Fransk-Belgisk kulturskatt igjen tilgjengelig på norsk

På store deler av venstresida har debatten omkring US-amerikansk kulturimperialisme blusset opp igjen, forsterket av Utdanningsminister Djupedals nei til et obligatorisk fremmedspråk nummer to i grunnskolen.

Venstresida og Krigen

I artikkelen "Krigsmotstand eller krigersk motstand?" i tidsskriftet Minerva, og på dilettant.no
skriver Truls Wyller en kritikk av venstresidas holdning til motstandskampen i Irak. Wyller har lenge vært en profilert skikkelse på norsk venstreside, men denne gangen tror jeg han angriper et karikert, unyansert bilde av venstresida som har lite med virkeligheten å gjøre.

Revolusjon - hva er nå det?

Noen synes å mene at det borgerlige demokratiet er bare et maskespill og rommet som revolusjonære har å spille på i et borgerlig samfunn er bestemt av hvor god kontroll herskerklassen har over samfunnet. Herav følger tanken om mikropartiet som vokser seg stor lynraskt i det øyeblikket samfunnet av en eller annen grunn kommer over i en "revolusjonær situasjon", og derfra overtaler folket til å kaste alt det gamle på skraphaugen og lage noe nytt.

Hvem gjør opprør i Frankrike?

Det er filleproletariatet som nå gjør opprør i Frankrike, og deres opprør har alltid vært preget av destruktiv desperasjon, og vært lite konstruktive i forhold til hvilken retning de tar.
Filleproletariatet

WTO-debatt på avveie

WTO-debatten i Norge har havnet i en blindgate. Ikke en gang mer intellektuelle aviser som Morgenbladet, som stort sett klarer å gå litt mer i dybden enn mange andre norske media, har spilt noen opplysende rolle i denne debatten. Det er kun de tradisjonelle venstresideavisene som for eksempel Klassekampen som makter å komme med perspektiver. I den norske offentligheten er de relle motsetningene mellom fattige og rike land ellers forenklet bort til et bilde hvor norske bønder står mot de fattige i u-landene. Dette er helt misforstått.

Hent Kristian hjem

Den 15. februar 2003 gikk over 100.000 nordmenn sammen med mange millioner mennesker over hele verden i demonstrasjonstog mot Bush og Blairs planer om krig mot Irak. [1,2,3]

Den 9. juli 2003 sendte Bondevik-regjeringen likevel styrker til Irak for å "delta i gjenoppbyggingen". [4,5]

Etter at kritikken mot norske styrker i Irak økte, og det ble klart at de ble brukt av Bush til å rettferdiggjøre hans krigspolitikk, lovte det nye regjeringsalternativet under valgkampen å trekke de siste norske soldatene ut av Irak.[6,7,8]

Hva bør vi kreve av Stoltenberg & Co?

Venstresida.net har gått igjennom Ap, SV og Sp sine svar på en del av de spørsmålene som er stilt partiene gjennom valgkampen, og vi presenterer her et forsøk på en konklusjon omkring hva de har lovet. Vi vil her ta for oss spørsmåle og svar fra Ny Kurs 2005 (www.engasjert.info), Attac Norge (www.attac.no) og noen enkeltsaker som har vært framme i media.

Bergen utsetter Clear Channel-avtale

Leseren er sikkert kjent med det store multinasjonale selskapet Clear Channel som i Norge har profilert seg på å inngå eksklusive reklameavtaler med storbyer. I hjemlandet USA er selskapet en av George BushÂ’ sterkeste støttespillere, og bruker sine mange radiostasjoner til å samle støtte for blant annet Irak-krigen.

Algebra (parenteser, ligninger og sånn)

Mange sliter med realfagene om dagen, og ikke engang ungdomsskolepensum sitter skikkelig hos store deler av befolkningen. På denne bakgrunnen bringer vi på venstresida.net andre del av vårt kurs i grunnleggende matematikk. Her skal vi ta for oss helt basic algebra. Vi starter med regning med tall, kommer etterhvert inn med variable, og løser til slutt enkle førstegradslingninger. Kurset dekker de viktigste tingene på området som ingen dessverre lenger ser ut til å lære skikkelig på ungdomsskolen.

Fjerna - valgkampmateriell

I valgkampinnspurten setter vi i venstresida.net inn det harde skytset. Det finnes mange partier, særlig på venstresiden, men i den anledning vil jeg minne om de ordene Christopher Hornsrud sa til Finn Gustavsen: "Fienden er alltid til høyre". I den anledning bringer vi en vakker valgkampplakat: Fjerna!
Erna Solberg