New Red Star Budapest release

New RedStar Budapest album release with brand new electronica mixes of classic Iceberg trax: http://redstarbudapest.blogspot.no/2013/09/uj-mp3-new-mp3.html

Download and enjoy!

Anmeldelser: Årets julehefter

Nå som norsk kultur er truet av multikulturelle muslimmarxister som vil erstatte korset i det norske flagget med en rødløk, er det kanskje viktigere enn noensinne å slutte opp om den norskeste av norske tradisjoner: Amerikanske tegneserier utgitt i overprisede hefter i tverrformat som folk kjøper bare fordi det står "jul" på dem, og fordi de har gjort det i 40 år.

Islam Net kan skape økte fordommer

Adresseavisen hadde i går en sak om hvordan den svært konservative organisasjonen Islam Net forsøker å etablere seg i Trondheim. Detstår selvsagt alle fritt å etablere seg der de vil, men jeg reagerer særlig på hvordan de framstiller seg som mainstreammuslimer.

Det er uheldig hvis en gruppe som Islam Net etablerer seg i Trondheim. De framstiller seg som om de "bare" er muslimer, samtidig som de har en svært konservativ og relativt ytterliggående tolkning av Islam som bare et lite mindretall av muslimer i Norge vil kjenne seg igjen i.

Dersom de lykkes i å fremstille sitt syn på Islam som mainstream, vil det kunne skape økte fordommer mot muslimer i den norske befolkningen, og det er det siste vi trenger.

Veien til seier


BEKREFTELSEN: På overlegne tegneserieanalytiske evner - eller flaks.

Beklager å stjele en Musashi-tittel til overskriften, men den passet så bra. Denne kjappe bloggoppdateringen er nemlig en informativ skrytepost om hvordan jeg vant Agent X9's leseravstemming for 2012, og vant en Modesty Blaise-original.

Unødvendig prisøkning

På grunn av press, blant annet fra Rødt (se presseklipp under) endte Fylkestingsflertallet opp med å vedta bare halve den prisøkningen i kollektivtrafikken som var varslet. Dvs. fem prosent. Men også det er et stort skritt i feil retning. Det stemmer at fylkeskommunen har en anstrengt økonomi - ikke minst pga. kostnader knyttet til anbud, men også andre dyre investeringer - likevel er det rom i budsjettet for å prioritere miljø og kollektivrafikk.

Meningsmålingstyranniet

I årets valgkamp er det satt ny rekord i antall meningsmålinger. I de siste to ordinære avisdagene før valget ble det publisert ikke mindre enn 23 ulike meningsmålinger. Dette er åpenbart et symptom på noe. Hva?

I 2008 hadde Audun Lysbakken og Torbjørn Røe Isaksen artikkelen «Kommentariatets diktatur» i Samtiden. Der skrev de blant annet at politisk journalistikk er smittet av sportsjournalistikken, og blir forflatet av bl.a. kommentariat, flokkmentalitet og ablegøyer. Hvilken effekt har meningsmålingene på denne tendensen?

Det vil alltid være små bevegelser opp eller ned i en måling, som vil kunne gjøres nyhetsverdig om man leter opp det rette perspektivet. Slik sett er det en enkel måte å få et tosiders oppslag på, uten å måtte sette seg inn i kompliserte politiske saker. At de fleste bevegelser er innenfor usikkerhetsmarginene på enkeltmålinger, og at målingene blir stadig mer usikre etter hvert som folk blir "målingstrøtte" og svarprosenten faller, hindrer ikke det.

BSU for hvem?

Under overskriften"Bedre BSU haster for 3371 25-åringer", tar Kristian Haaland, banksjef DNB Torvet, 7/10 til orde for å både øke det årlige og det totale sparebeløpet i ordningen. Det gjør han etter egne ord "på vegne av de 3371 25-åringene her i Trondheim". Mon det.

Enhver debatt blir best med litt faktakunnskap i bunnen, så la oss benytte oss av det, og finne ut hvor mange 25-åringer Haaland egentlig snakker på vegene av.

Selv om seks av ti ungdommer er innom BSU-ordningen, er det nemlig bare rundt en av ti som når dagens maksbeløp. Hos det store flertallet av de som gjør det, bidrar foreldre og besteforeldre. Det er også kun en av fire i den aktuelle aldersgruppa som får årlig skattefradrag. Seks av ti BSU-sparere benytter heller ikke BSU-kontoen til selve boligkjøpet.

Anbudseksperimentet som slo feil


FORSIDENYHETER: Fra Arbeidets Rett 2.10

Jeg deltok på Fylkesutvalgsmøtet 1.10, og en sak som kom fram i Virksomhetsrapporten 1. halvår 2013 var en gigantiske budsjettsprekk i kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag.

http://pa.stfk.no/PolitiskAgendaDocs/Vedlegg%5C2013_09%5C1308665_1_1.PDF

Roundup: Boligpolitikk, Frp, kommuneøkonomi og forskning

Jeg har jo hatt for vane å ikke bare legge ut rene blogginnlegg her, men også bruke nettsida til å samle opp leserinnlegg, intervjuer og ulike medieutspill.

(I stor grad er dette for at jeg selv skal ha et lett tilgjengelig arkiv når problemstillinger dukker opp igjen, men om andre har glede av det, eller det kan skape ytterligere debatt er jo det også bare positivt.) I en hektisk valgkamp er det ikke blitt tid til å ta med alt, men nå i etterkant legger jeg ut det som "glapp" fra bloggpublisering under her.

- Venstres feilslåtte boligpolitikk