Hvorfor må vi ha innvandring?

Kan ikke folk like godt bli hjemme, da? Hva godt kommer det av all denne flyttingen? Det var et spørsmål jeg så meg kallet til å besvare kort da en problemstilling på litt misforståtte premisser ble debattert på nyemeninger.no. Jeg legger det selvsagt også ut her.

Jeg mener at det er et stort og viktig bidrag til noe mennesker setter høyt - frihet - at de skal ha en mulighet til å flytte på seg, inkludert til et annet land eller en annen del av verden om de vil. Alternativet er at de er sperret inne i et lukket land (slik situasjonen f.eks. var i en del (men ikke alle) landene i gamle østblokken).

Dette er en frihet mange nordmenn tar som en selvfølge, men det at man skal ha denne friheten i virkeligheten krever selvsagt ikke bare at du slipper ut av et land, men også at du slipper inn i et. Dersom vi nordmenn ønsker denne friheten (det gjør hverfall jeg selv om jeg trives her og ikke har noen flytteplaner), og ikke vil være hyklerske (hvem vil vel det?), må vi selvsagt også legge til rette for at andre mennesker som av ulike grunner ønsker det kan flytte hit. Det er vårt bidrag til en verdensorden som skaper et bedre liv med mer frihet for alle mennesker, inkludert, men ikke bare, for oss som er født her i Norge.

Ekstremtilfellene av denne friheten er selvsagt de som er ivaretatt av ulike internasjonale konvensjoner, som sikrer rett til opphold dersom du flykter fra krig eller er forfulgt, men det er åpenbart positivt å ha en mulighet til å flytte også av andre grunner enn disse.

Om det er en berikelse (for oss som allerede bor her) at innvandrere flytter hit eller ikke er dermed slik jeg ser det irrelevant, like mye som hvorvidt det er en berikelse at en fra Bodø flytter til Sandnes. En eventuell bevisbyrde må selvsagt ligge på de som vil hindre noen i å flytte på seg - ikke de som synes det er greit. Fra de som stiller seg svært kritiske til den sterkt begrensede innvandringen vi nå har, hører jeg dessverre (eller heldigvis?) lite saklig og god kritikk, men svært mye irrasjonell frykt, i beste fall basert på kunnskapsløshet - i verste fall på skumle konspirasjonsteorier. Da er det i stor grad gruppetenkingen som rår, men mennesker tilhører ikke en gruppe - de tilhører mange, og å legge generaliserende karakteristikker til ulike grupper (muslimer, jøder, afrikanere, popsangere, pønkere, akademikere, veiarbeidere etc. etc.) har det sjelden kommet mye god kunnskap ut av.

OPPDATERT: For den interesserte leser, har jeg lagt inn et par innlegg til i nevnte debatt som også har visse prinsipielle betraktninger:
http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/post208732.zrm
http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/post208804.zrm

Hei Ronny -TAKK for det velformulerte debattbidrag .

Fra de som stiller seg svært kritiske til den sterkt begrensede innvandringen vi nå har, hører jeg dessverre (eller heldigvis?) lite saklig og god kritikk, men svært mye irrasjonell frykt, i beste fall basert på kunnskapsløshet - i verste fall på skumle konspirasjonsteorier. Da er det i stor grad gruppetenkingen som rår, men mennesker tilhører ikke en gruppe - de tilhører mange, og å legge generaliserende karakteristikker til ulike grupper (muslimer, jøder, afrikanere, popsangere, pønkere, akademikere, veiarbeidere etc. etc.) har det sjelden kommet mye god kunnskap ut av.

hmmmm, kremt kremt :-/ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4ESLk99hv0U#!

enig i dette Ronny??

jatilvelferdsstaten, han sier vel egentlig bare det FrP egentlig mener, men ikke tør å si i debatter på TV. Han har virkelig et forskrudd syn på menneskenaturen.

Jeg synes det Petter Kvinge Tvedt sa her var helt riktig. Fri innvandring lar seg ikke kombinere med en generøs velferdsstat. Velferdsstaten i seg selv er ikke bærekraftig og kollapser til slutt under sin egen vekt, men fri innvandring fremskynder kollapsen. Siden Frp er nasjonalsosialister ønsker de å bevare velferdsstaten og sier derfor nei til fri innvandring. Jeg som liberalist sier ja til fri innvandring, og nei til velferdsstaten.

Rent praktisk kan fri innvandring innføres allerede i dag med enkle grep: jeg har stiftet livssynsorganisasjonen Friborgerforbundet som arbeider for å innføre friborgerskap. Friborgerskap betyr å melde seg ut av statsvelferden. Da betaler man null sosiale skatter, men mottar også null gratis offentlig velferd. Denne ordningen kan lett utvides til å gjelde også innvandrere. Innvandrere kan altså komme til Norge som friborgere.

Selvfølgelig er sosialister strengt i mot noe slikt fordi de ønsker å slavelegge folk og ikke vil tillate individer å unnslippe deres klør på denne måten. Makt er så ekstremt viktig for sosialistene at de heller vil la fattige utlendinger sulte i hjel enn å tillate dem å komme inn som friborgere.

På den måten står nasjonalsosialistene og internasjonalsosialistene sammen i skjønn forening. Begge er motstandere av den ordningen (friborgerskap) som kunne åpnet for fri innvandring på dagen uten problemer for noen.

At en som ønsker å avvikle demokratiet - at folk skal kunne være med å bestemme over ting som påvirker dem - og i stedet innføre statlig DIKTATUR der Åm´er og Kenworthy´er sitter og vokter en UROKKELIG grunnlov som beskytter private tyrannier - private tyranniske kommandoøkonomier faktisk ( http://www.youtube.com/watch?v=mmakLRxGbW8 ) - sin rett til å ture frem som de måtte ønske, burde vel holde godt kjeft hva gjelder kritikk av andres maktsyke.

Det er bare helt utrolig, struggleforfreedom, hvordan du bare gjentar deg selv. Jeg har svart på dette utallige ganger men gjentar deg selv, sannsynligvis fordi du har sluttet å høre på hva jeg svarer og bare bedriver en monolog, hvor intensjonen din er å forsøke å sverte meg for nye lesere. Jeg er ikke tilhenger av diktatur, og dette vet du godt. Jeg er tilhenger av 100% demokrati, altså et individuelt folkestyre, der hvor folket ikke eier hele landet og alle eiendommer i fellesskap og tar beslutninger ved konsensus (eller flertallsstyre) men der hvor landet og eiendommene eies individuelt av den enkelte og så tar hver og en beslutninger om SIN eiendom og SITT liv.

Det Chomsky kaller "private tyrannier" er i beste fall en grov misforståelse og i verste fall en grov uredelighet. Han har rett i at korporasjoner er kommandoøkonomier og ikke markeder. (Ordet marked betyr jo et møtested der hvor folk møtes og kjøper og selger varene sine gjennom avtaler). Chomsky følger altså "Mor nille"-logikk: Tyranniet Sovjetunionen var en kommandoøkonomi, private korporasjoner er kommandoøkonomier, ergo private korporasjoner er tyrannier. Men det som gjør en kommandoøkonomi tyrannisk er dersom man TVINGES med trussel om fengsel til å være medlem av en slik kommandoøkonomi. Derfor var Sovjetunionen tyrannisk, men ikke korporasjoner. Du må nemlig helt frivillig gå til en korporasjon og søke jobb der og inngå en kontrakt som du signerer helt frivillig. Du MÅ ikke gjøre det. Du KAN starte din egen bedrift eller jobbe i bedrifter med andre organiseringer.

Jeg skulle ønske at du bare EN ENESTE gang faktisk svarte på dette argumentet. Jeg har mange ganger lurt på hvorfor du aldri har noe svar på dette, bare ignorerer det og gjentar deg selv. Kan du ikke bare vise EN ENESTE gang at du har et snev av intellektuell kapasitet og faktisk svare på det? Bare EN ENESTE gang? Og svar med dine egne ord, er du snill, ikke kom med en Chomsky-video.

"Jeg er ikke tilhenger av diktatur, og dette vet du godt."
Jo, du ønsker statlig diktatur. En UROKKELIG grunnlov voktet av en despotisk stat som sender inn skyts hvis det store flertallet ønsker å forandre lovverket. DIKTATUR

"men der hvor landet og eiendommene eies individuelt av den enkelte og så tar hver og en beslutninger om SIN eiendom og SITT liv."

Helt i orden det, så lenge man ikke påvirker andre. Hvis dine handlinger påvirker andre derimot, må du forvente at andre blander seg inn. Det er konsekvensen av å leve i et samfunn med andre mennesker! Du er MAKTSYK, du vil at dine ideer om hva som bør være gjeldende rettigheter skal diktere andres. Aksepter at du har en stemme som alle andre - innse at du lever i et SAMFUNN.

Det er i det frihetlige sosialistiske samfunnet man bestemmer over sitt eget liv. Der er man aktivt med å styrer sitt eget liv og arbeid gjennom direkte demokrati: demokratiske arbeidsplasser og demokratiske lokalsamfunn.

"Men det som gjør en kommandoøkonomi tyrannisk er dersom man TVINGES med trussel om fengsel til å være medlem av en slik kommandoøkonomi"

Det som gjør en institusjon tyrannisk er hvis den har et UDEMOKRATISK hierarki hvor de på toppen sitter med kontrollen. Denne modellen var gjeldende i Sovjetunionen så vel som i privateide bedrifter.

"Du må nemlig helt frivillig gå til en korporasjon og søke jobb der og inngå en kontrakt som du signerer helt frivillig."

Og du har bosatt deg helt frivillig i dette landet. For å si det med sjefen "Hvis du ikke er fornøyd kan du jo bare finne deg noe annet". Denne "frivilligheten" du snakker om er bare oppi hodet ditt. Et individs tilgang til penger/makt/ressurser bestemmer grad av frivillighet.

"Du KAN starte din egen bedrift eller jobbe i bedrifter med andre organiseringer."
Noen kan det, men det forandrer ingenting. Private bedrifter er likefullt udemokratiske hierarkier, de har en totalitær modell - private tyrannier.

Det finnes mange ulike former for tvang. Det vil alltid være tvang i samfunn med lover og mennesker. Du fokuserer på demokratisk vedtatte lover man tvinges til å følge, men benekter selvsagt tvangen storkapitalen påfører samfunnet gjennom utøvelsen av sin enorme makt. Din definisjon av ordet "vold" (som du ofte fletter inn i disse diskusjonene) er også helt på jordet. Det er ikke vold å måtte betale skatt. Det er ikke vold å måtte gi fra seg deler av sin eiendom(og ikke kom med dette "eindommen er fruktene av mitt arbeid" - disse "fruktene" er ikke målbare i dagens samfunn og eiendom ervervet er i svært mange tilfeller ikke i samsvar med arbeidsinnsats). Hvis det er vold å måtte følge lovverket (å betale skatt f. eks) så er så fall alle lover vold, inkludert dem i ditt tyranniutopia.

"Og svar med dine egne ord, er du snill, ikke kom med en Chomsky-video."
Hvorfor ikke? Blir argumentet bedre eller dårligere om det kommer via en video eller via nedsrkevne ord?

"Kan du ikke bare vise EN ENESTE gang at du har et snev av intellektuell kapasitet og faktisk svare på det?"
Forstår. Dakals lille Onal klager over at andre bruker hersketeknikker og nedverdigende kommentarer, men gjør det gladlig selv!

Hvem har bestemt at det å ikke la flertallet få viljen sin i alt mulig er diktatur? Er det å forhindre gjengvoldtekt diktatur? Her er det også et flertall som bestemmer over et mindretall. Faktum er at du benytter deg av en vanlig hersketeknikk på venstresiden. Du slenger ut en påstand/definisjon som om den er sann og at ingen kan betvile det. Du benytter denne teknikken to ganger ovenfor:

1) du påstår (uten begrunnelse) at det å ikke la flertallet få viljen i alle saker er diktatur. Hvorfor er det å ha grunnlovsfestet forbud mot gjengvoldtekt eller holocaust diktatur? Dette må du svare på, og har aldri gjort det. (Hvis du påstår at gjengvoldtekter eller holocaust aldri har skjedd er du på tynn is.)

2) du påstår (uten begrunnelse) at tyranni er en hierarkisk, udemokratisk organisering, selv når deltakelsen i denne organisasjonen er frivillig. Da bør du for eksempel mene at eksklusive organisasjoner som stenger folk ute også er tyranniske. Et ekteskap for eksempel ekskluderer andre mennesker fra deltakelse. Du kan ikke bare gå og pule hvem du vil fordi du må ha deres tillatelse. Dette er udemokratisk, ergo tyrannisk.

Vel, jeg aksepterer ikke at demokrati = flertallsdiktatur. Opprinnelig da demokrati ble skapt i hellas var dette konsensus-styre, ALLE skulle være enig, for ellers kunne man ikke kalle det folkestyre. Men det viste seg veldig raskt at konsensus var umulig å oppnå når man var mer enn 10-20 stykker og for å løse dette og skape et *handlekraftig* styre innførte man flertallsstyre i stedet. Det var ingen som hadde noen illusjoner om at flertallsstyre var moralsk overlegen konsensusstyre, men det var en praktisk måte å få demokrati til å fungere på. Du, derimot, sier helt uten grunn at flertallsstyre er det mest moralske og at med mindre flertallet kan gjøre nøyaktig hva det vil med mindretallet (inkludert mord, voldtekt, slaveri etc.) er det tyranni.

This universe ain't big enough for the both of us

Du bruker også den velkjente "this universe ain't big enough for the both of us"-hersketeknikken. Du sier at dersom jeg befinner meg i samme univers som deg har du moralsk rett til å gjøre hva du vil med meg. Med andre ord, hvis jeg påvirker så mye som et atom hos andre mennesker har de rett til å drepe meg, voldta meg og henge meg og slavelegge meg, i følge deg. Denne hersketeknikken går ut på å (helt ubegrunnet) sette en uoppnåelig standard som er umulig å leve opp til, og når folk ikke klarer å leve opp til den ser du på det som en fribillett til å gjøre hva du vil så lenge du bare har et flertall i ryggen. Dette minner meg mye om en bestemt type mobbing som var vanlig blant bøller på barneskolen. Mobbeteknikken gikk ut på følgende: bølla kom og viftet hendene i ansiktet på folk og sa "lufta er fri for alle" (men det å røre folk er fy-fy) og hvis det var noen som da dyttet hendene til bølla bort eksploderte han og slo vedkommende helseløs, for han hadde jo rørt han og det var ikke lov i følge regelen han hadde laget. Denne mobbeteknikken har samme oppbygning som ditt "this universe ain't big enough for the both of us." 1) først stiller du et helt urimelig og umulig krav (jeg får lov til å bestemme over min egen kropp så lenge jeg ikke påvirker så mye som et atom på andres kropp eller eiendom), og dernest 2) når du slår fast at ditt eget krav er blitt "krenket" svarer du fullstendig uproporsjonalt med å si at da har du og flertallet rett til å gruppevoldta og partere meg og mate meg til hundene.

Jeg er klar over at du ikke vil være enig i at du har sagt dette, men det ER dette du sier når du påstår at vi liberalister vil ha diktatur. Du skriver:

"Jo, du ønsker statlig diktatur. En UROKKELIG grunnlov voktet av en despotisk stat som sender inn skyts hvis det store flertallet ønsker å forandre lovverket. DIKTATUR"

Men du unnlater å nevne at de urokkelige tingene som skal stå i den grunnloven er slike ting som at det ikke er lov til å gruppevoldta, myrde og slavelegge folk. Dette kaller du diktatur. Åpenbart mener du da at flertallet har rett til å gruppevoldta, myrde og slavelegge folk.

Du kan jo bare flytte

Til mitt svar at folk selv kan velge jobb og endog lage sin egen jobb har du det mest utrolige svar. Du svarer nemlig med en rendyrket hersketeknikk med å "herme" etter liberalistenes argument. I stedet for å svare på hvorfor dette er et ugyldig argument svarer du med at HVIS dette er ugyldig er dette også ugyldig for liberalistene. Med andre ord du sier:

HVIS "du kan jo bare velge jobb" gjør at en korporasjon ikke er et tyranni SÅ er heller ikke flertallsstyre tyranni fordi "du kan jo bare flytte."

Dette er et argument av typen: "men DU også stjeler! Derfor er det ok for meg også å stjele!" Logikken er altså den typen 5-åringer bruker for å rettferdiggjøre sine handlinger, ren herming. Hvis VI liberalister kan bruke "du kan jo bare skifte jobb" som argument, ja, da har du lov til å bruke "du kan jo bare flytte"-argumentet. For meg er det helt utrolig at et voksent menneske kan finne på å si noe slikt uten å skjemmes, fordi dette er så helt åpenbart ren maktlogikk og har ingenting med argumentasjon å gjøre.

Så du har altså ikke forklart hvorfor en korporasjon er tyranni. Man KAN faktisk velge jobb. Du har ikke gitt en begrunnelse (utenom det barnslige "men du også"-argumentet) for hvorfor det å kunne velge jobb ikke er et gyldig argument mot at korporasjoner er tyrannier.

La meg sammenligne de to alternativene:

- en arbeider blir ikke født inn i en arbeidsplass og han har titusenvis av muligheter å velge mellom, inkludert å lage sin egen arbeidsplass, enten alene eller sammen med andre og organisere den nøyaktig slik han føler for det. I tillegg medfører de fleste jobber at man kan bo i samme by, kanskje ikke en gang flytte fra huset sitt, man får beholde sitt eget språk, kultur, venner, slekt og nettverk.

- en liberalist ER født inn i et land og han har NULL muligheter til å velge et liberalistisk land å flytte til fordi det ikke finnes noen, og han kan heller ikke lage seg et liberalistisk land fordi det ikke finnes noe områder på planeten som ikke er under statlige jurisdiksjoner. I tillegg medfører det å flytte til et annet land å måtte gi slipp på alt i livet sitt: ens språk, kultur, venner, slekt og nettverk.

Du påstår at disse to alternativene er helt identiske, at det ikke er noen prinsipiell forskjell mellom dem. Det er like synd på en arbeider som har tusenvis av arbeidsalternativer i sin egen hjemby (inkludert å lage sin egen arbeidsplass) som på en liberalist som ikke har et eneste liberalistisk sted på planeten hvor han kan flytte til og en hver form for statsskifte medfører å kutte alle bånd. Et hvert anstendig menneske med et snev av empati skjønner at disse to alternativene ikke er i nærheten av å være sammenlignbare. Alle anstendige mennesker skjønner også at det å påvirke noen atomer i noens liv ikke er sammenlignbart med gruppevoldtekt og mord. Men altså ikke du.

de urokkelige grunnloven ethvert land bør ha er: FNs menneskerettserklæring :-)

forresten: du(Onar)var sent oppe igår så jeg... Personlig tror jeg at du og Vegard Martinsen(leder i Dlf)har avtalt at han leder den "myke fronten" mot velferdsstaten og du leder der "harde fronten". Det er nok ikke tilfeldig at du mottar sykepenger/arbeidsledighetstrygd(?) samtidig som du i praksis jobber heltid med å føre en verbal og til en viss grad økonomisk(du har jo blant annet skrevet en liste jeg ikke finner på nett i farten over hvordan man kan boikotte velferdsstaten privat)krig mot velferdsstaten, et slags "sosialpolitisk alibi"(taktikk for å gi Dlf en troverdighet de i utgangspunktet ikke har i sosiale(det som har å gjøre med å ta vare på de syke og svake å gjøre)spørsmål). At du ikke lenger er medlem av Dlf er nok rent taktisk.

De tingene du nevner, blant annet gjengvoldtekt og mord er allerede forbudt i Norge idag. Velferdsstaten bygger ikke på prinsippet om at makt gjør rett. Ditt drømmesamfunn vil nok i praksis fungere slik at den som er sterk har rett/makt gjør rett og er dessuten empatiløshet, ondskap og hykleri satt i system.

"Alvarin fikk anledningen til å si hva han ville i flere år på bloggen min, uten noen form for sensur."

Løgn, du har sensurert han minst 1 gang. Interessant ordveksling mellom Onar og Alvarin finner du her http://onarki.no/blogg/2008/09/skapere-versus-snyltere/ jeg siterer:

"En del ting du har skrevet når det gjelder afrikanere, muslimer, palestinere, dysgenikk, abortering av mulig funksjonshemmede barn opp til 6. svangerskapsmåned m.m. er rasistisk eller såpass suspekt og fjernt fra medmenneskelighet, toleranse og menneskerettigheter at det er rimelig å kalle det ”brunt”.

”Når du tyr til personangrep, hets og åpenlys pøbelskap fjerner jeg meldingene dine.”

Om du sletter personangrep, hets og åpenlys pøbelskap mot deg, sletter du samtidig beviset for at noen har kommet med noe slikt. Jeg synes derfor absolutt du bør la det stå, slik at leserne av bloggen selv kan vurdere HVOR ILLE DET ER – og kanskje til og med tro på at din form for liberalisme også innbefatter ytringsfrihet."

"Han hadde NULL intensjon om å diskutere med meg, men brukte etter hvert bloggen min til å bedrive prekener for å forsøke å skremme bort nye lesere."

Det er derfor Alvarin er et eksempel til etterfølgelse. Husk at Onar propanganderer for høyreekstremismens andre hovedretning nemlig: Ayn Randismen(Randister kaller ismen sin for "objektivisme"). Den første hovedretningen av høyreekstremismen er Nazisme.

"Jeg har forklart at han ikke ble sensurert i 2-3 år og at jeg til slutt gikk lei av at han gjentok seg selv."

Alt du hadde trengt å gjøre var å lage en "ofte stilte spørsmål og svar" side.

"Ved å si at han knuser meg på et sted der han ikke blir sensurert impliserer dette at du tror at han hele tiden har vært kneblet og sensurert"

Hvis sensuren din hadde blitt for omfattende og/eller for åpenbar så hadde propagandaen din blitt for primitiv og da hadde den ikke virket. Argumentasjonen din hadde falt sammen av seg selv da.

Diktatur og tyranni betyr at en eller noen få – et mindretall – styrer og bestemmer over andre, altså det motsatte av demokrati. Dette er vel en beskrivelse de aller fleste er enig i (bortsett fra deg og andre crackpots). Du nevner selvsagt ikke at DU svært hyppig slenger ut hårreisende påstander og definisjoner som om de er sanne (jf ”skatt er vold”), men den slags ærlighet ville vel være for mye å forlange fra tyrannielskere.

Alle sosiale organiseringer er tyrannier hvis de er udemokratisk hierarkiske, men det er de som er en stor del av den altomfattende økonomien, de som påvirker vår hverdag, som er de viktigste å ta tak i. Hvis noen vil underkaste seg en udemokratisk hierarkisk struktur internt i et hjem etc. helt frivillig i et klasseløst fritt demokratisk samfunn er de i grunn frie til å gjøre det. Det er kun i et fritt samfunn at vi vet om menneskers handlinger er frivillige. I et tyrannisk udemokratisk samfunn med makt/ressurser/penger konsentrert hos en liten elite, enten det er hos Ceausescus parti eller Goldman Sachs, er frivilligheten varierende og ofte fraværende. Frivilligheten DU snakker om er med andre ord kun oppi ditt hode.

Gjengvoldtekt og Holocaust er ufyselig, men forbud mot dette må bestemmes av folket, ikke av et diktatur bestående av Peikoff`er og Åm`er som vokter en urokkelig grunnlov.

Jeez, jeg snakker ikke om atomer, jeg snakker om økonomien - store selskaper, pengemakt, storkapital som påvirker hverdagen og livene våre i meget stor grad.

”Med andre ord, hvis jeg påvirker så mye som et atom hos andre mennesker har de rett til å drepe meg, voldta meg og henge meg og slavelegge meg, i følge deg.”

Du tar virkelig stråmannsargumentasjon til nye høyder. Igjen kommer din uærlighet så til de grader til syne. Løgner.

Det er du som setter urimelige krav: at man skal kunne ture frem som man vil og gjøre ting som får store konsekvenser for folks hverdag, uten at de skal kunne være med å bestemme over dette.

Man er også født inn i et kapitalistisk samfunn med en ALTOMFATTENDE økonomi som man ikke slipper unna uansett. At noen hippier starter et klasseløst kollektiv har ingen betydning, den altomfattende økonomien er fremdeles der, storkapitalens kontroll over samfunnet er fremdeles der. Dette er like mye frivillig sosialisme som det er frivillig kapitalisme å i et sosialistisk samfunn kunne starte en intern kapitalistisk økonomi i kjelleren sin.

Språk, kultur etc er du ikke garantert i dit tyranniutopia. Sjeiker og søkkrike finansmenn fra alle mulige muslimske land kan komme å kjøpe opp store deler av Stavanger og Norge og innføre en kultur ganske annerledes den du er vant til.

”Alle anstendige mennesker skjønner også at det å påvirke noen atomer i noens liv ikke er sammenlignbart med gruppevoldtekt og mord. Men altså ikke du.”

Nei, det er tydeligvis DU som ikke klarer å se forskjellen på det å påvirke noen få atomer i noens liv er ganske annerledes enn store alvorlige handlinger i samfunnet og økonomien som får konsekvenser for andre.

"Diktatur og tyranni betyr at en eller noen få – et mindretall – styrer og bestemmer over andre, altså det motsatte av demokrati."

Så hvis feks. et flertall bestemmer at homofile skal forfølges og henges (slik som i Iran), da er ikke dette diktatur men demokrati og helt fantastisk? Mens hvis en grunnlov beskytter homofile mot å forfølges og henges selv når det er flertall for å henge dem, da er det diktatur og helt grusomt?

Jeg håper du ser hvor meningsløst begrepet demokrati blir når det ikke har noen verdens ting med rett og galt å gjøre men ene og alene med flertallets rett til å herske over mindretallet nøyaktig som de føler for. Det paradoksale her er at dersom homofile var i flertall og et mindretall forfulgte dem og hengte dem, DA ville du sagt at dette var helt grusomt, men dersom nøyaktig samme handling utføres av et flertall mot et mindretall er det ikke bare ok, men helt fantastisk og supermoralsk. Det er jo "demokratisk"! Med andre ord, du sier nokså eksplisitt at du ikke har noe i mot overgrep, men du synes det er helt fryktelig dersom overgrepet ikke utføres av en bøllegjeng mot en minoritet, men av en minoritet mot et flertall.

"Gjengvoldtekt og Holocaust er ufyselig, men forbud mot dette må bestemmes av folket, ikke av et diktatur bestående av Peikoff`er og Åm`er som vokter en urokkelig grunnlov."

Her sier du helt eksplisitt at dersom det IKKE var flertall for forbud mot gjengvoldtekt og Holocaust, DA ville det vært helt ok.

"Jeez, jeg snakker ikke om atomer, jeg snakker om økonomien - store selskaper, pengemakt, storkapital som påvirker hverdagen og livene våre i meget stor grad."

Måten storkapitalen påvirker oss i veldig stor grad er via fredsmakt. De tilbyr oss produkter, arbeidsplasser og tjenester som er så bra at rett og slett ikke klarer å si nei til dem. Vi KAN overleve ved å leve i sosialistiske kollektiver men alle skjønner at dette gir et dårligere resultat når kapitalistenes alternativ eksisterer. Problemet med deg er at du sier at denne fredsmakten -- det å tilby noe som er så godt at du ikke klarer å si nei -- er helt identisk med voldsmakt -- det å tilby noe som er så fryktelig at du ikke klarer å si nei. Du sier at disse BEGGE er like onde og like ille. Dette gjenspeiler ditt frihetsbegrep. Frihet for deg er evnen til å kunne velge uten å føle at du MÅ ha noe, selv når dette noe er ekstremt bra. Med andre ord, det samfunnet du ønsker for deg selv (og vil pådytte alle andre) er en grå masse med halvgode alternativer som ikke er for gode eller for dårlige slik at det ikke er vanskelig for deg å si hverken ja eller nei til dem.

"Det er du som setter urimelige krav: at man skal kunne ture frem som man vil og gjøre ting som får store konsekvenser for folks hverdag, uten at de skal kunne være med å bestemme over dette."

Du snakker om "store konsekvenser." La oss se på noen av disse store konsekvensene av storkapitalen: milliarder av mennesker har nå tilgang på billig mat takket være kapitalismen. Folk har en levestandard i Vesten som ingen andre i verden har opplevd før, takket være kapitalismen. Dette er store konsekvenser, men de er POSITIVE. Det å fjerne disse positive konsekvensene har også store konsekvenser. Hvorfor snakker du hele tiden om "store konsekvenser" uten å fortelle hva slags konsekvenser det er snakk om?

Jatilvelferdsstaten,

jeg aner ikke hvorfor du har lagt et slikt hat til meg. Jeg har fortalt deg som sant er at Alvarin fikk snakke uhindret på bloggen min i årevis. Dette kaller du løgn fordi jeg ved et par anledninger fjernet ekstremt grove personangrep.

"Om du sletter personangrep, hets og åpenlys pøbelskap mot deg, sletter du samtidig beviset for at noen har kommet med noe slikt."

Så hvis en kvinne blir utsatt for en voldtekt mener du at hun bør la sædflekkene ligge på henne til evig tid som bevis for at hun har blitt utsatt for noe vondt? Jeg synes det er helt greit at du gjør hva du vil på DIN blogg, men på MIN blogg gjør jeg som jeg vil, ok? Der slår jeg ned på bøllete atferd, rett og slett fordi jeg ikke vil oppfordre til slikt søppel på min blogg.

Og hva er dette for slags konspiratorisk prat om at siden jeg er sent oppe så må jeg jobbe hele døgnet og at jeg har inngått en hemmelig pakt med DLF? Når man har en sykdom som jeg har er søvnrytmer et av de tingene som rammes hardest. Jeg synes det er helt utrolig at du bruker dette mot meg til å mistenkeliggjøre meg. Alle som kjenner meg og som har opplevd meg på nært hold over en periode på mer enn noen timer vet at jeg er alvorlig syk.

"Så hvis feks. et flertall bestemmer at homofile skal forfølges og henges (slik som i Iran), da er ikke dette diktatur men demokrati og helt fantastisk?"

Leser du det jeg skriver egentlig?

"Måten storkapitalen påvirker oss i veldig stor grad er via fredsmakt."
Dine personlige definisjoner er uinteressante. Igjen, å måtte følge lovverket (å betale skatt) er ikke vold. Da er såfall alle lover vold.

"De tilbyr oss produkter, arbeidsplasser og tjenester som er så bra at rett og slett ikke klarer å si nei til dem."

La oss si da at det du du sier var riktig, at kapitalismen bare førte til positive eksternaliteter (hvilket i realiteten er helt feil), det spiller ingen rolle, Kapitalismen ville like fult vært et tyranni. Hvis Stalins regime bare hadde skapt flere arbeidsplasser, økt øk. vekst (hvilket faktisk var tilfellet) og gjorde Sovjetunjionen til et fatastisk velstående land, ville det likefult vært et TYRANNI. Diktatur og tyranni - udemokratisk styring av samfunn og dets institusjoner- er tyranni uansett hvor stor økonomisk vekst det er etc.

Jeg tror selvsagt ikke at Onar "Goering" Åm(lurte lenge på om jeg skulle skrive "Bahamonde" men jeg endte opp med å velge "Goering")jobber hele døgnet! Han gjør selvsagt andre ting også enn å skrive blogg der han forkynner at Ayn Randismen er den eneste varige og gode løsningen på menneskers problemer, han har fritid, driver med nettverksbygging(blant annet har han kontakter i Frp miljøet og sikkert Høyre også) og sist men ikke minst: han drar stadig vekk på studieturer til "drømmesamfunnet"(eller det nærmeste man kommer et slikt samfunn ifølge han selv), nemlig Singapore han kombinerer dette med å ta medisinsk behandling der, etterpå reiser han til filippinene for å møte andre "som ikke orker å bo i Norge" les: høyreekstreme som sutrer over hvor forferdelig det er i Norge.

At han var sent oppe var bare en observasjon. Resten av det jeg skrev står jeg for.

Hvorfor skal jeg tro en høyre-ekstrem på hva han sier når han sier at han ble utsatt for personangrep. Onar "Goering" Åm er slett ikke noe offer(akkurat denne "voldtatt kvinne" metaforen er noe han bruker ofte)! Hvis han og hans meningsfeller hadde fått makt(det er heldigvis større sjanse for å bli drept av en tiger en å oppleve den ulykke at Det liberale folkeparti får innflytelse), så hadde de gjennomført en politikk som hadde skapt reelle ofre!! Onar og andre som er enige med han er ikke mer ofre enn medlemmer av NSDAP før de fikk makt.

Jatilvelferdsstaten,

nå synes jeg du er veldig ufin og går langt over streken her. Du regelrett Hitler meg og kaller meg nazist. (Ja, jeg vet at du kaller meg "høyreekstrem" men alle hører "nazist" når de hører dette ordet, især når du kaller meg Goering.) Da synes jeg du skal fortelle eksakt hvorfor du mener at jeg er nazist. Gå punkt for punkt gjennom nazistenes politikk og ideologi og vis eksakt hva du mener ligger nært opp til det jeg står for og som ligger fjernt fra feks. Arbeiderpartiet.

- Nazistene var en sterk tilhenger av en stor og sterk velferdsstat, jeg vil fjerne velferdsstaten
- Nasjonal Samling innførte barnetrygden i Norge, jeg vil fjerne den
- Nazistene var pionerer innen statlig harmonisering mellom fagforeninger og næringslivet (fellesoppgjøret, tvungen lønnsnemd), jeg vil fjerne sammenblandingen mellom stat og fagforeninger
- Nazistene var for høye skatter og strenge reguleringer av næringslivet, jeg vil fjerne dem
- Nazistene var for høye tollmurer og innvandringsstopp for å beskytte det nasjonale næringslivet og det nasjonale lønnsnivået, jeg vil fjerne alle tollmurer og åpne for fri innvandring
- Nazistene forbød prostitusjon og narkotika, jeg vil tillate det
- Nazistenes slagord var "fellesnytte foran egennytte," mitt slagord er "mitt liv, mitt valg."

På alle disse punktene (som altså utgjorde 95% av nazistenes politikk) er jeg så langt fra nazismen som det overhode er mulig. Hva er DITT standpunkt på disse punktene ovenfor? Kan du nevne noen viktige punkter jeg har utelatt der hvor jeg politisk eller ideologisk sammenfaller med nazismen?

Jeg forventer et seriøst svar på dette når du kommer med slike grove anklager.

Struggleforfreedom,

du svarte ikke på spørsmålet mitt: hvis et flertall demokratisk bestemmer seg for at homofile skal forfølges, steines og henges, er dette da helt ok siden det er en flertallsavgjørelse? Er dette demokrati? Er det diktatur å ha en grunnlov som forhindrer steining av homofile uansett om et stort flertall ønsker å steine dem?

Og du sier at lover ikke er vold. Så hvis for eksempel en lov sier at homofili er forbudt og at de skal steines, da er dette ikke vold fordi det står i loven? Dette må du svare på. Jeg venter fremdeles på at du skal svare på dette etter å ha spurt deg mange, mange, mange ganger. Det kan ikke være så vanskelig. Ja eller nei: er steining av homofile et voldelig overgrep dersom loven sier at de skal steines?

"La oss si da at det du du sier var riktig, at kapitalismen bare førte til positive eksternaliteter (hvilket i realiteten er helt feil)"

Det gjør den ikke, den fører hovedsaklig bare til positive eksternaliteter (som folk får helt gratis uten å måtte betale for) og noen ytterst få negative eksternaliteter.

"det spiller ingen rolle, Kapitalismen ville like fult vært et tyranni."

Du definerer her tyranni som at flertallet ikke får lov til å gjøre hva det vil med mindretallet, bl.a. å steine homofile hvis de føler for. Er det å forhindre flertallet å steine homofile tyranni? Svar ja eller nei.

Videre, hvorfor er det bare arbeidsplasser som skal være "demokratiske"? Hvorfor ikke for eksempel et kjøpesenter? Kjøpesentre er jo også tyranni fordi butikkene der bestemmer jo tyrannisk hva prisene skal være. Burde ikke da kundene få lov til å stemme at alle varene skulle være gratis?

I et anarkosyndikalistisk samfunn med direkte demokrati bygget nedenfra og opp ville ikke dette kunne skje, så det er ikke en aktuell problemstilling for min del. Du får rette spørsmålet ditt mot noen som ønsker ulike former representativt sentralisert demokrati.

Steining er vold, å bli trukket en sum fra lønnslippen er ikke vold.

Jeg ønsker ikke bare demokratiske arbeidsplasser. Sett deg inn i hva frihetlig sosialisme er før du kritiserer.

Jeg fastholder at Ayn Randismen står Nazismen nær.

Før jeg svarer på ditt spørsmål så krever jeg at du sier ifra til Alvarin -som sannsynligvis er et geni -at det foregår en diskusjon der han blir nevnt. Så får jeg ta stilling til om ditt svar er troverdig.

Jatilvelferdsstaten,

du påstår at liberalismen står nazismen nær, men du kan ikke forklare hvorfor. Du må ha et eller annet angivelig mulig geni til å svare for deg. Igjen ber jeg deg å være helt konkret med å forklare hvorfor du mener at liberalismen har noe med nazismen å gjøre. Vær veldig konkret nå. Jeg har listet opp alle de viktigste sidene ved nazistenes ideologi og politikk og jeg er soleklar motstander av alt de står for (og det er alle liberalister). Du derimot er enig i 95% av det de står for. (Velferdsstaten, begrenset innvandring for å unngå sosial dumping og beskytte norske arbeidsplasser etc.) Kan du forklare hvorfor du mener at jeg er nazist og du ikke er det? Hva *eksakt* er det som gjør meg til en nazist?

Jeg synes det er ekstremt smålig å spre løgner om folk basert på noe du ikke selv kan forsvare men trenger å ha en kverulant til å svare for deg. Hadde det liksom vært et *snev* av sannhet i det du skriver så hadde jeg kanskje til nøds forstått det, men du snakker liksom med noen som står så fjernt fra nazismen/fascismen som det politisk overhode er mulig. Nazismen er en TOTALITÆR ideologi. Den vil ha størst mulig stat. Mussolini sa "staten er alt, individet er intet." Nazi-lederen Robert Ley sa "den eneste gangen man får fri fra staten er når man sover." Ideen bak nazismen er at individet er så lite verdt og nasjonen så mye verdt at staten har rett til å blande seg inn i alle aspekter av individets liv for fellesskapets beste, inkludert å kreve in skatter og regulere hva slags stoffer folk putter i seg. Ideen bak liberalismen er at individet er så mye verdt at statens eneste oppgave er å sørge for å beskytte individets kropp og eiendom fra overgrep. Elllers skal individet stå fritt til å gjøre hva det vil. Ser du *overhode* noen likheter mellom disse ideologiene?!?!?!? Seriøst. Hva er likhetene?

jatilvelferdsstaten og Alvarin (samme person?) er nesten sykelig opphengt av herr Åm og nazisme. Det ser ut som de dukker opp på blogger og artikler og begynner å diskutere saker uten relevans til innholdet, som dette: http://venstresida.net/?q=node/2632

Også på Kvinneguiden skal de advare mot denne "tyrannen"
http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=583435&st=0

De/han/hun har åpenbart høye tanker om seg selv, ikke det at Åm er så mye bedre, men han har i hvert fall stort sett fornuften på sin side.

- Nazistene var en sterk tilhenger av en stor og sterk velferdsstat.

Ikke for alle.

Nasjonal Samling innførte barnetrygden i Norge

Ville de innføre uføretrygd også eller??

Nazistene var for høye skatter

Ikke ifølge den norske wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Nazisme#N.C3.B8kkelelementer_i_den_nasjonal...

Nazistene var for høye tollmurer og innvandringsstopp

Alle partier inkludert Dlf vil ha kontroll med hvem som kommer inn i landet. Det som skiller er grad av kontroll og begrunnelse. Å sammenligne f. eks Norge og Nazi-Tyskland og å si at det er veldig likt, blir derfor feil.

Nazistene forbød prostitusjon

Gjorde de det?!?! http://en.wikipedia.org/wiki/German_camp_brothels_in_World_War_II

mitt slagord er "mitt liv, mitt valg

legg til "for de som har råd".

Ronny: Kan du gjøre meg tjenesten å tipse Alvarin også kjent som Petter Kjørstad om denne tråden?? Han er på facebook og jobber som fagoversetter. (Selvstendig næringsdrivende · juni 1998 til dags dato · Trondheim, Norway)

Du har jo valgt å offentlig-gjøre din identitet, noe jeg helst ikke vil gjøre.. :-)

Jeg skal svare på hva jeg mener er likhets-trekk(eller mer korrekt: likhetstrekket)mellom ideologien Onar står for og Nazisme.

"De/han/hun har åpenbart høye tanker om seg selv, ikke det at Åm er så mye bedre, men han har i hvert fall stort sett fornuften på sin side."

Jeg er mann, men det er ingen hemmelighet at jeg ser opp til Alvarin rent faglig sett.

"- Nazistene var en sterk tilhenger av en stor og sterk velferdsstat.

Ikke for alle."

Nei, kun for tyskere. (eller mer generelt for nasjonale borgere. Jøder ble regnet som utlendinger)

"Nasjonal Samling innførte barnetrygden i Norge

Ville de innføre uføretrygd også eller??"

Ja, til en viss grad. De var pionerer på alle velferdsområder, men de prioriterte først og fremst *produktive* velferdstiltak, dvs. for eksempel var en av punktene deres i det politiske manifestet gratis universitetsutdannelse for folk. De var også rause med trygder til de som hadde bidratt til samfunnet, men folk som var født handicappede og psykisk utviklingshemmede hadde de lite til overs for og disse ønsket de å drepe slik at de ikke var en byrde for fellesskapet. Dette er helt i tråd med de ideene som dominerte på 1930-tallet. Husk at et *enstemmig norsk storting* (minus en blank stemme) i 1935 innførte tvangssteriliseringsloven.

". Stortinget vedtok i 1935 lov om tvangssterilisering, og den eneste som stemte imot, var en innkalt varamann fra det lille Samfundspartiet, ingeniøren Gjert E. Bonde, som i odelstingsdebatten uttalte: «Jeg finner at dette forslaget som i dag er lagt frem for Odelstinget, er et av de farligste lovforslag som overhodet har sett dagens lys i landet.» Frem til 1977 da loven ble opphevet, var ca 44.000 personer blitt sterilisert i Norge: Psykisk syke, tatere og «sosialt mistilpassede»."

http://no.wikipedia.org/wiki/Eugenikk

Ideen bak dette var at siden det var samfunnets oppgave å ta vare på de svake hadde samfunnet også rett til å kreve at man luket bort de svake med tvang. Eugenikk-lovene var altså sterkt inspirert av velferdsstaten. Det var velferdsstatstilhengere som ville gasse psykisk utviklingshemmede og tvangssterilisere tatere og psykisk utviklingshemmede for ellers ble velferdsstaten for dyr. Det landet i verden som utførte flest tvangssteriliseringer per innbygger var Sverige. Og hvis du ikke tror meg at dette var svært populære tanker blant 1930-tallets sosialister og sosialdemokrater eller at jeg overdriver anbefaler jeg deg på det sterkeste til å høre på George Bernard Shaws egne ord (han er en verdensberømt forfatter og fabiansk sosialist, dvs. sosialdemokrat):

http://www.youtube.com/watch?v=93eir00rOho

http://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society

"Nazistene var for høye skatter

Ikke ifølge den norske wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Nazisme#N.C3.B8kkelelementer_i_den_nasjonal..."

Se litt nøyere på den linken du ga. Her ramses nasjonalsosialismens nøkkelpunkter opp:

Sterk stat
Lavt skattetrykk[1]
Korporativisme
Antikapitalistisk
Liten grad av personlig frihet
Nært samarbeid mellom industrieiere og stat
Ingen organisasjonsfrihet

Her ser du en nær identisk fremstilling av nasjonalsosialismen som den jeg ga til deg: sterk stat, korporativisme, antikapitalistisk, liten grad av personlig frihet, nært samarbeid mellom industrieiere og stat, ingen organisasjonsfrihet. Alt dette nevnte jeg og alt dett burde få deg til å stusse på at nazismen har noen verdens ting med liberalismen å gjøre som står for:

liten stat
ekstremt lavt skattetrykk
kapitalisme
stor grad av personlig frihet
ingen samarbeid mellom industrieiere og stat
full fredelig organisasjonsfrihet

Det eneste punktet du var interessert i å henge deg opp i var at det i Wikipedia står "lavt skattetrykk." Men hva slags "lavt skattetrykk" var det de ville ha? Jo det samme "lave" skattetrykket som Høyre og Fremskrittspartiet vil ha. H/Frp ønsker å ha et skattetrykk på rundt 40-45% av BNP i motsetning til Arbeiderpartiet som ønsker 50-55% av BNP. Alle i Norge tenker på Frp/H som partier som står for lave skatter, men for oss liberalister er 40% skatt et EKSTREMT høyt skattetrykk. Så sammenlignet med liberalismen stod nazistene for et høyt skattetrykk. Du bør forøvrig tenke nøye gjennom hvorfor du mener at en antikapitalistisk ideologi er lik en kapitalistisk ideologi.

"Nazistene var for høye tollmurer og innvandringsstopp

Alle partier inkludert Dlf vil ha kontroll med hvem som kommer inn i landet. Det som skiller er grad av kontroll og begrunnelse. Å sammenligne f. eks Norge og Nazi-Tyskland og å si at det er veldig likt, blir derfor feil."

Nå er du uærlig. DLF vil ha fri innvandring. Er man fredelig kan man komme inn i landet. Enkelt og greit. Arbeiderpartiet og de andre partiene på stortinget derimot har vedtatt full arbeidsinnvandringsstopp. Kun flyktninger og asylsøkere kan på humanitært grunnlag komme in, men folk som ønsker å arbeide for ikke slippe inn. Et viktig unntak er EU, hvor polakker kan komme inn i Norge, men som vi ser er fagforeningene i Norge ekstremt store motstandere av dette og vil stoppe dem fra å komme inn og konkurrere med norske arbeidsplasser. Dette er NASJONALsosialistisk politikk. Og det å si at dette bare er "å ha kontroll med" hvem som kommer inn i landet er uærlig. AP og de andre partiene står for "Norge for nordmenn." DLF står for fri innvandring.

"Nazistene forbød prostitusjon

Gjorde de det?!?! http://en.wikipedia.org/wiki/German_camp_brothels_in_World_War_II"

Det er riktig at de tillot noe prostitusjon, men gateprostituerte ble sendt i konsentrasjonsleirene.

http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Germany

"During the Nazi era, street prostitutes were seen as "asocial" and degenerate and were often sent to concentration camps, especially to the Ravensbrück camp.[6] The Nazis did not entirely disapprove of prostitution though and instead installed a centralized system of city brothels, military brothels (Wehrmachtsbordelle), brothels for foreign forced laborers, and concentration camp brothels."

Jeg forstår at du har lagt ditt hat til meg og at Alvarin med sine løgner har overbevist deg om at liberalismen og nazismen står hverandre nær, men kjære deg: LES litt om nazismen da! Les din egen referanse til hva nazismen stod for politisk. Der finner du lite og ingenting som har noen verdens ting med liberalismen å gjøre. Jeg vil tro at jo mer du leser om hva nazistene står for, jo mer lærer du hvor like de er dagens sosialdemokrater utenom førerprinsippet. Dette er et sjokk for de fleste for folk er lært opp til at nazister er "høyreekstreme" og det er et sjokk å oppdage at de selv er i denne kategorien og at kanskje de bør ta en nærmere titt på sin egen ideologi.

grunnen til at Onar Åm ikke vil varsle Alvarin(aka Petter Kjørstad)er at han ikke tør diskutere med sin OVERMANN i intelligens og kunnskaper i historie, samfunn, osv

jatilvelferdsstaten, hva er det med deg og "Alvarin" vs tyrannielskeren? Du er jo helt besatt.. Jeg synes også du kunne vist litt respekt ovenfor Ronny ved å slutte å spy ut alle disse off-topic kommentarene. Opprett en tråd på diskusjon.no hvis du virkelig ønsker å fortsette denne tåplige debatten.

Jatilvelferdsstaten: dette tar jeg som en uforbeholden innrømmelse at du har NULL svar til hva jeg skrev. Jeg vet at du som trygdet er opptatt av hvor fælt det samfunnet vi liberalister er tilhenger angivelig skal bli men vær så snill å se på det opptaket av den demokratiske sosialisten George Bernard Shaw og hva han sier om trygdete. Hvis du ikke stoler på Fox News kan du se det uklippede originalopptaket her:

http://www.youtube.com/watch?v=B-Ljkoh_vmE

Tenk litt over det han sier her. Dette er en mann som ikke nøler statents makt mot minoriteter for å utføre flertallets vilje, og her kan du høre hva han vil gjøre med deg, denne sosialisten. Og hvis du virkelig ikke tror at han kan være sosialist, så kan jeg i hvert fall med sikkerhet si at han ikke er liberalist og det kan du høre i dette opptaket fra 1931:

http://www.youtube.com/watch?v=a0Pk0NUiw2o

Der sier han at han har rådet USA til å bli kvitt sin grunnlov (du vet, den liberalistiske grunnloven) fordi det forhindrer presidenten å gripe inn i økonomien.

Struggleforfreedom: jeg er enig i at jatilvelferdsstaten er besatt og han nøyer seg ikke bare med å skrive her men også på andre foraer.

At Shaw var varm tilhenger av eugenikk OG glødende sosialist, er ikke så rart. Den komboen var sterk en gang i tiden. I mellomkrigstiden var drømmen om DET NYE FORBEDREDE MENNESKET ikke noe som var forbeholdt det ekstreme høyre, det var minst like mye svermeri for det på venstresiden. Minner om arbeiderpartirepresentanten i Sør-Odal kommunestyre som i 1921 la frem eit forslag om å gjeninnføre tiltakene frå Kristian IVs kongebrev angående tatere. Han sa at ”det greieste er at skyte dem" (taterne).

Arbeiderpartimannen Johan Scharffenbergs syn på omstreifere: «Helt vil man aldri bli kvitt omstreifervesenet, fordi det stadig får nytt tilsig av defekte og forulykkede individer. Men samfundet har i allfall radikale midler til å forebygge at omstreiferne setter barn inn i verden: Internering eller sterilisasjon».

Men dette har lite eller ingenting spesifikt å gjøre med sosialisme qua ideologi, dette var tanker som var sterkt fremme i tiden i de fleste deler av samfunnet uansett ideologisk ståsted.

Ulike former for eugenikk-tenking rundt forrige århundreskifte kom nok som en konsekvens av et overdrevent positivistisk syn på naturvitenskap, og et manglende øye for konsekvensene. Sosialdarwinisme m.a.o.

Og disse holdningene dukket opp litt på kryss og tvers over det politiske spekteret. Det man likevel har sett siden, er at det etter hvert er blitt presset ut av de allere fleste økonomiske fløyer, med unntak av ytterste høyre. (Og da mener jeg både den ultraliberalistiske (jeg har faktisk hørt ultraliberalister si at de fattige er fattige pga. dårlige gener), og rasisthøyre).

Faktisk er velferdsstatene i Spania og Italia fortsatt påvirket av arven fra fascismen. Dette består i at de har en velferdsstat, men at ordningene er utformet slik at de svakeste forsøkes ekskludert. Et praktisk utslag av dette er at disse landene ikke har noe tilsvarende norsk sosialstønad, slik at folk kan ende opp i en situasjon hvor de ikke har rett på noen hjelp som helst. Istedet har de høye pensjoner, hvor det forventes at folk tar vare på sine barn når de sliter. De har derimot klart å skape en ganske kjip kombinasjon av enorme velferdsstater som omfordeler fra de rike til middelklassen, mens de svakeste står med et tilbud som er på nivå med USA eller dårligere.

Nazisme, fascisme og Ayn Randianisme tre ideologier som tilhører ytterste høyre fløy!!

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering