Blå dystopi

Kristian Meisingset fra Minerva beskriver i Dagbladet 9. mai Rødt som “Et parti som er fullt av gode verdier og ønsker for fremtiden” og som “ser på samfunnet med nytt blikk”. Det har han helt rett i. Rødt er et ungt parti som ikke frykter nytenking, og som gjennom det vil skape nettopp et bedre samfunn. Det tror vi det er ganske mange som vil.

For Meisingset blir dette derimot en “fantasi”. Det er ikke noe nytt fra høyresiden. Den klassiske liberalismens far John Locke anså slaveri som en naturlig del av et fungerende samfunn.

Først på 1800-tallet beskrev den tyske filosofen Georg W. F. Hegel den ganske autoritære og nasjonalistiske Prøyssiske embetsmannsstaten som han da levde i som den beste staten verden og historien kunne komme opp med, og i 1992 beskrev den konservative filosofen Francis Fukuyama den vestlige kapitalistiske verdensorden som “The End of History” - Historiens sluttpunkt.

De har alle selvsagt tatt feil.

Gramsci-foredrag på Dragvoll

For litt siden var jeg invitert til å holde et lite foredrag om Antonio Gramsci på NTNU Dragvoll. Det ble et hyggelig møte med både studenter og noen ansatte, hvor debatten gikk høyt.

It's all in a days work for Prinsipprogram Repair Man

Først - beklager overskriften - jeg klarte ikke la være. Den er selvsagt stjælt fra denne klassiske og episke sketsjen (og få med deg kommunisthat-parodien på slutten):

Som de fleste kanskje vet, har jeg forsøkt å lede Rødts forbredende prinsipprogramkomite fram mot landsmøtet som var helgen 9-11 mai. I forkant var det stor debatt både eksternt og internt.

Når sosialisme ble kapitalisme

SU-leder Andreas Halse harselerer i VG litt over Rødts programprosess, før han i realiteten vraker alle alternativer til kapitalismen i kronikken “Eierskap fra venstre” i VG 5.5.

Det 21. århundres sosialisme


Artikkel basert på den etter hvert kjente boken "Sosialisme på norsk" publisert hos Manifest Tidsskrift.

Den vanskelige planøkonomien


Radikal Portal trykker i dag et lett redigert utdrag fra boka "Sosialisme på norsk".

Den vanskelige planøkonomien

Planøkonomien har fått et ufortjent dårlig rykte. Når planøkonomien feilet brutalt, var det på grunn av autoritære strukturer og mangelen på demokrati.

Et lett redigert utdrag fra boka Sosialisme på norsk.

Uverdig av Pedersen

3. mai lot AUF-leder Eskil Pedersen seg intervjue av Klassekampen rundt Rødts programprosess. Det resulterte i et selsomt oppslag (Se faksimile).

Dersom Eskil Pedersen har fulgt debatten rundt Rødts prinsipprogram, har han fått med seg at all diskusjon om vold der har handlet nettopp om selvforsvar mot angrep på demokratiet, selv om enkelte har formulert seg svært klønete. De som har formulert seg dumt har da også innsett dette og signalisert støtte til endringsforslag.

Landbrukspolitikk

I helga var jeg invitert til Rødt Ungdoms vårleir i Trondheim for å holde en liten innledning om landbrukspolitikk. Det var hyggelig.

De hardtarbeidende filosofers skål (1. mai-appell)

I går fikk jeg den ære å holde en kort appell på det første 1. maiarrangementet til det nye tverrpolitiske nettverket Trondheims venstreside.

Sånn prinsipielt...

Det har blitt litt debatt rundt Rødts prinsipprogram. Jeg vil jo begynne med å si at jeg er glad for at vi har en åpen programprosess, på tross av at det gir media mulighet til å lage en del moro rundt spissformuleringer.
(Alt rundt Rødts landsmøte ligger åpent ute her. )