Samlokalisering, høyere utdanning og Trondheim kommune

Innlegg holdt på Faglig, sosial og kulturell samling for fagbevegelsen i Trondheim på Bakke gård 2/9 2006. Her prøver jeg å trekke trådene fra det helt lokale (samlokalisering av NTNU og HiST) til det globale (EUs Lisboaprosess). Enjoy.

God dag godtfolk!

Det er ikke sikkert dere har fått det med dere, men før sommeren var det her i Trondheim en liten debatt i universitets- og høyskolemiljøet omkring den fremtidige lokaliseringen av NTNU og HiST (NTNU/HiST 2020). Det er selvsagt noe som også har engasjert oss i NTL på HiST. Personlig må jeg si jeg ble lettet da NTNU-styret gikk imot samlokalisering - ikke bare for NTNU sin del, men også fordi det gir mye bedre muligheter for HiST.

Vi i NTL på HiST er ikke nødvendigvis skeptiske til å samle HiST, men vi er svært skeptiske til å klemme HiST inn i det prosjekterte området langs Elgeseter gate, særlig når store deler av HiST allerede ligger svært sentralt til på Kalvskinnet. Vi ønsker oss heller muligheten til å utvide HiSTs aktivitet i dette området - noe som allerede har vært prosjektert tidligere.

I forbindelse med den prosessen som har vært har jeg vært så (u)heldig og deltatt på en del møter. Mellom de fine fargebildene og de lange tiradene med moteord og floskler, så går det an å forsøke å trekke ut det reelle innholdet i det som blir sagt - selv om det ikke alltid er like enkelt.

Kall meg konspiratorisk, men jeg frykter at det er sterke krefter i ledelsen både på NTNU og HiST som fremdeles jobber for en sammenslåing av de to institusjonene, selv om denne ballen "offisielt" er lagt død. Flere forslag til samlokalisering knytter HiST-avdelinger svært tett opp til de tilsvarende NTNU-avdelingene, med et slikt scenario blir sammenslåing fort bare en formalitet. Et slikt prosjekt går inn i en lang utvikling som har som mål å snu institusjoner som bedriver høyere utdanning om til konkurransesinstitusjoner. Dette i forlengelsen av EUs Lisboaprosess om å gjøre EU til "den mest konkurransedyktige kunnskapsbaserte økonomien i verden innen 2010".

For å få til dette kan vi ikke ha den tradisjonelle arbeidsdelingen vi har hatt innen høyere utdanning i Norge, med høgskoler som tar seg av profesjonsutdanninger, og universiteter som utdanner forskere. Institusjonene må bli bygget etter strømlinjeformede bedriftsmodeller som konkurrerer om de samme studentene på et fritt utdanningsmarked. Dette er ikke i tråd med NTL sin politikk, og heller ikke i tråd med Soria Moria-erklæringa, men ballen ruller videre selv under den nye regjeringa.

Den såkalte "prosjektalliansemodellen" som hele NTNU/HiST 2020 bygger på er bare et kodeord for OPS - offentlig privat samarbeid. Dette er en modell de fleste sikkert har hørt om før, som er blitt kraftig kritisert, og som regjeringa har vedtatt en stopp i. Likevel forsøker NTNU/HiST 2020 å snike i den statlige prioriteringslista gjennom en slik modell. Dette kan fort bety at etter byggingen får den private "partneren" ansvar for drift og vedlikehold, og våre medlemmer som jobber innenfor disse områdene må se seg om etter noe annet å gjøre. - En slik modell kan vi ikke godta!

Hva har så dette med kommune og fylkestingsvalget å gjøre? Jo, kommunen har ikke vært en passiv tilskuer i denne prosessen. Tvert imot er kommunen en part i prosjektet. I tillegg har vi sett at kommunen har lagt til rette for samlokalisering på alle vis, og sentrale politikere har uttalt seg i pressen i forkant av de avgjørende styremøtene på NTNU for å forsøke å tippe vektskåla.

Vi krever at Trondheim kommune setter ned foten for den OPS-modellen NTNU/HiST 2020 er. En kommune styrt av venstresida i politikken kan ikke se seg tjent med en slik praksis. Vi ønsker videre at kommunen legger til rette for at HiST kan videreutvikle sin aktivitet på Kalvskinnet, ved å stille eiendommer i dette området til disposisjon, og slik legge til rette for et fortsatt sterkt og uavhengig høgskolesystem i tråd med Soria Moria-erklæringa.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering