Unnskyldninger, unnskyldninger…

Alle land som overfaller andre land, alle kuppmakere, alle regimer som på en eller annen måte undertrykker sitt eget eller andre folk – stabler alltid på beina en unnskyldning for at det de gjør er i tråd med folkeretten, internasjonal eller nasjonalt lovverk, og oftest også at de ikke har/hadde noe annet valg en å begå den uretten de begikk. Jeg vil våge å påstå at det knapt finnes unntak fra dette i nyere tid.

Dette har vi sett fra 2. verdenskrig da Tyskland f.eks. forsvarte invasjonen av Norge med et behov for ”preventivt selvforsvar” mot en forestående britisk invasjon (en argumentasjon som til forveksling ligner den George Bush brukte for å forsvare angrepene på Afghanistan og Irak - den såkalte Bush-doktrinen), til nyere tid, hvor Apartheid-Sør-Afrika, framholdt at svarte hadde fulle rettigheter i sine ”bantustans” og til helt nylig, hvor kuppmakerne i Honduras selvsagt stablet på beina et juridisk forsvar for kuppet de foretok.

At slike ting skjer er helt naturlig. Alle har et behov for å rettferdiggjøre sine handlinger, både internt og overfor omverdenen, så det burde ikke overraske noen.

Slik sett blir jeg heller ikke overrasket av at Israel forsøker å forsvare sitt brutale angrep på hjelpeflåten til Gaza. Det som kanskje overrasker mest er at de gjør en så vanvittig dårlig jobb av det. Israel har brukt å være rimelig profesjonelle iht. propaganda. De har full militær sensur av media, og sperrer ute alle utenlandske journalister fra konfliktsituasjoner. Deretter fremmer de en agenda om ”sjølforsvar” (vi husker Gaza-krigen) uavhengig av om reaksjonen overhodet er proporsjonal med det de ønsker å oppnå.

Denne gangen er det derimot ekstremt tynt – selv til påskudd å være. Når man angriper tyrkiskregistrerte skip i internasjonalt farvann med store mengder med profesjonelle kommandosoldater som begynner å skyte med gummikuler på folk, bruker man altså det at enkelte passasjerer i en presset og desperat situasjon prøver å forsvare seg, og få soldatene vekk fra skipet med tilfeldige stokker, og stoler (sic!), som en unnskylding for angrepet – ja man påstår rett og slett at man selv er blitt angrepet. Et bedre eksempel på ”newspeak” – at ord blir gitt den motsatte betydningen av den de har – kan man vel knapt finne.

Det som er nytt med denne operasjonen, er at Israel har begynt å oppføre seg like aggressivt og brutalt mot internasjonale aktivister, som de i årevis har gjort mot palestinerne. Det er en ytterligere skjerping av et allerede grotesk handlingsmønster, og det er vanskelig å se hva Israel forventer å tjene på det.

Selve toppen av latterlighet får vi når Israel skal bevise at de fant våpen om bord. Dette er bildebeviset Israel kom med:

VI RAIDER BYSSA OG VERKTØYSKRINET: Ikke akkurat bomber og granater.

Kjøkkenkniver og verktøy, er altså det Israel skal overbevise med. Videre er består beviset av alt mulig som det er vanlig å finne på en stor båt med hjelpeforsyninger, som stokker og stenger av ulikt slag. Til og med klinkekuler har de lagt fram som ”våpen”. Selvsagt lagt sammen med spretterter for at de skal se ut som livsfarlige prosjektil. (Det neste blir vel at småstein blir forbudt i Gaza.). Skuddsikre vester med Røde Halvmåne-logo blir også presentert som ”våpen”. (Noen bør kanskje lære Israel forskjell på ”offensiv” og ”defensiv”. Enhver som husker Gaza for et og et halvt år siden vil skjønne at det kan være nødvendig utstyr for hjelpearbeidere i en konfliktsone.)

Ellers er det velkjent at Israel betaler en del ”webaktivister” for å spre deres versjon rundt omkring på kritiske blogger og ellers på nett. Det er en del av propagandakrigen. Der palestinerne har engasjerte venner i Palestinakomiteer og andre som driver frivillig arbeid, har Israel økonomiske muskler til å backe opp de militære også på propagandaområdet. Alt for ofte tar dessverre folk alt for mye av det de leser på nett for god fisk.

Vi har i det siste f.eks. sett hvordan alt som sies av propalestinaaktivister blir plukket fra hverandre, og dratt ut av sammenheng for å forsøke å bygge opp over en konspirasjonsteori om at de planla en voldelig konfrontasjon. Bl.a. er norske aktivister som beskrev en seiersfølelse i cella (selvsagt prøver man å holde mot i hverandre i en slik situasjon, og selvsagt er man fremdeles opptatt av Gaza-saken selv om tragisk nok kamerater er blitt drept), og 3 tyrkere som visstnok ønsket å bli "martyrer" (martyr-begrepet i Tyrkia betyr noe helt annet enn den selvmordsbomber-retorikken den ofte leses inn i her hjemme) brukt for å fremme Israels sak. Likedan som med våpenbevisene er det få ting de finner, og de vrir og blåser opp hver lille fjær til en kyllingfarm.

Av og til brenner man seg selvsagt når man holder på slik, og det pinlig dårlige arbeidet med å koke opp unnskyldninger resulterte også i dette hastige tilbaketoget, hvor IDF måtte innrømme at de ikke hadde noe bevis for terrortilknytningen de påsto flere om bord på flåten hadde.

Ingenting av det Israel legger fram gir uansett landet rett til å borde et tyrkisk skip i internasjonalt farvann. At de kan møte motstand når de angriper og border et skip, må de selvsagt forvente. Det gir dem ikke rett til å begynne å slakte ned hjelpearbeidere og aktivister. All skyld i en slik sak ligger faktisk på den parten som igangsetter angrepet, og border et skip i klar konflikt med internasjonal lov – det er faktisk fullt ut lovlig å forsvare seg mot piratangrep, selv om man kan diskutere hvor lurt det er når overmakta er så enorm som her. (De har selvsagt heller ingen rett til blokade av Gaza, til å okkupere palestinsk jord, til å bygge bosettinger på palestinsk jord osv. – uavhengig av hva noen av de som er okkuperte skulle finne på å foreta seg for å yte motstand.)

Det overraskende – både her, og i tidligere saker som statskuppet i Honduras - er derimot at mange mennesker ukritisk kjøper de åpenbare påskuddene og unnskyldningene.

Det er heldigvis en del anstendige mennesker på høyresiden som reagerer på Israels brutale framferd. Et godt og velkjent eksempel er Kåre Willoch. Dessverre er det alt for mange på høyresida i denne, og f.eks. også i Honduras-saken som forsvarer overgriperen, her Israel, i en slags misforstått oppfatning om at Palestina-solidaritet er noen venstresidesak. Kamp mot den type overgrep som Israel bedriver berører selvsagt ikke egentlig høyre-venstre-aksen, eller – det burde ikke gjøre det.

Dessverre er det flere ting som gjør at alt for mange på høyresida støtter Israel ganske blindt. Det ene er de konservative religiøse, som er tilknyttet kristne miljø. Disse er relativt marginale i Norge, selv om de finnes her, men er betydningsfulle i USA. Her handler det i bunn og grunn bl.a. om troen på at Jesus kommer tilbake når Jødene har fått tilbake sitt ”hjem” (=hele Palestina).

Mer utbredt er nok en overdreven lojalitet i forhold til USA, både forsvarspolitisk, og iht. økonomisk politikk (ekstrem frihandelskapitalisme) som gjør at en del på høyresiden føler seg forpliktet til å legge seg opp til USA også i politiske spørsmål som ikke har noe å gjøre med dette i det hele tatt. Dermed blir Israel-støtten med på lasset.

En tredje gruppe som er mer marginal blant de profilerte politikere og debattanter, men som har en viss tilhengerskare blant anonyme nettdebattanter, er de som tror på konspirasjonsteorier om muslimer. I en paranoid frykt for muslimer, blir alle som er i konflikt med folk hvor flertallet tilfeldigvis tilhører denne religionen automatisk gjort om til helter. (Det ganske store mindretallet med kristne palestinere blir sjelden nevnt i debatten.)

Jeg sier ikke at alle som støtter Israel på et slik grunnlag er ”dumme” – de kan ofte være både skrive- og tankeføre, men de har falt i noe som er en ganske vanlig tankefelle hos mennesker: Vi tar enklere til oss det som stemmer med våre forutinntatte holdninger enn omvendt. Konklusjonen kommer derfor først, og argumentasjonen – eller rasjonaliseringen blir det vel rettere å kalle det når rekkefølgen er slik – kommer etterpå.

Michael Shermer har beskrevet denne tendensen ganske godt i artikkelen ”Why smart people believe weird things”, hvor konklusjonen rett og slett er at smarte mennesker er svært gode til å rasjonalisere og argumentere for standpunkter de selv har kommet fram til av ikke-smarte grunner.

Det er likevel ikke alltid argumentasjonen blir god. La meg derfor avslutningsvis ta med et eksempel hvor Bjørn Gabrielsen i Dagens Nærlingsliv presterer å gå i den klassiske enten-eller-fella, og argumenterer med at de som protesterer mot Israel automatisk er ”gissel” for Hamas…

Det burde strengt tatt ikke være nødvendig å argumentere måt en slik ”enten er du med oss eller så er du mot oss”-retorikk, så jeg lenker bare opp en generell kommentar langs de samme linjene som ble skrevet rundt konflikten i Georgia: http://venstresida.net/?q=node/693

Mer om Israel/Palestinakonflikten:
Israel – en apartheidstat?: http://venstresida.net/?q=node/873
Palestina - svarene på alle spørsmålene dine: http://venstresida.net/?q=node/772
Palestina - et par spørsmål til: http://venstresida.net/?q=node/776
Brutal slakt: http://venstresida.net/?q=node/768
Likeverdige parter?: http://venstresida.net/?q=node/36

Sjeldent har jeg sett en så bra blogg, du har utdypt saken og framført en saklig kommentar. Fortsett det gode arbeidet.
Nå lever verden under skog-lover/regler, det største spiser den minste. Det sterke har alltid rett uansett hva den måtte finne på. Alle støtter de sterkeste, alle svikter de svake!
Jeg sier alltid at : Evilness won`t last forever fortunately

Takk!

Du glmmer åpenbart at bitre motstandere ofte blir dønn like. Der "høyresiden" støtter en part på grunn sitt støttende forhold til USA, vil ytterste venstre lett støtte motparten nettopp på grunn av deres avsmak for USA. Summen blir mye av det samme, og begge er blinde.

Jeg står alltid uavhengig, og vurderer det jeg ser fritt for ideologi og partifarger. Det er artig at overskriften her er "unnskyldninger, unnskyldninger..." når få kommer frem med så mange tåpelige avsporinger og unnskyldninger som de venstreorienterte palestinavennene.

I denne saken spesifikt blir gjerne disse spørsmålene blankt avfeid; "hvorfor trosse en makt man VET reagerer?", "hvorfor ha med seg 700 mennesker i stedet for ekstra nødhjelp?", "hvorfor ikke spille på lag med Israel om Israel vil hjelpe til med å få inn hjelpen?", "hvorfor nevner ingen at Hamas nekter å ta imot nødhjelp?", "er det ikke suspekt av døde sivile og aktivister tjener Hamas og palestinavennenes sak så til de grader?"

Når saken fremstilles så inni hampen enveis så bør jeg ikke sitte igjen med annet enn enveis fordømmelse, slik som dere gjør her. Så enkelt er det helt enkelt ikke. Aksjonistene, palestinerne og deres støttespillere kommer med så mye rare handlinger, utspill og avsporinger som gjør denne saken svært lite ensidig.

Når sosialister som aller helst vil ha et regjerende regime over befolkningen maser ut om statsterrorisme, overmakt og nazi-Tyskland... Da må man ha blitt bra nummen i fjeset av smekkdøra.

Det er klart at det er mange nominelt kristne i USA som støtter opp om IsraHell og dets kriminalitet. The Cornerstone Church med dens leder "pastor" Hagee er et godt eksempel på det. Imidlertid er Hagee kjøpt og betalt av zionistene og har i klartekst gitt uttrykk for at han ikke er kristen. Han har f.eks. avvist at Jesus er Kristus, Mesias.

Å være kristen er ikke å ha en viss livsanskuelse, de riktige meninger etc. men å ha akseptert Jesus Kristus som frelser og handle deretter. Denne aksept dreier seg ikke om meninger men om hvordan vi reagerer på evangeliet. At se våre brødre og søstre i Gaza fratatt all menneskelig verdighet og alt det vi oppfatter som nødvendig for vår overlevelse, inklusive bolig, rent drikkevann, mat etc. er å se Kristus i hans lidelser. Våre muslimske og kristne brødre og søstre i Gaza trenger ikke vår sympati, de trenger vår umiddelbare assistanse.

Det kriminelle Zionistiske voldsregime i IsraHell har effektivt forhindret gjenoppbygging av Gaza etter dets ulovlige massemord for nesten 1 1/2 år siden og har blokkert leveranser fra alt fra matvarer til rullestoler. Det er derfor flotillen ble organisert.

Jeg er glad for at venstresida har vist mot og integritet med denne bloggen. I denne forbindelsen kan venstresida ta til etterretning at den har oppslutning fra alle menn og kvinner av god vilje uansett hva de måtte mene om politikk generelt. Når vi snakker Gaza er Venstresida ganske enkelt den side av oss alle der hjertet banker. Må Gud velsigne dere uansett om dere tror på ham eller ei. Hovedsaken er at han tror på dere!

"Vi tar enklere til oss det som stemmer med våre forutinntatte holdninger enn omvendt. Konklusjonen kommer derfor først, og argumentasjonen – eller rasjonaliseringen blir det vel rettere å kalle det når rekkefølgen er slik – kommer etterpå."

Hva med å prøve bruke dette på seg selv, bare for en gang skyld!

Dette svaret likte jeg veldig godt...

Synes jo også at det er litt latterlig når denne artiklen ligger på "venstresida.net, Radikal politisk, kulturell og vitenskapelig debatt". En veldig objektiv fremstilling, der folk kan gjøre seg opp en egen mening om denne hendelsen og du får servert sånn ensformig "israel er drit" visvas.

Prøv neste gang å få frem begge partene sine argumenter, mens du samtidig prøver å skjule dine egne meninger "litt" i hvertfall

Du er blind...

Alle land som overfaller andre land, alle kuppmakere, alle regimer som på en eller annen måte undertrykker sitt eget eller andre folk – stabler alltid på beina en unnskyldning for at det de gjør er i tråd med folkeretten, internasjonal eller nasjonalt lovverk, og oftest også at de ikke har/hadde noe annet valg en å begå den uretten de begikk.

På hvilket av disse punktene kan du si at palestinerne ikke faller inn?!?

Det slutter aldri å overraske meg hvordan Israel (og Israel-venner) til stadig tar til ordet for "Israels rett til å forsvare seg"

Hvor er logikken i at den okkuperende part har rett til å forsvare seg mot de okkuperte?

I følge folkeretten har palestinerne (inkl. Hamas og alle andre palestinske grupperinger) rett til å forsvare seg mot den okkuperende part. Ansvaret ligger på den okkuperende part, IKKE de okkuperte.

Det er den okkuperte part som har rett til å forsvare seg mot okkupanten, IKKE omvendt.

Hva gjelder bordingen av konvoien med hjelpesendinger gjelder samme prinsippet; det var Israelerne som gikk til angrep på konvoien i *internasjonalt farvann*. Da er selvsagt aktivistene i sin *fulle* rett til å forsvare seg.

Vold er helt legitimt i selvforsvar. Det gjelder selvsagt også både for palestinerne og aktivister.

Interessant at du nevner dette: alle regimer som på en eller annen måte undertrykker sitt eget eller andre folk – stabler alltid på beina en unnskyldning for at det de gjør er i tråd med folkeretten, internasjonal eller nasjonalt lovverk, og oftest også at de ikke har/hadde noe annet valg en å begå den uretten de begikk. Jeg vil våge å påstå at det knapt finnes unntak fra dette i nyere tid.

Hvilke regimer synes du at dette minner deg om? Kan nevne i fleng: Sovjetunionen, Øst-Tyskland, Albania, Kina, Kambodsja osv. osv. Hva har disse til felles bortsett fra at de har blitt støttet av "venstresiden"?

Er Gaza okkupert? Hvis ikke, hvilken rett har da Hamas og alle andre grupperinger til å forsvare seg mot en okkupasjon som ikke eksisterer?
Uansett så var det vel en ikke voldelig aksjon de hadde for seg? Så hvorfor ikke svare med ikke-vold?
Ett hvert menneske som deltar i en fredelig aksjon hadde vel satt seg ned og ikke gjort motstand mot soldatene som bordret skipet etter flere advaslerom å stoppe hvis de ikke hadde en annen agenda?
Sprøytet som er servert om at de kunne ha stoppet maskinen o.l må jo kun bli godtatt av norske jurnalister og andre som ikke har peiling og ikke har vett til å stille spørsmål med tullet som blir servert. Hvordan kunne de ha stoppet maskinen uten å entre skipet eller senke det???
Så har vi propagandaen med at de brekte benenet på en person og stappet det inn i munnen hans for å få han til å holde kjeft... Er dette fysisk muligt?? Slikt sprøyt sluker vi rått. Jeg vil tro det når de medisinske undersøkelsene viser at dette virkelig har skjedd og er muligt å utføre.

"Vold er helt legitimt i selvforsvar. Det gjelder selvsagt også både for palestinerne og aktivister."

Og også Israelere som ser på dette som selvforsvar. Har du flere idiotiske utsagn å komme med?

Meget bra blogg!!

Vil også berømme innlegget til John ang. "Israels rett til å forsvare seg".
Det du skrev der er veldig bra.
Jeg har skrevet flere innlegg både på blogger og i avisen om dette,
og håper selvsagt at noen forstår dette prinsippet.
Jeg blir så oppgitt over alle som maser om "Israels rett til å forsvare seg".
En okkupant må regne med motstand,
men i palestinernes tilfelle blir de sett på som terrorister. Ufattelig.

Our European activists whose testimonies are so precious in the face of the bloodthirsty Israeli agressor, have mostly been sleeping on lower decks or been tucked away for protection (!). They have put up a show yesterday discussing how well they can hear the difference between rubber bullets and real ones... Somehow the fact that they sailed from … ?????????another occupied territory (where the occupying power has just vowed to finish off the remaining Armenians) has never bothered them. Well, I suppose it's all about choosing sides...

Du skriver:
"Vold er helt legitimt i selvforsvar. Det gjelder selvsagt også både for palestinerne og aktivister."

Må du da ikke først være angrepet?
At soldatene ble firet ned på dekk er ikke et angrep, noe mer enn at kystvakten stopper deg.
At man da velger å gå løs på dem med våpen og at det fører til skyting er det vel bare de mest naive som ikke forstår.

Neste gang du er stoppet i en politisperring i Oslo, forsøk samme taktikk, og se hva som skjer...
Pass på å ikke gi deg etter mange advarsler.

Saklig?

Nei egentlig ikke. Ei heller så bra.
Knakk sammen med blandingen av Bush og Tyskland kommentarene og falt som et korthus etter det.

Desverre

"Og også Israelere som ser på dette som selvforsvar. Har du flere idiotiske utsagn å komme med?"

Dette er virkelig kronidiotisme av ypperste klasse.

Hvorvidt Israelerne ser på det som selvforsvar er fullstendig irrelevant. Det er de *okkuperte* som har rett til selvforsvar ikke okkupanten. I følge folkeretten har palestinerne rett til å forsvare seg siden de er de okkuperte. Palestinerne er *okkupert*, Israel *okkuperer*, skjønner? Hvis Hitler så på okkupasjonen av Norge som selvforsvar, hadde det da vært legitimt??

"At soldatene ble firet ned på dekk er ikke et angrep, noe mer enn at kystvakten stopper deg"

Opererer kystvakten i internasjonalt farvann?

Når flere tungt bevepnede soldater border et skip i internasjonalt farvann, er ikke dette da et angrep? Det må du forklare nærmere.

Her er det visst folk som konkurrerer om å være den største kronidioten.

Ser flere etterlyser at jeg bruker analysen på meg selv. Det gjør jeg selvsagt - kontinuerlig. Det betyr sikkert ikke at jeg alltid lykkes med å komme ned på et faktabasert og rasjonelt svar, men jeg tror nok resultatet blir bedre enn hvis man ikke prøver.

Iht. palestinasaken mener jeg spørsmålet er rimelig enkelt - særlig i og med at det ikke egentlig er et høyre-venstre-spørsmål (venstresida støttet jo opprinnelig Israel fullt ut) - det ser man jo også med at flere folk fra høyresida støtter palestinernes sak. JEg nevnte Willoch, men jeg har også fått med meg at Torbjørn Røe Isaksen er med i Palestinas venner på Stortinget.

Her er folkeretten rimelig enkelt og utvetydig, hvem som er den overlegent sterke part i konflikten likeså, og dermed også hvor ansvaret ligger.

Iht. at jeg har slagside fordi nettstedet heter venstresida.net - vel: Jeg har kommet fram til et politisk ståsted etter og ha tenkt, lest osv - slik mange andre har. Da synes jeg det er ærlig og greit å gå ut med det heller enn å late som jeg er "nøytral" - det er det jo ingen som er. Det jeg skriver er ellers verken mer eller mindre sant fordi jeg hører til på venstresida - argumentene får stå på egne bein.

hva om russland gjør det samme mot oss????som israel driver med? bruk huet folkens! her er palestinere ,som er offret......

Hvordan kom du frem til at du ville ha bla. "Che" som bakgrunnsbilde i og med at han uten tvil er skyld i x antall sivile mennesker drept i sin revolusjons "iver"? Er det ikke så farlig å hylle ideologiske mordere så lenge man dreper for den ideologien man selv har svelget?

En av mine lakmus tester for f.eks. SV sine hjemmesider og "Manifest" websidene du linker til, er hvor mange poster de har om overgrep, imperialisme og massemord fra de landene som de deler sin ideologiske basis med.

SV sine hjemmesider har 0 artikler søker man på ordet "Korea", men 100vis av artikler om demokratiet Israel.. På "Manifest" den høyborgen av intellektuell atmosfære, er det heller ingen artikler ved søk som omhandler overgrep og mord i Korea/Nord-Korea.

Og så var det det ordtaket om at "veien til helvete er brolagt.." noe kommunismen og sosialismen så langt er ubestridte verdensmestere i å bevise (ref. antall barn og voksne den har skyld i å ta livet av siste 100 året).

Jeg tror de fleste normale voksne mennesker som støtter Israels eksistens, støtter de nettopp fordi vi alle har lest og lært om de store ideologiene og hva de fører/har ført til. Når så en 1400 år gammel ideologi, gjemt i en religion som har som høyeste mål å få dø i Allahs ære (egentlig muhammed) og indoktrinert i forskjellig grad i 1 milliard+ mennesker, blir forsvart til det absurde av en ryggknekt ideologi som kommunisme og sosialisme lukter det rimelig svidd for ganske mange normalt oppegående.

Spørsmålet blir derfor rett og slett; er det egentlig noen forskjell på en ny-nynazist og en ny-nykommunist?

I dag har 161 mennesker dødd i Nigeria og ingen bryr seg

jævla bra artikkel.
bare lurte på om israels venner vet om at George Bush`s bestefar sponset hitlers valgkamp
med penger fra zionistene?
vet de at zionistene betalte for konsterasjonsleirene i tyskland?

http://www.youtube.com/watch?v=6_K2F4-iaxo

vet du hva forskjellen mellom sosialisme og kommunisme er, torstein?

John, syns du at paintballvåpen og en bortjempt håndpistol kvalifiserer som "tungt bevepnede"?

[Hvis jeg har lært noe disse dagene, da er det oppdagelsen av hvor filtrert nyhete som blir servert her i Norge er. Takk for intenett, hvor man kan verifisere nyheter i internasjonal sammenheng og få litt bedre oversikt.]

håper iran får atomvåpen fort. eneste land,som er ærlige og slikker ikke usa eller israel i ræva.
norge har jo ingen posisjon ute i verden.laomberndet norge eksisterer ikke i verden. norge gir jo fredspris til land,som er i krig og bomber små barn dreper folk verden over. norge er skam for hele europa

Jeg syntes også bevismaterialet til Israel var fasinerende; mer eller mindre vanlige kniver, stokker og kjettinger - det er "våpnene" Israel fant, og som legitimerer bordingen og drapene som fant sted.

Dette er verdens tredje største militærmakt, med store resurser, stort propaganda-aparat og flust av venner i sentrale posisjoner bland tungtveiende vestlige land. Av en eller annen grunn føler jeg stoooor sympati med de innstengte, isolerte, steinkastende menneskene på Gasa-stripen...!!!

"John, syns du at paintballvåpen og en bortjempt håndpistol kvalifiserer som "tungt bevepnede"?"

Nei.

Men hvis vi skal ta utgangspunkt i *fakta*, nemlig at israelske soldater ikke bare hadde "en bortgjemt håndpistol" blir spørsmålet ditt irrelevant og meningsløst.

Torstein: Jeg har ikke sett det dokumentert at Che noen gang bevisst og med vitende vilje drepte sivile. Det er klart - dersom man skal ta avstand fra alle som har gjort ting som har fått som konsekvens at sivile har dødd, må man ta avstand fra alle som har vært involvert i krigføring - uansett hvilken side de stod på. Che sloss mot undertrykking og diktatur uten tanke på å berike seg selv - det er derfor han er en helt over hele Latin-Amerika, og det er derfor han er en del av et bakgrunnsbilde her. - Han hadde noen svært viktige egenskaper iht. å skape en bedre verden. For å danne et mer helhetlig bilde finner du foruten han og Marx, også bl.a. Gandhi, Nelson Mandela, Nordahl Grieg etc...).

Dersom du tror Nord-Koreas Juche-ideologi han noe med sosialisme å gjøre, burde du kanskje vurdere å lese ei bok. I praksis er det jo nærmest et føydalsamfunn. Årsaken til at få (ingen) partier profilerer seg på motstand mot Nord-Korea, er at det er et land absolutt alle norske parti, og alle våre allianseparnere er helt enige om er et undertrykkende diktatur. Da blir det lite krangling og debatt om det.

Iht "kommunismens historie" som du slenger rundt deg med, så kan jeg anbefale dette svaret til Berne Hagtvedt som er ute på de samme ville stier du er: http://venstresida.net/?q=node/613 (Hadde venstresida stått for det du påstår, hadde jeg ikke vært aktiv der, for å si det sånn.)

Jeg glemte visst å svare på Terjes spørsmål som han mener blir unngått:

"hvorfor trosse en makt man VET reagerer?"
- Fordi folk dør på Gaza hele tiden som følge av Israels boikott. Man må trosse Israel for å få slutt på det. Slev om 9 døde på konvoien, er det en dråpe i havet av palestinsk lidelse på Gaza.

""hvorfor ha med seg 700 mennesker i stedet for ekstra nødhjelp?""
- Fordi man tenkte at et stort oppbud av internasjonale aktivister ville gjøre terskelen større for Israel iht. å stoppe konvoien med vold. Det gjorde det dessverre ikke.

"hvorfor ikke spille på lag med Israel om Israel vil hjelpe til med å få inn hjelpen?"
- Fordi man vet, og Israel er helt åpne på, at det er masser av den helt nødvendige hjelpen de ikke vil slippe inn uansett, f.eks. byggematerialer.

"hvorfor nevner ingen at Hamas nekter å ta imot nødhjelp?"
- Det har vært hyppig referert i norske media, gjennomgående faktisk fra et israelsk ståsted. Jeg har derimot ikke hørt Hamas sin side av den saken.

"er det ikke suspekt av døde sivile og aktivister tjener Hamas og palestinavennenes sak så til de grader?"
- Den setningen ga ikke helt noen mening, men jeg skal gjette hva du mener og svare likevel. De døde sivile støttet selvsagt palestinernes sak. Hvordan er det suspekt? Iht. Hamas, står jeg milevidt fra de politisk. Likevel må man akseptere at det var de som vant det siste frie palestinske valget. Demokrati er ikke noe som gjelder bare når "din" kandidat vinner, slik det ser ut som enkelte på høyresida mener. Det som blir presentert av Hamas i vesten er også en karikatur. Hamas er en mye bredere bevegelse enn vi får inntrykka v her i Norge. Den inneholder både fanatiske islamister, men også mer sekulære og moderate krefter. Gjennom det siste forsøket på å danne en palestinsk samlingsregjering (som ble brutalt stoppet av Israel) anerkjente jo som kjent Hamas israel.

STOPP JØDISK TERROR!
Denne videoen viser psykotiske jøde-massen feire massakren på fredsaktivister: http://www.youtube.com/watch?v=EumUZczJNBo&feature=related
I flere århundre ble Armageddon utsatt fordi ALLE statene i verden hadde forbud mot jøde-etablering.
Jødisk galskap begynte å blomstre med sionistisk misdannelse “israhell”. Jøder er tilbøyelige til psykotiske tilstander, de burde aldri få lov til å samle seg i store svermer etter å ha fått i sine gudsutvalgte skaller en fascistisk ide: http://www.youtube.com/watch?v=EumUZczJNBo&feature=related
Jødemordere skjøt i hode for å drepe minst en såret fredsaktivist fra Tyrkia.
Sionistisk misdannelse "israhell" har utlevert 9 lik av de 19 drepte.
10 drepte og sårete ble druknet i dødehavet av jødebarbarer.
Hør en RAPPER i London: http://www.youtube.com/watch?v=lCCpdyGMTZ0
http://www.youtube.com/watch?v=ucuroPg2JUo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GWRN-b4woCw&NR=1
lisense to kill: http://www.youtube.com/watch?v=GO5Cay6GUkM&feature=related
wake up: http://www.youtube.com/watch?v=ifjE93dijxU&feature=related

Hvis noen håper at det gjelder å sitte urørlig i en sprekk som en kakerlakk, så må en tro om.
De fascizo-shizofrene jøder på alvor mener å ta deg med til helvete: http://www.youtube.com/watch?v=Z4zNlTnoE3M&feature=related

Bin Laden: Nå tror jeg du er ute og sykler. jeg er svært tvilende til om jeg skal la innlegget ditt stå, men det må i så fall bli som en advarsel og illustrasjon.

Det er helt _essensielt_ at man klarer å holde et skarpt skille mellom jøder - som er en religiøs gruppe - og staten Israel, som er en stat som er ansvarlig for store overgrep.

Svært mange jøder rundt om i verden, tar avstand fra Israels overgrep. De er like lite ansvarlige for Israels terror, som muslimer som gruppe er for nettopp bin Ladens terror.

Den israelske regjeringen forsøker derimot å sette likhetstegn mellom israel og jøder slik at all kritikk av Israel dermed bli antisemittisme. De (ekstremt få) fanatikerne som faktisk ønsker å utslette alle jøder, har selvsagt den samme interessen. Du har dermed gått rett i fella, og utspill som de du kommer med bidrar bare til å styrke Israel. Jeg antar det ikke var det du ville?

Ronny, det var jaggu mange høyrevridde psycho`er som hadde samlet seg i underkommentarene denne gangen. Det ene innlegget er mer patetisk og latterlig enn det andre. Har lest bloggen din en god stund og kan ikke huske å ha sett så mye søppel på en gang. Hvorfor denne samlingen av crackpots?

Det kommer nok av at innlegget har ligget ute på et par vg-saker. Mye rart som kommer ramlende inn derfra vet du, men det er ok. De har godt av å lese det tenker jeg.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering