Karakterbasert skolevalg

I de siste ukene har det i Sør-Trøndelag blitt debattert mye omkring hvorvidt man skal innføre såkalt “fritt skolevalg” i videregående utdanning. Høyresiden vil at elever skal kunne søke på alle skoler og alle linjer i hele fylket, med karakterer som det eneste kriteriet iht. hvem som får plassen. Det første problemet er jo at det valget som diskuteres slett ikke er “fritt” i det hele tatt. Et reelt fritt skolevalg hadde vi først hatt dersom alle elever kom inn på akkurat den retningen de ønsket og på den skolen de ønsket, uavhengig av hvilke karakterer de hadde og hvor de bodde.

Dersom vi hadde hatt uendelig mye ressurser å bruke på videregående opplæring, slik at vi kunne busse tusenvis av elever hver dag og opprette alle smale tilbud for enkeltelever på alle skoler i hele fylket, hadde det faktisk kunne vært en god ide. Det har vi dessverre ikke. Når saken er slik må vi se på konsekvensene av det vi gjør.

I det meste av fylket vårt - distriktene - er ikke dette en spesielt aktuell problemstilling. Der har elevene stort sett bare en skolemulighet dersom de vil fortsette å bo hjemme - noe de aller fleste ønsker. I Trondheimsområdet stiller det seg selvsagt anderledes.

Det karakterbaserte skolevalget som høyresiden kjemper for gir de elevene med de beste karakterene fritt valg på øverste hylle. Det går selvsagt utover noen - og det er de elevene som sliter mest på skolen fra før. Det er mulig Høyre og Frp synes det er rettferdig, men når vi vet det vi vet med den tette sammenhengen mellom skoleprestasjoner og sosial bakgrunn, synes jeg ikke det. Dersom vi er opptatt av å gjøre noe med frafallet i den videregående skolen er dette absolutt å gå baklengs inn i framtida. Dersom elever som i utgangspunktet sliter på skolen må flytte på hybel i 15-årsalderen fordi de ikke kommer inn på sin nærskole gjør vi noe alvorlig feil, men det vil bli konsekvensen av høyresidens forslag om rent karakterbasert skolevalg i hele fylket.

Et annet stort problem er at resultatet av karakterbasert skolevalg vil bli nedlegging av en del av de mer marginale tilbudene våre - særlig vil dette gå ut over distriktene. Ved å tøye strikken klarer vi i dag å opprettholde et rimelig bredt fagtilbud selv ved relativt små distriktsskoler. Dersom vi i framtida skal bruke ressursene på høyresidas karakterbaserte skolevalg, som vil gi sentralisering og økt bussing av elever heller enn å opprettholde et godt og bredt tilbud over hele fylket, vil den strikken ryke. Høyres forslag er et kraftig angrep på distriktsskolene i Sør-Trøndelag.

Finnes det så ikke problemer med nærskoleprinsippet? Selvsagt. Det er helt åpenbart at en del elever føler behov for et miljøskifte etter ungdomsskolen. Det kan ha alvorlige årsaker som mobbing, eller andre forhold som inntakssystemet ikke tar høyde for. Det er derfor viktig at vi har løsninger for de enkeltelevene som trenger et miljøskifte, noe vi også har i dag, men det kan vi gjøre innenfor rammen av nærskoleprinsippet - uten å skvise de svakeste elevene våre, og uten å rasere distriktsskolene.

En kortversjon av bloggposten stod på trykk i Avisa Sør-Trøndelag 18/2 2011

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering