Landbruk eller bolig?

I Trondheim er landbruksinteresser og boliginteresser blitt satt opp mot hverandre den siste tiden. Hva er fakta og myter i forholdet mellom landbrukspolitikken og boligpolitikken?

I en tid med både klimaproblemer og økonomiske problemer ute i verden, er spørsmålet om matsikkerhet viktigere enn på lenge. Et sentralt element i dette er å ta vare på den matjorda vi har. Norge har ca. 3% dyrka mark. Det er lite pr. innbygger i forhold til de fleste sammenlignbare land.

Enkelte mener at jord som bygges ned kan erstattes med nydyrking, men kvaliteten på den matjorda som er dyrket i dag er høyere enn det som eventuelt kan nydyrkes. Den jorda vi bygger ned i dag, er altså den beste jorda vi har.

Da den rødgrønne regjeringa først ble valgt i 2005, satte den i gang et arbeid for å styrke jordvernet. Stortinget satte blant som målsetting å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010. Et ledd i dette arbeidet var rapporten “Klimaskifte for jordvernet” som ble framlagt i 2008.

Tillit i arbeidslivet

Som hovedtillitsvalgt på jobben min, ser jeg konsekvensene når høyresidas tankegods sprer seg inn i arbeidslivet. Markedsløsninger som stykkpris og tellekanter innenfor både utdanning og helse utløser kontrollbehov og skaper dyre og tungrodde byråkratier. Det som verre er - det undergraver den gjensidige tilliten det norske arbeidslivet har vært bygget på, og det dreper motivasjonen hos tusenvis av norske ansatte.

Vi har hørt historiene fra helsevesenet med legeopprop og dokumentaren “Helsefabrikken”, vi hører historiene fra skolen hvor lærere roper etter tid og tillit til å gjøre jobben sin, heller enn å dokumentere og rapportere oppover i byråkratiet.

Hvor godt husker Kjelsberg?

Det har vært det store spørsmålet i Arbeidets Rett de siste dagene, i lys av disse oppslagene. Et forsøk på en fasit: Kjelsberg husker godt, men kan bli feilsitert. I forhold til anbudsutsetting i distriktene bør SV ikke smelle for mye med dørene:


Arbeidets Rett hhv. 26/8 og 30/8

Dårlig timing

Når man bestiller nettreklame blir den ofte koblet opp mot relevante søkeord i artiklene hvor den dukker opp. ofte slår det heldig ut. ikke alltid.

VG hadde i dag en artikkel hvor det kommer fram at den etter hvert mye omtalte Frp-politimannen Kleven Bergh nok har ytret en del mer tvilsomme ting for en person i sin stilling enn det som kom fram i de opprinnelige medieoppslagene.

Taklinger 14 klart for gratis nedlasting nå!

Endelig er NTNU/HiST Attac klare med et nytt nummer av lokalbladet Taklinger. Nummer 14 i rekken gir deg bl.a. utfyllende stoff om den lokale kampen mot skatteparadiser.


Last ned som pdf her.

Paneldebatt om arbeidsliv på Røros

Et av de hyggeligste oppdragene i valgkampen er selvsagt når du får lov til å ta deg en tur på Røros for å delta i paneldebatt. Denne gang var temaet arbeidsliv og arrangøren av LO i Røros og Holtålen.

Tema var bl.a. søndagsåpne butikker, arbeidsmiljølov og skatt.

Debatten ble sendt live på Nea Radio og på Fjell-TV. Via sistnevnte kan du også se den i opptak her: http://media.servicebasen.no/nettv.php?side=16&send_id=35

Anbud skaper problemer i distriktene

Som ventet har anbudsutsettignen av kollektivtrafikken i distriktene skapt mye problemer. I den sammenheng har jeg hatt flere utspill i lokalavisene på Røros.

Klikk på faksimile for større versjon:

Fjell-Ljom 16/8 2013

Ansatte trenger frihet og tillit

Kronikk i NTL-magasinet 26/8 2013

Demokrati eller bisniss?

For meg er valgkamp noe helt spesielt. Det er demokrati. Det betyr at jeg og alle andre sammen kan være med å bestemme hvordan dette samfunnet skal se ut i framtida.

Presentert

Adresseavisen og NRK samarbeider også i år om kandidatpresentasjoner. Her ser du undertegnedes: http://www.adressa.no/nyheter/politikk/valget/article8095507.ece

Jeg snakker også om min hjertesak, som er miljø/økonomi i en kort videosnutt: