Dødelig konspirasjonsteori

Når fakta og kunnskap blir erstattet med ytterliggående konspirasjonsteorier, kan utfallet bli svært farlig, slik vi nå har sett i tilfellet Anders Behring Breivik.

Breivik har åpenbart kraftige personlighetsforstyrrelser, men det finnes mange psykopater her i landet uten at de begår grusomheter av Breiviks kaliber av den grunn. Når en mangel på empati derimot kombineres med et fullstendig forkvaklet verdensbilde, kan det bli en dødelig cocktail. Det er derfor god grunn til å kikke nærmere på de konspirasjonsteoriene rundt muslimer som florerer i det miljøet Breivik var en del av. For de av oss som har fulgt, og kjempet mot dette miljøet i noen år kommer dessverre ikke Breiviks handlinger helt ut av det blå.

11. september 2001 og den påfølgende “krigen mot terror” gav en vitamininnsprøyting til mange som hadde en tendens til konspirativ tenking. Mange har sikkert hørt om de såkalte “truthers” som er overbeviste om at Bush-administrasjonen selv stod bak angrepene. I tillegg fikk dessverre også de kreftene som ønsker å overbevise oss om at muslimer som gruppe inngår i en stor global konspirasjon og er ute etter å ta oss vann på mølla. Mens “truthernes” teorier sjelden fører til verre ting enn en del urettmessig kritikk av Bush-administrasjonene (i tillegg til den rettmessige kritikken mot angrepene på Irak og Afghanistan), fører konsprasjonsteoriene om Islam til en demonisering av minoritetsgrupper i mange vestlige land.

Tilhengerne av konspirasjonsteorien som ofte går under navnet “Eurabia” tror at innvandrere fra muslimske land er en slags ”5. kolonne” i europeiske land, som jobber for å ta over makten innenfra, ofte i en konspirasjon med de styrende elitene/venstresiden for å innføre et shariastyre, hvor vestlige ledere har akseptert en status som såkalte “Dhimmier” - annenrangs borgere i det framtidige Eurabia. Teorien kommer i ulike varianter hvor det varierer hvor ytterliggåede de er, men felles for de alle er gruppetenkingen. Alle muslimer (endatil ofte definert som alle innvandrere fra muslimske land, uavhengige av om de er religiøse eller ikke) blir gjort til kollektive skyteskiver, og framstilt som en slags invasjon. Til og med små barn blir gjort til fiender gjennom skremmebilder av at en demografisk utvikling vil skape “muslimsk flertall”.

Eurabia-konspirasjonen går langt over grensen for hva som kan oppfattes som saklig og seriøs religionskritikk. Den neglisjerer eller bortforklarer det som finnes av seriøs forskning som f.eks. tilbakeviser både demografiske spekulasjoner, og ideen om muslimske innvandrere som spesielt ytterliggående, og gjør i stedet ofte et poeng av å skrive enkelthendelser inn i den store konspirasjonen på en måte som kan virke overbevisende for den som ikke kjenner helheten. Et ofte brukt grep for bortforklaring er ideen om det såkalte “Taqiyya” - at det for muslimer er moralsk riktig å lyve til ikke-muslimer. Dette er en hendig liten boks hvor konspirasjonstepretikerne kan putte alle uttalelser fra muslimer som ikke passer inn i den ferdiglagte konklusjonen. De lyver - de fører oss bak lyset - det er en del av den store konspirasjonen.

De færreste tilhengerne av disse konspirasjonene begår voldshandlinger, men de beskriver et verdensbilde som tilsier at vi er i (eller snart kommer til å være i) en borgerkrig, at store deler av den vestlige befolkningen er femtekolonnister eller landsforrædere, og at bare væpnet kamp kan redde Europa. Breiviks handlinger er dessverre ikke handlingene til en gal mann. De er handlingene til en som tar ytterliggående varianter av den høyreekstreme ideologien som Eurabia-konspirasjonen utgjør på alvor, og trekker den til sin ytterste konsekvens. Denne volds- og krigstenkningen er livsfarlig.

Det er i liten grad partipolitikere som har vært drivkraften bak disse konspirasjonene. Selv om politikere fra flere partier har fisket i det vannet som har vært rørt opp, er ikke dette tidspunktet for å gjøre partipolitiske utspill. Tvert imot håper jeg at vi kan få en bred tverrpolitisk mobilisering som kan nedkjempe den tankegangen Breivik og hans meningsfeller forsøker å spre. Erna Solbergs uttalelser i VG om at muslimer i dag blir hetset på samme måte som jødene ble det på 30-tallet, er ord i rett tid. Mange utspill fra andre politikere om ønsker om en mer saklig debatt og retorikk om innvandring og islam, gir også håp om at en slik mobilisering skal være mulig.

Konspirasjonsteoriene om muslimer har vært drevet fram av av ulike nettsteder og organisasjoner på siden av partipolitikken. Selv om enkelte bloggere, nettsider og organisasjoner er svært ytterliggående og konspirative (som f.eks. ofte nevnte “Fjordman” som bl.a. skriver på bloggen “Gates of Vienna”), er de dessverre ikke blitt tatt avstand fra i alle konservative miljøer. En annen kjent norsk side er den ironisk navngitte “Honesthinking” drevet av Ole Jørgen Anfindsen. Nettsider som Hans Rustads Document.no, og organisasjoner som Hege Storhaugs Human Rights Service (HRS) (sistnevnte drives til og med med statsstøtte), har blitt tatt på alvor som seriøse politiske aktører av brede miljø, men også disse sidene lenker ofte også til, og anbefaler, de mer ekstreme. Vi kan også finne svært ekstreme synspunkter hos Storhaug selv. Hun sammenlignet seg f.eks. i et intervju med Dagbladet i 2006 med sin far som var motstandsmann under krigen, og var klar til å dra på skauen når islamistene kom. Rustad har på sin side nå uttalt at han vil bedrive strengere moderering av debatten, Anfindsen har tatt selvkritikk og vil endre språkbruk, mens Storhaugs utspill så langt bærer preg av retoriske øvelser for å kunne fortsette i samme spor. Det samme har utspillene til SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) gjort.

På de internasjonale islamofobe nettstedene som “Gates of Vienna”, og “JihadWatch” finnes det ingen tegn til selvkritikk. Tvert imot brukes spalteplassen på å klage over hvordan Breiviks handlinger nå vil bli brukt til å kneble sannhetens stolte islamofobe riddere, selv om ingen slik knebling har funnet sted. De har blitt kraftig kritisert, javel, men det er faktisk en del av ytringsfriheten. Sjelden har mangelen på selvinnsikt og proporsjoner lyst så kraftig som på disse sidene etter 22/7.

De islamofobe konspirasjonsteoretikerne er glade i å framstille seg selv i en undertrykt offerposisjon, men i realiteten har de i liten grad blitt kraftig motsagt i offentligheten fram til nå. Det finnes noen viktige unntak. I Sverige har journalisten Andreas Malm gitt ut en murstein av en bok, “Hatet mot muslimer”, hvor han systematisk går gjennom påstandene som fremmes av konspirasjonsteoretikerne og dokumenterer de grove feilene. Han viser bl.a. hvordan HRS’ Bruce Bawers bok “While Europe Slept” har en argumentasjon som rett og slett er bygget opp på løgner, og han kontrer islamofobenes synsing og hets, med forskning og kunnskap.

I Norge har Marte Michelet i Dagbladet vært en alt for ensom, men tydelig stemme mot den hetsen og rasismen muslimer er blitt utsatt for. Hun har høstet storm, men stått med ryggen rak. Bloggeren og skribenten Olav Elgvin, har med sin blogg Muslimprosjektet også gjort viktige bidrag til å skape et nyansert og realistisk bilde av norske muslimer, for å kontre det ensidige konspirative bildet de nye høyreekstremistene skaper.

Det er en menneskerett å få ytre seg, også om man har svært avvikende meninger, men det er ingen menneskerett å bli lyttet til. I tilfellet HRS er det ingen menneskerett å få statsstøtte for å spre konspirasjonene sine. Det er heller ingen menneskerett å få ytre seg uten å bli kraftig motsagt. Jeg håper og tror at vi vil se litt mer til det siste i tiden framover når fremmedfiendtlige konspirative dyr begynner å bevege på seg igjen (for det vil de gjøre).

Vi skal likevel ikke tro at disse tankene blir bekjempet bare vi møter dem med motargumenter og fakta. Har man havnet inn i et konspirativt og sekterisk verdensbilde kan det være vanskelig å komme seg ut igjen. Som John Mackay observerte allerede i 1852 “When men wish to construct or support a theory, how they torture facts into their service!”. Forhåpentligvis kan en tydelig offentlig debatt likevel dempe rekrutteringen til disse nettverkene.

Jeg har et håp om at vi skal kunne danne en bred front mot denne borgerkrigs- og hat-tenkingen. Dersom vi kan stå sammen - muslimer, kristne, jøder og ateister - sosialister, sosialdemokratier, liberale og konservative - mot de som forsøker å så splid med konspirativ gruppetenking og båssetting, så har vi kommet langt i å sikre at det som skjedde 22/7 aldri skal skje igjen.

Også publisert hos Dagsavisen: https://www.dagsavisen.no/kultur/2011/08/06/dodelig-konspirasjonsteori/
En litt nedkortet versjon på trykk i Avisa Sør-Trøndelag: http://venstresida.net/?q=node/2588

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering