Muligheter og farer med et gigant-NTNU


I lys av strukturendringene som departementet har satt i gang innen høyere utdanning, ligger det kanskje an til en større omkalfatring av utdanningsinstitusjonene i landet.

I Trondheim diskuteres fusjon mellom HiST og NTNU, og kanskje også høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Narvik. Hovedbegrunnelsen har vært å få større fagmiljø (formidlet gjennom moteordet «robuste»). Med de geografiske avstandene vi snakker om i en «satelittmodell» som nå debatteres blir det vanskelig å si at fagmiljøene blir mer «robuste» i noen konkret betydning av ordet. (Jeg kan for eksempel ikke hoppe inn og undervise på ingeniørutdanningen i Narvik på kort varsel ved sykdom.) Faglig samarbeid betinger på den andre siden ikke organisasjonsmessig sammenslåing. Slikt samarbeid oppstår gjerne i fagmiljøene, uavhengig av institusjonstilknytning.

Det er også noen faglige farer ved en sammenslåing. Vi har i dag en bredde i sektoren - både når det gjelder utdanning/pedagogikk, samarbeid med arbeidslivet og forskning, som man kan risikere å miste ved en fusjon, hvis ikke bevisstheten rundt verdien av denne bredden er svært stor.

Studenter er ulike, og dersom vi skal ha en høyere utdanning som kan ta opp i seg den fortsatt økende andelen av ungdomskullene som tar høyere utdanning, er det viktig at studiene også er ulike - ikke bare i fag, men også i pedagogisk tilnærming. Vi trenger både universitetenes tradisjonelt mer teoretiske innretning, og den mer praksis- og profesjonsnære innretningen man har hatt på høgskolene. På samme måte har høgskolene kontakter mot andre deler av arbeidslivet enn universitetene, basert på sine profesjonsutdanninger, og driver en praksisnær forskning som er tett på arbeidslivet. Dette bidrar også til et mangfold det er svært viktig å bevare dersom vi skal være rustet for framtida.

Når størrelsen er alt

Både i kommunesektoren og i høyere utdanning er det i offentligheten presentert en retorikk som går på at "samme hva som er problemet - løsningen er sammenslåing".

I dag er jeg intervjuet i Klassekampen om regjeringens SAKS-prosess (se faksimile), og debatten om et mulig "stor-NTNU". Jeg forsøker der å påpeke det man kan risikere å miste ved slike reformer - mangfoldet i sektoren som er tilpasset ulike studentgrupper, lokalt arbeidsliv og profesjonsrettet forskning.

En fagforening mot arbeidstakerne


Jeg fant det i dagens Klassekampen på tide å faktisk si høyt og klart det mange tillitsvalgte i LO, Unio og YS rundt omkring har snakket om internt i mange år. - Akademikernes arbiedstakerfiendtlige politikk.

Under kan du lese innlegget fra Klassekampen i faksimile, en litt lengre uredigert tekst, i tekstformat, samt en tidligere versjon fra Høgskoleavisa i faksimile nederst.

Merry Red X-mas 2014: MarXist X-Mas ClassiX

Finally - the X-mas album you have been looking for. Lots of leftist instant juletide classics.

This is a part of infamous Norwegian Marxist gangsta rapper Isfjells side project Less Hip Hop - More crooning. The bilingual EP contains songs on everything from unionizing, how it's "kicking off everywhere" to borrow a phrase from Paul Mason, and historical events like the cuban revolution and the ideas of Antonio Gramsci.

Ny arbeidsmiljølov stoppes i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Mot store protester fra fagbevegelsen forsøker Arbeidsminister Robert Eriksson nå å gjøre det enklere for arbeidsgivere å ansette folk i midlertidige stillinger.

Fagbevegelsen har som kjent varslet generalstreik mot regjeringens forslag. I sine høringsuttalelser har både Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt advart mot forslagene. Arbeidstilsynet påpekte for eksempel at internasjonal forskning «gir tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at økt antall midlertidige ansatte vil kunne innebære en økt helserisiko». I tillegg har også Økokrim, Kripos, og NAV advart om at midlertidige ansettelser gjør det vanskeligere å avdekke arbeidslivskriminalitet.

Jeg vil at Sør-Trøndelag Fylkeskommune slår så ettertrykkelig fast at en slik liberalisering av midlertidighet som regjeringa foreslår, overhodet ikke er aktuelt for oss i vår arbeidsgiverpolitikk. Det er et signal om at vi ønsker å være en seriøs arbeidsgiver som ikke gambler med våre ansattes helse og velferd.

Påstandene om at økt adgang til midlertidighet får flere i jobb mangler dokumentasjon. Det kommer tydelig fram når man gjennomgår tilgjengelig forskning på feltet. OECDs gjennomgang i OECD Employment outlook 2014 gjør f.eks. dette, og avviser påstanden. Effekten er tvert imot at antall faste stillinger går ned.

Barn må betale for foreldres vaksinefrykt


Ny artikkel på Radikal Portal. Klikk faksimile for å gå dit.

Jeg rakk dessverre ikke å få med meg noe om NRKs skandaløse intervju med Gaarder, men her er uansett noen andre som har skrevet om Spetalen og hans nye konspivenner:

Gunnar Tjomlid: http://tjomlid.com/2014/12/04/spetalen-sprer-ubegrunnet-frykt-rundt-hpv-...

Sverigedemokratene gjennom 20 år

Sverigedemokratene er i søkelyset etter å ha klart å skape regjeringskrise i Sverige. Etter at de borgerlige partiene nektet å gå i dialog med regjeringen rundt budsjettet tvang de statsministeren til å skrive ut nyvalg.

En del nordmenn (i hvert fall på høyresiden) kritiserer svenskene for å ikke ville samarbeide med Sverigedemokratene. Her i Norge sitter jo Fremskrittspartiet i regjering. Er det så ille med folk som er litt innvandringskritiske, da?

20 år - fortsatt bitre

Jeg skrev et par korte kommentarer om bitre EU-tilhengere på asosiale medier over helga. Hvorfor ikke lime de sammen til en kort bloggpost? Nei - det har jeg ikke noe godt svar på, så her følger:

Noe av det minst flatterende i disse "20 år siden vi sa nei til EU-tider", er de sure og selvrettferdige kommentarene til den håndfullen av bitre ja-folk som enda ikke har skiftet syn. (Hei, Hanne Skartveit.) EØS avtalen er deres tveeggete sverd som brukes både som forklaring på hvorfor det tross alt ikke ble den økonomiske ruinen på Norge som Ja-sida predikerte for 20 år sida. Samtidig brukes det som argument for at "vi er EU-medlemmer bare uten innflytelse" (Forøvrig det motsatte av det de samme folka sa før EØS-avtalen ble inngått.)

All PR er god PR!

Jeg oppdaget plutselig at jeg var side 9-gutt i Aftenpoften i dag. (Se faksimile.)

Nettsak: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/135-partilag-star-i-far...

Kollektiv skyld

Bak svært mange av verdenshistoriens større og mindre overgrep ligger en ide om kollektiv skyld. En ide om at bare fordi du tilhører samme religiøse eller etniske gruppe som noen som har gjort eller gjør noe avskyelig, blir du holdt medansvarlig.