Venezuela neste?

En kommentar om Venezuela, USA og media av Even Sandvik Underlid, medlem av Bevegelsen for Sosialisme (BfS).

Den demokratiske revolusjonen i Venezuela går fremover med sjumilssteg, og en kan undre seg over at denne endringsprosessen ikke har fått større oppmerksomhet i Norge. Et uttall reformer har blitt iverksatt de siste årene for å nå regjeringens målsetning - at landets veldige oljeressurser skal komme dets eget folk til gode. President Hugo Chávez har også oppnådd internasjonal berømmelse for sin selvstendige utenrikspolitikk, som bl.a. har gitt seg utslag i hard kritikk av USAs "krig mot terror" og kravet om nyliberale regimer i Latin-Amerika.

USAs regjering misliker dette. Tap av kontroll over svære oljeressurser og frykt for mulige smitteeffekter av Chávez' radikale politikk i Latin-Amerika kan være naturlige forklaringer på at USA nå forsøker å stemple han som terroristsympatisør. Regjeringen i Venezuela er ikke feilfri, men dens hovedmålsetninger burde de fleste kunne si seg enig i: Avskaffelse av hjemløshet og analfabetisme; bekjempelse av
arbeidsledighet, kriminalitet og korrupsjon; storstilt utbygging og fornying av skolevesenet; gratis helsestell for alle; nasjonal kontroll over naturressursene og utvidelse av ytringsfriheten og demokratiet.

Mediene vil bli stilt på prøve i denne konflikten. Jeg vil oppfordre så vel interesserte journalister som alminnelige avislesere til å søke mer informasjon om situasjonen i Venezuela. Vi vil trenge kunnskap dersom vi skal kunne stå mot det propagandakjøret som ganske sikkert vil komme fra USA de nærmeste månedene, for å piske opp stemningen mot Chávez og hans millioner av aktive støttespillere. Latin-Amerika trenger ingen ny Pinochet.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering