Når sosialisme ble kapitalisme

SU-leder Andreas Halse harselerer i VG litt over Rødts programprosess, før han i realiteten vraker alle alternativer til kapitalismen i kronikken “Eierskap fra venstre” i VG 5.5.

Det 21. århundres sosialisme


Artikkel basert på den etter hvert kjente boken "Sosialisme på norsk" publisert hos Manifest Tidsskrift.

Den vanskelige planøkonomien


Radikal Portal trykker i dag et lett redigert utdrag fra boka "Sosialisme på norsk".

Den vanskelige planøkonomien

Planøkonomien har fått et ufortjent dårlig rykte. Når planøkonomien feilet brutalt, var det på grunn av autoritære strukturer og mangelen på demokrati.

Et lett redigert utdrag fra boka Sosialisme på norsk.

Uverdig av Pedersen

3. mai lot AUF-leder Eskil Pedersen seg intervjue av Klassekampen rundt Rødts programprosess. Det resulterte i et selsomt oppslag (Se faksimile).

Dersom Eskil Pedersen har fulgt debatten rundt Rødts prinsipprogram, har han fått med seg at all diskusjon om vold der har handlet nettopp om selvforsvar mot angrep på demokratiet, selv om enkelte har formulert seg svært klønete. De som har formulert seg dumt har da også innsett dette og signalisert støtte til endringsforslag.

Landbrukspolitikk

I helga var jeg invitert til Rødt Ungdoms vårleir i Trondheim for å holde en liten innledning om landbrukspolitikk. Det var hyggelig.

De hardtarbeidende filosofers skål (1. mai-appell)

I går fikk jeg den ære å holde en kort appell på det første 1. maiarrangementet til det nye tverrpolitiske nettverket Trondheims venstreside.

Sånn prinsipielt...

Det har blitt litt debatt rundt Rødts prinsipprogram. Jeg vil jo begynne med å si at jeg er glad for at vi har en åpen programprosess, på tross av at det gir media mulighet til å lage en del moro rundt spissformuleringer.
(Alt rundt Rødts landsmøte ligger åpent ute her. )

Debatt om organisasjonsformen til AtB

I fylkestinget i dag kom spørsmålet om kollektivselskapet AtBs organisering opp igjen. Flertallet har lenge holdt fast på en organisering som et aksjeselskap. Det er uklokt.

Revisjon Midt-Norge utførte i mars 2013 en selskapskontroll på AtB. Den viste at det har vært kommunikasjonsproblemer mellom AtB og fylkeskommunen.

Seierherren

Faste lesere av denne bloggen har oppdaget at "Ronny vinner tegneserierelaterte konkurranser" er en egen sjanger, eller "genre" som det het da jeg var ung! (Se http://venstresida.net/?q=node/3562 og http://venstresida.net/?q=node/698) Vel, nå er tiden her igjen - spis støv suckers! Jeg er vinneren av Tempos Facebookpåskekonkurranse!

9 books you should read to understand the world

I meant to pick 10, but even though these 9 stood out, I had a harder time picking number 10 from a larger pool, (and I'm too modest to suggest my own book). I will try to put in some link beneath each book to some sort of resource. Thus, in no particular order:

Wilkinson & Pickett - The Spirit Level: Wilkinson and Pickett sums up large amounts of research that discloses how social inequality creates unhealthy societies on a huge variety of areas. Many areas, including health and crime suffer in unequal societies.
http://www.equalitytrust.org.uk

Daniel Pink - Drive: Dan Pink reads like he is writing for the business class airport-shopping readers, but his book sums up large amounts of research on how economic incentives ruin our intrinsic motivation, and creates poorer quality of the work performed. This book kills homo economicus and New Public Management both, once and for all.
http://www.danpink.com/books/drive/
http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc