Nærskoleprinsippet og sosiogeografiske skiller

På dagsnytt atten 2/6 2010 hørte jeg et gullkorn fra byrådsleder i Oslo. Stian Berger Røssland fra Høyre. Der var han i debatt med Audun Lysbakken, etter at sistnevnte har foreslått å flytte skolegrenser for å unngå rene innvandrerskoler: "Grunnlaget for skolegrensene er jo et ønske om at elever i Oslo, som alle andre steder, skal få mulighet til å gå på sin nærskole. Nærskoleprinsippet syns jeg er godt, og man skal ha det i bunn, og det dreier seg om at man får knyttet vennskap, man får en tilhørighet til stedet der man bor."

Dette utsagnet ser ut til å gå tvert imot det Høyre sier i Fylkestinget i Sør-Trøndelag, hvor de stadig vekk angriper nærskoleprinsippet, med argument om "valgfrihet" (fritt skolevalg). Dersom vi hadde hatt uendelig mye ressurser, og kunne opprettet alle mulige slags små tilbud på alle skoler, hadde det sikkert kunne fungert. All den tid vi ikke har det, blir "valgfriheten" bare valgfri for elevene med de beste karakterene, mens de svake elevene kan risikere å måtte sitte timer på buss, eller flytte på hybel fordi de ikke kom inn på sin nærskole. Det er ikke en oppskrift på en god skolehverdag.

Elever som har spesielle behov, eller problemer knyttet til sin nærskole må selvsagt kunne få tilbud andre steder, men for det store flertallet av elever, må vi heller bruke ressursene for å sørge for at vi har et godt og likeverdig tilbud på alle skolene, heller enn å skape A- og B-skoler i større grad enn det vi allerede har, og bruke millioner på å kjøre elever frem og tilbake i byen med buss.

Også i Trondheim har vi store sosiogeografiske skiller. Det er et problem. Jeg tror likevel ikke elevbussing er løsningen (og ihverfall ikke Høyres ufrie skolevalg som vil forsterke skillene). Det er å gå løs på symptomene, og ikke problemet. Årsaken til at vi får denne type sosiogeografiske skiller er selvsagt det fullstendige fraværet av sosial boligpolitikk. Noe av det aller viktigste for folk - å ha et trygt sted å bo - er fullstendig overlatt til at marked som har løpt løpsk, og bidratt til økonomisk krise. Vårt naboland, Sverige, har i mye større grad beholdt en del reguleringer i sektoren, selv om heller ikke det selvsagt er tilstrekkelig.

Dersom man i tillegg hadde kjørt en lønns- og skattepolitikk som minket de økonomiske forskjellene mellom folk, hadde også det bidratt positivt. Der har utviklinga dessverre gått i feil retning de siste 30 årene. Det er nok en grunn til å støtte de kommuneansatte som nå er i streik.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering