NTNU, HiST og Trondheim Kommune

I dag var jeg som NTL-representant på et møte med Trondheims ordfører Rita Ottervik, for å diskutere en del problematiske sider med den såkalte "NTNU/HiST2020"-prosessen.

Først noen punkter om prosessen og Trondheim Kommune:

Trondheim Kommune:
De partiene som i dag utgjør flertall i kommunen gikk til valg på en stopp i privatisering, og en rekommunalisering av offentlig virksomhet.

På dette området satte Trondheim kommune en stopper for den New Public Management-tenkninga som har rammet offentlig sektor i store deler av verden de siste 20 åra, med svært blandede resultater.

Det er positivt.

Samlokaliseringsprosjektet:
Nå er derimot Trondheim kommune inne som en aktiv part i en ren NPM-prosess. Den såkalte ”samlokaliseringsprosessen” HiST/NTNU/SiT/Trondheim Kommune er et OPS-prosjekt med en privat ”partner”. (OPS er også svært omdiskutert, og man taper penger på slike leieavtaler over tid)

Det diskuteres nå om den private partneren skal få ansvar for drift i det nye bygget. Våre renholdere og driftsansatte får da valget mellom å gå over i den private bedriften (med det fall i rettigheter og arbeidsbetingelser det vil medføre), eller å finne seg noe annet å gjøre.

Lønns/arbeidsvillkår:
Vi har erfaring med dette. Dette er arbeidsintensive oppgaver – dersom man både skal ha ut profitt og spare penger må ansatte springe fortere og renholdet bli dårligere. Dette skaper stort gjennomtrekke, og går også ut over yrkesstoltheten til de som ønsker å kunne gjøre en skikkelig jobb.

Vi har tidligere slåss for renholderne i lønnsoppgjør, men de er fremdeles en lavlønnsgruppe – blir nå deres tross alt bedrede lønn i forhold til mange i privat sektor et økonomisk argument for å få inn ISS?

Trondheim Kommune må stille krav:
Vi håper Trondheim Kommune vil se på dette, og at Trondheim Kommune er konsekvente i sin motstand mot privatisering av offentlige tjenester, ikke bare kommunale, men også statlige.

Vi ønsker at Trondheim Kommune, setter foten ned for dette i Samlokaliseringsprosjektet, og vi krever at Trondheim Kommune trekker seg fra prosjektet, dersom privatisering blir resultatet.

Litt om responsen:
Noen hovedpunkter fra kommunens side:
- Kommunen er i utgangspunktet enige i at outsourcing er en dårlig strategi for offentlig sektor, og vil gjøre dette synspunktet klart, men kommunen må se på den "samfunnsmessige totaliteten" i prosjektet og kan ikke la en liten sak (outsourcing av noen arbeidsplasser) stoppe et prosjekt som i det store og hele er bra for byen.
- Kommunen mente også at dette var en intern HiST-sak, som HiST kunne bestemme selv, uavhengig av prosjektet.
- Kommunen ville også klargjøre at dette ikke var et OPS-prosjekt, men en "Alliansemodell", som skiller seg fra OPS ved at den private partneren kommer inn i prosjektet mye tidligere, og er med i utformingen av prosjektet.
- Kommunen uttrykte også en viss skepsis til statsbygg og måten det drives på.

Noen avsluttende kommentarer:
Den "samfunnsmessige totaliteten":
- Outsourcing handler ikke bare om en liten del av et stort byggeprosjekt. Dette handler om hva slags samfunn vi skal ha. Outsourcing og OPS-modeller er viktige elementer i New Public Managment - en måte å styre offentlig virksomhet på som vi har oppfattet at både Trondheim Kommune og den nåværende regjeringa er skeptiske til - dette er en del av kampen om hvordan offentlig sektor skal styres, og det er et spørsmål som er mye større enn et byggeprosjekt i Trondheim, ikke mindre.
- HiST-ledelsen har også gitt uttrykk for at outsourcing kan brukes som forhandlingskort mot privat partner. Det kan slik ikke ses på som uavhengig av prosjektet.

Offentlig sektor:
- Man kan alltid diskutere om offentlig sektor drives på best mulig måte, og man kan være kritisk til hvordan ting drives. Det er riktig og viktig. Men en av de politiske hovedskillelinjene går på hva man mener er løsninga. Privatisering har vært høyresidas løsning. Derfor er det trist dersom bystyret ser på OPS som tjenlig.

"Alliansemodell"
Å kalle spaden for "alliansemodell" i stedet for OPS fremstår som lite annet enn en lek med ord. Begrunnelsen for dette må i så fall være at OPS har fått et dårlig rykte. I forhold til det, er det ikke på noen måte bedre at den private "partneren" kommer inn på et tidligere tidspunkt, men heller verre.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering