Vi må ta vare på distriktene våre

I saksdokumentene til Fylkestingsmøtet som ble avholdt 21-22 juni peker Fylkesrådmannen på en langsiktig trend hvor både befolkningsutvikling og næringsutvikling er nedadgående i viktige deler av Sør-Trøndelag.

Øst i fylket har både Holtålen og Tydal en negativ utvikling. Røros holder stand, men det er nok i en viss grad på grunn av tilflytting fra nabokommuner som selv har en negativ utvikling (også på Hedmark-sida av fylkesgrensa), og dermed ikke en varig vekststrategi.

I deler av Fosen og kystkommunene har vi en lignende utvikling. I mange kommuner som ser ut til å holde stand, som Røros men også Midtre Gauldal skjuler gjennomsnittstallene for kommunen en kraftig sentralisering innad som skaper en selvforsterkende negativ spiral i mange bygder med fraflytting og nedlegginger, og dette er svært bekymringsfullt.

En offentlig utredning regjeringen har bestilt (NOU 2011: 3 “Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet”) peker på hvordan denne skjeve fordelingen er en storstilt sløsing med de menneskelige ressursene vi har i Norge, og utfordrer oss til å ta politiske grep for å stoppe utviklinga.

Vi har i Norge tradisjonelt ført en mer aktiv distriktspolitikk enn mange andre land, med det resultat at vi fremdeles har en del levende bygder. Dagens utvikling peker likevel på at den politikken som har vært ført så langt ikke er nok for å sikre fortsatt bosetting og aktivitet i hele fylket.

Nå trenger vi å ha et tydelig distriktsfokus på politikken i Sør-Trøndelag framover.

For å opprettholde levende distrikter, må vi selvsagt opprettholde gode offentlige velferdstilbud, som skole, bibliotek, sykehus, tannlege og så videre, men vi må også ha tydelige prioriteringer i forhold til hva vi gjør med næringsstøtten vår i Sør-Trøndelag, og ikke minst må vi legge til rette for landbruket.

Å sikre vekst i distriktene er også viktig for Trondheim for å dempe det presset som ellers kommer til å komme med stor tilflytting.

Innlegg i Fjell-Ljom 7/7 og Fosna-Folket 8/7 2011

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering