Kjønn, sex og makt

Etter at Senterpartiets Marte Løvik tok et betimelig oppgjør med en ukultur rundt behandling av kvinner i det politiske miljøet i Trondheim, har hun fått mange støtterklæringer og mye ros, både i avisen og på sosiale medier. Men rosen har stort sett kommet fra kvinner.

Dette er noe vi kjenner godt igjen fra andre ganger kvinner har forsøkt å ta lignende oppgjør. Responsen fra menn er ofte taushet eller bagatellisering. I noen tilfeller krasse motangrep, og ikke bare i avisenes kommentarfelt der dette er regelen heller enn unntaket. Flere ganger har kvinner som er synlige i offentligheten også meldt om betydelige mengder hets og trusler.

Den pressede, og den mektige konspiratoriker

I forbindelse med jobben min har jeg undervist en del i vitenskapelig metode. I den forbindelse har jeg også kikket litt på ulike former for pseudovitenskap. En av de mest interessante i så måte er konspirasjonsteorier.

For min egen del er mange av de konspirasjonsteoretikerne jeg har truffet på av typen nettroll, som i følge nyere forskning tydeligvis ofte har en del ulike personlighetsforstyrrelser. Ja de er “sadister, psykopater, narsissister og machiavellister” i følge Slate.com som igjen baserer seg på denne studien.

Kitchen Notebooks: Disproving Economic Determinism - The Chinese Connection

As the few determined readers of this off-and-on column probably have gathered by now, I believe that one of the most important contributions Antonio Gramsci has made to modern political thought, is his break with the economic determinism of many early Marxists.

It has been an ongoing debate, to which extent Marx himself can be blamed for the rather dogmatic and mechanistic turn historical materialism took around the turn of the 19th century. It can however hardly be contested that the major contributions to this ideological blind alley, came after Marx death, by other Marxists such as Karl Kautsky and Nikolai Bukharin.

All though it is uncontroversial that humans are formed by the material conditions under which they grow up, and their thoughts are thus to an extent shaped by social class. To go from this, to claim that all of human history by necessity goes through certain distinct phases, with revolutions in-between, is naturally to take a leap into a world where the human mind’s need to construct order and patterns overshadows what can be actually concluded from empirical data.

Bompengedebatt med Frp

Frp kommer stadig med forslag om å bygge ut både det ene og det andre uten bruk av bompenger, og uten å komme med andre finansieringskilder. Det må de jo få lov til, men nå som de sitter i regjering blir hykleriet litt vel overtydelig for meg, så på Fylkestinget i går fremmet jeg et forslag om bompenger som var litt annerledes enn Frp sitt. Se video.

Forslaget, som lød som følger, ble forøvrig vedtatt, mot de borgerlige partienes stemmer:

Fylkestinget i Sør-Trøndelag støtter lærerne

Etter en interpellasjon fra Rødt vedtok Fylkestinget i Sør-Trøndelag i går ettermiddag en tydelig kritikk av den konfrontative strategien KS har lagt seg på i arbeidstidsforhandlingene med lærerne.

Forslaget ble enstemmig vedtatt, og det bør være et svært tydelig signal til KS om at de bør legge om kursen.

Beretningen om en varslet fiasko

Da AtB ble etablert som et aksjeselskap gjennom et vedtak i Fylkestinget i Sør-Trøndelag 24/6 2009, skjedde det mot Rødts ene stemme.

Legg bort forslaget

Jepp: Et nytt innlegg om KS feilslåtte forhandlingsstrategi, og ødeleggende planer for norsk skole. Fra dagens Klassekampen.

Legg bort forslaget

KS sitt krav om å gi lokale skoleledere full styringsrett over lærernes arbeidstid er et utrolig dårlig forslag.

KS løfter fram forskning om betydningen av skoleledelse for å argumentere for sitt syn. Når jeg ikke er hobbypolitiker underviser jeg bl.a. i vitenskapelig metode på Høgskolen i Sør-Trøndelag, og irriterer meg der stadig over politikere og andre som bruker slik “cherrypicking” av forskningsresultater. Man bruker de forskningsresultatene som passer for anledningen, og neglisjerer andre. Det gir et dårlig grunnlag for handling.

Man må derfor se på hvor hoveddelen av et helt forskningsfelt står. På området arbeidsliv, motivasjon og resultater, mener jeg faktisk det er ganske klart. Ansatte som får ansvar, tillit og innflytelse over egen arbeidshverdag, gjør den beste jobben.

Da er det et ekstremt dårlig trekk å ville ta fra lærerne styringsretten over den delen av arbeidstida si de i dag har. Det er mulig å lage gode og fleksible, lokalt tilpassede avtaler i dag, men da må det framforhandles med de ansatte - som likeverdige parter. Forslaget som nå er fremmet vil gjøre det mulig mot de ansattes vilje. Det blir helt feil. Og er det overraskende at det provoserer?

Prinsipprogram-sjefen taler

Klassekampen har i dag et stort tosidig oppslag om Rødts prinsipprogramarbeid. Det synes jeg er svært positivt. Rødt er en av få aktører som virkelig utfordrer høyresida på de helt grunnleggende ideologiske prinsippene, så prinsipprogramdebatten er selvsagt viktig.


Faksimile fra Klassekampen 20/2 2014.

Kitchen Notebooks: Gramsci and... Kafka (?!?)

Like Antonio Gramsci found himself confined to Mussolini's dungeons, having to jot down short lines of thought in small notebooks, I at times find myself confined to the kitchen table, by a laptop, forced by an uncontrollable impulse to comment on something I have seen or read, to write a few short lines about some subject.

I recently aquired a (Norwegian language) copy of Franz Kafkas “Letters to Milena” [1], collecting some of Franz Kafka's letters to Milena Jesenská from 1920 to 1923.

Bryter tausheten i KS

Jeg er representant til KS Sør-Trøndelag sitt fylkesårsmøte, og den anledningen til å si hva jeg mener om KS sitt angrep på lærernes arbeidstid, kan jeg ikke la gå fra meg.

Derfor har jeg sendt inn forslaget som er limt inn nederst til møtet. I debatten i går holdt jeg det første innlegget, og de andre innleggene - selv om de var varierte - var alle kritiske til deler av KS sitt forslag eller KS sin opptreden i saken. Nå blir forslaget mitt neppe vedtatt som det står, men jeg håper og tror at redaksjonskomiteen vil komme ut med noe som er kritisk til det kjøret KS nå har drevet. Svaret kommer i ettermiddag.

Jeg synes forslaget om å gi lokale skoleledere full styringsrett over lærernes arbeidstid er et utrolig dårlig forslag.

Gårsdagens første innleder på KS-konferansen sa noe klokt om forskning. Alle bruker de forskningsresultatene som passer dem. Når jeg ikke er hobbypolitiker underviser jeg bl.a. i vitenskapelig metode på Høgskolen i Sør-Trøndelag, og irriterer meg stadig over politikere og andre som bruker slik “cherrypicking” av forskningsresultater.