Det endelige oppgjøret med Normalarbeidsdagen

Høybråten presenterer en helt ny paragraf 10.5 der normalarbeidsdagen utvides til 13 timer.

Av Arne Byrkjeflot
Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov,odelstingsproposisjon 49, lagt fram av Dagfinn Høybråten 26.2.2005.:

§10.4.1: Den allminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager.

§10.5.1: Arbeidsgiver og Arbeidstaker kan skriftlig avtale at den allminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst etår ikke blir lenger enn foreskrevet i §10.4, men slik at den samlede arbeidstiden ikke oversriger 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av 7 dager.

Her kan en altså jobbe 4 dager i uka med 12 timers arbeidsdag 40 uker i året fullt lovlig, uten at en time er overtid. Deretter tar en 4 uker ferie og avspaserer 8 uker uten lønn. Eller sendes hjem til Polen.

§10.5.2
Grensen på 48 timer i løpet av 7 dager kan gjernnomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at ikke arbeidstiden overstiger 60 timer i noen enkelt uke dersom det skriftlig avtales:
a.mellom arbeidsgiver og og arbeidstakers tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale
b. mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i virksomhet der lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted eller avstanden melliom arbeidsstedene gjør en annen organisering av arbeidstiden nødvendig.

Her kan det altså jobbes 5 dager med 12 timers arbeidsdag 5 uker i strekk uten at det jobbes ei time overtid. Det er jo ikke vanskelig å se at andre del her er spesiallaget for bygg og anlegg og for alle anbud på tjenester når arbeidskrafta kommer fra et annet land.

§10.6.5
Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om overtidsarbeid på inntil 400 timer innefor en periode på et år.
§10.6.6
Samlet arbeistid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over 8 uker.
§10.6.10
Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer og overtidstillegg helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt.

Her kan arbeidstida utvides til 5 uker med 78 timer og tre uker fri. Dette kan gjøres uten at et øre utbetales i overtid, det er bare å avtale avspasering av 40% av overtida, f.eks. mens de er hjemme i Polen.

Konklusjon: Normalarbeidsdagen er helt borte. Fagforeningene er satt helt ut på sidelinja. Overtid er i praksis en saga blott. Alt blir normalt. En er tilbake til tida før den første arbeidervernloven i 1892, med 13 timers dag, individuelle arbeidstidsavtaler og lua i handa.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering