Kristendommen - Noen enkle matematiske betraktninger

Som vi vet er årsaken til at naturvitenskapen på mange områder har hatt en framdrift som samfunnsvitenskapene bare kan drømme om, at den har kunnet nyttiggjøre seg det fantastiske verktøyet som det logisk stringente matematiske språket utgjør.

Enkelte samfunnsvitenskaper, som økonomien, benytter seg til en viss grad også av matematikk, og økonomifagets problemer er da også heller det sviktende grunnlaget som dets aksiomer hviler på (altså utgangspunktet for beregningene), enn beregningene selv.


Treenigheten, her representert ved Gud, som på sin side er representert på den vanlige måten - som en gammel skjeggete mann.

I anledning påsken, falt det meg således naturlig å forsøke å bruke matematikken til å forsøke å si noe om et annet område - et som i likhet med matematikken hviler på aksiomer (dogmer), som få av utøverene stiller spørsmålstegn ved - nemlig religion, i denne anledning Kristendommen. Slapp av - vi skal bare benytte oss av elementær ligningsløsning i et ligningssett med to ligninger.

Vi tar her utgangspunkt i det grunnleggende dogmet om treenigheten. Som vi vet består treenigheten av Gud, Jesus og Den hellige ånd. Matematisk kan vi sette dette opp som en ligning på denne måten:

Gud + Jesus + Den hellige ånd = Treenigheten (ligning 1)

Men Kristendommen er likevel ingen polyteistisk religion (religion med flere guddommer). Dette løser Kristendommen ved å si at delelementene i Treenigheten bare utgjør forskjellige aspekter ved den samme guddommen - Gud (selv om Gud altså er den del av den samme Treenigheten). Dette kan vi sette opp slik:

Treenigheten = Gud (ligning 2)

I beregningene våre kan vi altså ta utgangspunkt i disse to ligningene. I og med at Gud er Treenigheten (ligning 2), kan vi sette inn Gud for Treenigheten i ligning 1 slik:

Gud + Jesus + Den hellige ånd = Gud (ligning 3)

Vi flytter Gud-leddet over på høyre side, skifter fortegn og får:

Jesus + Den hellige ånd = Gud - Gud (ligning 4)
Jesus + Den hellige ånd = 0 (ligning 5)

Til sist kan vi da flytte Jesus over på høyre side, og får:

Den hellige ånd = - Jesus (ligning 6)

Dette gir oss det overraskende resultat at Den hellige ånd er Antikrist. Kristendommens Treenighetsdogme betinger dette.

Dette åpner for mange teologiske spørsmål. Er Gud klar over at han nærer slik en slange ved sin side? Hva kan dette i så fall si oss om Guds plan for verden? Hvordan unngår Gud en annihilasjon når han har Jesus og Antijesus svirrende rundt omkring seg hele tiden? Eller må rett og slett Kristendommens Treenighets-dogme tas opp til ny vurdering?

Det er ikke opp til meg å svare på disse spørsmålene, men jeg regner med at denne nye kunnskapen vil føre til en viktig og bred debatt i Kristne kretser, og at Paven vil ta opp dette spørsmålet i sitt neste møte med den russiske patriarken.

God Påske!

Alle vet at filosofi har alle de gode anti-guds-bevisene. Slik som:

  • Kan en allvitende gud vite noe han ikke vet?
  • Kan en allmektig gud gjøre noe han ikke kan?
  • Hvor sadistisk må en gud være for å straffe vesener som han har skapt for dumme til å skjønne at han eksisterer?

Per:
Kan du sett opp disse bevisene i en ligning, slik at jeg skjønner dem?

Også kan du jo prøve å diskutere med folka under denne versjonen av artikkelen:
http://www.blogging.no/blog.php/isfjeld/post/18076

Hvorfor kan jeg ikke laste opp et bilde her? Det sier jo som kjent mer enn tusen ord. Men jeg får gjenfortelle en litt morsom en i ren tekst i stedet:

En kristen sier: "Uten gud er jeg ingenting!"
Matematikeren svarer: "Javel, da får vi sette dette opp i en ligning: Du - Gud = 0. Vi kan som kjent legge til det samme på begge sider av likhetstegnet, og får da: Du - Gud + Gud = Gud. Legger vi sammen Gud og minus Gud, får vi ingen Gud på venstresida, og ligningen lyder: Du = Gud. Det er altså dette du påstår. Synes ikke du det er litt pretensiøst?"

...

Dommedag har allerede vært her, og det gikk veldig galt: Mer info på http://www.herregud.com/index.asp?id=225

Per: Dersom du logger deg inn med brukeren din, kan du vel legge inn så mye bilder du vil.

Forøvrig er det nok et moment vi må ta med oss i forholdet mellom Jesus og Den hellige ånd. Det var som kjent Den hellige ånd som befruktet "jomfru" Maria. Matematisk må dette bety at jesus er den deriverte av den hellige ånd med hensyn på jomfru maria. Hvilken funksjon er det som blir minus seg selv når man deriverer den? Jo - det er eulertallet opphøyd i minus x (når det deriveres med hensyn på x). Vi har da altså funnet Jesu funksjon: e^-(jomfru Maria).

Hey, alle tvilsspørsmål er Satans verk! Noen spørsmål?

Den første ligningen er feil. I stedet for Gud + Jesus + Den Hellige Ånd = Treenigheten, skal det være

Faderen + Sønnen + Den Hellige Ånd = Den treenige gud.

Man kan altså ikke erstatte faderen med kun Gud, i og med at Gud = hele treenigheten.

Jasså du, man hvem er så denne "gud fader" det snakkes om? Er det gud*fader=fader^2+fader*sønn+fader*helligånd? Og hva betyr isåfall det? Og hvor ble det av jesus i dette mylderet?

Jeg tror du med lette omskrivninger og forsøk på religionsforfalskning forsøker å redde en religion som er blitt avslørt som fullstendig uten indre sammenheng...

Hej! Jeg hedder Abdullah og går i 3.g.
Jeg vil sige at jeg ikke er enig med Ronny, da de 12 karikatur tegninger både har krænket og ikke mindst påvirket min personlighed. Som sagt er jeg 3.g studerende og skal på universitetet næste år og studere psykologi, men når man bliver krænket med sin religiøse værdier giver det et dårligt billede af danskere, selvom flere tallet ville have at det ikke skulle ske.
Ytringsfriheden bliver begrænset der hvor den krænker en anden, især med de religiøse værdier.
Lad os glemme min egen personlige krænkelse, eller rettere muslimernes krænkelse, men hvad så med det negative billede der bliver fremvist om profeten Muhammed?
Profeten Muhammed er i høj grad den mest barmhjertige og mest perfekte af menneskene alle. Men hvor mange kender ham overhovedet?
Når en person som jeg, nydansker, bliver krænket på så høj plan, hvordan kan man så forvente en integration fra min side af?
Jeg vil da også helt klart nævne at de reaktioner de forskellige muslimske lande har givet er særdeles dårlige og uacceptable, for vores profet ville under ingen omstændigheder reagere på samme måde, men i stedet med tolerance og kærlighed, selvom det måske lyder uoverensstemmet med nogle af jeres holdninger.
Afbrænding af falg, ødelæggelse af ambassader, trussel, er overhovedet ikke accepteret af Islam eller profeten Muhammed.
Vidste I godt at profeten Muhammed i sin første krig sagde til sine venner om at ingen kvinder, børn og arbejdere skulle dræbes? Og at ingen skulle angribe før de andre gjorde det?
Sådan nogle vigtige ting er der desværre kun få der ved, så derfor er der også få der kender profeten Muhammed..

mohammed: Nå er det kristendommen vi snakker om her. Som nordmann oppvokst i en "kristen" kultur mener jeg det er på sin plass for meg å kritisere kristendommen, akkurat som jeg mener det er på sin plass for mange sekulære krefter fra muslimske miljøer å kritisere islam. Problemet oppstår når det er folk fra utenfor kulturen og miljøet som står for hoveddelen av religionskritikken. Da bidrar den bare til å styrke ekstreme krefter ved at den karikere en "oss-mot-dem"-tenkning. Ser du forskjellen?

Profeten Muhammed er i høj grad den mest barmhjertige og mest perfekte af menneskene alle. Men hvor mange kender ham overhovedet?
Når en person som jeg, nydansker, bliver krænket på så høj plan, hvordan kan man så forvente en integration fra min side af?

hakk i plata? off topic? å ja! har vi en spammer her tro?

Meget rotete !

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering