Akademisk kapitalisme

Jeg har lenge jobbet med (eller rettere sagt mot) New Public Management på mange fronter. NTNU/HiST Attac har lenge hatt en gruppe som har jobbet med spørsmål rundt høyere utdanning, og har hatt særlig fokus på nyliberale reformer innen sektoren - deriblant også New Public Management. Etter at jeg i løpet av 00-tallet gikk fra å være student ved et universitet, til å bli ansatt ved en høgskole, har jeg i tillegg jobbet med saken som lokalt tillitsvalgt i NTL.

Etter at jeg nå også har blitt valgt inn i styret i NTLs landsforening for universiteter og høgskoler, er det selvsagt godt å se at det jobbes med saken også andre steder. Noe av det første jeg/vi tenkte på da vi startet arbeidet, var å forsøke å lage en mer helhetlig framstilling og analyse av problemene i sektoren gjennom en artikkelsamling e.l. Etter å ha jobbet med spørsmålet i ulike miljø en stund, fikk vi koblet på forlaget ResPublica, og jeg er nå redaktør for en bokserie/pamflettserie som omhandler utviklingen i sektoren. Med meg har jeg et redaksjonsråd som er rimelig bredt sammensatt fra ulike miljø, men med tyngde nettopp fra NTL og Attac.

Den første utgivelsen er nå klar. Det er boken "Akademisk kapitalisme" av Knut Kjeldstadli - kjent historieprofessor ved UiO. Fra forlagets omtale:

"Universitet og høyskoler verden over har de siste tiår gjennomgått omfattende reformer. De styres i økende grad som kunnskapsbedrifter, og utdanning er blitt en global, kommersiell vekstindustri: Multinasjonale selskaper sponser forskning og får enerett på resultatene. Viktig kunnskap hemmeligholdes av kommersielle hensyn. I Norge tilbyr universiteter gründerkurs og bruker millioner på reklame. Hva skyldes denne utviklingen? I denne boka viser historieprofessor Knut Kjeldstadli med en rekke konkrete internasjonale og norske eksempler hva reformene innebærer, og hva som er drivkreftene bak. Kjeldstadli spør også om hvordan vi bør tenke konstruktivt om vitenskap og høyere utdanning. Mellom den markedsliberale og de verdikonservative idealer om dannelse tar han til orde for en tredje posisjon: et engasjert og forpliktet samfunnsuniversitet, fritt fra statlige og kommersielle føringer. Kjeldstadli leverer en offensiv kritikk av den akademiske kapitalismen, for et universitet som verken er kunnskapsfabrikk eller elfenbenstårn."

Det er for meg åpenbart at det trengs kunnskap og opplysning om utviklingen i sektoren. Alt for mange sitter på sin egen tue og kikker nærsynt på sine egne problemer uten å se sammenhengene med andres problemer på andre områder. Faglig ansatte ser sin demokratiske innflytelse og faglige frihet innskrenkes. Administrativt ansatte møtes av en hverdag med stadig mer rigorøse rapporterings- og dokumentasjonsregimer. Studenter i Norge føler seg kanskje fortsatt trygge, men de burde kikke ut i resten av verden hvor skolepengene økes og tilbudet forringes. Dersom utviklingen fortsetter står det for døren også her. Derfor: Jobber du eller studerer ved en høyere utdanningsinstitusjon, eller har du gjort det/ tenker å gjøre det/ kjenner du noen som gjør det, eller bryr du deg rett og slett bare om framtida for kunnskap, utdanning, vitenskap og dermed samfunnet generelt? Skaff deg kunnskap:

KJØP BOKA TIL KNUT!

Og les den gjerne også!

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering