Homøopati-debatt

Kortversjonen av denne teksten stod på trykk som kronikk i Adresseavisen 21/7 2010. Faksimile under:

Det har også kommet svar i Adresseavisen 22/7:

Jeg svarer selvsagt i kjent stil 24/7:
Bruk forskning, ikke synsing

Trine Carstens kommenterer 22/7 («Homeopati») min kronikk «Homøopati- bare svindel?» fra 21/7.

Kronikken min hadde som hovedpoeng at man ikke kan basere seg på enkelteksempler, personlig erfaring og annen anekdotisk kunnskap når man skal avgjøre om en behandlingsform fungerer eller ikke. Man må i stedet gjøre grundige undersøkelser hvor man sammenligner store grupper pasienter som får behandling, med pasienter som bare får et placebo. I slike undersøkelser har homøopati igjen og igjen vist seg å ha ingen effekt.

Som svar på dette skriver Carstens at hun har behandlet pasienter med homøopati i 25 år, og hun oppfordrer andre til å skrive om sine erfaringer. Det er nettopp den type anektdotisk kunnskap som ikke er brukende til å avgjøre om en behandlingsmåte er effektiv eller ikke, og som bl.a. bidro til at medisinen i mange hundre år gjorde mer skade enn gavn med årelating og lignende behandlingsformer.

Hun skriver videre at hun er «kjempetakknemlig for at vi lever i et land der vi selv får avgjøre hvordan vi vil behandles og hvilken medisin vi ønsker». Carstens kan ta det helt med ro. Jeg ønsker ikke å forby salg av verken vann eller sukkerpiller, men jeg mener folk har krav på å få vite at det er nettopp det de kjøper, og ikke medisiner med noen som helst dokumentert effekt.

Carsens skriver videre «Du skriver at vi leker med våre pasienters liv. Det er jo litt merkelig da du samtidig mener at vi gir pasientene vann». Her virker det ikke som hun har lest kronikken før hun kastet seg over tastaturet. Det jeg sier der er at homøopati er farlig dersom man baserer seg på det i stedet for vitenskapelig basert behandling. Det er åpenbart at det er livsfarlig dersom du drikker vann eller tar sukkerpiller i stedet for medisinen din når du lider av en alvorlig sykdom.

Til sist skriver hun om problemer med vaksiner. Legemidler har ofte bivirkninger, og før man setter igang f.eks. vaksinering må man selvsagt gjøre en kost/nytteanalyse iht. hva som tjener folks helse. Få behandlingsmåter har likevel reddet flere liv i menneskehetens historie enn vaksiner. Homøopatiske behandlere som advarer folk mot å ta f.eks. malariaviksine før de reiser til land hvor sykdommen er utbredt utsetter folk for stor fare og har bidratt til at mange har blitt unødig smittet.

Man kan godt kritisere deler av dagens helseregime, og det er f.eks. mye man kan kritisere legemiddelindustrien for, men homøopati blir selvsagt ikke det minste mer virkningsfullt av den grunn.

----------

Samme dag (24/7) kom også et annet svar på kronikken. Se faksimile under:

Jeg for min del skal alltid ha det siste ordet. Innlegget under stod i Adresseavisen 30/7:

Også homøopati er underlagt naturlovene
Hilde Moldestad kommenterer i Adresseavisen 24/7 min kronikk «Homøopati – bare svindel?». Hun påstår jeg «harselerer over homøopatien». Det gjør jeg ikke. Jeg tar tvert imot homøopatien på alvor og utsetter den for det samme kritiske søkelys som alle andre medisinske behandlingsformer blir utsatt for. Resultatet av en slik undersøkelse er utvetydig: Homøopati virker ikke.

Det er selvsagt ikke rart da homeopatiske preparater stort sett er utblandet i slik grad at de bare er rent vann, eller rene sukkerpiller om du tar de i tablettform. Moldestad påstår at det ikke har noen betydning fordi «de kjemiske stoffene endrer karakter» gjennom fortynning og risting. Dette er ganske enkelt feil. Vann forandrer ikke sin kjemiske struktur og virkemåte ved at du rister på det!

Videre påstår hun at jeg ikke bruker nøytrale kilder. Jeg har tatt utgangspunkt i metastudier (studier som analyserer og gir oversikt over de ulike forsøkene som er gjort) på feltet. Disse er bl.a. presentert av Simon Singh og Edzard Ernst (verdens første professor i alternativ medisin) i boken «Trick or Treatment». De går grundig gjennom bl.a. studier fra anerkjente Cochrane Collaboration som utvetydig viser at homøopatiske preparater ikke har effekt. Verken Ernst&Singh eller Cochrane Collaboration er «forutinntatte» - de forholder seg bare til elementære vitenskapelige prinsipper.

Moldestad etterlyser videre at homøopati må undersøkes på «fagets premisser», uten å gå inn på hva det er. Men også homøopati er underlagt naturlovene, og hva er egentlig galt med å sammenligne en pasientgruppe som får homøopatimedisin med en som ikke får det?

Til sist viser hun til at flertallet av pasienter som går til homøopatisk behandling blir friske. Det stemmer helt sikkert. Faktisk er kroppen vår såpass god til å lege seg selv at de fleste som har en eller annen lidelse faktisk blir friske – helt av seg selv. Derfor holder det ikke at pasienter må bli bedre etter å ha tatt en medisin – de må bli bedre enn pasienter som ikke har fått den samme medisinen, og studiene må gjennomføres kontrollert for å minimere feilkilder. Det er en helt vanlig tankefeil å tro at fordi to ting skjer etter hverandre i tid, må det første nødvendigvis være årsaken til det andre.

Slike forsøk viser altså at homøopati ikke har virkning utover ren placeboeffekt, og Moldestads forsøk på å omskrive kjemiens lover og påberope seg anektdotisk bevis endrer dessverre ikke det.

De første to avsnittene i kommentaren fra Gnisten, som du kan lese lenger ned på sida her, stod også på trykk i Adresseavisen 27/7:
http://venstresida.net/?q=node/1077#comment-29451

Til sist var jeg innblandet i en kort disputt om vaksiner, med bakgrunn i svaret mitt lenger oppe. Følgende innlegg stod i Adresseavisen 28/7:

Mitt korte svar stod 29/7:
Vaksiner og helse
Thore K Aalberg kommenterer i Adresseavisen 28/7 mitt innlegg fra 24/7. Der skrev jeg at "få behandlingsmåter har likevel reddet flere liv i menneskehetens historie enn vaksiner". Aalberg mener å argumentere mot dette med hvor viktig det har vært med rent vann, god hygiene og nok mat i bekjempelsen av sykdom. At han har rett i at det har vært ekstremt viktig for folks helse er helt åpenbart. Det som jeg derimot stusser på er hvorfor han mener det skal være et argument mot at vaksiner har spilt en sentral rolle i å utrydde og bekjempe mange sykdommer. Her konstruerer han en falsk motsetning. Det er ingenting i veien for at begge deler kan være riktig - noe det åpenbart er, og det er ingen grunn til ikke å satse mye sterkere på begge deler for å bekjempe sykdom i fattige land.

Ellers på nett:
Skepsis blog har kommentert saken: http://skepsis.no/blog/?p=4413
Homøopati diskuteres også fritt på forumet til Skepsis: http://skepsis.no/forum/index.php/topic,1544.60.html
Didrich kommenterer også: http://www.didrich.com/?p=183

FORTSETTELSEN:
Siden denne debatten bare dro ut og dro ut, så jeg meg nødt til å fortsette den i en ny post: http://venstresida.net/?q=node/1093

Bra at du sett fokus på dette!

"Jeg for min del skal alltid ha det siste ordet".

Høres bra ut, men vi får se. ;-) Homøopatdebatter har utmattet mer enn én. I den grad Adressa tillater, kan det fort bli langvarig.

Kanskje man skulle utfordre den skeptiske horde til å bidra litt...

Asbjørn D: Ikke undervurder min standhaftighet - trent i lange politiske debatter og gjennom kranging på ymse nettfora som den er. Det jeg kan huske har jeg faktisk aldri gitt meg, men det har selvsagt hendt at Adressa har avsluttet debatten slik at jeg mot min vilje har blitt sittet igjen uten det siste ordet.

Men det hadde uansett bare vært positivt om andre stemmer kommer på banen for å vise bredde.

Min historie: Homøopaten klarte nesten å ta livet av meg

Jeg har hatt sterk bjørkepollenallergi i mange år, og brukt allergimedisiner siden 1971. En gang på 1980-tallet ga jeg etter for alternative venners flerårige mas om at jeg skulle prøve homøopati. En dame i hvit laboratoriefrakk, med en brevskriveblokk av typen "Norge" som "pasient"-journal, forsikret meg om at det bare var å kaste tvert alle mine "skolemedisiner" og i stedet bruke det hun skrev opp på en lapp, etter å ha bladd febrilsk i et par bøker.

Jeg svimet ned til Apoteket Nordstjernen i Stortingsgata i Oslo og kom heim med et halvt dusin totalt like, flate, ovalt avrundete pillebokser, og satte trøstig i gang med den alternative "kuren", med det i bakhodet at jeg måtte huske på at det kunne bli "verre før det ble bedre", som dama hadde sagt. Og verre ble det, etter to døgn fikk jeg svært alvorlige pusteproblemer. En taxi til legevakta og et par sprøyter berget livet mitt, i siste liten. Jeg kan sverge på at den dannete legen bannet stygt da han hørte årsaken til min nær-døden-opplevelse.

En annen homøopat prøvde å myrde en venninne av meg ved å anbefale henne å kaste alle sine medisiner mot alvorlig diabetes I.

Nå har det vært en underskriftskampanje for at homøopater m. fl. skal anerkjennes som en del av vårt offentlige helsevesen. Jeg anerkjenner homøopater kun som personer som i mange tilfeller bør kvalifisere til lange fengselsstraffer for drapsforsøk. (Hvor mange ganger de kan ha "lyktes" vet jeg ikke. Finnes det statistikk for slikt mon tro?)

"fagets premisser" høres veldig kjent ut. Jeg vil tippe med at det ender opp med at hver pasient er et individuelt lite snøflak, og at dobbeltblinde studier ikke er mulig (det siste er såklart tull)

Og hvis lokale kvakksalvere lurer på hvor "faget" deres dreper går det jo an å peke dem sørover. På det afrikanske kontinentet er homeopater på misjonsferd et ikke ukjent fenomen.

Vann som profylakse mot maiaria noen? Selv står jeg helst over.

Gnisten: Erfaringene dine er nok dessverre ganske vanlige i møte med alt-miljøer. Akkurat den med diabetes-behandling sjokkere meg litt, jeg trodde egentlig ikke at de var så idiotiske.

Ikke det - antivaksine har vært utbredt i homeopat- og kiropraktormiljø i årevis. For tida er det en kikhosteepedemi i California - gjett hvorfor...

Jeg vil gjerne være et "individuelt lite snøflak" - vakkert :D Men uten sukkerpiller, takk.
--
Revolusjonen kjem! Hurra!

Hehe, når homøopatene nå vet at kjemiens og fysikkens lover samt kliniske forsøk tydelig har demonstrert at homøopati bare er humbug flytter de selvsagt på målstengene og påkaller kvantemekanikk, av alle ting! Kvanteteorien og kvantesammenfiltring skal visstnok også kunne forklare hvorfor dobbeltblindede, placebokontrollerte studier ikke anvendens i homøopatien! (se:
Research on homeopathy: state of the art. (Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2005; 11(5):813-29.)

Jeg observerer at Hilde Moldestad sier at "70 prosent blir bedre av å gå til homøopat". Dette har hun fra en spørreundersøkelse (!) blant ca 6000 besøkende på en homøopatklinikk i Bristol i England, hvor de spurte rett og slett ble bedt om å svare på hvordan de følte seg etter å ha prøvd homøopati mot kroniske plager (på en skala fra "much worse" til "much better"). 70 prosent svarte at de ble "slightly better" eller "much better". Men undersøkelsen hadde ingen kontrollgruppe, ingen randomisering og selvsagt ingen kontroll over evt. placeboresponser og andre konfunderende faktorer. At 70 prosent av de som frivillig oppsøker homøopater for symptomer som allikevel kommer og går av seg selv føler seg "litt bedre" er ikke veldig imponerende!

Yay! Så bra du orker å ta drakampen - og så gode kronikker du skriver!

(Ellers har jeg begynt å leke med den mørke siden når det kommer til denne typen debatter på privaten: Jeg har så mange negative erfaringer og anekdoter fra opplevelser med alternative behandlere, og folk myyye mer overbevist av Mine Personlige Opplevelser enn en _ordentlig_ forklaring på hvordan ting funker. Trist, men sant. :P)

Takk for det Virrvarr :)

Jeg forstår godt at du bruker personlige erfaringer (selv har jeg ingen) - tydeligvis er de mer virkningsfulle - folk empatiserer og du når fram til hjertet deres, ikke bare hodet, og kommunikasjonen blir mer virkningsfull. Slik sett er det ikke dumt å ledsage tørre tall med noen talende eksempler. Jeg lurer på om det kunne være verdt en egen bloggpost å filosofere litt over hvordan mennesker konstruerer sitt verdensbilde.

Til Gnisten og andre som lurer på om det finnes info om skader som påføres pasienter ved bruk av alternativ medisin samt andre aktiviteter som involverer mangel på kritisk vurdering:
http://whatstheharm.net/index.html

Ansvarlig for siden er Tim Farley og alt som legges opp her er dobbelt og trippelsjekket i forhold til kildekritikk og sannhetsgehalt.

Til Ronny - glimrende kronikk og motsvar!

Kjempebra!
Bedre kan det vel ikke sies.

Bare en liten digresjon.
Du skriver at homøopatene advarer folk mot å ta malariavaksine før man reiser til områder hvor malaria er utbredt. Jeg bor i et land hvor malaria er et problem. Men meg vitende finnes det pr. idag ikke noen vaksine kommersiellt tilgjenglig. Er det noe som har skjedd som jeg ikke har fått med meg?

Periferien: Du har rett. "Vaksine" er feil ord - det som finnes og som homeopatene advarer mot er noen forebyggende medisiner som folk bør ta.

"Homøopatiske behandlere som advarer folk mot å ta f.eks. malariaviksine før de reiser til land hvor sykdommen er utbredt utsetter folk for stor fare og har bidratt til at mange har blitt unødig smittet"

Jeg er ikke uenig med deg men vil bare gjøre oppmerksom på at det ikke er mulig å vaksinere seg mot malaria... Den eneste måten å forebygge malaria på er å unngå å bli stukket av malariamygg. Når man snakker om malariaprofylakse er dette tabletter som man tar mens man oppholder seg i malariaområde for å hindre at man får sykdommen eller ikke får et så alvorlig utbrudd av sykdommen mens man oppholder seg i områder med begrenset helsehjelp...

Anonym: Se svaret til Periferien over :) Det blir også nevnt i forsettelsen av denne avisdebatten på http://venstresida.net/?q=node/1093

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering