Nyliberalisme på 1, 2, 3

En kort oppsummering/analyse av nyliberalismen for nye og gamle lesere.
Det finnes mange former for liberalisme, og det er viktig å ikke blande dem, den det her er snakk om er nyliberalismen, som ble kjempet igjennom av blant annet Milton Friedman, Reagan, Thatcher og Pinochet. Den erstattet da den Keynsianske blandingsøkonomien som bygget opp det meste av den vestlige verden etter 2. verdenskrig.

Den innebærer en privatisering av så godt som alt som tidligere har vært offentlig ansvar, og underlegger det kapitalens profittkrav. Som et resultat av krav satt av IMF og WB til gjeldstyngede land har denne politikken vært presset på en rekke u-land, og den har så godt som uten unntak kjørt økonomien til alle u-land den har vært prøvd på i grøfta. Selskapene som har gått inn og kjøpt opp de gamle statlige bedriftene/ansvarsområdene har selvsagt tjent grovt (det var vel kanskje hele poenget?).

Nå er altså de samme mekanismene på vei til vesten. De har som sagt ingen historie med å være særlig effektive. Konjunkturer som var positive under Keynsianismen frem til 70-tallet, snudde etter hvert som nyliberalismen bredte om seg. Hva er så formålet? Det kan vanskelig være annet en ønsket om å få profitt ut av nye markeder etterhvert som de gamle begynner å mettes (jf. loven om profittratens tendens til å synke).

Man kan slik selvsagt se på nyliberalismen som et naturlig steg på kapitalismens vei mot graven, men konsekvensene av den på livene til oss alle er alvorlige nok til at vi bør kjempe mot den med nebb og klør. Det klassesamfunnet som ble kraftig dempet i sin sosiale profil i Vest-Europa etter arbeiderbevegelsens sterke framgang i første halvdel av forrige århundre forsøkes nå gjeninnført og forsterket, med god hjelp må sies fra de sosialdemokratiske partiene. Da blir det opp til oss som står et hakk lenger til venstre å ta opp kampen, bevisstgjøre folket, og forsøksvis vekke de opp fra sin MTV-søvn.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering