Forkjøpskrig eller forkjøpskrig?

Changemaker har i det siste gjort prisverdige forsøk i Dagbladet på å fremtvinge en smule klarhet fra forsvarsdepartementet på hvordan den norske regjeringen stiller seg til Bush' doktrine hvor han påberoper seg retten til såkalt "forkjøpskrig".
Dette frembringer i Dagbladet 7/4 en kommentar fra Bengt Eidem, politisk rådgiver i nevnte departement, hvor det vel settes ny rekord i tvetydighet. Han skriver at "Preventive angrep som refererer seg til en generell trussel en gang i framtiden...", mao. forkjøpskrig, er noe regjeringen tar avstand fra. Derimot er "...antesipert selvforsvar, som refererer seg til en konkret og spesifikk trussel som vil materialisere seg i nærmeste fremtid...", mao. forkjøpskrig, noe "de fleste" vil hevde må tillates.

Her har Eidem prestert å framsette den samme problemstillingen med litt forskjellig ladde ordvalg, og å ut fra dette trekke to diametralt motsatte konklusjoner. I tillegg legger han i det siste tilfellet bort alle forsøk på å begrunne sitt ståsted ut fra folkerettslige prinsipper, og forsøker å argumentere med at dette er noe "de fleste" vil være enige i. Dette er naturligvis fordi det ikke finnes noe folkerettslig grunnlag for denne argumentasjonen, noe Eidem vet alt for godt.

Jeg vil derfor minne om at det i moderne tid knapt finnes et eneste tilfelle av aggresjon fra en stat mot en annen, uten at dette er forsøkt legitimert nettopp som et "antesipert selvforsvar". Det er nettopp dette som er årsaken til at folkeretten klart tar avstand fra slike forsøk på rettferdiggjøring, og har et klart forbud mot forkjøpskrig. Forsøk på å omformulere virkeligheten med kronglete setningsbygging vil ikke endre ikke dette faktum.

Changemakers utfordring:
http://www.dagbladet.no/kultur/2004/03/22/394006.html

Les Eidems innlegg:
http://www.dagbladet.no/kultur/2004/03/29/394563.html

Denne artikkelen er også publisert i Dagbladet 14/4 04 og kan også leses på http://www.dagbladet.no/kultur/2004/04/14/395710.html

Tale Hungnes, leder i Changemaker, tar også opp igjen tråden fra dette innlegget her:
http://www.dagbladet.no/kultur/2004/04/05/395152.html

Forkjøpskrig og folkerett

Politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Bengt Eidem, har i Dagbladet 29/3 og 7/4 innlegg hvor han forsvarer regjeringens tvetydige holdning til USAs "forkjøpskriger", gjennom å forsøke å så tvil om hva folkeretten egentlig sier.

La meg derfor som en utdypende kommentar sitere fra Nürnbergdomstolen da den i 1945 behandlet Hitlers angrep på Norge. De tiltalte tyske generalene hevdet da at de var nødt til å komme en alliert invasjon i forkjøpet, og at den tyske invasjonen var en preventiv aksjon. Under henvisning til tidligere folkerett bemerket domstolen at en preventiv aksjon på fremmed territorium alene er berettiget om det foreligger et tilfelle av ”øyeblikkelig og overveldende nødvendighet for selvforsvar, som ikke tillater noe valg av midler eller tid til overveielse”.

Det er helt klart at det ikke forelå noen ”øyeblikkelig og overveldende nødvendighet for selvforsvar” mot verken Afghanistan eller Irak. Å si at situasjonen ”ikke tillater noe valg av midler eller tid til overveielse” er direkte latterlig.

Derfor er Bush' nye doktrine med såkalte ”forkjøpskriger” et klart brudd på folkeretten. Selv ikke de mest liberale (les: ”kreative) tolkninger av folkeretten gir rom for den slags angrep. Derfor er også høyresidens forsøk på å tåkelegge disse forholdene både uredelige og farlige, da de bidrar til å undergrave internasjonal rett.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering