Hvordan gjøre læreryrket attraktivt?

Jeg fortsetter livebloggingen fra Nasjonal Opplæringskonferanse 2010. Nå om rekruttering av lærere.

I debatten om norsk skole er det mange som snakker om viktigheten av å gjøre læreryrket mer attraktivt slik at de flinkeste fagfolkene vil begynne å jobbe i skolen. Det kan det jo være noe i. Problemet er bare at "status" behandles som noe som er løsrevet fra konkrete fakta rundt lærernes arbeidssituasjon. Av og til får til og med lærerne skylden for yrkets lave status når de gjør allmennheten oppmerksom på problematiske sider ved lærernes arbeidshverdag.

Det er en forståelse av virkeligheten som er løsrevet fra konkrete fakta, og det gir merkelige utslag. For folk som, som meg, har høyere utdanning i realfag, vil man kunne tjene 100-200.000 mer dersom man heller går ut i privat sektor. Dette gir selvsagt ikke læreryrket status. Likevel er det enkelte som velger å jobbe med opplæring av idealistiske grunner, eller fordi en slik jobb gir større frihet i arbeidssituasjonen og dermed flere muligheter. Dessverre har mange reformer i skolen strammet inn denne friheten, samtidig som lønnsnivået fremdeles ligger langt under det man kan få på andre områder.

Når privat sektor har råd til å utkonkurrere skolen iht. gode lærere, pisser de naturligvis i buksa for å holde seg varme. Det er lærerne som produserer arbeidskrafta i framtida. Det kan naturligvis avhjelpes. Har bedriftene råd til å betale overpris for f.eks. realister, har de også råd til betale mer i skatt, og denne kan naturligvis brukes til å heve lærerlønningene.

Samtidig kan, og bør selvsagt skolen bygge videre på og utvide de fortrinnene den kanskje har hatt. Særlig høyere utdanning har jo en lang tradisjon for faglig frihet, kollegiale organer og internt demokrati. Dette bør forsvares og utbygges, ikke nedbygges slik vi ser i dag. Det bør også forsøkes utbygd i den videregående skolen. Jeg har stor tro på at den som har skoen på osv., og at ansatte på skolen, best kan avgjøre hvordan skolens ressurser kan utnyttes for å best nå de faglige og pedagogiske målene. Elever og studenter må også involveres i et slikt arbeid, og jeg ser ingen grunn til at f.eks. ansatte på de videregående skolene våre ikke skal kunne velge rektor, slik man har lang tradisjon for i høyere utdanning.

Slik kan vi heve statusen til læreryrket. Ikke ved å "øke kravene til lærerstudentene", slik mange snakker om. Det gir jo ikke i seg selv flere søkere. Men heller ved å gjøre yrkeshverdagen mer attraktivt. Blir den det, vil søkningen til studiene øke, og den faglige bakgrunnen til kandidatene blir selvsagt også sterkere.

Se mer fra konferansen her: http://www.kreativetrondelag.no/Nasjonal-opplaringskonferanse/

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering