Sugerør av den dyre typen

Bydelsavisa Strinda har gjort en fortjenestefull jobb med å avdekke at kjeveortopeder, som i stor grad blir betalt av offentlige midler, driver med avsindige profittmarginer. Jeg er intervjuet i den forbindelse, og sier noen sjokkerte og velvagte ord om sugerør og statskasser og slikt:

Les hele saken her: http://bydelsavisastrinda.no/naeringsliv/kjeveortopeder/

Sexkjøploven virker

Det er mange sterke og ideologisk drevne meninger i omløp i debatten om sexkjøpsloven, men også for den som mener at konsekvenser i det virkelige liv er viktigere enn luftige prinsipper, kan det være god grunn til å beholde loven.

Det er godt dokumentert at omfanget av menneskehandel er større i land uten sexkjøpslov enn med. NOVA-forsker Andreas Kotsdam uttalte til forskning.no i 2011 at "Det er klart minst menneskehandel i forbudslandene, for eksempel Sverige, og klart mest i landene der prostitusjon er en del av den legale økonomien, det vil si Nederland, Hellas og Tyskland."

Å fjerne sexkjøpsloven vil altså etter alle solemerker gi økt menneskehandel. Er dette en pris vi ønsker å betale for at norske menn skal kjøpe seg sex, og for at mindretallet av ressurssterke norske prostituerte skal ha litt lettere for å skaffe seg kunder?

Innvandreren Rotmo

Innvandreren til Spania, Hans Rotmo, har annet hvert år siden 2008 passet på å komme med et eller annet enten sleivete og unyansert, eller rett og slett hatsk og fiendtlig utspill mot innvandrere i særdeleshet, og muslimer spesielt. Er det fordi han vet det vil gi ham store avisoppslag og etterlengtet oppmerksomhet? Noe den heller begredelige kvaliteten på de siste musikalske eskapadene hans ikke ville skapt av seg selv?

Fjorårets beste blogger

Som den aktive og observante venstresida.net-leser sikkert husker var jeg for et par år siden med i juryen på et par runder av "Tordenbloggen" - sonitus.no sin kåring av årets beste blogg. (Mer om det her: http://venstresida.net/?q=node/1246 og her: http://venstresida.net/?q=node/980)

Nå har Sonitus gått bort fra først juryeordningen, og så selve kåringen, så da passet det godt at jeg ble bedt om å bli med og kåre "årets beste blogg" av Radikal Portal. Les om kåringen her: http://radikalportal.no/2014/01/15/arets-blogger/

Gramsci in Scandinavia – Notes On Ehnmark’s Gramsci

The following article was published today by the International Gramsci Society: http://www.internationalgramscisociety.org/resources/online_articles/ind...

Gramsci in Scandinavia – Notes On Ehnmark’s Gramsci

Gramsci in Scandinavia

Veien videre for venstresida

Ny analyse på Radikal Portal:

Kitchen Notebooks - Gramsci, common sense and the Norwegian right

Like Antonio Gramsci found himself confined to Mussolini's dungeons, having to jot down short lines of thought in small notebooks, I at times find myself confined to the kitchen table, by a laptop, forced by an uncontrollable impulse to comment on something I have seen or read, to write a few short lines about some subject.

I recently started reading Monthly Review Press’ edition of Antonio A. Santucci’s Antonio Gramsci. One of the best known concepts Gramsci developed is the concept of "common sense". Gramsci describes common sense as:

common sense identifies exact, simple, and practi­cal causes through a set of judgments, and it does not allow itself to be drawn into metaphysical, pseudo-profound, pseudo-scientific, etc., quibbles and absurdities” (Q, p. 1334) (quoted in Santucci p 139).

This is a description which I find quite precise to this date. The focus on exact and simple causalities makes it difficult to introduce more complex ideas (or ideas that seem more complex) when you have political opponents that counter your ideas with more simple concepts.

Realfagssatire og kunnskap

Frps Sivert Bjørnstad har i Adresseavisen 21/12 en kronikk på trykk som ved første øyekast ser ut som en satirisk tekst. Hvordan skal man ellers tolke det når en representant for det politiske partiet som har gått lengst i å fornekte naturvitenskapelig kunnskap (klimaendringer), gjør seg høy og mørk på bakgrunn av Pisa-resultatene.

Norsk politikk og Stein Rokkans konflikt- og skillelinjemodell

Stein Rokkan er en av Norges mest kjente sosiologer gjennom tidene, og betydningen av hans konflikt- og skillelinjemodell i norsk samfunnsvitenskap kan vanskelig overvurderes.

Rokkan forklarer i flere klassiske tekster hvordan det norske partisystemet kan forklares ut fra en del sentrale historiske skillelinjer, som også har gitt opphav til kollektive bevegelser.

WTO, fattigdom og miljø

Adresseavisen kommer 9/12 med en hyllest til den nye WTO-avtalen som er så ensidig bejublende at den kunne vært hentet fra et Civita-forkostmøte.