Kitchen Notebooks: Disproving Economic Determinism - The Chinese Connection

As the few determined readers of this off-and-on column probably have gathered by now, I believe that one of the most important contributions Antonio Gramsci has made to modern political thought, is his break with the economic determinism of many early Marxists.

It has been an ongoing debate, to which extent Marx himself can be blamed for the rather dogmatic and mechanistic turn historical materialism took around the turn of the 19th century. It can however hardly be contested that the major contributions to this ideological blind alley, came after Marx death, by other Marxists such as Karl Kautsky and Nikolai Bukharin.

All though it is uncontroversial that humans are formed by the material conditions under which they grow up, and their thoughts are thus to an extent shaped by social class. To go from this, to claim that all of human history by necessity goes through certain distinct phases, with revolutions in-between, is naturally to take a leap into a world where the human mind’s need to construct order and patterns overshadows what can be actually concluded from empirical data.

Bompengedebatt med Frp

Frp kommer stadig med forslag om å bygge ut både det ene og det andre uten bruk av bompenger, og uten å komme med andre finansieringskilder. Det må de jo få lov til, men nå som de sitter i regjering blir hykleriet litt vel overtydelig for meg, så på Fylkestinget i går fremmet jeg et forslag om bompenger som var litt annerledes enn Frp sitt. Se video.

Forslaget, som lød som følger, ble forøvrig vedtatt, mot de borgerlige partienes stemmer:

Fylkestinget i Sør-Trøndelag støtter lærerne

Etter en interpellasjon fra Rødt vedtok Fylkestinget i Sør-Trøndelag i går ettermiddag en tydelig kritikk av den konfrontative strategien KS har lagt seg på i arbeidstidsforhandlingene med lærerne.

Forslaget ble enstemmig vedtatt, og det bør være et svært tydelig signal til KS om at de bør legge om kursen.

Beretningen om en varslet fiasko

Da AtB ble etablert som et aksjeselskap gjennom et vedtak i Fylkestinget i Sør-Trøndelag 24/6 2009, skjedde det mot Rødts ene stemme.

Legg bort forslaget

Jepp: Et nytt innlegg om KS feilslåtte forhandlingsstrategi, og ødeleggende planer for norsk skole. Fra dagens Klassekampen.

Legg bort forslaget

KS sitt krav om å gi lokale skoleledere full styringsrett over lærernes arbeidstid er et utrolig dårlig forslag.

KS løfter fram forskning om betydningen av skoleledelse for å argumentere for sitt syn. Når jeg ikke er hobbypolitiker underviser jeg bl.a. i vitenskapelig metode på Høgskolen i Sør-Trøndelag, og irriterer meg der stadig over politikere og andre som bruker slik “cherrypicking” av forskningsresultater. Man bruker de forskningsresultatene som passer for anledningen, og neglisjerer andre. Det gir et dårlig grunnlag for handling.

Man må derfor se på hvor hoveddelen av et helt forskningsfelt står. På området arbeidsliv, motivasjon og resultater, mener jeg faktisk det er ganske klart. Ansatte som får ansvar, tillit og innflytelse over egen arbeidshverdag, gjør den beste jobben.

Da er det et ekstremt dårlig trekk å ville ta fra lærerne styringsretten over den delen av arbeidstida si de i dag har. Det er mulig å lage gode og fleksible, lokalt tilpassede avtaler i dag, men da må det framforhandles med de ansatte - som likeverdige parter. Forslaget som nå er fremmet vil gjøre det mulig mot de ansattes vilje. Det blir helt feil. Og er det overraskende at det provoserer?

Prinsipprogram-sjefen taler

Klassekampen har i dag et stort tosidig oppslag om Rødts prinsipprogramarbeid. Det synes jeg er svært positivt. Rødt er en av få aktører som virkelig utfordrer høyresida på de helt grunnleggende ideologiske prinsippene, så prinsipprogramdebatten er selvsagt viktig.


Faksimile fra Klassekampen 20/2 2014.

Kitchen Notebooks: Gramsci and... Kafka (?!?)

Like Antonio Gramsci found himself confined to Mussolini's dungeons, having to jot down short lines of thought in small notebooks, I at times find myself confined to the kitchen table, by a laptop, forced by an uncontrollable impulse to comment on something I have seen or read, to write a few short lines about some subject.

I recently aquired a (Norwegian language) copy of Franz Kafkas “Letters to Milena” [1], collecting some of Franz Kafka's letters to Milena Jesenská from 1920 to 1923.

Bryter tausheten i KS

Jeg er representant til KS Sør-Trøndelag sitt fylkesårsmøte, og den anledningen til å si hva jeg mener om KS sitt angrep på lærernes arbeidstid, kan jeg ikke la gå fra meg.

Derfor har jeg sendt inn forslaget som er limt inn nederst til møtet. I debatten i går holdt jeg det første innlegget, og de andre innleggene - selv om de var varierte - var alle kritiske til deler av KS sitt forslag eller KS sin opptreden i saken. Nå blir forslaget mitt neppe vedtatt som det står, men jeg håper og tror at redaksjonskomiteen vil komme ut med noe som er kritisk til det kjøret KS nå har drevet. Svaret kommer i ettermiddag.

Jeg synes forslaget om å gi lokale skoleledere full styringsrett over lærernes arbeidstid er et utrolig dårlig forslag.

Gårsdagens første innleder på KS-konferansen sa noe klokt om forskning. Alle bruker de forskningsresultatene som passer dem. Når jeg ikke er hobbypolitiker underviser jeg bl.a. i vitenskapelig metode på Høgskolen i Sør-Trøndelag, og irriterer meg stadig over politikere og andre som bruker slik “cherrypicking” av forskningsresultater.

Sugerør av den dyre typen

Bydelsavisa Strinda har gjort en fortjenestefull jobb med å avdekke at kjeveortopeder, som i stor grad blir betalt av offentlige midler, driver med avsindige profittmarginer. Jeg er intervjuet i den forbindelse, og sier noen sjokkerte og velvagte ord om sugerør og statskasser og slikt:

Les hele saken her: http://bydelsavisastrinda.no/naeringsliv/kjeveortopeder/

Sexkjøploven virker

Det er mange sterke og ideologisk drevne meninger i omløp i debatten om sexkjøpsloven, men også for den som mener at konsekvenser i det virkelige liv er viktigere enn luftige prinsipper, kan det være god grunn til å beholde loven.

Det er godt dokumentert at omfanget av menneskehandel er større i land uten sexkjøpslov enn med. NOVA-forsker Andreas Kotsdam uttalte til forskning.no i 2011 at "Det er klart minst menneskehandel i forbudslandene, for eksempel Sverige, og klart mest i landene der prostitusjon er en del av den legale økonomien, det vil si Nederland, Hellas og Tyskland."

Å fjerne sexkjøpsloven vil altså etter alle solemerker gi økt menneskehandel. Er dette en pris vi ønsker å betale for at norske menn skal kjøpe seg sex, og for at mindretallet av ressurssterke norske prostituerte skal ha litt lettere for å skaffe seg kunder?