Undertrykking, økonomi og rettferdighet

"Edelt er mennesket, jorden er rik..." Noen tanker om undertrykking og lederlønninger.
Menneskene er avanserte individer, og må slik undertrykkes og kontrolleres for å fungere i et hierarkisk system. Her kommer vi tilbake til Chomskys forskning omkring media og kontroll av tankevirksomhet i det offentlige rom. Mennesker må kontrolleres dersom de skal undertrykkes. Dette gjøres på flere måter, vanligst er propaganda (sist sett i stor skala nå før irak-krigen), eller direkte fysisk undertrykking, som i dag fremdeles skjer i mange deler av verden, f.eks. i palestina.

Alle samfunn har behov for å undertrykke enkeltindivider i en viss grad, dersom disse utgjør en fare for samfunnet. Det er derfor vi har fengsler og politi. Noen samfunn har større og noen mindre grad av slik undertrykking, noen har strengere og noen mer liberale lovverk, men slik direkte undertrykking eksisterer i alle samfunn til en viss grad, og det er flytende overganger mellom samfunn, så det er ikke bare å putte samfunn i to båser "diktatur" og "demokrati" som mange har en hang til. Dette er en kraftig forenkling av et komplisert felt.

Propaganda, er en mer intrikat og intelligent måte å kontrollere mennesker på. Å ikke bare få de til å gjøre det du vil, men å få de til å ville det du vil. Dette er i mye større grad undertrykkingsmåten i det vi kaller "demokratier" i dag. Det fine er også at man enkelt får opinionen med på å hetse kritikere, da ingen selvsagt like å tro at de lar seg lure. Dette er en ofte brukt teknikk blant høyre-"liberalister". Hvordan denne propagandaen fungerer har som nevnt Chomsky jobbet mye med, og det vil ikke være tid til å gjennomgå dette her, men man kan heller referere til hans arbeide, også til den gode dokumentarfilmen "Manufacturing Consent" som effektivt tar opp disse problemstillingene.

Dette er relevant i vår forståelse av dagens samfunn, men det bør ikke være relevant i byggingen av et nytt. Som marxist ønsker jeg nettopp IKKE at menneskene skal leve i et hierarkisk system som for eksempel i en maurtue. Jeg ønsker tvert imot et samfunn som er mye mere fritt enn det vi har i dag, da friheten som vi har i det kapitalistiske samfunnet sterkt begrenses av folks personlige økonomi, noe som igjen bestemmes av en mengde velkjente sosiologiske egenskaper som vi marxister ofte oppsummerer i begrepet "klasse".

Markedsliberalister prøver gjerne å propagandere at kapitalismen og kapitalistene er årsaken til den velstand vi har i vår del av verden i dag, men dette baserer seg på en kraftig overforenkling av fakta. Det er IKKE takket være kapitalister at andre mennesker kan leve et rolig liv med en trygg jobb og nok penger til det de trenger, og til å dyrke sine interesser.

En kapitalist er som en arbeider en del av et større økonomisk system. Kapitalisten skaffer til veie produksjonsmidlene, arbeideren gjør arbeidet, og varer og tjenester er resultatet. Feilen med dette er selvsagt at selv om denne produksjonen er et samarbeidsprosjekt mellom kapitalist og arbeider, er det kapitalisten som har den fulle kontroll med produksjonen. (I tillegg må man tenke på alle de i u-land som gjør en stadig større del av arbeidet, og får en stadig mindre del av kaka, -det blir en utvidelse av debatten, men det er selvsagt en del av det samme økonomiske systemet.)

Videre påstås det at kapitalisten fortjener sine høye lønninger/aksjeutbytter på grunn av alt det harde arbeidet de gjør med "å etablere arbeidsplasser og generere millionintekter til statskassa", men jobber en kapitalist som jobber 70-timers uke hardere enn en arbeider som jobber 70-timers uke? La oss se hva en arbeider burde kunne tjene på et år med god lønn og full overtidsbetaling:

Vi antar nå en arbeidstid på 70 timer i uka, 52 uker i året, 100% overtidstillegg på halve lønna, og en god grunnlønn på 150 kr timen. Dette gir en årslønn på: 35*150*52*300*52=819.000 kr per år. Nå har jeg lagt godviljen til, for 150 kr timen er mye mer enn gjennomsnittslønningen for en arbeider pr. i dag, en arbeidsuke er mer enn 35 timer, og man får ikke 100% overtid på all overtiden. Så selv når jeg runder av alt til kapitalistens fordel havner årslønnen på godt under en million. Dette er en helt annen størrelsesorden enn det vi ser av lønninger i styrerom og direktørstillinger rundt omkring. Det fins selvsagt ledere i mindre bedrifter, som faktisk jobber for pengene, men dette er ikke et argument for de millionlønnene til topplederene i store konsern.

Videre har vel aldri formålet til en kapitalist vært å skyfle penger inn i statskassa, ihvertfall ikke så lenge staten ikke privatiserer og setter ut på anbud, slik at han kan tjene de inn igjen...

Det er likevel ikke kapitalistene jeg vil til livs - det er kapitalismen, altså systemet, som både kapitalist og arbeider er en del av, og som tvinger dem begge inn i et forhold som gjør den ene utbytter, og den andre utbyttet.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering