"Rein kommunisme" vs. god Høyrepolitikk

I en Dagblad-sak hvor Høyres Torbjørn Røe Isaksen går gjennom Dagbladets valgomat, reagerer han kraftig på et av spørsmålene:

“Og så kommer det Høyre-politikeren fastslår er et typisk Rødt-spørsmål: «Toppsjefer bør ikke ha lov til å tjene mer enn tre ganger lønna til sine ansatte».

- Rein kommunisme, staten kan ikke bestemme hvor mye man skal tjene, mener han.“

Om søndagsåpent er svaret - hva var spørsmålet?

De borgerlige partiene tar nå til orde for fri flyt av søndagsåpne butikker dersom de vinner valget. Problemet er at argumentene mangler helt. Uten lovbeskyttelse dagens lov gir, vil de ansatte i varehandelen, samt de som jobber med nødvendige støttefunksjoner, miste sin beskyttelse mot søndagsarbeid.

A brief history of Russian pro-gay propaganda

In light of Vladimir Putins recent legislation against pro-gay propaganda, I thought it would be interesting to take a look at what we will now see less of in russia. Enjoy!

Distriktspartiet

Rødt har selvsagt den beste distrikts- og landbrukspolitikken. Derfor har jeg laget en egen video og nettside om dette til valgkampen, og samlet kronikker og innlegg om landbrukspolitikk i et lite hefte. Se og les:

Distriktspartiet Rødt

Pressemelding

Oppgjør med Forskjells-Norge!

Norge har gått fra å være et land tuftet på dugnadsarbeid og solidaritet til å bli et land der forskjellene mellom folk blir større og større. Forskjellen mellom den rikeste prosenten og resten av oss har ikke vært større siden 1930-tallet. Under den rødgrønne regjeringen har antallet milliardærer blitt doblet samtidig som vi har fått 15000 flere fattige barn. Hvordan kan de la dette skje? Dette er mot folkeviljen som i 2005 mente at å redusere de økonomiske forskjellene mellom folk burde være en hovedoppgave for myndighetene.

Rovdyr og landbruk

Etter mitt innlegg i Arbeidets Rett om kraftforimport i landbruket, ble jeg utfordret på rovdyrpolitikk. Rovdyrpolitikk er et komplisert tema, og lar seg vanskelig oppsummere så kort som et avisinnlegg tillater, men jeg gjorde nå et forsøk, som stod på trykk i Arbeidets Rett 9/8:

Tenk grønt - stem Rødt


Innlegg i Adresseavisen 7/8

Tenk grønt - stem Rødt

Astrup og Helleland (H) forsøker i Adresseavisen 3.8 å grønnvaske
imaget sitt som ellers er som et av de mest miljøfiendtlige partiene i
Norge, gjennom en opplisting av noen miljøtiltak Høyre har støttet. De
unnlater behendig å nevne sin klimafiendtlige holdning med full fart i
norsk oljeindustri. Dette minner om Statoils "miljø"-kampanje som ble
dømt av forbrukerrådet for noen år tilbake, men politiske partier blir

Ingen miljøløsning uten rettferdig fordeling

Dette er en fortsettelse av miljø/økonomi-debatten med De Grønne, og stod på trykk i Klassekampen 6.8:

Nissen og Bergum (MDG) påstår 3.8 at veksttvangen i økonomien først og fremst er drevet av teknologiutviklingen. Teknologien vil sette grenser for veksten kun dersom vi lever i en verden hvor alle arbeider fulltid med profittskapende virksomhet. Slik er verden som kjent ikke.

De økonomiske drivkreftene for vekst profitten skaper i et kapitalistisk samfunn, har nok vært drivere for teknologisk utvikling på mange områder, men det virker som Nissen og Bergum tror kjerra trekker hesten.

I en kapitalistisk økonomi uten utsikter til vekst vil ingen investere, og vi får økonomisk krise. Innenfor kapitalismen må man velge mellom vekst, som betyr krise for miljøet, eller nullvekst med påfølgende krise for økonomien. Det er ikke de på toppen som rammes av noen av delene.

Hva blir konsekvensene ved et regjeringsskifte?

Dette ble jeg bedt å si noe om på et møte i regi av FO rett før sommeren. Men det kan sikkert være av interesse også for andre, så jeg legger ut manuset her.

Det ser selvsagt vanskelig å si konkret og nøyaktig hva som blir konsekvensen av et regjeringsskifte. Bl.a. har jo nå Frp gått ut og lovt et helt statsbudsjett ekstra til veibygging, samtidig som Høyre over tid har kritisert arbeiderpartiet for å ikke være stramme nok i oljepengebruken samtidig som de lover store skatteletter.

Miljø og økonomi


FAKSIMILE: klikk på bildet for større versjon, eller les i ren tekst under.