LO - Ingen hestehandel med pensjonene våre!

Vi krever at Stortingsbehandlingen av en så grunnleggende reform som pen­sjonsreformen må utsettes til neste stortingsperiode. Pensjonsreformen må bli en del av valgkampen foran Stortingsvalget 2005. Det er LO-kongressen som skal ta standpunkt til LOs krav til folketrygda.

Fra LO i Trondheim

I et intervju med Klassekampen bekrefter sekretær Per Gunnar Olsen de lekkasjene som er kommet om at LO-ledelsen arbeider med sikte på et kompromiss med Arbeiderpartiet på pen­sjon. Han hadde fryktet en verre pensjonsmelding fra regjeringa og karakteriserer den som en invitasjon til Arbeiderpartiet.
Regjeringa foreslår besteårsregel erstattet med alleårsregel. Vi ser en pensjonsmelding som gjentar
pensjonskommisjonens innstilling på alle grunnleggende punkt. Den er like usos­ial. Den vil fortsatt ramme deltidsarbeidende, de som rammes av arbeidsløshet, permittering eller må omskolere seg, de som ikke lenger kan fortsette som skiftarbeidere eller i akkordlaget ved at besteårsregel erstattes med alleårsregel.

Regjeringa foreslår ved førtidspensjon at pensjonen skal avkortes når du går av før 67 år, ikke bare til du fyller 67 år, men helt fram til du dør. Det er stadig like vanskelig å forstå hvorfor pensjonene skal settes ned når levealderen øker, og det er et merkelig syn på pensjonister at de ikke skal få følge med lønnsutviklinga ellers i samfunnet.

Meldinga er helt klar på at alle endringer også skal ramme de offentlig ansatte fullt ut. Det nye med meldingen er at det faktisk skal være mulig å gå av ved 62 år og få mindre enn minstepensjon. Men å oppheve minstepensjon og faktisk også pensjonsalderen på 70 år, ser vel ingen i LO på som et framskritt.

Vi ser heller ikke at det er mulig å forene avtalefestet pensjon med alleårsregel og av­kortet førtidspensjon og det er slett ikke mulig å forene den offentlige bruttopensjonen med alleårsregelen.
Det har jo ligget i kortene hele tida at regjeringa ville prøve å koble pensjonsreformen med rettferdskravet om en tjenestepensjon for de 5 - 600 000 som mangler dette i dag. LO har vært like klar på at det ikke hjelper med en tjenestepensjon for alle, dersom det grunnlaget tjenestepensjonen bygger på, blir svekket.

LO har også vært helt klar på at forslaget ikke var økonomisk nødvendig og at en så grunnleggende reform måtte utsettes til neste stortingsperiode og bli en del av valgkampen. I praksis ville det vært umulig for Arbeiderpartiet å inngå et kompromiss med regjeringa mot en samlet fagbevegelse og det er like umulig for regjeringa å presse gjennom en så grunnleggende reform med knapt flertall. Derfor spiller LO en nøkkelrolle.

Vi kan ikke forstå at LO-ledelsen vil være døråpnere for en slik pensjonsreform. Vi mener også det ikke går an å be medlemmene om å stille krav til de politiske partiene ved årets valg­kamp og så hestehandle bort den viktigste saken av alle på forhånd. Da svekkes LOs troverd­ighet og LOs lange valgkamp kan være død før den kom i gang. Det er LO-kongressen som skal ta standpunkt til LOs krav til folketrygda.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering