BSU for hvem?

Under overskriften"Bedre BSU haster for 3371 25-åringer", tar Kristian Haaland, banksjef DNB Torvet, 7/10 til orde for å både øke det årlige og det totale sparebeløpet i ordningen. Det gjør han etter egne ord "på vegne av de 3371 25-åringene her i Trondheim". Mon det.

Enhver debatt blir best med litt faktakunnskap i bunnen, så la oss benytte oss av det, og finne ut hvor mange 25-åringer Haaland egentlig snakker på vegene av.

Selv om seks av ti ungdommer er innom BSU-ordningen, er det nemlig bare rundt en av ti som når dagens maksbeløp. Hos det store flertallet av de som gjør det, bidrar foreldre og besteforeldre. Det er også kun en av fire i den aktuelle aldersgruppa som får årlig skattefradrag. Seks av ti BSU-sparere benytter heller ikke BSU-kontoen til selve boligkjøpet.

Anbudseksperimentet som slo feil


FORSIDENYHETER: Fra Arbeidets Rett 2.10

Jeg deltok på Fylkesutvalgsmøtet 1.10, og en sak som kom fram i Virksomhetsrapporten 1. halvår 2013 var en gigantiske budsjettsprekk i kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag.

http://pa.stfk.no/PolitiskAgendaDocs/Vedlegg%5C2013_09%5C1308665_1_1.PDF

Roundup: Boligpolitikk, Frp, kommuneøkonomi og forskning

Jeg har jo hatt for vane å ikke bare legge ut rene blogginnlegg her, men også bruke nettsida til å samle opp leserinnlegg, intervjuer og ulike medieutspill.

(I stor grad er dette for at jeg selv skal ha et lett tilgjengelig arkiv når problemstillinger dukker opp igjen, men om andre har glede av det, eller det kan skape ytterligere debatt er jo det også bare positivt.) I en hektisk valgkamp er det ikke blitt tid til å ta med alt, men nå i etterkant legger jeg ut det som "glapp" fra bloggpublisering under her.

- Venstres feilslåtte boligpolitikk

AS Kongehuset

Adresseavisen skriver 24.9 om Kronprinsens "nettverk av talenter" hvor sponsorer får tilgang inn i nettverket som gjenytelse.

En ny landbrukspolitikk

Jeg har for tiden en lengre tekst om landbrukspolitikk liggende ute på det utmerkede nettstedet Radikal Portal. Ta gjerne en kikk på den ved å klikke på bildet under.

Ytringsfrihetstabben


Det har slått meg flere ganger at en del konspirasjonsteoretikere, særlig blant islamofober på ytre ytre høyre, har en noe spesiell oppfatning av hva ytringsfrihet er.

Det er likevel ikke så ofte at noen sier det så klart ut og rett fram som Bjørn Funder Halldal i dette intervjuet med TV2:
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/her-konfronterer-tv-2-en-innvandring...

Her siterer jeg fra intervjuet:

Om kart og landskap

Journalist i det konservative tidsskriftet Minerva, Lars Akerhaug, fikk lørdag 14/9 en av sine Minerva-tekster på trykk som kronikk i Klassekampen. Temaet er partiet Rødt som i følge Akerhaug ikke evner å lære av sine feil.

KonspiraNorge – en kommentar

Siden jeg ble invitert til å sitte i en paneldebatt ved lanseringen av denne boka, forhåpentligvis på grunn av mitt langvarige arbeid mot konspirasjonstenkning i ulike former, ba jeg jo forlaget sende meg en kopi av boka så jeg kunne forberede meg. Siden de ikke hadde fått den fra trykken enda, sendte de meg en PDF. Det var enten veldig modig gjort, eller så visste de ikke at det er jeg som har ført i pennen det meste som står om fildeling i Rødts program. Jaja- den som intet vover, intet vinner.

Jeg har selvsagt gjort meg noen tanker rundt boka og temaet, og jeg har tenkt å dele noen av dem her. Det blir, må jeg advare om på forhånd, en noe springende tekst som mer eller mindre følger min tankestrøm etter lesningen, og hvor jeg bruker uforholdsmessig mye tid og plass på mindre detaljer enn de strengt tatt fortjener. Så vær advart.

Anbud gir sjåførmangel

Situasjonen med sjåførmangel og innstilte ruter i Trondheim er et klassisk eksempel på konsekvenser av anbudsutsetting av kollektivtrafikken og stemmer overens med erfaringer fra andre deler av landet.

Sluttappell


ENDEPÅLE MOT HØYREDREINING: Stapp den nedi urna så den står der.

Nå er valgdagen rett rundt hjørnet, og det er på tide med en siste avsluttende valgappell. Det er kanskje noen som er enige med Rødt, men som vakler mellom oss og et annet parti.