Norsk Sør-politikk

I morgen er jeg møteleder på et debattmøte om norsk Sør-politikk, og har selvsagt skrevet en kort innledning, som jeg også slenger ut her til allmenn forlystelse.

Møtet er altså torsdag 8/2 kl 19.00.
Sted: Selskapssiden, Studentersamfundet i Trondheim
http://www.samfundet.no/detalj.php?id=6619

Møt opp!

...

Først kan jeg jo si et par ord om temaet. Tittelen på møtet er ”Norsk sør-politikk - Ny giv eller bare retorikk?”

Litt av bakgrunnen for dette er at regjeringa når den tiltrådte høsten 2005 lovet en ny kurs i sør-politikken.

Det er vel ikke så mange lenger som tror at full økonomisk liberalisering på alle områder til enhver tid er den ene mirakelkuren som kan dra ethvert u-land ut av fattigdommen.

Jeg prøver hardt å ikke være kontroversiell her nå, så jeg maler med litt ekstra bred pensel…

Men – litt karikert – har det vært påstått at det er nettopp en slik strategi som har vært middelet som Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og WTO-systemet har presset nedover U-land. Dette har jo også vært en av hovedgrunnene til at det har oppstått en kraftig kritikk mot disse institusjonene, både i grasrotbevegelser i de fattige landene, og i noe mildere grad, her i nord. Låneinstitusjonene krever liberalisering som betingelser for låneavtaler, WTO presser gjennom liberalisering i sine handelsavtaler.

Derfor har det i mange år vært kjørt hardt på sletting av U-landsgjeld.

Derfor ble det også rettet skarp kritikk mot Bondevik II-regjeringa, da det kom fram at de i GATS-forhandlingene (avtalen om handel med tjenester i WTO), hadde stilt massive krav til U-land om liberalisering av mengder av sektorer – antageligvis da etter innspill fra norske næringslivsinteresser som ønsker å etablere seg må man tro…

Dette ble da også en valgkampsak, og jeg vet ikke om dere husker det, men jeg husker i hvert fall godt Jens Stoltenbergs mange krumspring rett før valget, hvor han først sa ja til å trekke norske GATS-krav, så måtte - Olav Akselsen var det vel? (næringspolitisk talsmann i Ap) - ut og berolige næringslivet, med at norske krav stod fast. Deretter ble Stoltenberg stum som en østers, og når jeg traff ham en gang under valgkampen, svarte han på det spørsmålet -”nei, det får du svar på etter valget”. For en sleip jævel…

Jaja – resultatet etter en del drakamper innad mellom Ap Sp og SV ble, som det står i møteteksten:
”Regjeringen lovet å forskyve norsk bistand fra verdensbanken til FN-systemet og at Norge ikke skulle stille vilkår til mottakerlandene om privatisering og liberalisering.

I tillegg skulle Norge jobbe for at utviklingslandene skulle få større innflytelse i de internasjonale finansielle institusjonene.

Per januar 2007 har regjeringen slettet en del U-landsgjeld og trukket noen krav til fattige land i GATS-forhandlingen i WTO, men i hvor stor grad gjennomfører de sine egne målsetninger? Hjelper det? Eller er det bare symbolpolitikk?”

GATS-krav ble trukket, men ikke alle. Kunne kanskje vært interessant å se i forhold til norsk næringsliv hvilke sektorer som ble og ikke ble trukket?

Litt U-landsgjeld ble slettet, og det viktige her er at man innrømmet at gjelda var illegitim – den var et resultat av en norsk skipseksportkampanje, som hadde som egentlig formål å sikre norsk næringsliv, ikke å hjelpe verdens fattige. Et viktig symbolsk trekk, som sier at sletting av gjeld ikke handler om veldedighet, men om rettferdighet - men er det bare symbolsk?

I forhold til verdensbanken vs. FN-systemet, har ikke jeg særlig oversikt, men til å diskutere disse spørsmålene, og til å skissere hva slags politikk som skal til for å skape utvikling har vi tre utmerkede innledere:

- Helene Bank er styremedlem i Attac Norge, og nettopp kommet tilbake
fra World Social Forum i Nairobi.
- Henrik Wiig er seniorforsker ved Norsk Institutt for By og
Regionsforskning med fattigdom, utvikling og internasjonal økonomi som
fagområder
- Anne Stenhammer er statssekretær for utviklingssaker i Utenriksdepartementet (SV).

De får et kvarter hver til innledning, så får vi en pause med kaffe, te og kunstnerisk innslag. Da kan dere også forsyne dere med noe materiell, og løpiser fra Attac – bla. en rapport Helene har skrevet, nettopp om de norske GATS-kravene fra Bondevik II.
http://www.attac.no/meninger/1123864545/1123864631/1168342319

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering