Bondevik mot fredsprisvinnerne

Den colombianske studentunionen ACEU har i år blitt tildelt studentenes fredspris. De jobber blant annet for et fritt akademia under svært vanskelige forhold. Forhold den norske regjeringen ikke akkurat jobber for å bedre. Den norske regjeringen har stilt krav om at Colombia skal liberalisere sin utdanning.

Hva ACEU kjemper mot i Colombia
ACEU er den største studentorganisasjonen i Colombia. De jobber for studentenes rettigheter, demokrati på universitetene og rett til utdanning, men har også engasjert seg i mer generelle samfunnsspørsmål. Blant sakene de har jobbet for er at hoveddelen utdanning skal bli gitt av offentlige universiteter og fullfinansiert av staten. [1]

Den generelle politikken i det nyliberale Colombia reflekteres også i universitetspolitikken. Fra starten av 90-tallet har det vært en enorm privatisering av studieplassene, og i dag er kun 25 % av studentene på offentlige universiteter. Til sammenligning er i Europa er 90 % av studentene på offentlige universitet, og det latinamerikanske gjennomsnittet er 60 %, så også her kommer Colombia dårlig ut. Finansieringen er på 900 $ per student, mens det latinamerikanske gjennomsnittet er 3000 $. Regjeringen i Colombia har videre innført stykkprisfinansiering, noe som har ført til en ytterligere forverring av økonomien til de offentlige universitetene.

Colombias høyreorienterte president Alvaro Uribe har med støtte fra USA satt hardt mot hardt i gjennomføringen av sin politikk. I følge Diego Martinez fra ACEU har regjeringen tette bånd opp mot de paramilitære styrkene som undertrykker store deler av befolkningen. Paramilitære opererer også på universitetene, og opposisjonelle lever i en stadig frykt for henrettelser og tortur. I løpet av 2003 ble over 100 studenter og universitetsansatte henrettet. [2]

Norges rolle
Norge har dessverre ikke akkurat spilt noen positiv rolle i forhold til Colombia og Uribe.
Gjennom GATS-forhandlingene har Norge stilt krav om liberalisering av utdanningssektoren i Colombia [3]. GATS er tjenesteavtalen innen Verdens handelsorganisasjon (WTO), som har som mål å liberalisere den internasjonale handelen med tjenester. Norge har stilt krav om liberalisering til en rekke u-land, og har blitt betegnet som en pådriver for liberalisering av handel med utdanningstjenester. Bindinger som blir gjort innenfor GATS er så å si irreversible. Dersom utdanningssektoren blir liberalisert gjennom GATS, vil det dermed bli mer eller mindre umulig for en senere regjering å føre en annen politikk. Den norske regjeringen er altså med på å presse igjennom nettopp den politikken som ACEU slåss mot.

Også i Norge har vi sett en utvikling mot et lignende system, om enn ikke like dramatisk som i Colombia. Blant annet inneholdt forslaget fra utdanningsminister Kristin Clemet til ny lov for høyere utdanning ytterligere steg på veien mot en næringslivsstyrt høyere utdanning i
Norge [4].

Det bør settes fokus på disse problemstillingene i forbindelse med utdelingen av studentenes fredspris, og man bør kreve at Norge trekker tilbake sine krav om liberalisering av utdanningssektoren i Colombia.

[1] ACEU - Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios – Et overblikk. Finnes på
http://www.saih.no/cgi-bin/file.cgi?id=1310&action=download

[2] Fra et møte med Diego Martinez fra menneskerettighetskommisjonen til
ACEU i Trondheim 10/11-2003, som referert i artikkelen ”Situasjonen i Colombia” publisert i Friheten 28/11-2003.

[3] Gjennom en UD-lekkasje har journalisten Thomas Vermes fått tilgang på Utenriksdepartementets liste over GATS-krav. Gjengitt i ”Norge vil åpne u-land for skoleeksport”, Nationen, 01. august 2002.

[4] Odelstingsproposisjon 79 (2003-2004) Om lov om universitet og høyskoler. Se
http://odin.dep.no/ufd/norsk/dok/regpubl/otprp/045001-050018/dok-bn.html.
For en utredning over noen av problemene med loven, se for eksempel ”Odelstingsproposisjon 79 – slutten for en demokratisk og gratis høyere utdanning?”, Høgskoleavisa 16/2004, http://www.hist.no/hogskoleavisa/HA.16-2004/REDAKSJON/debattodelsting.ht...

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering