Tekna arrangerer kurs i astrologi

At Tekna er en fagforening som historisk sett har hatt lite perspektiv utover teknologi og marked kan så være, men at de innlater seg på aktiviteter som så direkte undergraver vitenskapens posisjon i samfunnet er mildt sagt sjokkerende.

En diskusjon på NTNUs interne nettsider gjorde meg oppmerksom på denne graverende saken. Jeg vil la utdrag fra Teknas hjemmesider og sitater fra den inviterte foredragsholderen tale for seg selv.

Utdraget under er hentet fra teknas hjemmesider.

--------------------------------------
Lederforum: Astrologi og lederskap

17.01.2005 kl 17:00 - 17.01.2005 kl 19:00
Oslo

Astrologi og lederskap

Astrologi har til alle tider og i de fleste kulturer bistått ledere i
deres strategiske valg. Ved hjelp av astrologi kan vi finne svar på
mange strategiske spørsmål, som for eksempel hvordan bedriften vil
utvikle seg fremover i tid. I dette foredraget skal vi vise hvordan
astrologi kan bidra til bedre ledelse og strategisk forståelse.
Gisle R. Henden, underviser i strategisk ledelse ved BI og driver eget
konsulentselskap.

Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt. 17, Oslo
17. januar 2005, Kl. 1700-1900

Ingen påmelding, ingen avgift.
-------------------------------------
Møtet er arrangert av Tekna, Oslo avdeling, Faggruppen for etikk og lederskap

Se Teknas hjemmesider.

Teknas foredragsholder Gisle Henden sier:

"Med astrologiske analyser finner vi svar på:

- Hva bedriftens genetiske strategi bør være
- Hvordan bedriften vil utvikle seg i tid og rom
- Definering av mulighetsområder og utfordringer
- Riktig timing av viktige valg
- Optimal teambygging
- Personal og ansettelsesproblematikk
- Hvor og med hvem vi bør samarbeide"

Se Astrologi.no

Bruk av astrologi i forbindelse med ansettelser er også i strid med det internasjonale arbeiderforbundet, ILOs etiske regelsett - "protection of workers data" - seksjon 6.11:

"no test is to " be conducted against the worker's will . ..... "

"that these tests have to be validated..." - og ... " In this
regard, the use of astrology, graphology and the like should be
precluded. "

Fra ILOs hjemmesider.

Flere av debattantene i diskusjonen omkring denne saken mottok følgende standardiserte svar fra Tekna i Oslo:

-------------------------------
Astrologi og lederskap. Møte i Lederforum 17.01.05 kl 1700

Noen medlemmer har meldt sin forargelse over ordvalg i introduksjonen av G.
R. Hendens foredrag i Lederforum- Faggruppe for etikk og lederskap i Oslo
avdeling.

At astrologi kan bidra til bedre ledelse og strategisk forståelse er mildt
sagt en utfordring, en overdrivelse, et morsomt innslag, endog tull etc.
Dette tror jeg mange vil ha en mening om.

Faggruppen ønsker å ta imot en interessant foreleser som selv skal få
forfekte sine synspunkter og ideer. Spørsmål og svar vil det sikkert bli
anledning til i angitte møte!

Velkommen skal du være.

Med vennlig hilsen

Thorleif Tunstad

Sekretær Tekna Oslo avdeling
----------------------------------------------

En slik lemfeldig holdning til noe som utgjør en av de store utfordringene vitenskapen i dag har, å komme opp med formidling som kan konkurrere med de "enkle" løsningene fra mange "alternative" miljøer, er sjokkerende fra en tillitsvalgt i en fagforening som kaller seg "teknisk-naturvitenskapelig".

Videre strider dette også mot Teknas vedtekter; § 2.3 sier at Tekna skal

"Virke for profesjonens faglige autoritet, anseelse og innflytelse i samfunnet..."

§ 2.4 sier videre at Tekna skal:
"Fremme teknisk-naturvitenskapelig forskning, og videreføre resultatene ved åpen utveksling av kunnskaper og erfaringer om teknisk-naturvitenskapelige og teknisk-økonomiske spørsmål."

Teknas vedtekter

Det bør være liten tvil om at Tekna har arrangerer et møte som både undergraver naturvitenskapens "faglige autoritet, anseelse og innflytelse i samfunnet" og også undergraver teknisk-naturvitenskapelig forskning.

Her bør noen i Tekna ta tak i dette, og foreta en oppvask. Astrologi er ikke noe uskyldig som man kan more seg med på lederseminar mellom kanapéer og champagnebrus, det er uvitenskapelig vissvass basert på gammel overtro som desverre blir tatt alvorlig av alt for mange mennesker i dagens samfunn. De fleste av disse vet at det ikke er Tor med hammeren som står bak lyn og torden, men de innbiller seg likevel at stjerner som befinner seg milliarder av lysår unna har en direkte påvirkning på hvordan framtiden deres vil arte seg her på jorden.

Bak disse ville tankene ligger ofte også halvvitenskapelige teorier om "gravitasjonsbølger" o.l. som mennesker uten vitenskapelig bakgrunn ofte tar for god fisk. Det er ingen tvil om at den inviterte astrologen kommer til å bruke denne invitasjonen for hva den er verdt til å legitimere sin egen virksomhet.

En forkortet versjon av denne kommentaren er publisert i Teknisk Ukeblad 5/2005 under tittelen "Teknas episykler"
http://www.tu.no/multimedia/archive/00021/Teknisk_Ukeblad_0505_21041a.pd...

Kommentar på forskning.no
http://www.forskning.no/Artikler/2005/januar/1106229854.47

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering