Ring, ansvar og rasisme

Vepsen har i etterkant av fredsringen rundt en moske i Oslo, avslørt at en av initiativtakerne har spredt antisemittiske konspirasjonsteorier via sin Facebookside.

Kollektiv skyld

Det har vært flere tiltak den siste tiden for å stoppe hatsprederne og ekstremistene som gjør sitt beste for å bygge opp en sivilisasjonskonflikt.

Den mest kjente er kanskje fredsringen rundt synagogen i Oslo, hvor en gruppe muslimske ungdommer tok initiativ til å vise motstand mot antisemittisme og jobbe for samhold og motstand mot ekstremisme uavhengig av religiøs bakgrunn.

Det er når man ser på mottakelsen av slike initiativ, at vi kan identifisere hvem som jobber for mer hat, i stedet for mindre.

Ekstremistene driver en hatets spiral

Ny sak borte hos Radikal Portal. Klikk på bildet for å lese den.

Farlig medisin

Thore K. Aalberg har et farlig innlegg i Adresseavisen 5.2 (se faksimile). Han åpner med å glede seg over økt bevissthet rundt antibiotikaresistens. Det er det liten grunn til ikke å være enig med ham i.

Menneskefiendtlig politikk


I fredagens høring om asylbarnsaken kom det fram opplysninger som får saken til å framstå enda grovere enn den så langt har gjort. Advokatforeningen mener det er begått menneskerettighetsbrudd mot en del av barna. Det er grovt, og burde få konsekvenser for de involverte, men med dagens politiske sammensetning av Stortinget, er det langt fra sikkert at det får det.

Greeks Bearing Bonds

After the financial crises hit Europe and Greece in particular, many pundits around the world have had fun writing opinion pieces titeled "Beware of Greeks Bearing Bonds". Well, we say pssht...

Historier om uryddig organisasjonspraksis


DET ER PROBLEMER INNAD I HØYRE: Artikkelforfatteren tror det bunner i manglende forståelse for hva som er god organisasjonspraksis.

Det har den siste tiden vakt ikke så lite oppsikt hvordan Høyres ordfører i Tromsø har opptrådt i nominasjonsprosessen i byen.

nominasjonsmøtet i Tromsø Høyre kom Hjort med et benkeforslag hvor finansbyråd Anne-Berit Figenschau ble satt inn som ny toppkandidat, med Hjort selv på andreplass på lista.

Konsekvensen av forslaget var åpenbart at nåværende Høyre-byråd Øyvind Hilmarsen ville mistet den posisjonen. Tromsø Høyre hadde tydeligvis ikke så mye til overs for taktikken, og Hjort ble nedstemt, noe som førte til at både han og Figenschau trakk seg fra lista.

Case: Saudi-Arabia - Hvor kommer hykleriet fra?

Dødsfallet til Kong Abdullah av Saudi-Arabia har aktualisert en problemstilling som er gammel, men viktig for det.

Fra jeg for mange år siden så Chomsky-dokumentaren Manufacturing Consent, og derpå skaffet meg boka ved samme navn han skrev sammen med Edward Herman har jeg interessert meg for hvordan og hvorfor massemedia i "frie" samfunn innimellom kan framstå like myndighetstro og ensrettede som de i totalitære.

Hope has won

Svart virkelighet

Den globale oppvarmingen gjør at isen rundt nordkalotten smelter.

Dette bruker regjeringa til å flytte “isgrensa”, som legger begrensninger på oljeutvinning i nord.

Resultatet blir økt utvinning og bruk av olje som selvsagt gir enda mer global oppvarming.

Så smelter isen mer. Og grensa kan flyttes igjen. Til slutt pumper Tord Lien olje på Nordpolen, mens de av oss i lavtliggende strøk har druknet for lengst.