Hatet fra alternativbevegelsen

Jeg har vært politisk aktiv i ganske mange år nå, og deltatt ganske mye i offentlig debatt, fra mitt perspektiv relativt langt ut på venstresiden. Slik sett regner jeg med at det er ganske mange som er sterkt uenige med meg politisk, men debatten forløper likevel stort sett rimelig fredlig og sivilisert, om enn innimellom litt polemisk, og stort sett i avisspaltene. Det eneste som har gjort at jeg har fått et par hat-sms fra noen med hemmelig nummer er noen innspill i Israel-debatten. Enkelte tilhengere av staten Israel er som kjent rimelig fanatiske - også norske tilhengere. Men - stort sett har jeg unngått usaklig hets, anonyme hatbrev etc.

Noe annet har det vært de (i forhold til min politiske aktivitet) få gangene jeg har pirket litt borti alternativbevegelsen. Selv om jeg gjør mitt beste for å argumentere rolig, saklig og rasjonelt, er det åpenbart at jeg trigger noe som er svært, svært emosjonelt blant en del i alternativmiljøet. Jeg kommer til å bruke meg selv som eksempel nedover i denne teksten, siden jeg ikke har lyst til å videreformidle helt hårreisende ting som er skrevet om andre personer, så håper jeg folk tilgir at det kan virke litt navlebeskuende.

En ting er at reaksjonene i leserbrevspaltene er flere, sterkere og en smule mer aggressive i “alternativ-debatter”, men der vil redaksjonen selvsagt fjerne de som går helt over streken. Noe annet er personlige henvendelser.

Etter at jeg i 2007 deltok i en liten debatt i Adresseavisas spalter, hvor jeg påpekte at det er godt dokumentert at såkalte “kornsirkler” blir laget av mennesker, og ikke av romvesner eller andre “mystiske fenomener”, mottok jeg et 3 siders håndskrevet anonymt brev i posten (det var adressert til jobben min). Det begynte med den hyggelige innledningen: “Det er utrolig hvor mange lavpannede mennesker man skal oppleve gjennom livet. Du er en av disse...” hvorpå brevet fortsetter å legge ut om hvor mye jeg ikke vet, og hvordan det egentlig har seg med kornsirkler. De er nemlig “humanoidenes verk”, og “en humanoide” er altså “et romvesen/en utenomjording”, mens undertegnede altså “tilhører den mest primitive skapningen i kosmos”.

Nå er det selvsagt vanskelig å ta denne kritikken spesielt alvorlig. Ikke er den så skremmende heller. Jeg ser for meg en eldre frustrert dame, som har hatt sine problemer, som forsøker å takle dem ved å tro på noe større enn seg selv, og som blir såret, frustrert og sint når jeg påstår at hun har blitt lurt. Romvesener kan slik sett sikkert fungere like bra som basis for religiøs tenkning som guder kan, og de er jo også litt mindre usannsynlige.

Da er det nesten litt verre med reaksjonene etter den homeopati-debatten jeg var i sommeren 2010. Jeg regnet med reaksjoner, men siden jeg også tidligere har debattert temaet med homeopater, og det den gang gikk ryddig for seg (selv om det langt fra ble noen enighet [1]), forventet jeg ikke det innbitte hatet som dukket opp fra enkelte kanter.

Det hender rett som det er at jeg får personlige henvendelser etter å ha skrevet ting, eller blir gjort oppmerksom på kommentarer ulike steder på nett med utgangspunkt i ting jeg har skrevet. Stort sett er det ros, noen ganger saklig kritikk i ulike former, i verste fall litt lett harselas, noe som selvsagt også er helt fair.

Det jeg kanskje ikke forventet meg var kommentarer av denne typen:

NØKTERN OG SAKLIG: Også folkeskikken er er ganske alternativ i enkelte kretser.

Jeg ble gjort oppmerksom på debatten i denne facebookgruppa av en av leserne av denne bloggen i en kommentar. Det var en god del flere kommentarer av lignende type, noen av Hanssen, og andre av en fiktiv profil ved navn “Vivi Vival Snydenslund”, en av de sistnevnte ble altså referert til skrekk og advarsel i kommentarfeltet i denne bloggen (se under). Skrivemåte og ordvalg kan nok gjøre at man mistenker at Hanssen og “Snydenslund” er en og samme person.


UFFDA: Hvorfor opprette falsk profil når du bruker akkurat samme språk under fullt navn?

Innleggene er nå fjernet fra facebooksiden, men det øverste hang altså igjen i google-cache’en slik at jeg kunne lage en screenshot. Det er selvsagt både litt morsomt og ekkelt med den type ordbruk rundt egen person, men mest er det interessant - dersom man ser bort fra muligheten av at dette kan være folk med psykiske problemer - hva er det som gjør at man velger å bruke den type språk om andre mennesker?

Hva angår Rolf Erik Hanssen, går jeg åpenbart til angrep på levebrødet hans. Han er homeopat, og har registrert Hommelvik Naturmedisinske senter som enkeltmannsforetak.

Han er dermed en av de som lever av å pushe behandlinger som ikke har noen effekt på folk. Han er nok likevel ikke en bevisst svindler. Han har gått ut selv i Adresseavisen og promotert sin selvutgitte bok som i krasse ordelag forsøker å bygge opp under teorier om en slags konspirasjon rundt vaksiner, og han nekter også å vaksinere sine egne barn. Argumentasjonen er klassisk - man drar ut enkelteksempler heller enn statistikk og forskning og apellerer slik sett til følelsene, heller enn til hjernen. Det kan være effektivt, men når det gjelder medisin, setter det liv i fare.

Et enkelttilfelle kan man jo selvsagt forklare med individuelle forhold. Kanskje hadde ikke Hanssen det så lett. Det som derimot overrasker er hvordan ingen av de andre alternativ-medisin-tilhengerne i debatten reagerer på språkbruken, nei - tvert imot trykker de “like” og støttter opp om Hanssen, deriblant også Jacobsen som også deltok i debatten i Adresseavisen (og sendte meg en del private facebookmeldinger).[2]

Det virker altså som et kraftig hatsk agg mot alle som kritiserer dem er relativt utbredt i alternative kretser. I hvert fall betraktelig mer enn i politikken. Hvorfor det? Jeg kan neppe gi noe fasitsvar (i alle fall ikke noe jeg ville sendt inn til et fagfellevurdert tidsskrift [3]), men jeg kan kommer med noen forslag:

1. Alternativbevegelsen er fylt med mennesker som ikke er overvettes trent i rasjonell og saklig argumentasjon (da hadde de ikke vært der). Årsaken til at de tror det de tror er emosjonell - i enda sterkere grad enn for andre mennesker. Når følelsene rår, kan selvsagt reaksjonene - inkludert de som når ut i offentligheten bli deretter.

2. I forlengelsen av dette blir man selvsagt ekstra såret. Når jeg nøkternt påstår at f.eks. homeopati ikke fungerer, hører de som støtter seg på behandlingen at jeg sier at de har blitt lurt. At de er dumme. Osv. En saklig og nøktern diskusjon blir umulig. Det blir personlig per definisjon. [4]

3. For en del går det på levebrødet. Mange har gjort en karrière på å tilby alternativ behandling, og i og med at behandlingen i seg selv ikke har noen effekt, er de helt avhengige av en del alternative motebølger. De kan føle seg presset, med ryggen mot veggen. Da kan klørne selvsagt komme ut.

I sammenligning med “alternativ medisin“ er politikk hobby for de fleste som driver med det, og nok litt mindre emosjonelt, med noen unntak selvsagt, som referert i starten av innlegget.

Det var noen av mine personlige erfaringer med, og tanker rundt hatet fra alternativbevegelsen. Jeg har som sagt ikke ville dra fram andres erfaringer, men kommenter gjerne både erfaringer og tanker om årsaker i kommentarfeltet.

Fotnoter:
1. De kommentarene som er fra samme dato kommer litt hulter til bulter i denne debatten, pga. overgang til nytt bloggsystem etter den opprinnelig ble begått i 2004. Beklager.

2. Både i den private korrespondansen, i ett innlegg i Adresseavisen og i kommentaren i illustrasjonen, ser vi forøvrig hvor lett tenkingen blir konspirativ. Her lenkes det til en kommentar jeg har skrevet på “Skepsis-bloggen” (det blir altså litt navlebeskuende dette, jeg vet,derfor plassert i en fotonote), som en slags dokumentasjon på at denne homøopati-debatten kom fra ”det noe sære Skepsis-miljøet ved NTNU”. http://skepsis.no/blog/?p=4413

Dersom det at man kommenterer på en blogg nødvendigvis betyr at man kommer fra det miljøet bloggen hører til, er jeg medlem av svært mange rare miljø for å si det sånn.

Dersom man ser på bloggen vil man også fort oppdage at både kommentaren og bloggposten kom etter min kronikk - de var altså en konsekvens av, og ikke en årsak til kronikken. Når man fra dette slutter at homøopati-kritikken kommer fra Skepsis er det en feilslutning hvor man blander årsak og virkning fullstendig. Man kan kanskje si at med slike kvalitative krav til bevisførsel, er det ikke rart man kan tro på litt av hvert. Men det var altså en liten digresjon.

3. Selvironi er alltid mer kledelig enn å gjøre narr av andre.

4. For ordens skyld - jeg mener ikke mennesker som har gått til alternativ behandling er dumme - de er svært menneskelige. Når vi ser på hvordan menneskehjernen er skrudd sammen, og hvilken informasjon som tilflyter folk gjennom aviser, blader etc. er det ikke rart en del folk går til ulike alternative behandlere. Det gjør selvsagt ikke behandlingen noe mer effektfull.

Litt debatt rundt temaet på Facebooksiden til aksjonen "Ingen liker å bli lurt": https://www.facebook.com/ingenlikerablilurt/posts/112411008838773

Litt på sida av homøopati, men kiropraktikk er vel ikkje akkurat skulemedisin heller. Eg har sett ein god del kiropraktorar som vidareformildar antivaksinepropaganda mmm. Likevel arbeider Universitetet i Stavanger med å opprett kiropraktorutdanning. Har ikkje sett nokon kritikk av dette fra vitenskapeleg/skeptisk hald, korkje ved UiS eller andre stader.

Takk for interessant innblikk. Eg trur di forklaring 1 og 2 har mykje føre seg. Når ein har investert mykje emosjonelt i eit tankesystem på ein slik måte at viktige delar av verdsbiletet fell saman om det vert påpeikt éin liten brest i resonnementet, så er det lett å oppleve forsøk på sakleg debatt som personåtak. Dette skil seg sjølvsagt frå situasjonar der den emosjonelle investeringa er klarare åtskild frå det eksplisitte tankesystemet, altså der emosjonalitet og rasjonalitet ikkje overlappar i like stor grad. Det gjeld forresten heller ikkje berre alternativrørsla, det kan like gjerne gjelde interesseforeiningar og livssynssamfunn, religiøse som ikkje-religiøse.

Til fotnote 4 vil eg elles leggje til ein annan grunn til at folk kan velje å prøve alternativ medisin: I påvente av at helsevesenet skal flytte ein pasient frå kø nr. n til kø nr. n+1, eller i møte med personell som er lite interessert i å undersøkje pasienten (sjølvopplevt: «det symptomet skal ikkje vere der, så eg vil ikkje undersøkje deg, gå heim med deg og tenk ikkje meir på dette»), kan alternativ medisin fungere som ei avveksling frå «ingenting skjer»-galeien. I slike tilfelle vil ein kunne vente at dei emosjonelle banda til alternativ medisin er langt svakare, sidan emosjonalitet og rasjonalitet ikkje overlappar i særleg stor grad.

Men det finst også ein annan grunn til at folk kan ty til alternativ medisin: tilrådingar frå skulemedisinarar. Når eg to gonger dei siste åra har opplevt at ulike slags spesialistar har tilrådd alternativ medisin (den eine fordi mitt problem låg eit par cm utanfor spesialistens spesialområde), kva opplever då andre pasientar?

Velkommen til den virkelige NTNU-sataniske etc Skepsis-kabalen! Det er en liten innvielse: Du er ikke egentlig med før Hanssen har utvist sine vanlige høflighetsfraser (jf. http://skepsis.no/blog/?p=4110 og http://blog.tjomlid.com/?p=3678), men nå kan du jo bare prøve å nekte... ;-)

Ellers interessante betraktninger. Mitt inntrykk av alternativbevegelsens forhold til kritikere er stort sett at de er nokså forsiktige i retorikken.* Med unntak for den konspiratorisk anlagte delen, hvor jeg de fleste av mine lignende erfaringer, men har ikke politikken som komparativt grunnlag. Mitt inntrykk er vel at forskere som deltar i den offentlige debatten rundt Midtøsten spørsmål opplever alt dette og mer til, i stort omfang, men det kunne vært interessant å vite mer om. Jeg er jo litt interessert i ulike sider ved alternativbevegelsen som ikke så ofte blir omtalt.

*Forsiktig i uttrykk: Et eksempel på alternativ-varianter av "brenn i helvete" jeg er blitt utsatt for er "hvis man er for lukket kan utviklingen gå baklengs".

Sosialisten: Det jeg vet om kiropraktikk har jeg fra den utmerkede boka "Trick or Treatment" som oppsummerer de vitenskapelige studier som har vært på området. Den bakenforliggende teorien er det ikke hold i, men kiropraktikk kan fungere på ryggproblemer (men ingenting annet, og ike bruk det på nakken). Det fungerer derimot ikke noe bedre enn fysioterapi (som er vitenskapelig belagt), og er farligere pga. brutal manipulasjon av ryggraden. Så gå til en fysioterapeut i stedet.

Jardar: Helt åpenbart at deler av markedet til alternativ medisin har å gjøre med mangler i helsesystemet vårt, som køer, økonomisk press og dårlig tid hos leger etc. Bare synd (fra mitt ståsted i alle fall) at frustrasjon i så måte kanaliseres ut i alternativmedisinens blindgate i stedet for å mobiliseres til politisk arbeid for å forbedre helsevesenet. (Typ fei vekk NPM, etc.)

Asbjørn: Det er selvsagt få som er så ille som Hanssen. Han er jo et klassisk eksempel på det som i nettverdenen kalles et troll. Eneste prolemet er at det virker som han forer seg selv (og fores av meningsfeller), slik at det gamle trikse om "don't feed the troll" ikke funker.

Min opplevelse er likevel todelt. Det er flere slike gærninger av Hanssen-typen som dukker opp i alternativ-debatter enn andre, og den underliggende aggressiviteten hos de mer "normale" er et lite hakk over det du møter i de fleste andre debatter. I tillegg til Israel-eksempelet nevnt over, kan jeg huske et par andre settinger hvor agressiviteten i debatten har vært ekstra stor, men begge har vært der jeg har kritisert politiske grupper som har tippet over i ren konspirasjonsteoretisering - 9/11 "truthers", og konspirasjonsteoretikere om muslimer ("nå kommer de og tar oss"-gjengen). Når jeg tenker etter ser jeg et fellestrekk i både mangelen på kritisk tenkning og den følelsesmessige investeringen som ofte gjøres.

Det er ikke enkelt å vite hvordan en skal forholde seg til de mest skrullete aktørene, trøsten er jo at bikkjer som bjeffer biter ikke.
Jeg kan uansett ikke la være å registrere at Rolf Erik Hanssen virker å være et potensielt freudiansk studieobjekt med sin noe falliske fokus og hentydninger til seksuelle handlinger utført av og på egen person. (råbillig poeng, men kunne ikke la være ;P)
Vi får håpe at hans krakilske oppførsel fører til at folk aner ugler eller annet fjærkre i mosen ved det han forfekter.
Så får vi rollon gutta heller forsøke å spre litt informasjon som tåler etterprøving i mellomtiden :)

Sorry, Rolf Erik Hanssen. På dette nettstedet er det noen debattregler: http://venstresida.net/?q=node/185#debattregler

Det innebærer at innlegg som har et slikt språk som det ditt har, alltid vil bli slettet. Jeg vil komme med en utfordring til deg: Diskuter disse temaene saklig, uten bruk av pubertale skjellsord. Makter du det, Hanssen, eller har du virkelig ingenting å komme med?

Ronny: Jo, jeg gjenkjenner alt du sier der. Det står ofte ekstra mye på spill for de troende i slike debatter, samtidig har de færreste av dem noe videre intellektuell apologetikk å hekte seg på. Mulig det har mye med disse tingene å gjøre.

Innleggene ble ikke fjernet fra Facebooksiden, kontoen hans ble deaktivert pga div. brudd på reglene med språk og bilder. Han åpnet en ny, men gudene må vite hvor lenge den varer hvis han fortsetter i samme leia, noe du jo ser han gjør.

Han skal ha for at han ikke lenger legger ut vulgære manipulerte bilder lengre da..

Jeg hadde senest idag den tvilsomme gleden av å bli presentert for Hanssen. Bakgrunnen var at jeg var inne på Fb-siden i "lyskilden". Jeg presenterte dem for en Antimobbeside(som i virkeligheten bestod av sjikane av hovedsaklig seksuell karakter rettet mot HEF`s medlemer og ILÅBL. Jeg linket til siden og spurte pent og høflig om Lyskilden virkelig så seg tjent med å ha slike talsmenn, og at det for deres egen del kunne vært lurt å revurdere hvem man assosierte seg med. Det endte med kulørte karakteristikker av min person, mitt utseende og sist men ikke minst mine onanivaner, til en tirade av "likes" fra sidens kvinnelige deltagere. Minutter etterpå fikk jeg en beskjed fra Facebook om at de hadde motatt såpass mange rapporter om trakkasering fra meg at jeg var utestengt i tjuefire timer, (uten en nærmere begrunnelse eller referat fra Facebook). I ettertid satt jeg med en nummen følesle av å ha stukket fingeren i et veritabelt vepsebol. I går på denne tiden var jeg en naiv fyr som trodde at normal voksen diskurs med meningsmotstandere var både mulig og ønskelig. I dag vet jeg bedre, og kommer aldri, aldri til å drive meningsutveksling med noen som definerer seg som alternative/konspirasjonsteoretikere el. antivaksere. Denne gjengen er det mest rabiate, ekstreme og virkellighetsfjerne fraksjonen i det norske samfunnet og jeg inviterer heller hele kåken full av israelhyllere, militante islamister og nazipøbler på nachspiel enn så mye som å håndhilse på en av de såkalte "lysarbeiderene". Hannsen og haremet hans fremstår for meg så alvorlig personlighetsforstyrret at jeg grøsser ved tanken på dem.

bør homeopati bli forbudt?

nb: jeg mener ikke at det bør bli det. Homeopati bør(må)tillates å praktisere.

Det er neppe klokt å forby salg av vann og sukkerpiller. Det som burde forbys er å selge dette under dekke av at det har en helseeffekt - det er sterkt villedende. Lovverket på dette området blir for dårlig fulgt opp, og burde kanskje strammes inn.

"Det som burde forbys er å selge dette under dekke av at det har en helseeffekt - det er sterkt villedende. "

den skjønte jeg ikke.

homeopatimedisiner kan kjøpes over nett, så det at apoteker også tilbyr dette er kanskje mer en praktisk hjelp for dem som ikke kan bruke nettet.

men hvis du mener at det bør være egne homeopatiapotek så er jo det greit.

hmmm jeg tror ikke du svarte på dette med homeopatisk praksis...

"Homeopatisk medisin" er ingenting annet enn sukkerpiller eller rent vann - det er ikke "medisin" i noen meningsfull betydning av ordet. Det inneholder ingen virkestoffer. Man kan selvsagt ikke forby folk å selge sukker og vann. Det er elementer i alles kosthold. Men om man skal selge "homeopatimedisiner" får det stå i godtehylla på Prix ved siden av Knott og Gomp.

Jeg synes derimot ikke at det burde være lov å markedsføre med helseeffekter for preparater eller behandlinger som ikke har noen helseeffekter. Det er ikke noe annet enn svindel.

For å være tydelig: Homeopatiske preparater har ingen effekt. Å selge disse som "medisiner" er dermed svindel og burde ikke vært tillatt.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering