Fortsett kampen mot sosial dumping

Videreformidler denne uttalelsen fra LO i Trondheim som ble sendt ut i forkant av Trondheimskonferansen 2005.

Heismontørene har vært ute i en 5 måneders arbeidskamp for prinsippet om norsk lønn og arbeidsvilkår for arbeid i Norge. De har kjempet hele fagbevegelsens kamp for eksistensen av de landsomfattende kollektive tariffavtalene. Denne kampen fortsetter.

24. januar 2005 varslet statsråd Høybråten at regjeringa vil gripe inn i heiskonflikten med tvungen voldgift. Regjeringas begrunnelse om sikkerhetsrisiko holder ikke faglig sett, ifølge EL & IT Forbundet. Regjeringa gjør et politisk inngrep til fordel for NHO for sosial dumping. Dette er også et klart brudd på ILOs konvensjon om streikeretten.

Fagbevegelsen kan ikke sitte rolig å se på at lønns- og arbeidsforhold i dette landet blir undergravd. Vi vil derfor ta initiativ til og støtte kampanjer for en ny kurs mot den sittende høyredominerte regjeringa fram til Stortingsvalget 2005.

Hovedoppgjøret i 2006 må bli et oppgjør hvor fagbevegelsen fremmer kampen mot sosial dumping på bred front innen mange tariffområder.
Følgende krav er viktige:
- Partene må prinsipielt ta avstand fra sosial dumping og erklære at allmenngjøring av
tariffavtalen er et egnet virkemiddel mot dette.(Heismontørenes sentrale krav)
- Forhandlingsrett for de tillitsvalgte ved innleie og bortsetting av arbeid.
- Innsyn for de tillitsvalgte om lønns og arbeidsvilkår ved innleie og underentrepriser.
- Heving av minstelønninger er et viktig krav i forbindelse med allmenngjøring, siden det gjerne er
minstelønna som blir allmenngjort

Se forøvrig http://heis.no/ for info om heismontørstreiken.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering