Støtt heismontørenes arbeidskamp mot sosial dumping!

Oppfordring fra LO i Trondheim
23.12.2004

TIL FAGFORENINGER OG TILLITSVALGTE
Oppfordring til å bidra med økonomisk støtte til streiken.
Vi oppfordrer fagforeninger og klubber til å binde seg til ukentlige beløp fra begynnelsen av januar 2005 – de større fagforeningene bør kunne klare kr. 2.000,- pr. uke.

Videre at tillitsvalgte i fagforeningene og klubbene arbeider aktivt med å få medlemmene til å binde seg til å støtte streiken med kr. 50,- pr. uke.
EL & IT Forbundets streikestøttekonto er: 9001.07.15856

Heismontørene har vært i arbeidskamp siden 24. august i år. Kravet som NHO ikke kan akseptere er: "Partene er enige om at norske lønns- og arbeidsvilkår skal legges til grunn for arbeid i Norge."

NHO bifaller dermed sosial dumping. Konsekvensene er grov utnytting og underbetaling av utenlandske arbeidstakere i Norge. Samtidig vil den konkurranse på lønn og arbeidsvilkår som NHO nå legger opp til, undergrave de landsomfattende tariffavtalene våre – selve ”limet” som holder oss solidarisk sammen. Heismontørene kjemper derfor vår alles meget prinsipielt viktige kamp. Vi må sørge for at NHO lider nederlag.

EL & IT Forbundet tok ut 90 heismontører i streik. Arbeidsgiverne svarte med å utvide kon­flikten ved å utestenge over 300. Heismontørene har fått massiv sympati i form av støtte­uttalelser fra klubber og fagforeninger over det ganske land.
Landsstyret i EL & IT Forbundet har nå oppfordret til kronerulling. Vi videreformidler derfor vedlagte følgebrev og innsamlingslister til bruk i fagforeninger og klubber på de enkelte arbeidsplasser. (ligger ikke vedlagt her, kontakt LO - red. anm.)

ØKONOMISK STØTTE NÅ
Fram til nå har forbundets streikestøtte og heismontørenes egne fonds dekket utgiftene. I den senere tid har bevilgningene begynt å komme fra fagforeninger/organisasjonsledd lokalt.
For å holde streiken gående i Trøndelag, må Heismontørenes Fagforening ut med anslagsvis kr. 30.000,- pr. uke av egne midler.

Fagbevegelsen lokalt bør sette seg som mål å samle inn et tilsvarende beløp pr. uke.

Vi oppfordrer derfor fagforeninger og klubber til å binde seg til ukentlige beløp fra be­gynnelsen av januar 2005. Videre at tillitsvalgte i fagforeningene og klubbene ar­b­eider aktivt med å få medlemmene til å binde seg til å støtte streiken med kr. 50,- pr. uke.
Vi tror at det skal være fullt mulig å skaffe midlene, slik at arbeidskampen kan fortsette til vi har vunnet! Ha ei riktig God Jul og et kampvillig nytt år.

Kameratslig hilsen

John-P. Denstad

Sekretær LO i Trondheim

Tlf. 995 14 216
PS: Send oss gjerne en e-post om bevilgninger som gjøres og status i innsamlingsarbeidet.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering