake til å ta igjen osv. Når de derimot blir konfrontert direkte og på åpen gate får pipa en helt annen lyd, da er det klaging og sutring og som oftest kreative omskrivelser av nederlag som kommer frem. DIrekte konfrontasjon viser at disse folka er svake, ikke sterke. De er mobbere, og mobbere må konfronteres av de som er snille og sterke.

Så kan man diskutere *hvordan* man skal konfrontere dem, og det er en annen sak. I de fleste tilfeller vil en brei folkelig markering være langt å foretrekke fremfor å møte dem gruppe mot gruppe, men dette finnes det av og til hverken tidsrom, organisasjon eller politisk vilje til i det store brede lag. Som eksempel kan vi jo ta det glitrende fraværet av "moderate" (altså ikke-blitzere) anti-rasister i Blitz demoer mot SIAN i Oslo noe som gjør at det blir mulig for klovnegrupper som SOS Rasisme/TF å kunne stå frem de facto som "ledende antirasister" på bakken. Folk som vil bekjempe rasismen og fascismen utelukkende på Facebook og gjennom intervjuer glemmer det fakta at det finnes en ekte verden der ute, der motstanderne ikke diskuterer i høflige former, at rasismen er ekte og at den er voldelige. Til tider kan Strømmen og hans kumpaner virke litt som regjeringens tiltaksplan mot mobbing: Fine ord, masse visjoner og statistiske fakta, men jævli liten hjelp til fyren som står der omringa av bøller. Og når nazier marsjerer i flokk er det i tilegg stort folkelig konsensus for å gi dem en runde ørtæv. Det tror jeg Strømmen glemmer lett blant sine akademiske eifelstårnsvenner. Poenget er å ikke være idioter.

Og det er der vi kommer til TF/SOS. For, velsigne deres små forvirra hjerner, en ting skal dere ha, TFere: Dere dukker faktisk opp på gata. Men dere har omtrent like stor taktisk forståelse av media og den mediale verden som en lett tilbakestående fireåring. Lik det eller ikke, kampen mot rasismen og fascismen er *like mye* en kamp i den mediale scena, en kamp om omdømme og folks "hjerter og hjerner". Man kan ikke forvente å på den ene sida stjele millioner av staten, og på den andre sida ha et godt omdømme. Og med NDL klovneriet (og en del av de folka involvert der har blitt kasta ut av alle venstremiljøer før dette nettop pga. klovneri) har dere gjort noe enda verre, dere har skapt en "mot-SIAN", en venstreside klovne-organisasjon. Som desperat vil leke antirasist. Vær så snill: Om ikke dere har guts nok til bare å slutte, ta dere et års pause. Bare hold kjeft, og la noen andre lede arbeidet. Å gå i krigen med dere er litt som å gå i krigen med, som sagt, en lett tilbakestående fireåring. Lojale og trofaste, men en risiko for egen side og totalt pinlig hver gang dere skal presenteres for vanlige folk. Dere er en minus kraft. Gå vekk, eller hold i hvertfall kjeft. Vær. Så. Snill.

Jeg formoder for øvrig at også NLPG klarer å se forskjellen på å "røre rundt Stalin" og å påpeke at Tjen Folket fremdeles forsvarer og endog feirer Stalin. Dette er ikke særlig vanskelig å finne ut, man kan simpelthen besøke organisasjonens nettsider og lese hva de skriver selv.

Tjen Folket er ikke enhver "til venstre for Ap", de er en dogmatisk marxist-leninistisk gruppe som forfekter venstreekstrem ideologi. Og de har altså kuppet SOS Rasisme for å bruke organisasjonen som melkeku, og har blant andre ting ansvar for omfattende medlemsjuks. Lite har vært mer skadelig for det antirasistiske arbeidet i Norge de siste årene enn nettopp dette.

Småborgerlige hilsener,

ØS

@Martin:

1. Du kan ikke forveksle enhver nazist på Stormfront med Svenska Motståndsrörelsen.
2. Å snakke om "akademiske eifeltårnsvenner" er pissprat.
3. Skal man bekjempe høyreekstremisme må man mobilisere bredt. Konfrontasjoner som utarter til vold - selv om det er nazistene som starter volden - gir ingen bred mobilisering. Det gjør antirasismen til et prosjekt for den radikale venstresida. Og det bør den ikke være.

Tror nok ikke vi er veldig uenige om TF. Men man bør være svært forsiktig med å slå disse sekteristene i hardtkorn med andre på venstresida, og å ødelegge for saken: som faktisk er kamp mot rasisme og nynazisme. DET er det vesentlige etter min mening. TF har inegn politisk betydning utenom at de er støyende. Desverre. La de dø en stille død ;) Men ikke bland dem sammen med den seriøse, hardtarbeidende venstrsida!

Strømmen:
1) Poenget mitt står: Fravær av konfrontasjon blir sett på som seier.
2) Så kult det må være å ha definisjonsmakt nok til å kunne kalle andre for pisspreikere uten å argumentere for seg. Jeg la merke til hvem som kom til den islamske demoen foran Stortinget der kameratettheten var høyere en antallet demonstranter, men som ikke dukka opp på mot-demoen mot SIAN der alle ble arrestert og utsatt for fottog og vold . Det var de akademiske herremenn. Så spar meg den der overlegne Jon Hustad tonen, Øyvind, den er lite kledelig. I all venskapelighet.
3) SOm anti-rasist arbeidet på 90-tallet viste så er det ingen motsetning mellom direkte konfrontasjon og massemobilisering. Men direkte konfrontasjon krever at de som gjør det A) holder kjeft og B) kun mobiliserer når nazistene har gjort det, altså følger visse regler. Over 50% av Oslos befolkning støtta f.eks. Blitz i en AFtenpostenmåling i 2005, inkludert hver 3. høyrevelger. Men det krever jo at det organiseres bredt av noen OGSÅ.

Mange svar her... takk for det.

Koblingen TF / SOS er et stort problem. Derfor har også nettverket som nå er etablert i Trondheim helt bevisst sagt at ingen organisasjoner skal få markere seg i dette arbeidet. Når det er sagt skal man ikke kritisere SOS rasisme for de tingene de gjør som er bra. Er du forresten sikker på at de har vært med å bygge NDL? Personlig ble jeg ikke spesielt overbevist av å ha lest Dagbladet, og jeg mener at selv om Dagbladet har gravd opp mye viktig i denne saken, er også noe av dekningen vel tendensiøs.

Jeg er også mot å aktivt søke konfrontasjon, og det er da også den store demonstrasjonen som har alt fokus i Trondheim slik jeg har forstått. Det er forsåvidt også det såkalte autonome miljøet i Trondheim sim har tatt initativ til dette, ikke de politiske partiene.

Det jeg reagerte på i oppslaget med deg og denne kommentaren er at du insinuerer at noen av de som reagerte på lørdag hadde uedle motiver. Dermed er du med å splitte den antirasistiske bevegelsen i Trondheim, uten å ha noen dekning for at det du sier sant.

@NPLG:

For all del. Jeg er selv til venstre for Arbeiderpartiet på en rekke politiske områder, småborgerlig nok.

Tjen Folket har heller ingenting med f.eks. SV å gjøre, og de av dem som var med er pælma ut av Rødt, eller har forlatt for egen maskin, siden de anser Rødt for å ha solgt seg til sosialdemokratiet og tilsvarende. Men denne marxistiske sekten har altså kuppa SOS Rasisme, og sitter med bukten og begge endene. "Nye SOS Rasisme" ser ut til å være lagt opp over samme lest. Den seriøse, hardtarbeidende venstresida burde holde seg langt unna.

Ikke har de peiling heller. Når NDL-saken brast gikk SOS Rasisme ut og sa at de aldri hadde styrket nazisme: "Dagbladet anklager SOS Rasisme for å stå bak nazigruppa NDL. Dette er farlig løgn". Å omtale NDL som en nazigruppe er vrøvl. Det har riktignok vært nazister innom NDL, og slik entryisme er et rimelig vanlig fenomen, men NDL representerer en annen type høyreekstremisme.

@Hallgeir: Den store demonstrasjonen som er under planlegging er riktig strategi, og jeg har selvsagt ingen innvendinger mot den. Det burde også fremgå av intervjuet i Adressa, selv om avisa selv har utstyrt avsnittet med en misvisende mellomtittel.

Når det gjelder "uedle motiver" har jeg her gjort rede for, og også fått demonstrert, at det er dem som ønsker fysisk konfrontasjon. Det mener jeg er et stort feilgrep. At folk ikke liker at jeg sier det, lever jeg godt med.

Når det gjelder SOS Rasisme og NDL har Dagbladet fått bekreftet påstandene fra flere uavhengige kilder. Det har også jeg. Nettstedet vepsen.org - som er godt orientert - har skrevet om det samme. Det er ikke særlig grunn til å trekke det i tvil. Dessverre. Det er en grotesk sak.

Martin:

Dette er enkelt. Du beskylder meg for å sitte i et elfenbenstårn, uten å argumentere for deg, men frisk retorikk er det jo. Når jeg kaller det pisspreik forsøker du å hovere med at jeg ikke argumenterer for meg. Det blir ikke mindre pisspreik for det.

Jeg er heldig nok til å ikke bo i Oslo, men har likevel også hatt 'flaks' nok til å møte Tumyr og noen av hans SIAN-venner. Tumyr kalte meg en venstreekstremist. Det er jeg sant og si vant til fra den kanten, og derfor setter jeg egentlig stor pris på kritikken fra diverse venstrekanter; jeg trives nærmere sentrum, takk som byr. Ettersom han er ganske forutsigbar, hadde jeg på forhånd sagt at han kom til å kalle meg akkurat dette, slik at det hele ble en ganske pinlig affære for Tumyr. Deretter plukket jeg argumentene hans i fillebiter. Tumyr fikk ingen nye venner den dagen.

"Når det er sagt skal man ikke kritisere SOS rasisme for de tingene de gjør som er bra. Er du forresten sikker på at de har vært med å bygge NDL?"

Det er desverre et faktum at SOS Rasisme folk var med i styret til NDL i perioden rundt demonstrasjonen 9. april. Folk som har blitt tuppa ut av andre anti-rasist grupper nettop fordi de har oppført seg som klovner. Og problemet med SOS er ikke at de ikke gjør noe bra, problemet er at de har blitt en "giftig merkevare", altså at enhver gruppe som har åpne talsmenn for SOS med is tyre og stell automatisk blir avfeid av vanlige folk. Både pga. av TFs politiske holdninger, og pga. deres åpenbare kriminelle instilling til felleskapet. Man kunne håpe på at de mer oppegående folka fra dette miljøet hadde vett nok til å ta seg en pause og ikke oppsøke media på en stund, da de desverre gir våre motstandere mer ammunisjon en de gir våre venner.

Øyvind: Vi er på samme lag, la det være sagt. Hvorvidt du sitter i et elfenbenstårn skal være usagt, men det kan lett virke slik når du går ut i media og spekulerer i motivasjonen og metodene til antirasister du ikke har hatt kontakt med. Og det er et fakta at mange av oss som har tilbrakt en god del tid med å arbeide og demonstrere mot rasistene der de faktisk er sitter til tider igjen med en følelse av en akademisk stand som toer sine hender over ondskapen men ikke klarer å omsette sine politiske meninger over i handling og organisasjon. Jamfør hvordan SOS Rasisme fremdeles er omtrent den eneste ikke-anarkistiske antirasist organisasjonen på landsdekkende basis. Mitt håp er at vi etterhvert kan få en brei antirasistisk bevegelse som inkluderer både høyre og venstresida, men det krever at noen er villige til å faktisk ta jobben. Som Attac viser er ikke veien å gå å begynne med å kritisere aktivistene blant oss i media.

Hva gjelder konfrontasjon er vi ærlig uenige, og det er en interessant debatt, en debatt jeg håper ikke vil bli ført i avisenes sider. Det er mulig å tenke på synergisk effekt og hvordan forskjellige miljøer kan samarbeide rundt et felles mål, uten å ramle sammen i gjensidig negativ kritikk.

Hei. Skal ikke bestride påstandene om at SOS har bygd opp NDL, selv om det virker som en vanvittig konspirasjonsteori. Det er i såfall rart at de ikke vet hvilken politisk retning de tilhører. Men uansett hvis det stemmer har du jo rett i at det er grotesk.

Det er selvfølgelig ingen som ønsker fysisk konfrontasjon, selv om det er udelte meninger om hva som er riktig strategi for å unngå at de etablerer seg i byen. Men en eskalering av konflikten bør selvfølgelig unngås ettersom dette både er farlig og uklokt. Det viktigste for meg er uansett ikke middelet, men at Trondheim fortsetter å være en nazifri by.

Siden jeg bor og lever i Spania er jeg ikke helt oppdatert på aktivismen i Norge. Gjennom media har jeg forstått at organisasjonen jeg var medlem av for maaange år siden er ødelagt. Det er synd. SOS fortjente bedre. Lurest nå er vel etter min mening å starte noe nytt, med et anna navn og noe som er kvalitativt anderledes enn det SOS ble. Tar litt tid å bygge nye merkevarer, SOS var jo internasjonalt, men sikkert helt nødvendig i Norge nå.
Å slå om seg med begreper som "småborgerlig" og "radikal" er upresist og fører ingen steder hen. Vi må tenke sak. Er vi enige i sak, blir det neste taktikk. Da må vi unngå skyttergraver. Saken er den vesentlige - det er den vi skal vinne! Gammelt agg og stempling er jeg imot. DET tjener bare borgerskapets interesser.

@Martin:

Nå har vi jo i løpet av denne tråden fått bekreftet at noen søker konfrontasjon, også fysisk sådan. Hvilket var hva jeg sa i Adressa, med utgangspunkt i det jeg anser som gode kilder. Jeg mener også fremdeles - og like sterkt - at noen ønsker å gi en marginal svensk nazigruppe mer oppmerksomhet enn de fortjener.

Den kritikken jeg har kommet med var ikke rettet mot alle som reagerte mot nynazister på parade i bygatene, såvidt jeg har forstått gikk volden også utover tilfeldig forbipasserende. Kritikken ble heller ikke fremsatt som det, men den var og er fremdeles rettet mot forestillingen om at slik konfrontasjon fra enkeltmiljøer er en god ide. Jeg synes det er en forferdelig dårlig idé, og kommer selvsagt til å si det. Både i dette kommentarfeltet og til media; ikke minst fordi jeg heller ikke synes det er viktig å få frem at SMR er ute etter PR, og media gir dem det. Da synes jeg det er greit at noen i media også påpeker at de får det de vil.

Jeg er ikke overrasket over at noen er sure på meg for det, men de får de bare være. Det er jeg vant til.

For eksempel på hvordan SOS Rasisme brukes til å sverte alle andre organisasjoner, se denne: http://www.document.no/2012/03/den-nye-valutaen-hat/

Igjen påstår du at det var folk som tilhører "ytterligående venstreorienterte grupperinger" uten å si hvem du sikter til. Kan du vær så snill å gjøre det? Jeg selv kom til byen mens arrestasjonen pågikk, og jeg så ikke tjen folket eller andre som jeg ville betegne som "ytterligående ventstreorienterte".
Det var en side som snakket, og en side som slo. Mener du virkelig at man skal holde kjeft når noen prøver å spre nazistisk propaganda fordi de kan finne på å bruke vold mot deg? Hvordan mener du man bør reagere? La dem holde på?

Til Strømmen:

1. Du hevde det blir for enkelt å knytte arbeiderbevegelsens kamp mot NS til partiets fall. Mulig det, men jeg snakker i hovedttrekk. Vilke andre viktige grupper/hendelser/situasjoner mener du er like viktig (eller viktigere)?

2. Vi lever i en annen tid ja - hva er hovedforskjellene på 30-tallet og idag slik du ser det? (stikkord: Europa er i økonomisk krise, arbeidsløshet, reformisme i krise, ytre høyre vokser)

3. Når det gjelder venstresida/antifascistene i Sverige lot de vel nynazister holde på i lang tid før de konfronterte dem(så lang tid at de rakk å vokse seg relativt stor) før de gjorde det. Var det lurt? Ironisk nok var det sos-rasisme i Sverige(og Frankrike) som sto for den strategien

4. Slutt å vær så opptatt av deg selv at du må sutre gjennom flere innlegg over begrepet småborgerlig. men du har kanskje rett - det er avslørende......

Jeg har allerede svart på dette over. Jeg har fått vite fra flere kilder at folk fra TF/RKU-miljøet var involvert, og dette er definitivt ytterliggående venstreorientert, for å si det forsiktig. Jeg akter ikke å blåse kildene mine. Som du ser over er det også folk utenfor nevnte miljø som tar "fysisk konfrontasjon" i forsvar.

Jeg har ingen problemer med å tro på at SMR-folka har tatt til vold, og politiet grep også inn. Dette er en organisasjon med lav voldsterskel, for å si det forsiktig. Det jeg har advart mot, og kommer til å fortsette å advare mot er konfronterende motdemonstrasjoner; fordi det er nettopp det SMR ønsker. Politiet har kommet med presis samme advarsel. Det er bedre å mobilisere bredt, og det er bedre å gå sammen med andre og snu ryggen til.

1. Tja, f.eks. det at det meste av det brede borgerlige miljøet ikke ville ha noe videre med NS å gjøre, med unntak av Bergen Høyre. Og det på tross av at antisemittismen eksisterte langt utover NS.

2. Hovedforskjellen er at nazismen som ideologi overhodet ikke selger. SMR og deres norske avlegger forfekter nazisme, og ortodoks og åpen nazisme, samt åpent jødehat. Det selger ikke, fordi vi faktisk -har- lært av historien. Nynazismen er en parodi. Den høyreradikalismen som selger er av en annen karakter. Videre er den økonomiske situasjonen i dagens Norge (eller Sverige) ingenlunde sammenlignbar med 1930-årene, arbeidsløshet er ikke utbredt her til lands sammenlignet med 1930-årene osv. Mao. sammenligningen er irrelevant, og henger ikke på greip. For øvrig er det ikke riktig at høyreekstremismen og høyreradikalismen som sådan er særlig i vekst, dette varierer sterkt fra land til land, og en bør ikke stirre seg blind på der de vokser og overse der de svekkes.

3. SOS Rasisme i Frankrike er noe ganske annet enn norsk SOS Rasisme. Og konfrontasjoner - inklusive med vold - har vært gjennomgående lenge. Nynazismen står sterkere i Sverige, men det er ikke på grunn av manglende konfrontasjonslyst fra svensk venstreside.

4. Ja, det er avslørende. Det skaper en smal venstreorientert motstand, og det fra en venstreside som stadig synes 'småborgerlig' er et passende skjellsord. Og det er en jævla dårlig måte å arbeide mot høyreekstremisme, eller mot høyreradikalisme. Både småborgerlige og borgelige må med, og da må det mobiliseres bredt og på tvers av politisk farge, slik det nå også gjøres.

Nye småborgerlige hilsener,

ØS

Blabla. Jeg synes det var en ufin kniv i ryggen på de få anstendige menneskene som viste sin misnøye mot nazipropaganda på Trøndersk jord jeg, mr. Strømmen. Det var faktisk ikke-ekstremister som fikk stokkeslag, ikke stalinister. Og da synes jeg du bør legge deg flat og si unnskyld, og gjerne hoste litt først for å klare å si det med ren og klar røst: "Jeg beklager, dette var et dumt utspill. Jeg var altfor opptatt av min ekstremist-tese til å sjekke saken grundig. Unnskyld til ofrene for nazivolden, hadde jeg ikke hatt briller kunne det vært meg. Jeg håper enhver Trondheims-borger med anstendighet konfronterer nazistene. Og det gjelder borgere fra alle partier, dvs fra Frp og nesten helt til Tjen Folket"

Du vil ha en unnskyldning fordi jeg mener det er en dårlig idé med konfronterende motdemonstrasjoner når SMR ønsker seg nettopp dette? Eller fordi jeg påpeker at noen - til og med i debatten over - ønsker "fysisk konfrontasjon" velkommen? Beklager. Men den unnskyldningen kommer du ikke til å få. Det er en taktisk bommert å møte denne gjengen slik.

Med det: God kveld.

Nei, faan Øyvind Strømmen. Når du sier at det var venstre-radikale som klaska til mot NAZIENE, så sier jeg bare en ting: Da skal alle trøndere som IKKE spartt opp fra godstolen bare skamme seg. Og vi forventer jo at AP, Høyre og FRP kommer til å gå bananas og lage en kjempedemo i Trondheim!

Øyvind Strømmen:

1. Vilken egentlig rolle spilte Høyre(og den" brede borgerlige alliansen")(med unntak av Høyre i Bergen som selv var anti-semitisk - sammen med en rekke nøkkelpersoner som i Trondheim H vakla mellom H og NS langt inni okkupasjonen - og etter- de mange krigsprofittørene fra partiet Høyre) i praksis? Det er av og til fint å være konkret Mr- ekspert på høyreekstreme. Kan du være konkret?

2. Det Er selvfølgelig forskjell på Norge i dag og på 30- tallet. Ingen tvil. Og der har du rett. Du lager imidlertid en syntetisk mur mellom Norge og resten av Euoropa, pga bevegelsens ujevne vekst,men du klargjør ikke om det finnes et felles grunnlag for potensiell framvekst eller ikke. Norge er immun - andre ikke - eller hva? Flere har påpekt at jøder er byttet ut med muslimer, selv om det ikke gjelder for nazistene som svermet i Trondheim i helga - finnes det en sammenheng mellom disse eller ikke? Hva blind angår er jeg forsåvidt enig, bare man ikke blir så blind at man heller ikke ser sammenhenger der det er forskjeller.....

3. Poenget mitt med å nevne SOS-rasisme i Sverige og Frankrike var bare å påvise at deres misslykkethet var mer i slekt med din filosofi enn min, nemlig å gå så forsiktig til verks at man slett ikke oppnådde noen ting i det hele tatt. Hva gjelder sos-raisisme i Norge har de jo fullstendig blitt overtatt av stalinistene - riktignok etter at de fleste anti-nazister forlot sos på slutten av 1990-tallet etter diverse oppgjør.

4. Hva gjelder din egen rolle: du er og blir en småborger, både i lukt form og farge. Men det er greit. Noen skriver mye om det som skjer - mens andre gjør noe med det som skjer.

PS: en småborger er en som heller snur ryggen til når han ser uskyldige folk blir angrepet - heller enn å konfrontere angriperne (FYSISK)

Fint å se at det har blitt litt debatt her mens jeg har vært opptatt med møtevirksomhet.

Jeg er nok enig med Martin her - Nazister ser på det som en seier dersom de får gå i fred - og nazister kan fort bli voldelige også om de ikke møter motstand. Dersom vi ønsker at også jøder, folk som er mørke i huden, homofile, folk med venstreradikalt utseende/stil av et eller annet slag skal kunne gå i fred og føle seg trygge i gatene, kan ikke nazister få marsjere uforstyrret. At man ikke skal gå til voldelig konfrontasjon sjøl opplever jeg liten uenighet om. Så kan det selvsagt oppstå vanskelige situasjoner når nazistene sjøl gjør bruk av vold (noe de altså kan gjøre uavhengig av en evt. motdemonstrasjon). Heldigvis var politiet kontante på lørdag, og jeg håper de er like kontante i framtida. Slik kan voldelige nazister stoppes.

I forhold til Tjen Folket er det vel få som ikke selv er i TF som er uenige i at de er ei destruktiv sekt. Måten de har korrumpert SOS på har dessverre gitt mange nazister og rasister gratispoeng. Her er et forslag Øyvind: Neste gang, når du *mener* TF, så *si* TF, og ikke kom med generaliserende utsagn som mistenkeliggjør uskyldige folk som er blitt banket opp av nazister. Jeg tror du selv også ser hvor provoserende og urettferdig utsagnet ditt om "oppmerksomhet" virker når det slås opp ved siden av et bilde av ei jente som er blitt slått ned av nazistene, og når ingen av de som har stått fram i Adressa har noen tilknytning til TF&Co.

Du skjønner at det blir for dumt at du med henvisning til kilder du ikke vil oppgi komme med vidrekkende slutninger om vhem som var der og med hvilke hensikter, og at du forsvarer denne posisjonen også overfor folk som ble øyevitner til hele eller deler av situasjonen?
Kan bare tolke det som om kildene dine enten prøver å skryte på seg noe her, eller at de har en viss interesse i å mistenkeliggjøre sivilt motstand mot nazistiskepøbler.
Begge deler er tilsier at du bør være mer kritisk til kildene dine.

"Her er et forslag Øyvind: Neste gang, når du *mener* TF, så *si* TF, og ikke kom med generaliserende utsagn som mistenkeliggjør uskyldige folk som er blitt banket opp av nazister. Jeg tror du selv også ser hvor provoserende og urettferdig utsagnet ditt om "oppmerksomhet" virker når det slås opp ved siden av et bilde av ei jente som er blitt slått ned av nazistene, og når ingen av de som har stått fram i Adressa har noen tilknytning til TF&Co."

Jeg avgjør ikke hvordan Adressa slår opp sakene sine, og det antar jeg at de fleste er i stand til å forstå. I intervjuet pekte jeg på at at -enkelte- motdemonstranter nok også ønsket konfrontasjon - jeg navnga også Tjen Folket. Det første kom med. Det andre ikke. Ovenfor har jeg imidlertid fått demonstrert at det er nok av dem som tar til orde for nytten av "fysisk konfontrasjon", og det bortenfor Tjen Folket. 'Quod erat demonstrandum, som vi småborgerlige sier.

Trondheimspolitiet har pekt på motdemonstranter bidro til å skape det de så eufemistisk kaller et "ordensproblem", og har sågar advart mot det samme som jeg.

At noen føler det politisk belastende at det pekes på dette, får så være. Det er i det minste forfriskende å bli beskyldt for å "ikke ville ta i et tak" og å få private meldinger som beskylder meg for å være skapnazist, vant som jeg er til å bli kalt "venstreekstremist" og "stalinist" av Arne Tumyr, Peder Fjordman Jensen og desslike. Vedkommende som syntes det var en rimelig ting å si tilhører for øvrig et helt annet politisk miljø enn TF.

Og til Ljønes: Nei, det finnes ingen sammenheng mellom SMR og kontrajihadmiljøet av noen karakter som er verdt å snakke om. SMR er på nedtur i Sverige; og representerer en ideologi som ikke selger - de er ikke i vekst i Sverige, og har svært lite potensiale i Norge. Deres "kamprapporter" består stort sett av å ha lagt løpesedler i postkasser, men de ønsker voldelig konfrontasjon. At folk later som noe annet ut fra sjablongmessige forestillinger om nynazister, viser at de ikke har satt seg videre inn i hva SMR er.

Kontrajihadmiljøet har vokst i en årrekke, og deler av tankegodset deres er å finne igjen i store, vellykkede høyreradikale partier som drar mange velgere i flere land. Miljøet har også avleggere i Norge som har større organisatorisk potensiale. Det er et hav av forskjell.

Ok, lederartikkelen i Trønder-Avisa gjengir (det udokumenterte) sitatet om at noen av motdemonstrantene også sansynligvis var ute etter bråk. har en helt annen konklusjon enn deg hva angår analysen av høyreekstreme: http://www.t-a.no/meninger/dagensleder/article200814.ece

"skillet som mang har pekt på etter 11. september 2011, da høyreekstremistene rettet ensidig fokus mot antijihadismen, nå synes å være tilbakelagt. Det er ikke overraskende, og vitner først og fremst om at det i disse miljøene har foregått en «normalisering». De klare røttene til de mørkeste trekkene i europeisk historie er dermed igjen godt synlige. Også dette har vi sett tegn til i Europa de siste par årene. I den grad vi skal lære noe av denne erfaringen, må det trolig være at det er blant bærerne av denne ideologien – og ikke blant Anders Behring Breiviks forskrudde forbundsfeller – at mobiliseringsviljen blant høyreekstremistene er størst i øyeblikket. "

... men det er no så.

Selv om jeg skjønner folk er sure for å bli beskyldt for å ha intensjoner de ikke har, er det selvfølgelig lavmål å sende sjikanerende meldinger. La oss heller mobilisere til en fredlig og fargerik protest på lørdag folkens.

To ting: Som journalist er du våken nok til å be om sitatsjekk, Øyvind, og ikke komme med generaliserende utsagn som rammer folk du ikke vet noe om. Så dømmer du svært kjapt på svært tynt grunnlag, at en person i dette kommentarfeltet bruker det tvetydige begrepet "fysisk konfrontasjon", til å bety at grupper er ute etter slagsmål og oppmerksomhet. Det ville gitt stryk på logikkeksamen for å si det sånn.

Greit nok at Tjen Folket er en gruppe langt ut på den ytre venstresida, men det å sette dem i samme bås som SMR blir for dumt. TF kan kanskje beskyldes for å støtte en mildt sagt utdatert ideologi, men de er neppe en kamptrent, militant trussel mot demokratiet. Det er tydeligvis disse svenskene, ifølge svenske PST. Skjønner ikke hvorfor man skal fokusere på TF her.

Det som er det faktiske problemet her er at nazister marsjerte i Trondheims gater, og angrep mennesker som konfronterte dem med det uttrykte ord, i tillegg til tilfeldig forbipasserende. Det var ikke noe organisert oppbud av "venstreradikale grupper". Men det er jo godt mulig at det kommer til å skje hvis disse forkvakla menneskene prøver å marsjere i gatene igjen. Og det jeg ikke skjønner helt, er hva Øyvind Strømmen mener bør gjøres med det? Bør man holde seg unna, er det det han mener? Ikke reagere på det man ser, er det anbefalingen? For hvis det er sånn Strømmen tror at det i praksis fungerer, så tar han feil, noe erfaringer fra nitti-tallet og utover viser.

Problemet er kanskje den mistenkeliggjøringen folk som yter nazistene blir utsatt for, når Strømmen uttaler seg på denne måten. Edle motiver mistenkeliggjøres på bakgrunn av det "kilder" sier, "kilder" som tydeligvis så og opplevde noe annet enn det svært mange øyenvitner opplevde.

Det er kun en grunn til at det finnes anti-rasister, militante som pasifistiske. Det er en reaksjon på noe, vi er en reaksjon på noe. Hadde samfunnet vært fritt for rasisme så hadde vi ikke vært her. Men slik situasjonen er og har vært, så er det p.g.a oss, anti-rasistene som er villige til å gå ut i gatene, at det er såpass lite synlig rasisme i dette landet. Vi skulle så inderlig ønske at det ikke var behov for oss, men det er det dessverre. Og da er det jævla kjipt å bli utsatt for beskyldninger om selvpromotering og andre uedle motiver.

Jeg skjønner ikke hva Strømmen prøver å oppnå gjennom denne typen svartmaling...

TIl informasjon: Det kom et innlegg med konspirasjonsteorier om jøder og forsøk på renvasking av Hitler. Det er selvsagt fjernet.

Det samme innlegget ble forsøkt lagt inn en gang til. La det være klart at forsøk på å spre nazi-propaganda gjennom dette kommentarfeltet ikke vil bli akseptert, og alle innlegg som forsøker å bygge opp konspirasjonsteorier eller hatretorikk rundt jøder eller andre grupper, vil bli fjernet. Alltid.

Holder på å skrive arktikel om venstre ekstremister. Positivt at Øyvind Strømmen tar avstand fra Stalin, verdens verste folkemorder. Han har jo skrevet om det før, men mye skremmende lesing her inne.

Vet ikke helt hva du legger i venstreekstremister, Harald, men det finnes vel knapt noen utenfor Tjen Folket som ikke tar avstand fra Stalin i Norge. Ellers vet jeg ikke hva du synes er skremmende lesning. Det skremmende her tillands har jo alltid vært nynazister og andre høyreekstreme - det er disse gruppene som har brukt politisk vold i norge - bombeattentater, drap etc.

Kunne ikke vert mer enig, er 15 og har selv blitt kalt kommunist og stalin bare fordi jeg holder med partier til venstre for AP.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering