Fylkestinget stemte ned lakserømmingstiltak

I lys av de skandaløse lakserømmingene vi nettopp har sett i Sør-Trøndelag er jeg svært skuffet over at Fylkestinget ikke vil ta sterkere grep om problematikken.

I Fylkestinget i Sør-Trøndelag 2/3 fremmet Rødt forslag om at fylkeskommunen skulle jobbe for at erstatningsansvar for rømt oppdrettsfisk prises mer i forhold til konsekvensene av rømmingen, og om å jobbe for løsninger som landbaserte anlegg eller sterilisering av oppdrettsfisk. Forslaget ble nedstemt mot Rødt og SVs stemmer.

Det er påtakelig at ikke flere av partiene i Fylkestinget ser alvoret rundt rømmingen av tusenvis av oppdrettsfisk og den påvirkningen den har på det biologiske mangfoldet.

Lakserømming har alvorlige konsekvenser for villfiskstammen og lakseelvene våre, og vi har åpenbart ikke tilstrekkelige insentinver til at næringa tar rømningsproblematikken på alvor. Dersom vi skal oppnå målene iht. å eliminere problemene med rømming må vi innse at det må økonomiske insentiver til. Næringa jobber selvsagt med bunnlinja som mål, og skal vi få til mindre rømming må rømmingen få større økonomiske konsekvenser.

Oppdrett er ei viktig næring i Trøndelag, men for at næringen skal være framtidsrettet, må den være bærekraftig. Det er mye som tyder på at den ikke er det i dag.SKRYTEKORET: Et stort flertall på Fylkestinget er lite villige til å legge seg ut med sterke næringsinteresser - selv iht. så begrensede forslag som legges fram her.

Forslaget:
Tillegg til innstillingen:
I forbindelse med marin strategiplan bør det foretas en vurdering av i hvilken grad norsk oppdrettsnæring bidrar til å øke tilgangen på mat i verden, gitt den store bruken av kraftfor.

STFK bør jobbe for at erstatningsansvar for rømt oppdrettsfisk økes, og prises i mer forhold til konsekvensene rømming har, noe som blant annet kan være varig tap av villaksstammer. Det bør jobbes for løsninger som fjerner faren ved lakserømming som f.eks. landbaserte annlegg, eller sterilisering av oppdrettsfisk.

Saksdokumenter til Fylkestinget: http://pa.stfk.no/utv_caseinfo.asp?utvalg=FT&caseno=949641&dayno=6&Year=...

Video fra Fylkestinget: http://sortrondelag.kunde.media.itum.com/default.aspx?Video=63fd25d8-399...

Oppslag i Fosna-Folket: http://www.fosna-folket.no/incoming/article1266686.ece


Innlegg i Hitra-Frøya og Avisa Sør-Trøndelag 10/3

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering