Myteknusing: Den kinesiske muren, rødvin og bilparken

Finnes det noe mer irriterende enn myter "alle" går rundt og tror på? Åpenbare løgner, som folk svelger unna, enten fordi de ikke tenker seg om, eller fordi det passer godt inn i noe de har LYST til å tro på. Jeg vil ta for meg noen slike myter her.

1. Den kinesiske muren er IKKE synlig fra Månen!

En av de eldste og mest seiglivede mytene, denne. "Den kinesiske muren er det eneste menneskelige byggverk som kan sees fra Månen." Ekstra irriterende er jo denne seiglivetheten når man vet at det ikke er kunnskap, men rett og slett bare logisk tenkning som skal til for å avsløre den. Muren er lang, ja vel, men hva hjelper vel det, når den bare er noen meter bred? Det menneskelige DNA-molekylet er over 2 meter langt dersom vi bretter det ut. Betyr det at det er synlig med det blotte øye? Selvfølgelig ikke - fordi det er for tynt. Det samme med Den kinesiske muren - det finnes uhorvelige mengder med menneskelige byggverk som er bredere, og som i mye større grad burde være synlig fra Månen.

Hvorfor tror mennesker så på denne myten? Jeg tror det kan ha noe å gjøre med at vi elsker troen på at det i fortiden skjuler seg bragder og kunnskap vi i vår moderne verden har mistet - et snev av mystisisme, med andre ord. Vi lar oss forhekse av gamle byggverk og romantiserer og idylliserer fortiden, selv om mange av strukturene er bygd ved slavearbeid under uhorvelige menneskelige lidelser.

2. To glass rødvin om dagen er IKKE sunt!

Myten om at to glass rødvin om dagen er sunt for deg (kanskje særlig for hjertet), har vært en seiglivet en. Både fordi alle tabloidavisene skriver det et par ganger i året, og fordi det selvsagt er noe vi har veldig lyst til å tro er sant. Hvem vil ikke drikke sin vin med litt bedre samvittighet?

Mye av årsaken til denne myten er at dagspressen ikke klarer å skille mellom korrelasjon og kausalitet. På norsk: Det at det er en sammenheng mellom to ting, trenger ikke bety at den ene er årsaken til den andre. De oppslagene om at mennesker som drikker et glass rødvin eller to om dagen i snitt lever lenger enn resten, betyr ikke at det er rødvinen som er årsaken. Tenk litt. Hvilke deler av befolkningen er det som drikker rødvin daglig? De litt mer vel bemidlede? De med høy utdanning? De med tid, krefter, økonomi og overskudd til å trene jevnlig og spise sunt? Kanskje det ja.

Fakta om rødvin (og alkohol generelt) er at det er skadelig for kroppen. Kanskje ikke så skadelig for hjertet direkte, men det betyr ikke at det er BRA for hjertet heller. Et glass vin om dagen øker kreftfaren med 10 %. To glass øker den med 20 %. Dette er kreft i munnhule, svelg, mage osv., men for kvinner har det også effekt på faren for brystkreft.

Konklusjon: Rødvin er usunt.

3. Å fornye bilparken er IKKE miljøvennlig!

Stadig vekk i debatten om alle de fæle avgiftene som belastes oss bilister, kommer det påstander om at det er svært miljøvennlig å bytte bil og fornye bilparken, slik at veiene fylles av nye biler som forurenser mindre. Høres ikke det tilforlatelig ut? Så lenge det ikke er snakk om nye store SUV'er gjør det kanskje det, men da har man glemt en viktig ting - produksjonen.

Det forurenses nemlig fort like mye i PRODUKSJONEN av en bil, som det bilen selv forurenser i løpet av sin tid på veien. Det blir derfor totalt sett mye mer miljøvennlig å la en bil gå på veien noen år ekstra, i forhold til å bytte den ut med en nyere bil, SELV om den nyere bilen forurenser mindre i seg selv. Bruk-og-kast mentalitet og økt forbruk er kanskje bra for økonomien, men det er sjelden miljøvennlig, heller ikke når det er snakk om biler.

Hvorfor tror så mange på denne myten? Kanskje fordi den passer svært godt inn i agendaen til alle de som jobber for økt privatbilisme - en gruppe som helt klart trenger et miljøalibi.

Det tredje punktet nevnte jeg forsåvidt i mitt nyeste nettlogginnlegg fra i dag, hvor jeg bygger videre på det Kåre skrev om i Taklinger #4. Fordi slike aspekter som forurensing ikke regnes med i brutto nasjonalprodukt kan man i mange tilfeller ende opp med en situasjon hvor de velferdsmessige effektene av verdiskaping i realitet blir negative, selv om de blir telt som økt produksjon.

og i den oppgitte referanse står det:
"There is evidence that drinking modest amounts of alcohol is associated with a lower risk for coronary heart disease in men, and perhaps women."

og forøvrig var poenget at de som forsker fram resultater, og også de som skrev artikkelen det blir henvist til, i stor grad bruker ord som "sannsynlig", "mulig" og "kanskje" der dagbladet og omicronline bruker bombastiske vendinger som "fakta er at..."

Jepp, det står det, men "hjertesaken" er mye dårligere underbygd enn kreftrisikoen, hvor det som sagt er enighet i fagmiljøene.

Jeg skriver:
"Fakta om rødvin (og alkohol generelt) er at det er skadelig for kroppen."

Vil du virkelig påstå at en slik påstand ikke er korrekt?

Forøvrig er poenget mitt som sagt å motvise den generelle myten om at "rødvin er sunt". Og det mener jeg virkelig er på sin plass, og ukontroversielt.

Har du forøvrig vurdert å søke jobb som pressetalsmann hos alkoholindustrien? Jeg tror de betaler bra.

Poenget er at det kan godt hende at rødvin er sunt for feks folk over 50, da dets blodfortynnende effekt muligens overskygger kreftfaren. Det er et mye mer nøyansert bilde enn svart hvitt, og jeg syns det er viktig å ikke degradere verden til et slikt snevert perspektiv. Man må alltid prøve å formidle et så komplett og helhetlig bilde som mulig!

jeg vil ikke si at det er korrekt, og jeg vil ikke si at det er feil.
Hele poenget er at man ikke kan bruke ordet "fakta". det er det første man må innse om man skal klare å være objektiv. Dette handler ikke spesifikt om rødvin, men er en generell observasjon.
Innen forskning finnes det knapt nok fakta, det finnes mer og mindre sannsynlige hypoteser, i bestefall teorier.

javel, det er påvist en statistisk sammenheng mellom kreft i munnen og inntak av alkohol, men det har vel sikkert noe med mengden som er inntatt å gjøre.
om man vil kan man også påvise en sammenheng mellom eksploderte lunger og inntak av luft. At inntaket må gjøres gjennom en slange koblet til en høytrykkstank er unyttig informasjon, eller...?

så, om det er tilstrekkelig sannsynliggjort at 3 glass rødvin om dagen er kreftfremkallende, mens det samtidig er påvist en ikke-neglisjerbar sannsynlighet for at ett glass rødvin om dagen senker risikoen for hjerte- og karsykdommer, kan man IKKE bombastisk slå fast at alkohol faktisk er helseskadelig. Det kommer helt an på hvor mye man drikker og i hvilken konsentrasjon, ikke sant?

Sverre:
Prinsipielt fra et vitenskaplig-filosofisk ståsted har du selvsagt rett i at det ikke eksisterer sikker kunnskap, men betyr det at man skal fjerne begrep som "fakta" fra språket? Jeg tror det er bedre å forstå slike begreper som fakta "beyond a reasonable doubt" eller noe lignende.

Når det gjelder kreft så vet man jo også i mange tilfeller direkte hvordan alkoholen fungerer (på cellenivå) når den skaper kreft. Og ja, det har med mengde å gjøre, men selv et glass rødvin om dagen, øker kreftfaren med 10 %. Dvs. det er helseskadelig, uansett hvor lite du drikker, men selvsagt mer helseskadelig, jo mer du drikker.

Sverre/BIS:
En annen lenke:
http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4422
Utdrag: "No direct comparison trials have been done to determine the specific effect of wine or other alcohol on the risk of developing heart disease or stroke." Altså - "vem vet?"

I tillegg er det mange andre effekter av alkohol som faktisk kan ØKE risikoen for hjerte/karsykdommer. Jeg har likevel ikke dratt fram en slik påstand i kommentaren over, siden det er usikkert hvor mye innvirkning det har i moderate mengder. En ting jeg likevel mener å kunne si, er at det ikke er sunt, selv ikke for gæmliser.

Den eneste helsemessige positive effekten som jeg tror kan komme fra alkohol, er nok en generell psykisk effekt av økt trivsel fra å kunne ta seg et glass, men det har jo ikke noe direkte med alkoholen å gjøre.

At muren kan sees fra månen var vel en myte Maos venner holdt i live for å styrke den kinesiske nasjonalismen. Minnes å huske at man fjernet dette fra skolebøker i Kina bare for noen få år siden.

Seiglivet? Ja. Hvorfor? Mye mer kinesisk propaganda enn mystikk vil jeg tro.

Jeg lærte på barneskolen at den kinesiske mur var det eneste menneskeskapte objekt man kunne se fra månen. Tror faktisk ikke dette sier så mye om min frøken - det er jo som sagt en myte mange tror på. Sier kanskje litt om hvilke ubetydelige fakta jeg husker fra mitt eget liv :p

Skråsikre uttalelser og påberopelse av å være den som sitter med FAKTA egner seg vel like dårlig på omicronline som på en tabloid fremside, eller?

hvordan står det til med forholdet mellom korrelasjon og kausalitet i alkohol-kreft-spørsmålet?

Jeg syns ikke du går særlig vitenskapelig til verks i rødvinspåstandene dine Ronny. Det er ikke bare EN parameter her. Kanskje et glass rødvin om dagen er dumt hvis man er 20 og de 10% for kreftfare overskygger evt fordeler for denne gruppen.

Men for svigermormor feks kan det godt hende at rødvins positive effekter slår de negative. Kanskje det er derfor legen hennes anbefaler et glass om dagen.

Å ta EN parameter med i betraktninger om den virkelige verden blir svært lite vitenskapelig spør du meg. Og vi vil vel være så vitenskapelige som mulig, vil vi ikke?

Sverre:
Det er tydelig at det er alkoholspørsmål som opprører den sedate middelklassen. Kreftproblematikken er godt vitenskapelig dokumentert (og ukontroversielt), men havner ikke i media. Masse artikler om hvor sunt rødvin er hanvner i media, selv om det vitenskapelige belegget er svært tynt? Hvorfor? Gi folket det folket vil ha. Forøvring er det bra å være litt tabloid av og til, dersom det er det som skal til for å få gjennomslag. :)

Om alkohol og kreft:
http://www.healthcastle.com/alcoholandcancer.shtml

BIS:
Jeg forsøker ikke å bevise noe ang. rødvin, men heller å motbevise en påstand. Det om kreftfaren er veldokumentert (noe det om positiv kardiovaskulær effekt ikke er).

Om man kan få en psykisk velvære av rødvin som overstiger de negative fysiske konsekvensene av å drikke det, det kan så være, og det må hver enkelt bestemme sjøl - jeg er ikke for å forby rødvin - men jeg ser her altså på de konkrete påstandene om at rødvin har en konkret positiv fysisk effekt - og det er tullball.

Jeg har vel heller ikke sagt at han holdt den i live i Vesten. Myten var vel ikke så mye mer "i live" i Vesten enn troen på spøkelser og at månelandingen var en hoax (det er utrolig mange som tror på det også div. utrolige vandrehistorier). Eller hva med hr. Imam i Aftenposten i dag som påstår at USA gjennomførte 9/11 :s Men at den blei holdt i live i Kina er jeg ganske sikker på (bl.a. igjennom skolegang, tror jeg leste det om skolebøkene på BBC på nett dersom du trenger noe konkret), og der tror jeg de "alle" som trodde på det var mye mer alle enn "alle" i Vesten. Dersom 1 milliard mennesker tror på noe, så drypper nok noe over til Vesten også vil jeg tro.

Jeg har lett litt på nett, og det eneste jeg fant som henvisning til kinesiske skolebøker, var en påstand om at muren var synlig fra rommet, og det er noe ganske annet. Dersom man legger godviljen (og en lav bane og en liten kikkert) til, så er kanskje ikke det umulig en gang (men da ser man selvsagt en lang rekke andre menneskelagde strukturer også). Er du sikker på at du ikke blander de to påstandene?

Som du ser fra Indymediasitatet har "måne"-sitatet derimot kommet inn i noen vestlige skolebøker, det har ikke de mytene du sml. med.

Jeg mener ikke sammenl. med konspirasjonsteorier er særlig god. En konspirasjonsteori kan ofte ikke motbevises, men måne-greia er en ting alle skjønner om de bare tenker seg om.

Måne-myten er nok eldre enn Maos Kina. Wikipedia skriver f.eks:

"Richard Halliburton's 1938 book Second Book of Marvels said the Great Wall is the only man-made object visible from the moon, and a Ripley's Believe It or Not! cartoon from the same decade makes a similar claim. This popular belief has persisted, assuming urban legend status, sometimes even entering school textbooks. Arthur Waldron, author of the most authoritative history of the Great Wall in any language, has speculated that the belief about the Great Wall's visibility from outer space might go way back to the fascination with the "canals" once believed to exist on Mars. (The logic was simple: If people on Earth can see the Martians' canals, the Martians might be able to see the Great Wall.)"

Noen andre lenker:
http://www.e-telescope.gr/en/cat10/art10_020629.htm
http://www.mrdowling.com/613-greatwall.html
http://www.snopes.com/science/greatwal.htm

Å holde en myte i live betyr ikke at man skaper den.

Nå tror jeg du er en smule konspiratorisk Carl. Jeg tror ikke det er Mao som har holdt denne myten i live i Vesten. Det er nok av andre myter folk går rundt og tror på også, uten at det står noen skumle rødegardister bak av den grunn. Jeg tror i det minste du må komme med noe konkret her skal du overbevise meg om Maos måne-komplott.

Det var denne artikkelen jeg tenkte på:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3505040.stm

Ikke månen, men "space" altså. Det er utrolig hva man glemmer på 2 år :p

Men det er jo i og for seg samme myten da, for når folk snakker om "rommet" mener man ikke 80 km fra havnivå, hvor man med litt godvilje kan se masse menneskeskapt. Og om man skreiv "måne" eller "rommet" i kinesiske skolebøker er vel ikke så godt å si.

For tanken bak det de skreiv i de kinesiske skolebøkene var jo selvfølgelig å påstå at Kina hadde noe unikt (altså det eneste som kunne sees). Å påstå at man har noe som mange andre har øker ikke nasjonalfølelsen nevneverdig :p

Er ikke enig med deg der Carl, når folk snakker om å se ting fra "rommet" snakker man om det som astronauter i bane rundt jorda ser, og det er _mye_ nærmere jorda enn månen.

Jeg ser heller ikke den enorme propagandaeffekten av å ha en mur (bygd av en føydalstat) som er synlig fra rommet, og det står ingenting om at skolebøkene påstod den var det "eneste" som var synlig. Bedre propagandaeffekt har det nok å ha en egen astronaut som avkrefter myten om muren, men bekrrefter myten om Kina som et fremadstormende land på teknologi- og økonomifronten.

At du som lever i et post-nasjonalt samfunn ikke skjønner deg på nasjonalistisk propaganda er vel ikke så overraskende :)

Klipp, klipp:

"«HVIS VI IKKE når den store muren, er vi ikke virkelige menn.» Ordene tilhørte Mao Zedong i et dikt han skrev i 1935. Nå siteres diktet på alt fra fargeglade T-skjorter til tekopper, og turistene tar fram lommeboka. Da Mao kom til makta i 1949, ble hans ord regnet som den absolutte sannhet. Det var han som gjorde Den store muren om til turistindustri. Og entusiasmen han skapte rundt muren, ble skapt fordi Kina trengte noe som kunne være symbol på landets storhet."

"Deng Xiaoping tok over makttronen etter Mao og i 1984 satte han i gang sin nasjonale kampanje: «Elsk Kina, gjenreis vår store mur.» Flere titalls millioner kroner ble pumpet inn på restaurering. Noen år seinere ble det laget en TV-dokumentar om byggverket, dette uttrykket for menneskehetens umåtelige skaperkraft og det kinesiske folkets usedvanlige intelligens og viljestyrke."

http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/11/14/482877.html

Lukter litt Lillehammer-OL av sitatene der ja carl - men påstanden om at myten om at den kinesiske muren kunne ses fra månen ble ivaretatt av Maos fotfolk er fremdeles ikke underbygd. Tror nok den må legges død.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering