Teknologisk tullprat og digitalt dill

Det nye lovforslaget om copyright på digitale mediaprodukter vitner om en svært kortsiktig og dårlig oversikt over både teknologi og samfunn. Spesielt ille blir dette i sammenheng med snakket om "kopisperre" og "relevante media". Lovforslaget sier kort forklart at media som er "kopibeskyttet" ikke kan kopieres til "ikke-relevante media".
Kopibeskyttet betyr f.eks. CD-er som er beskyttet mot digital kopiering på PC. Det er altså synonymt med kopibeskyttet mot digital kopiering. Ikke-relevante media er stort sett det meste unntatt en annen CD, f.eks. en mp3-fil, eller endre filer som ikke er knyttet til et bestemt lagringsmedium.

Dette kan teknologisk tolkes på to ulike måter. Enten blir det ulovlig å kopiere slike kopibeskyttede media digitalt, noe som betyr at analog kopiering fortsatt vil være lov. Det vil medføre svært lite kvalitetstap å strekke en ledning fra lydutgangen til CD-spilleren til lydinngangen på datamaskinens lydkort, og ta opp Cd-ens innhold som f.eks. en mp3-fil som enkelt kan kopieres videre.

Den andre tolkningen vil være at all kopiering er forbudt av produkter som ikke er laget for å kunne kopieres digitalt (som er slik jeg må tolke begrepet "teknisk beskyttelsessystem"). Dette er den eneste tolkningen som vil umuliggjøre en lovlig kopiering til f.eks. en mp3-fil eller det stadig mer populære ogg-formatet. Denne tolkningen får den morsomme konsekvensen at en LP, som er et analogt produkt og dermed er sperret fra å la seg kopiere digitalt, ikke lenger kan lovlig kopieres over på en god gammeldags kassett, da denne vanskelig kan ses på som et "relevant" medium for en LP etter de forklaringene som er kommet om dette begrepet fre lovutformerene. Denne tolkningen vil altså frata forbrukerene nesten alle rettigheter til et produkt de har kjøpt og betalt for.

Vi ser altså to mulige tolkninger. Den ene innebærer ingen reell forskjell fra dagens situasjon annet enn kopieringsmetoden. Så kan man spørre seg om nytten av en lov som tillater kopiering på én måte og med et program, og ikke med et annet. Kopiering til et annet format innebærer uansett stort sett et lite kvalitetstap, så dette utgjør heller ingen reell forskjell. Den andre tolkningen raserer forbrukerens rettigheter på en måte de fleste vil finne urimelig. Jeg vil tro domstolene gleder seg til de må sette i gang med denne loven.

Formålet med denne loven er rimelig klar. Storselskapene er redde, med rette, for at deres kontroll over distribusjonen av media skal forsvinne med den nye teknologien. Politikerene er som alltid lydhøre for lobbyen, og støtter dens forsøk på å beholde en foreldet distribusjonsstruktur på tross av at teknologien nå muliggjør mye mer demokratiske og effektive løsninger. Peter Gabriel og Brian Eno har f.eks. startet MUDDA, som er et forsøk på å bruke den nye teknologien til å kvitte seg med plateselskapene som fordyrende mellomledd til beste for både artister og forbrukere. Det ville være en mye mer fremtidsrettet løsning enn å støtte opp om døende distribusjonsmodeller med lover fulle av teknologisk tåkeprat, som videre er fullstendig umulige å håndheve, og som kriminaliserer størsteparten av befolkningen under 30.

Et par utdypende kommentarer:

Problemet er jo ikke CD-platene, men at denne loven kommer til å bli brukt til å kopibeskytte formater som så vil selges digitalt. Da tvinger selskapet oss til å bruke deres copyrightede spiller til å spille av deres kopibeskyttede format med "deres" artister. Erfaringsvis vil det, dersom disse rammevillkårene får ligge, da utvikle seg et privat monopol. (Muligens microsoft med en wma-klon, selv om Apple kanskje leder så langt).

Et annet poeng er det problematiske i å kriminalisere nedlasteren av datafiler på generelt grunnlag. Når man laster ned en fil har man kun kunnskap om filnavn og størrelse, og ingen opplysninger verken om innhold eller om copyrightforhold. For enkelte tilfeller virker det kanskje åpenbart, men stadig mer materiale som IKKE er kopibeskyttet dukker etterhvert opp. Forskjellige Indymedia-senter jorden rundt lager dokumentarfilmer som GNU-lisensieres, og mange artister, både amatører og andre, oppfordrer til fildeling og spredning av deres materiale. For en vanlig fildeler vil det være en umulig oppgave å sjekke dette på bakgrunn av et filnavn/størrelse.

SV-er Audun Herning blogger om bl.a. denne artikkelen på Dagbladets nettsider, påfulgt av en liten debatt.

http://www.dagbladet.no/weblogg/musikk/?show=blogg&id=8002000000023

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering