Hva skal vi med vitenskap?

Eric Bjerck Hagen og Anders Johansen er redaktører for en ny pamflett som har kommet ut på Universitetsforlaget. De har gjort en viktig jobb i å samle 13 kritiske innlegg i om "tellekantsystemet" som er blitt innført på universiteter og høgskoler - Hva skal vi med vitenskap? - 13 innlegg i striden om tellekantene.

Denne boken tar for seg tellekantene i forhold til forskningen. Vi ser også lignende ting innen utdanning, og ellers på mange felter utenfor universitetene. Dette er en del av New Public Management, en del av det målstyringsregimet som har bredt om seg i offentlig sektor, og som nok har som formål å tilpasse sektoren til stykkprisfinansiering og konkurranseutsetting.

Vi har tidligere skrevet om dette på venstresida.net her:
En utforsking av noen mulige dialektiske kontradiksjoner innenfor senere strukturelle reformer av høyere utdanning i Norge
Forskningsjuks - et symptom
Kommersialisering av høyere utdanning
Norge som pådriver for liberalisering av utdanning

Som sagt har Hagen og Johansen gjort en viktig jobb med å samle innlegg i denne striden som tidligere er trykt og publisert andre steder. Vi vil under liste opp artiklene i pamfletten, og der hvor artikkelen også ligger ute på nett, vil vi legge opp en lenke.

Hva skal vi med vitenskap? - 13 innlegg i striden om tellekantene

Opprop:
Til forsvar for norsk som forskningsspråk

Beate Elvebakk og Vidar Enebakk:
Kunnskapsløst kunnskapsløft
For idunn-brukere
Kortversjon

Birgit Brock-Utne:
Avviklingen av norsk fagspråk

Kjersti Bale og Erik Bjerck Hagen:
Norsk bort fra universitetene

Thomas Hylland Eriksen:
Mcdonaldisering eller mangfold?
Engelsk versjon

Anders Johansen:
Hva er vitenskap godt for?
Ikke på nett

Tor Halfdan Aase
Elfenbenstårnet bygges høyere

Ragnvald Kalleberg:
Forskningsformidling – for brukere eller borgere?
Kortversjon - Meningsdannelse og verdiskapning

Terje Tvedt:
Om den kommunikative situasjonens betydning
Ikke på nett

Terje Hillesund:
Kommersiell vs. åpen publisering

Thomas Hylland Eriksen:
Farvel til gaveøkonomien?

Erik Boye:
Er det tabloid forskning vi vil ha?

Anders Johansen:
Politikk og kvalitet
Foredrag - oppsummering
For idunn-brukere - kortversjonen “Unntatt offentligheten"

Erik Bjerc Hagen:
Husmenn på egen gård
Ikke på nett

Her er det mye godt stoff for alle som er interesserte i den senere utviklinga innen høyere utdanning, og om New Public Management generelt. Den inneholder riktignok stoff om et bestemt snevert felt (belønnings- og publiseringssystemet for forskningsartikler), og har også der et stort fokus på rollen norsk som formidlingsspråk (noe som ikke i og for seg er brukende som en generell NPM-kritikk), men det kommer også inn andre perspektiv (som man kan lese av lenkene over). Pamfletten kan du kjøpe her.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering