Dehumaniseringen av "de andre"

Den store nyhetssaken i dag er at Maria Amelie, som kjent ble pågrepet av politiet i natt etter et foredrag på Nansenskolen på Lillehammer og kjørt rett til mottaket på Gardermoen.

Amelies samboer Eivind Trædal er naturlig nok opprørt og skriver i en kommentar om pågripelsen: "Som en forbryter var hun satt i lenker av ikke mindre enn åtte politimenn, for åpen gate i Lillehammer. Tre timer etter å ha fått avslag på asylsøknaden sin, stadig uten begrunnelse. Hun ble straks kjørt mot Gardermoen, der ventemottaket ligger helt ved enden av rullebanen. Nacht undt nebel."

Men skal vi ikke ha likhet for loven spør enkelte - selvsagt skal vi det, men da helst på den måten at vi behandler alle våre medmennesker på en slik måte at vi kan se oss selv i speilet etterpå uten å slå ned blikket.

Det har de siste tiårene blitt kjørt en stadig tøffere kampanje mot innvandrere og asylsøkere. Disse menneskene har opp gjennom årene fått skylda for alt fra kriminalitet, høye strømpriser og boligpriser, arbeidsledighet (de tar jobbene våre), snylting (de jobber ikke) - lista er lang som dagen, og bak den ligger den infernalske gruppetenkingen - vi deler mennesker inn i kategorier, gjerne to enkle kategorier hvor vi kan definere et "oss" og et "dem".

Dersom man skal kunne behandle mennesker på den måten vi i økende grad behandler asylsøkere på her i Norge, er man avhengige av en viss grad av dehumanisering for å få det til. Vi må se på dem som forbrytere, skadedyr, onde, farlige, en trussel - ikke som helt vanlige mennesker med håp, drømmer, problemer, sorg - akkurat som oss. En slik demonisering har vi sett mange grove og brutale konsekvenser av opp gjennom tiden. Så godt som alle overgrep mot folkegrupper, folkemord etc. har blitt foranlediget av kampanjer som har definert et tydelig "oss" og "dem", hvor "de" har blitt stemplet som "onde" på ulike vis. Vi har ikke kommet dit i Norge, men vi har gått ubehagelige steg på veien.

Det er f.eks. en stygg ironi at de som forbanner ekstremistiske ideologer i Midt-Østen i sterkeste ordelag er de som på dette området har en tenkning som ligner mest på dem. I de siste årene har vi nemlig sett hvordan særlig muslimer fordømmes som gruppe i svært hatske ordelag i mange land i Vesten. Heldigvis viser SSBs statistikk at et flertall av nordmenn ikke har et så negativt syn på innvandring som en kan få inntrykk av av å lese nettavisenes kommentarfelt og lignende kilder.

For oss mange som ikke ønsker en slik inndeling, men heller ser at alle mennesker forbrødres (eller forsøstres?) i et "oss", er det ekstremt viktig å motarbeide denne dehumaniseringen. Det at Marie Amelie har valgt å stå fram på den måten hun har gjort og vist at papirløse flyktninger i Norge er mennesker de også, har vært et viktig bidrag i denne kampen, på samme måte som de sultestreikende afghanske flyktningene var for noen år siden.

Det viser seg nemlig at når folk får se menneskene bak statistikken så øker plutselig forståelsen dramatisk for den situasjonen menneskene har kommet i. (Et annet ikke-relatert eksempel som gir en dokumentasjon på dette er at selv om et flertall av befolkningen ønsker strengere straffer for en del typer kriminalitet, dømmer de samme personene når de faktisk havner i en juryesituasjon i straffesaker statistisk sett mildere enn det en fagdommer ville gjort og det “folkemeningen” ellers tilsier.)

Fremskrittspartiet har ledet an i denne dehumaniseringskampanjen ved å fordømme innvandrere som gruppe (i senere år i stadig økende grad muslimer), selv om mange andre grupper også har blitt utsatt for karakteristikker fra Frp opp gjennom årene (alenemødre, nordlendinger, samer etc.). Det står i en slik åpenbar motsetning med Frps egenerklæring om å være et individualistisk parti at det hadde vært morsomt dersom det ikke fikk så tragiske konsekvenser. Vel så alvorlig er det derimot at Arbeiderpartiet følger på, i noe jeg tidligere har påpekt er en misforstått strategi om å “demme opp” for Frp.

Dersom du ønsker å bli kjent med i det minste et menneske i statistikken, kan du lese Marie Amelies bok, eller høre den i NRKs programserie “verdt å lese” hvor den nå går som føljetong.

Vil du gjøre noe, så finn ut om det er noen aksjoner, demonstrasjoner eller lignende der du bor. Hvis ikke, går det jo buss og tog her i landet, eller du kan sette i gang en sjøl.

Dette er jo bare tull.
Norge kan ikke redde verden, og vi kan ikke ta imot alle flyktninger og asylsøkere som ønsker å komme inn i landet. En plass må grensen gå.
Det å være papirløs er ulovlig, domt at det skal gå utover barna som forldre tar med seg inn i landet. Men verden er ikke rettferdig, og det er ikke vits å late som!
Det bør ikke være så enkelt at foreldre kan ta med sine mindreårige barn til norge, og la dem vkse opp her for så at de skal stille seg i køen der vi deler ut statsborgerskap til alle og enhver.

Vi er nødt å sette oss selv først, og gjøre norge til et bedre land for alle som bor her, inkludert innvandrere. Og da må vi slutte å ta imot alle, og være litt egoistiske.
Fakta er at når forskjellige kulturer møtes vil de krasje på enkelte områder, noen mer enn andre. Og det finnes ikke ett land i verden som har lykktes med å intigrere muslimer f. eks, det fører med seg store problemer for samfunnet. Både Svergie, Danmark, Frankrike, England sliter med dette. Se f.eks både i danmark og svergie med tegningene av muhammed, det var for og vise befolkningen at ytringsfriheten er truet, og neimen om de fikk rett. Nå er jo riktignok de som truer med døden pga en tegning av muhammed ekstreme, og har holdninger som vi ikke kan akseptere i norden, men skremmende er det allikevel.
Eneste løsningen er at vi setter foten ned, og viser hva vi står for og hva som forventes når du kommer til norge! For vi bør ha rett til å sette krav.
Nordmenn er alltfor opptatt av å alltid være snill å grei, men vi må ta tak i problemet før det blir for stort.

Jeg synes heller ikke det er noe galt i å gi skylden til de som har den.
Innvandrere står bak mye kriminalitet i norge, det trenger man ikke å skyve under teppet.
Å late som at de blir urettferdig behandlet og at vi ikke skal få lov å legge fakta på boret før noen andre er ute med pekefingen og kaller folk for rasister er bullshit.
Frp for alle penga sier jeg, håper de klarer å få litt orden i et samfunn som er påvei utenfor bakken.

Anonym: Du beviser til det fulle flere av poengene mine. "Jeg synes heller ikke det er noe galt i å gi skylden til de som har den." - Det er enkeltpersoner som f.eks. begår kriminelle handlinger. Disse enkeltpersonene tilhører masse "grupper" (bl.a. er ungdom overrepresentert, menn er overrepresentert, folk med lav sosial og økonomisk status er overrepresentert, folk i byer er overrepresenterte osv), likevel blir en "gruppe" utpekt som "synderen" - innvandrere.

Jeg trodde denne gruppetenkningen var noe som vi tok avstand fra med våre vestlige verdier, men her er det tydeligvis litt plukk og miks.

Folk tenker ikke med hodet og de evner ikke å begrunne påstandene sine. Kan du peke på mange konkrete målbare sosiale indikatorer som peker på et samfunn "påvei utfor bakken"? (Eks. levealder, spedbarnsdødlighet, arbeidsledighet osv osv) Og kan du sansynliggjøre at det er "innvandring" som har skyld i det?

Jeg tror ikke du er rasist, Anonym - du har bare ikke så god kunnskap om det du prater om, og lar deg litt for lett påvirke av politisk demagoger. Men det er i og for seg ille nok.

Det som nå foregår i Europa, er innledningsfasen av verdenshistoriens største folkevandring. Ha det perspektivet klart. I et slikt perspektiv blir Europas innfødte Europas urbefolkning. Slik samer er Finnmarks urbefolkning, og slik indianere er USA's urbefolkning.

Og nettopp partiet Rødt har ikke bare aktivt drevet igjennom denne folkevandringen, de har aktivt deltatt i demoniseringen av Europas urbefolkning, altså de "de andre". Europas urbefolkning er blitt stemplet som rasister, fremmedfryktere, høyreekstremister, nazister, reaksjonære, mørkemenn og all verdens liknende demoniserinende stempler, om de har vågd å stå opp og motsatt seg å få verdenshistoriens største folkevandring i fleisen.

Jeg er helt enig med Ronny i at "dehumaniseringen av de andre" alltid er innledningsfasen til nye overgrep og folkemord. Men denne dehumaniseringen av "de andre", har særlig venstresiden i Norge stått for de siste 50 årene; dehumaniseringen av innfødte urbefolkningsnordmenn som feks Arne Myrdal, Vidar Kleppe, Sigurd Skirbekk, Steinar Lem osv osv...fordi disse kun har ønsket å beholde sitt land og sin kultur og sine liv slik de alltid har levd gjennom generasjoner.

Slik indianerne ble demonisert, slik det mindretall samer som nektet å la seg fornorske også ble demonisert. Slik kulakene, Øst-europas urbefolkning, ble demonisert, dehumanisert og massemyrdet da disse kulakene ville leve slik de alltid hadde levd, men da kommunistene plutselig ville endre på alt. Hvorfor kan ikke "de andre" få leve videre og dyrke sin jord, sin kultur, sin levemåte etter en kommunistisk revolusjon, men skal på autoritært vis demoniseres som kulaker og rasister og tvangskollektiviseres.

Nå skal et forsåvidt sympatisk menneske som Maria Amalie (en moderne folkevandrer) brukes som en rambukk for å demonisere de innfødte som vil forsvare borgen sin; altså sitt eget land, sin egen odel, sin egen levemåte, sin egen kultur og sin egen frihet. Disse innfødte skal demoniseres og dehumaniseres, fraplyndres alt, også sitt gode navn og rykte, slik at de i neste omgang kan massemyrdes, helst stemplet som rasister og umennesker. Samme oppskrift som mot indianerne, mot kulakene og alle andre som ville leve slik de alltid hadde gjort da alt skulle endres radikalt. Også dere kommunister bærer et voldsomt historisk ansvar for dehumaniseringen av "de andre", med stempler som kulaker og rasister på "de andre".

Nei, det Europa som nå rammes av en katastrofal økonomisk og mdemografisk nedgang, masseinnvandring, islamisering, ja verdenshistoriens største folkevandring, er nå virkelig ille ute og kjøre.
Jeg tror den eneste løsningen nå for å unngå kommende Holocaust den ene eller andre veien, er et kompromiss; De innfødte nordmenn og innfødte europeere som vil beholde det gamle Europa, får melde seg inn i urbefolkningsmanntall, og gies da de samme urbefolkningsrettigheter i hele Norge og hele Europa, som samene nå har fått i Finnmark, de samme rettigheter som urbefolkningene i USA, Canada, Australia har fått.

Deretter kan dere andre som radikalt vil endre på alt, kjøre på med fri innvandring til Europa, der alle som ikke melder seg inn i urbefolkningsmanntallet danner en ny global befolkningsmajoritet sammen med folkevandrerne, og der Europas innfødte urbefolkning får erstattet alle tap de har lidd, og garantert autonomi for å leve videre slik de alltid har gjort i Europa. Hvert fylke i Norge må derfor få sine lokale "sameting" for den norsk-etniske urbefolkning, slik samene nå har i Finnmark.

En slik etnifisering og sikring av den innfødte europeiske befolkningens borgerrettigheter og urbefolkningsrettigheter er den eneste løsningen jeg ser på framtidig konflikt, dehumanisering, demonisering av hverandre, med påfølgende borgerkriger, revolusjoner og nye Holocaust i Europa.

Jarle Berg:
1. Hele den vaklende tankerekka di faller fullstendig i fisk, all den tid "Europas urbefolkning" slett ikke deler dine holdninger og derfor ikke lar seg putte inn i din boks.

2. Forøvrig mangler jo dine påstander om masseinnvandring fullstendig vitenskapelig hold.

3. Du ser ikke ut til å ha skjønt noe av hovedpoenget med at man IKKE skal bedømme mennesker som grupper slik du gjør, men som mennesker. Dersom noen er et trussel mot "vestlige verdier" slik jeg ønsker å vedkjenne meg dem er det slike som deg. Du er et fint speilbilde til gale mullaer i midtøsten. Heldigivs er de fleste - både nordmenn og innvandrere helt vanlige og fornuftige mennesker som ikke deler verken ditt eller mullaenes menneskesyn.

1. Flertallet av samene lot seg faktisk gladelig fornorske, flertallet av indianerne flyttet gladelig til feks Chicago og forsvant inn i den amerikanske smeltedigelen. At et flertall samer lot seg fornorske, fører ikke til at de få samer som ble tilbake (cirka 20.000 i dag) IKKE er en samisk urbefolkning i Norge. At flertallet av innfødte europeerne neppe noensinne vil definere seg selv som Europas urbefolkning, er helt sikkert korrekt. Men det fratar ikke oss som ønsker denne retten til å definere oss som Europas urbefolkning, og få våre rettigheter som sådanne i fremtiden når et slikt krav uungåelig vil oppstå.

2. Europa er rammet av folkevandring og globalisering, såvidt meg bekjent er det nå noe som alle er enige om tverrpolitisk. Selv venstresidens ideologer skriver nå lange kronikker om vår tids folkevandringer, googler du folkevandring+europa så finner man den ene kronikken etter den andre skrevet av dine venner på venstresiden som bejubler utviklingen, trodde ikke at dere i partiet Rødt var de siste igjen som benektet at dagens maseinnvandring innover Europa er en folkevandring av historiske dimensjoner. Og alle folkevandringer skaper som kjent nye folkegrupper og nye folkevandringer, og det vil selvsagt også dagens gjøre. Dagens demoniserte "de andre, dvs "høyreekstremistene", er etter all sannsynlighet morgendagens europeiske urbefolkningsminoriteter.

3. Forstår ikke hva som er galt med mitt menneskesyn, eller hvorfor jeg skal bli slått i hardtkorn med islamister. Når det eneste jeg skriver om er ønsket om å bli slått i hardkorn med samer og indianere og liknende innfødte folkegrupper som tidligere er blitt rammet av de samme folkevandringer som dagens innfødte nordmenn og europeere. Norsk asylpolitikk som din artikkel opprinnelig handlet om, har skapt en ny globalisering og en folkevandring til Norge. Og da må dere som står bak denne folkevandringen akseptere nye urbefolkninger, folkegrupper og minoriteter. Og ikke prøve å demonisere "disse andre", slik du nå prøvde deg på ovenfor meg, den kommende urbefolkningsaktivisten. Vi er alle frie mennesker; samer, lesber, indianere, homser, kulaker, urnorske, ursvenske (feks SD'ere) kommunister, muslimer, og vi skal alle ha retten til å definere oss selv og annerkjennes som sådanne, DET er de sanne europeiske og vestlige verdier, herfra og til Akropolis!

Konklusjon: Skal all verdens Maria Amelier kunne folkevandre inn i Norge på eget forgodtbefinnende, må alle etniske nordmenn som ønsker også sikres de samme urbefolkningsretigheter i hele Norge som samene nå har i Finnmark.

Jarle: Du bør oppdatere kunnskapene dine. Flertallet av indianere, aborginere etc døde ut. De ble invadert av ulike europeiske stater som førte en bevisst imperialistisk utryddelsespolitikk. Det er en situasjon som er så milevidt ulik den Europa nå står overfor at dine forsøk på å lage sammenligninger hadde vært latterlige hadde det ikke vært for den konspirative undertonen og de mørke kreftene den bærer med seg. Du har ikke støtte for det du sier i NOEN seriøs forskning. (Send meg gjerne lenke/referanse til en fagfellevurdert artikkel som du mener støtter opp om det du sier dersom du mener jeg tar feil.)

Selvfølgelig har jeg ikke støtte for mine påstander i noen seriøs forskning. Fordi det ennå ikke finnes noen akademisk disiplin som bedriver komparative studier og forskning på europeere som urbefolkning i Europa. På samme måte som det ikke fantes akademiske miljøer for samiske studier, kjønnsforskning, homofili, kriminologi, afroamerikanske studier, studier på multikulturalitet osv osv... for 50 år siden, altså før sekstiåtterne bygget opp slike akademiske fagfelt fra scratch.
Først må nok Europas urbefolkning etnisk organiseres, så må disse innfødte i verste fall kjempe fram sine borgerrettigheter og urbefolkningsrettigheter i kamp mot rasistiske kommunister.
Og først når denne innfødte frihetskampen er vunnet i Europa, vil det vokse fram mange tunge akademiske miljøer og disipliner som forsker på slike problemstillinger, og selvfølgelig vil være grundig fagfellevurderte.

Jeg forstår ikke hvorfor min spådom/mitt ønske om nye urbefolkninger i Norge og Europa skal demoniseres av deg som en "mørk kraft" og "ha konspirative undertoner". Er ikke du nå i full gang med å dehumanisere "oss andre", noe du nettopp advarte mot i denne artikkelen din?
En framtidig etnifisering også av Europas innfødte befolkning (feks at 1 million tradisjonalistiske etniske nordmenn meldes inn i et nytt urbefolkningsmanntall), vil jo bare bidra eksplosivt til mer mangfold og multikulturalitet, nettopp det dere kommunister elsker så lenge slik etnifisering finner sted blant ikke-vestlige folkegrupper og gamle minoriteter som samer, sigøynere og kvener.
Så om partiet Rødt skulle gå imot organisering av nye urbefolkningsminoriteter i Norge i fremtiden, ville det egentlig vært en stor selvmotsigelse i henhold til dagens partiprogram, som er Norges desidert mest minoritets og urbefolkningsvennlige.

Jarle: Det er meningene dine jeg kritiserer, og jeg tror ikke de har noen sammenheng med hvilken gruppe du tilhører - jeg skrev jo nettopp at det overveldende flertallet av de du kaller "europas urbefolkning" slett ikke deler hodningene dine.

I tillegg til å sette deg inn i gjeldende kunnskap om historie (som du har dokumentert at du mangler), og om befolkningsutvikling (ditto), vil jeg også be deg sette deg inn i hvilke krav som stilles iht. å definere noen inn i begrepet "urbefolkning" (f.eks. ILO-konvensjonen du vet).

Det du skriver henger rett og slett bare ikke på greip, og det er vanskelig å lese det inn i en annen kontekst enn en angstbitersk frykt for andre mennesker som flykter hit - nettopp den frykten vi må bekjempe.

Man trenger ikke noe majoritetsoppslutning for å få lov til å danne en minoritet. Om 75% av alle etniske nordmenn ikke støtter tiltaket, så har likevel vi resterende 25% rett på annerkjennelse som minoritet og folkegruppe om vi velger å definere oss slik en gang i fremtiden. Tror du bør slå litt opp på den leksikale definisjonen av "folkegruppe", så ser du hvor lett det er folkerettlig å danne en. Og enhver politisk kritikk av en selverklært folkegruppes eksistens, er en avhumanisering og demonisering av "disse andre".

"Gjeldende kunnskap om historie", hva er nå det? All historie er politisk konstruert og politisk definert av Makta, jeg trodde du som kommunist var innforstått med det!? Og i multikulturelle samfunn eksisterer det hele tiden mange parallelle historiefortellinger, det er kun i Sovjetunionen og slike steder det fantes "En Autorisert Historie".
Når det gjelder demografi, er vi sikkert uenige, men det er greit. Mitt perspektiv er at det tok indianerne over 300 år å bli minoritet i Nord-Amerika etter Colombus ankomst, mens vi er nå kun 50 år inn i tilsvarende folkevandring mot Europa.
Og jeg er meget klar over hvilke krav som settes til urbefolkningsstatus. Men det vil ta en evighet å debattere det her, men kan vise til en tidligere nettdebatt hvor jeg imøtegår tilsvarende argumentasjon mot mitt ståsted ganske grundig: http://vgd.no/index.php/samfunn/innvandring-rasisme-og-flerkultur/tema/1...

Det siste avsnittet ditt forstår jeg ikke helt. Hva er angstbittersk med mitt ønske om en tilsvarende etnifisering av innfødte nordmenn og europeere, som den etnifisering feks partiet Rødt bejubler og på det sterkeste oppmoder til blant dagens politisk definerte minoritetsbefolkninger i Norge og Europa? Det er vel ingen i Norge og Europa som i dag er mer aktive i å bygge opp sterke etniske minoriteter enn nettopp dere røde aktivister, da vil jeg si det er DERE som er angstbitterske og fulle av oikofobi om dere i fremtiden skulle kjempe imot den innfødte europeiske befolkningens rett til tilsvarende etnifisering og etnisk organisering.

Konklusjon: Norge ville utvilsomt blitt et mye mer liberalt, fordomsfritt, multikulturelt, mangfoldig, tolerant, inkluderende, angstbitterskfritt, kreativt land - og et langt mindre dehumaniserende, rasistisk, xenofobisk, oikofobisk, islamofobisk, kristofobisk land - om vi i dagens folkevandringstid fikk en norsk-etnisk urbefolkningsminoritet på feks 1 million medlemmer, i tillegg til den lille norsk-samiske urbefolkningsminoriteten på 20.000 medlemmer.
Dessuten ville en slik etnifisering bety slutten på meningsløs klassekamp og klassehat, for i etnifiserte, multikulturelle samfunn eksisterer knapt sådant.

Du har ikke satt deg inn i hvilke kriterier som skal til for å kunne kalles en "urbefolkning", Jarle. For meg ser det ut som du har sittet og spikket fliser så lenge at du har spikket deg en kjepphest - en fiks ide, som du drar fram i alle relevante og irrelevante sammenhenger. Å bli en slik kjepphestrytter er en svært effektiv måte å sørge for at ingen gidder å høre på hva du har å si, så fortsett gjerne for meg, men urbefolkninger er altså ikke noe som kan konstrueres med bakgrunn i meningsfellesskap i innvandringsspørsmål...

Dermed blir hele problemstillingen din irrelevant. At den bygger på feilaktig faktagrunnlag hjelper selvsagt heller ikke. Du kan gjenta de samme tiradene gang på gang i kommentarfeltet her, jarle, men all den tid du ikke makter å dokumentere noe som helst av det du sier blir debatten rimelig meingsløs...

Jeg er faktisk enig med deg i det du skriver i ditt siste innlegg: Alt jeg skriver er flisespikkeri og kverulanteri. På det nåværende tidspunkt. Også sosialismen, fagbevegelsen, hele arbeiderbevegelsen, startet også opp som flisespikkeri og kverulanteri i lunsjpausene blant utslitte industriarbeidere for snart 200 år siden.
Men kverulanteri jo lov innpå her, du inviterer til slikt med de åpningsinnleggene du skriver her, og dette med urnorsk organisering går i høyester grad på respekten for "de andre", for ikke å dehumanisere og demonisere de som har en annen kultur, historieoppfatning, livssyn og etterhvert også vil få en annen etnisitet.
Mitt poeng er at om noen i framtiden organiserer nye bevegelser eller folkegrupper i Europa, står det oss helt fritt å gjøre dette; trosfriheten, tankefriheten, organisasjonsfriheten, friheten til å definere seg selv, er også menneskerettigheter.
I det øyeblikk de første etnisk organiserte nordmenn danner nye lokalfolkegrupper, fylkesfolkesgrupper, holder møter og fester, sender inn søknader og høringssvar til departmentene og annen offentlighet slik norsk-pakistanere, samer, norsk-somaliere, kvener, skogfinner, homser, romafolk, lesber allerede gjør i dag, så vil også disse nye selverklærte urbefolkningsminoritetene i Norge være like mye juridiske folkegrupper og minoriteter etter norsk og internasjonal lov og rett som alle de 200 andre organiserte folkegruppene i dagens globaliserte og multietnifiserte Norge.
Men så lenge ingen etniske nordmenn etnifiserer seg og organiserer seg, har du jo helt rett; alt jeg skriver er flisespikkeri og toskeskap egentlig.
Men hvorfor skal egentlig du og jeg på død og liv presses inn i den samme trange folkegruppen i fremtidens mangfoldige Norge, og når vi allerede i dag har over 200 ulike folkegrupper å velge mellom? Noen etniske valgmuligheter også for oss innfødte, ville absolutt vært betimelig, og ganske rettferdig og forsonende i grunn: Kanskje er ikke Siv Jensen eller Jimmie Åkesson de svina dere kommunister har dehumanisert dem til å være, kanskje tilhører "disse andre" bare en helt annen urnorsk/ursvensk kultur og etnisitet enn dere globalnorske kommunister?

Setter sluttstrek for akkurat denne debatten nå, så du kan få sluttordet om du gidder :-)

Urbefolkning dannes ikke på bakgrunn av meningsfellesskap. Det dannes heller ikke av den økonomisk-politisk styrende majoritetsbefolkningen.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering