Gode kilder til skandinaviske serieutgivelser

For den som i likhet med undertegnede er en tilhenger av den 9. kunstart, og ikke kan fransk oppstår det stadig vekk et problem: Hvordan få tilgang til alle de fantastiske franskspråklige tegneseriene som ikke blir utgitt på norsk?

I de siste årene har riktignok enkelte serier blitt utgitt i engelsk språkdrakt, særlig av forlagene Cinebook og Fantagraphics, men det holder jo ikke. Løsningen for både meg og mange andre har ofte blitt å tråle ulike bruktbutikker etter svenske og danske utgivelser for å spe på de norske med. Alle nordmenn leser jo stort sett dansk og svensk helt greit.

Men det er heller ikke alltid så enkelt den samme serien kan være utgitt over fleretiår i mange ulike publikasjoner og det kan være vanskelig å få oversikt etter hva man kan lete etter. Heldigvis lever vi i internettets tidsalder, og det begynner å komme en del oversikter. Men ofte må man lete litt. Det har jeg gjort, og jeg deler gjerne mine funn med allmennheten.

Nyfascistisk unnvikelsestrategi

I dag var jeg i en liten nettdebatt om det nyfascistiske tidsskriftet Målmannen.

Det startet med at en debattant ble gjort oppmerksom på denne grundige og opplysende avsløringen om personene bak nettstedet av Researchgruppen INFO:
http://radikalportal.no/2014/02/27/malmannen-fascisme-under-hognorsk-dek...

Når religionen du kritiserer ikke eksisterer

Som skeptiker og ateist har jeg til tider irritert meg en del over enkelte av mine med-skeptikere. Dette gjelder kanskje særlig en del av de såkalte "nyateistene". Jeg har funnet mye av religionskritikken deres ganske så utvitenskapelig og drevet av alt annet enn kritisk tenking.

Voksenopplæring

Det er ikke så greit for alle alltid. Det kom fram i en del debatter jeg nylig var i på det beryktede Sosiale Nettverket du vet, med utgangspunkt i en viss plakat som en enkeltperson som strengt tatt får mer oppmerksomhet enn han fortjener, ønsket å ha med i LOs 1. maitog.

(Se forøvrig forrige post om saken: http://venstresida.net/?q=node/3711 )
Derfor noen enkle punkter for oppklaring:

1. Hva er ytringsfrihet?

Ti serier for den intellektuelle unge kvinne og mann

På forespørsel fra Radikal Portal, fikk jeg endelig en anledning til å oppdatere min gamle tegneserie-kanon over tidenes 10 beste tegneserier.

Det ble ikke den store omkalfatringen, men jeg kasta ut Frank Miller som har sklidd helt ut i fascistoid galskap de siste årene, og putta inn den stygge forglemmelsen Jaques Tardi i stedet. Synes nå det ble en riktig bra liste:
http://radikalportal.no/2015/05/05/ti-serier-for-den-intellektuelle-unge...

1. mai i Trondheim 2015

image

Med 2800 deltagere i årets 1. maitog i Trondheim ble det av LO opplyst at det var det nest største toget siden årtusenskiftet.

Akademisk frihet - kun for festtaler?

Innlegg i Universitetsavisa 30.4.2015

Akademisk frihet - kun for festtaler eller også for hverdagen?

Universitetsavisas oppslag fra debatten mellom Aksel Tjora og Gunnar Bovim hadde overskriften “Ledere og ansatte i hver sin verden”. Dersom ledere ved universiteter og høgskoler virkelig lever i en helt annen verden enn sine ansatte er dette svært bekymringsfullt.

Svak vurderingsevne av LO

Når diskusjonen om Trond Andesens mildt sagt tvilsomme 1.mai-markering kom opp, hadde jeg i utgangspunktet en viss sympati med LO i Trondheim.

Gramsci og hegemoniet

For den som er interessert i samfunnsendring i moderne vestlige samfunn er det begrepsapparatet som Antonio Gramsci utviklet i mellomkrigstiden helt essensielt.

Ytringsfrihet på arbeidsplassen

På fylkestinget 23.4 fremmet jeg følgende interpellasjon. Siden det er et viktig tema, og jeg har samlet en del dokumentasjon, legger jeg den ut også her.