Hvem er islamofobene?

I det siste har jeg igjen kostet på meg å forsøke å motgå noe av det islamhatet som finnes på nett. Delvis kanskje i en eller annen naiv ide om samfunnsansvar, og at forsøksvis rasjonell og saklig debatt faktisk kan virke, men etter hvert kanskje også som et aldri så lite sosiologisk eksperiment.

Tidligere har jeg ofte trodd at islamkritikere i stor grad var en spesiell og mer irrasjonell avart av enkelte mer generelle religionskritikere som f.eks. nylig avdøde Christopher Hitchens. Vi snakker da om beinharde ateister som selv om de kanskje er noe uvitenskapelige i sin opptatthet av religionen som roten til alt ondt, og hvor enkelte har hatt en tendens til å gi islam en enda mindre fordelaktig behandling enn andre religioner, har holdt seg innenfor rammene for rasjonell debatt. Selv om noen av de mer ekstreme selvsagt ramler utenom disse rammene, har jeg opplevd at dette uansett var idealet, og at de forholder seg til faktakunnskap når de får det servert, selv om bortforklaringer ofte kan ligge rundt hjørnet.

Dette er en debatt som i beste fall kan være lærerik, og hvor man ved uenighet kan, selv om man ikke blir enig, gjennom debatten kan komme ned til en uenighet på et dypere nivå som øker forståelsen av standpunktene. Jeg er selv ateist og naturvitenskaplig utdannet og opptatt av rasjonalitet og en saklig debatt, som skal være noe mer enn verbal bordtennis med påstand mot påstand (eller i verste fall gjensidig usaklig drittslenging).

I faktisk debatt med det man kanskje kan kalle “vanlige nettislamofober” maler det seg derimot et bilde av en helt annen type. Jevnt over nekter de faktisk å akseptere at forskning og ulike undersøkelser gir mer kvalitetssikret kunnskap enn det bilde de selv skaper seg av å surfe rundt på islamkritiske nettsider hvor de akkumulerer en ensidig strøm av islam-negativ propaganda. Når man ikke en gang kan bli enig om hva som er rammene for en rasjonell debatt, blir det selvsagt umulig å få noen dypere diskusjon.

Ikke overraskende gjør denne mangelen på rasjonell tenking også at mange av disse mennene, for de er i overveiende grad menn, også har en del spesielle meninger på andre områder. Menn er overrepresenterte, og hvorvidt dette er ut fra “født sånn eller blitt sånn” er ikke godt å si. Rent biologisk har menn en tendens til å havne ut i mer ekstreme posisjoner enn kvinner hva angår en del egenskaper (det kan vel delvis ha med å gjøre at med bare et X-kromosom, vil det være en del egenskaper som delvis knyttes til dette som ikke blir “moderert” av det andre X-kromosomet). Samtidig har vi et samfunn som er svært kjønnsdelt og da vil sosiale strukturer ofte bidra til å forsterke eventuelle biologiske tendenser som måtte være der. Uansett årsak er menn sterkt overrepresentert i de islamofobe miljøene, selv om det selvsagt også finnes kvinner (som f.eks. tildigere leder av “Norwegian Defence League”).

Som fysiker er jeg jo ikke helt fornøyd med bare kvalitative analyser. Ei heller av fenomenet “islamofober” - folk som har en irrasjonell frykt for og/eller kolporterer konspirasjonsteorier rundt muslimer. Jeg bestemte meg derfor for å gjøre en kort kvantitativ analyse, hvor jeg tok for meg en mer eller mindre tilfeldig debatt jeg har vært i, de debattantene der som uttrykte synspunkter som passer den ovennevnte definisjonen av “islamofob”, og hvilke synspunkter/ståsteder de i ulike andre sammenhenger har uttrykt. Jeg vil ikke nevne noen av disse debattantene ved navn, siden de ikke egentlig er offentlige personer selv om de har debattert under fullt navn på internett, og siden navnene deres er irrelevant i forhold til den lille analysen jeg vil foreta.

En slik analyse har selvsagt noen svakheter. Utvalget blant deltagere i en debatt vil naturligvis være lite, det vil kunne være preget av hvor debatten foregikk, og det er selvsagt ofte vanskelig å finne ut hva folk mener om helt andre ting dersom de ikke har deltatt aktivt i debatter rundt også det. Så er selvsagt det å trekke den i realiteten flytende grensen mellom relativt saklig “islamkritiker” til usaklig og konspirativ “islamofob” vanskelig, men jeg har gjort et forsøk hvor de viktige elementene har vært både hvor ekstreme utsagnene har vært og hvorvidt debattanten forholder seg til rasjonell argumentasjon. På tross av usikkerheter er enkelte funn likevel såpass entydige at jeg finner analysen interessant nok til å legge fram. For å finne ut om den enkelte debattant har sagt noe om ulike andre tema, og hva vedkommende har sagt har jeg stort sett gjort et google-søk på den enkeltes navn pluss ulike nøkkelord.

Totalt talte jeg opp 17 islamofobiske debattanter i debatten. Samtlige var menn. Ingen var svært unge, men spredningen var ellers sånn røffli fra et stykke uti 30-årene til godt uti pensjonstilværelsen. Det siste stemmer jo bra overens med at eldre er mer kritisk til islam og innvandring enn yngre, noe som også har en sammenheng med at det er de yngre som har mest kontakt med mennesker med annen bakgrunn (gjennom skole osv.) og at det gjennomgående er de som har minst personlig kontakt med muslimer og innvandrere som er mest kritiske til dem.

Det som først overrasket meg var at en del debattanter jeg i utgangspunktet hadde antatt var knallharde ateister, viste seg å være kristne. Dersom man selv er sterkt kristen stiller det selvsagt den kraftige motstanden mot islam i et litt annet lys enn den tilsvarende fra ateister. En viktig oppgave for enkelte av disse er også å framstille islam som kristendommens rake motsetning, selv om det vel neppe finnes to religioner som er mer like enn disse. Av de 17 som deltar i studien var det dessverre bare 5 jeg fant noe konkret om religionstilhørighet om (selv om et par hadde en del andre oppfatninger som kan tas inn i et utvidet religionsbegrep). Av disse var 4 kristne og en ateist. En var sterkt kristen israelvenn. Det kristne elementet gjør at bildet av islamkritikken får en helt annen dimensjon som en interreligiøs konflikt heller enn som en del av en religionskritikk. (Her bør vel i parentes bemerkes at også tidligere nevnte Hitchens, selv om han var ateist, gikk svært langt i å inngå en taktisk allianse med krefter i den kristne amerikanske høyresida i sin støtte til George W Bush’ “krig mot terror”. Denne koblingen burde derfor kanskje ikke overraske.)

Det kanskje mest utpregede sammenfallet med den uvitenskapelige konspirasjonstenkningen rundt muslimer, finner vi likevel på et område som virker lite relatert, men som har noen fellestrekk på området vitenskapelighet og rasjonell tenking vs. konspirasjon. Av de 17 hadde nemlig hele 10 stykker (det jeg kunne finne med noen kjappe søk) også deltatt i debatter om globale klimaendringer. Av disse tilhørte 9 av 10 den gruppen som liker å kalle seg selv “klimaskeptikere”, men som de fleste forskere kanskje tenker på som “klimafornektere”. Bare en av de 10 har gitt uttrykk for støtte til den enorme vitenskapelige konsensus på klimaområdet. Dersom man kjenner til de konspirasjonsteoriene som går igjen i klimaspørsmålet (klimaforskere som konspirerer om å holde sannheten skjult for å finansiere sine egne arbeidsplasser og politikere på venstresiden som står i ledetog med dem for å ha nok en unnskyldning for å skattelegge folk) er det ikke vanskelig å kjenne igjen tankegangen fra islamofobe konspirasjonsteorier.

Av dette svært magre utvalget på 17 personer har vi forøvrig også en bildebergerkonspiratoriker, en debattant som tror på UFO’er (dvs. at jorden blir besøkt i skjul av utenomjordiske intelligente vesener, ikke at det kan dukke opp flygende objekter som vi ikke klarer å identifisere) og spøkelser (sic!).

Denne siste debattanten har også i en kommentar klart å synliggjøre hvor ensidig tenkingen er gjennom en ganske så selvmotsigende tirade etter hendelsene på Utøya:

“Det ABB gjorde har blitt utført i alle kriger. Selv om det ikke snakkes høyt om det. Forskjellen er at det var kun et menneske som gjorde det, mot resultatet i en krig der det isteden snakkes om tusenvis av døde mennesker.“

Dette virker som et veldig dårlig skjult forsøk på å si at “det som skjedde 22/7 var ikke så ille, så viktig eller noe man skal ta spesielt notis av"... Videre fortsetter innlegget med:

“Nå er diskusjonen som vanlig etter en forferdelig hendelse på Utøya i gang, og mitt inntrykk er at nå er det om å gjøre og sette skyld på uskyldige debattanter OSV. som er ærlige nok til å si sine meninger i den ene og den andre politiske retningen. Etter min mening en idiotisk måte å forsøke og strupe ytringsfriheten på fra folk som har andre meninger!”

Men ytringsfriheten stod visst i førersetet i bare to avsnitt, for innlegget ble avsluttet med:

“Jeg vil da si at de ekstreme filmer som sendes i media hver dag med mord og oppskrifter på drap er det første som må forbys, der unger nesten fra de er født får oppskriften på ondskap inn med morsmelka OSV!”

Ytringsfriheten må for all del ikke strupes, men filmer med drap må altså forbys nå! Jeg tar ikke med dette for å henge ut noen (debattanten forblir jo anonym), men for å vise den manglende evnen til helhetlig og sammenhengende rasjonell tenking som preger en del av disse nettdebattantene. Mye er skrevet om de mer kjente bloggerne som den fascistiske “Fjordman”, men få forsøk er gjort på å analysere hva som foregår i hodet på den mer alminnelige islamofobe nettdebattant.

En del av de mer kjente “antijihadistiske” bloggerne klarer å legge fram argumenter som har en viss indre konsistens dersom man aksepterer premissene og kobler fra empirien. Et godt lesetips i forhold til denne gruppen kan kanskje være Michael Shermers gamle artikkel “Why smart people believe weird things” (fra 2. utgave av boken “Why people believe weird things”) som jeg stadig ender opp med å anbefale. De noe mindre sofistikerte nettdebattantene vi diskuterer her er selvsagt ikke like konsistente, og avslører seg noe oftere gjennom selvmotsigelser som den ovenstående.

Dersom vi videre kikker på de 17 debattantene finner vi foruten de tidligere nevnte klimaskeptikerne, UFOene, spøkelsene og konspirasjonen rundt bildebergerkonferansen, også en randianer (altså en ekstremliberalistisk tilhenger av sekten som ble bygd opp rundt Ayn Rand). Blant annet den tidligere nevnte Shermer (som nok er betraktelig mye mer liberalistisk enn undertegnede) har skrevet om denne sekten her. Jeg har også tøtsjet såvidt innom den her, og her.

Nevnte randianer og islamofob la forøvrig ut en kommentar på sin egen blogg tidlig 22/7 med tittelen “told you so”, før man visste hvem gjerningsmannen var, og altså på et tidspunkt da mange rapporterte om svært grov hets av muslimer både på nett og på gata. Vedkommendes bloggpost avsluttes på følgende vis (og var altså ikke fjernet eller korrigert i etterkant):

“Stor import av muslimer = stor sannsynlighet for terroraksjoner mot oss vantro hunder. Kast de virkelighetsfjerne politisk korrekte sosialistene ut av regjeringskontorene og stem på noen som er mer kritisk til politisk islam og islamister. Judas Gahr Støre og hans likesosialister våknet antagelig ikke av dette smellet heller.”

Her ser vi den åpenbare dobbeltmoralen. Han forutsetter altså at muslimske ekstremister stod bak angrepet, og hetser grovt de han antyder ikke vil “våkne” av det som skjer. Hans senere deltagelse i nettdebatt tyder på at han selv ikke har vært villig til å trekke noen lærdom av hvem som egentlig stod bak, og hva slags ideologi og konspirasjonsteorier som inspirerte terroristen. Når man er fanget av en konspirasjonsteori og dårlig trent i kritisk tenkning, skal det mye til for å “våkne” fra sine egne fastlåste tankebaner.

Et siste eksempel blant våre 17 er spiritualist og driver en rekke spiritualistiske nettsteder hvor han bl.a. selger bøker om dette temaet. I tillegg til dette tilbyr han også fjernhealing (sic), og forklarer hvordan hans “varme hender” virker også på avstand og hvordan han kan gi klienter en “god "dose" med helbredende energi”. I tillegg tror han på Gud, men er åpenbart ikke noen statskirkekristen siden han også blander inn helbredelse ved bønn i denne spesielle fjernhealingspraksisen sin.

Dersom man skal opprettholde tro på healing og helbredelse ved bønn, krever det naturligvis en evne til å se bort ifra/neglisjere/bortforklare vitenskap. Det er etter hvert en betydelig mengde forskning som er lagt ned som demonstrerer bortenfor enhver rimelig tvil at disse behandlingsformene har ingen effekt overhodet. (Du kan lese mer kritiske gjennomganger av disse fenomenene f.eks. her og her.)

Kjent skeptisk blogger Tonje Brustuen, påpekte for litt siden noen framtrendende fellestrekk i argumentasjonen mellom "altiere" og muslimkritigere. Det er kanskje ikke så rart dersom det delvis er de samme folkene.

Hva var så poenget med denne gjennomgangen? Poenget var å demonstrere at islamofobi ikke oppstår i et vakuum, og at det ikke oppstår alene. Mennesker som har tendenser til irrasjonell og konspirativ tenking på et område har det ofte også på andre. Dersom vi skal bekjempe både overtro og irrasjonelt hat er det ikke tilstrekkelig å bare ta opp kampen med nettkverulantene i debatten. Vi må også slåss for å gi rasjonell tenking og vitenskap en større plass i offentligheten, og vi må spre kunnskapen om vanlige menneskelige tenkefeil (la meg i den sammenheng lenke opp Shermer en siste gang). Dessverre er både skoleverket og media for svake på disse områdene i dag.

Islamofobi blir drevet fram av mørke krefter, hvorav mange som Øyvind Strømmen har vist, har en klart fascistisk agenda. Mangelen på kritisk og rasjonell tenking i deler av befolkningen fungerer samtidig som en mental bedøvelse som gjør at det konspirative hatet får spre seg mye enklere enn det ellers ville gjort. Kampen mot islamofobi og andre hatideologier må derfor kjempes på mange fronter, og det som jeg mener min lille gjennomgang over er en god indikasjon på, er at en av disse frontene handler om synet på vitenskap og kunnskapen om vitenskapelig metode og rasjonell tenking.

Hei. Takk for godt og interessant innlegg.

Noen som vet hvor stor prosent disse "islamofobene" utgjør totalt på landsbasis?

Det er ikke så godt å si, og siden det ikke er noen entydig grense, men glidende overganger mellom det saklige og usaklige i denne debatten, vil det vel også komme litt an på hvor man trekker grensa.

Man har ikke mange meningsmålinger på islam konkret, man man har en del på innvandring som vel kan fungere som en slags øvre grense. (Sjekk SSB og gallup, tror jeg har lenket opp slike i innlegg tidligere her). Samtidig har NRKBeta publisert en måling som viser at nettkverulanter i hvertfall utgjør betydelig mindre enn 7% av befolkningen (og nok ikke et representativt utvalg), så det kan jo også gi et hint.

Det som er åpenbart er i alle fall heldigvis at de er i mindretall, og at de mest kritiske er de som har minst kontakt med innvandrere/muslimer, at yngre er mindre kritiske, og at tendensen er en sakte men sikker minkende skepsis over tid.

Forøvrig er det visst enklere å dra igang debatt på Facebook enn det er på blogg. Iallfall i dag :) http://www.facebook.com/#!/ingenlikerablilurt/posts/324776510874575

Jeg kan vel si at jeg er randianer, det heter egentlig Objektivist, men pytt pytt. Jeg skal gi deg rett i en ting. Det er mye intellektuelt rask som blir tiltrukket av Objektivismen da den minner om libertarianisme. Objektivismen er dog langt mer stringent enn libertarianismen, og det gjør at mange sympatisører faller av i møte en real life-objektivister. Det foregår nå en diskusjon mellom disse semi/kvasi/nyfrelste libertarianer-randister og mer, la oss si, avbalanserte Objektivister. Striden står om Ron Paul. Libertarianere støtter ham, Objektivister avfeier han på grunn av at han er kreasjonist og svært konservativ i spørsmål om sosiale friheter(anti-abort og om det skal være opp til delstatene å innskrenke også andre friheter som eksempelvis homofil praksis). Slikt er altså ikke kosher i Objektivistmiljøet selv om enkelte med slike sympatier er å finne i periferien i miljøet. Hvis Objektivister er sekteriske, så er det i det minste en sekt som er støtter evolusjonsteorien. Er motstandere av rasisme og konspirasjonstenkning. Objektivismens fremste talsmann, Peikoff(som jeg ikke har så mye til overs for) oppfordret sågar objektivister til å støtte John kerry i valget i 2004, altså ikke Bush. På dette punktet var jeg dog enig med ham. Jeg sier dette for å oppklare noen misforståelser, men selv om vi ikke er rasistiske kreasjonister av noen konspirasjonsteoretikere som hater muslimer(vi forbeholder oss retten til religionskritikk), så finnes det veldig mange grunner for dere til å mislike oss. Men et sekulært, åpent, samfunn er altså viktigere enn skattelette.

Det er godt å høre, anonym, men dette gjelder nok dessverre ikke alle randianere.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering