Stikk hull på boligbobla

Boligbobler, som har vært sentrale elementer i den økonomiske krisa i mange land, har vi opplevd også i Norge. Mange klager over økte priser på mat, eller bensin, men mens vi bruker mye mindre andel av inntekten vår på dette i Norge enn i andre europeiske land forholder det seg omvendt med boliger.

Et gjennomsnittshushold bruker 31,2 % av inntektene på bolig. Snittet i EU er 27,8, og i Sverige 26,8. Samtidig har Norge et av de mest liberale boligmarkedene, noe som neppe er tilfeldig. Når folk sine husværer blir spekulasjonsobjekter er det sjelden til fordel for folk flest.

Vi har altså et stort behov for å gjenreise den sosiale boligbyggingen i Norge, f.eks. med flere prisregulerte leieboliger og andre boligprosjekter som ikke er overlatt markedet, som f.eks. på Svartlamon i Trondheim.

Men selv uten slike inngrep finnes det muligheter for å motvirke en ny boligboble som kan være i anmarsj. Høye utleiepriser presser prisene opp også på kjøpemarkedet, og det er særlig i de store byene dette er et problem. De store byene er også de store studentbyene, og her kan staten, gjennom samskipnadene faktisk gjøre et grep for å roe ned boligmarkedet.

Nå står 13000 studenter uten bolig. Ved å la samskipnadene bygge rimelige utleieboliger for disse studentene, tas trykket vekk fra det private utleiemarkedet og dermed boligmarkedet, samtidig som mange ungdommer kan møte studietilværelsen med litt mindre utrygghet. Det er ventet mellom 30.000 og 80.000 flere studenter i 2013. Det burde være god rødgrønn politikk å gi disse et rimelig sted å bo. Hva venter dere på, regjering?

Innlegg i Adresseavisen 11/8 2010.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering